Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  6796/B

Obchodné meno: 
najs and wajs s. r. o. v likvidácii
  (od: 08.12.2018)
najs and wajs s. r. o.
  (od: 27.05.2017 do: 07.12.2018)
Nice Architects, s. r. o.
  (od: 22.04.2008 do: 26.05.2017)
D/BEMI, s.r.o.
  (od: 18.05.2000 do: 21.04.2008)
BEMI, spol. s r.o.
  (od: 30.03.1994 do: 17.05.2000)
Sídlo: 
Žltá 22/G
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
  (od: 27.05.2017)
Páričkova 18
Bratislava 821 08
  (od: 04.02.2012 do: 26.05.2017)
Strečnianska 3
Bratislava 851 05
  (od: 22.04.2008 do: 03.02.2012)
Polianky 17
Bratislava 844 31
  (od: 03.05.1996 do: 21.04.2008)
Polianky 7
Bratislava 841 01
  (od: 30.03.1994 do: 02.05.1996)
IČO: 
31 370 101
  (od: 30.03.1994)
Deň zápisu: 
30.03.1994
  (od: 30.03.1994)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 30.03.1994)
Predmet podnikania (činnosti): 
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (od: 22.04.2008)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (od: 22.04.2008)
počítačová grafika
  (od: 22.04.2008)
vyzualizácia a výroba modelov a makiet
  (od: 22.04.2008)
prípravné práce k realizácii stavieb
  (od: 22.04.2008)
dokončovacie stavené práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 22.04.2008)
inžinierska činnosť v stavebníctve - obstarávateľská činnosť
  (od: 22.04.2008)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 22.04.2008)
počítačové služby
  (od: 22.04.2008)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 22.04.2008)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (od: 22.04.2008)
vydavateľská činnosť
  (od: 22.04.2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 22.04.2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 22.04.2008)
reklamné a marketingové služby
  (od: 22.04.2008)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 22.04.2008)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 22.04.2008)
administratívne práce
  (od: 22.04.2008)
vedenie účtovníctva
  (od: 22.04.2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 22.04.2008)
vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov
  (od: 02.04.2011)
vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok
  (od: 02.04.2011)
spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
  (od: 02.04.2011)
vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru
  (od: 02.04.2011)
grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie
  (od: 02.04.2011)
poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb
  (od: 02.04.2011)
vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
  (od: 02.04.2011)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
  (od: 30.03.1994 do: 21.04.2008)
Spoločníci: 
Ing. Eduard Pohl
Fialová 4025 / 4B
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
  (od: 07.09.2021)
ENERGOMAŠIMEX, spol. s r.o.
na Zátoce 9/43
Praha 6
Česká republika
  (od: 03.06.1999 do: 17.05.2000)
ENERGOMAŠIMEX, spol. s r.o.
na Zátoce 9/43
Praha 6
Česká republika
  (od: 30.03.1994 do: 02.06.1999)
Ing. arch. Soňa Pohlová
Žltá 22/g
Bratislava - Petržalka 851 07
  (od: 29.05.2015 do: 15.05.2020)
Ing.arch., Ing. Tomáš Žáček
Žltá 22/g
Bratislava - Petržalka 851 07
  (od: 30.06.2015 do: 15.05.2020)
Ing.arch., Ing. Tomáš Žáček
Košická 49
Bratislava 821 08
  (od: 22.04.2008 do: 29.06.2015)
Ing. arch. Igor Žáček
Karadžičova 49
Bratislava 811 07
  (od: 02.04.2011 do: 28.05.2015)
Bc. Igor Žáček
Strečnianska 3
Bratislava 851 05
  (od: 22.04.2008 do: 01.04.2011)
Ing. Taťjana Žáčková
Karadžičova 49
Bratislava 811 07
  (od: 08.06.2004 do: 28.05.2015)
Ing. Eduard Pohl
Škultétyho 18
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
  (od: 16.05.2020 do: 06.09.2021)
Genadij Nikolajevič Danin
Pieščanyj pereulok 14/3
125252 Moskva
Ruská federácia
dlhodobý pobyt na území SR :
Jamnického 10
Bratislava 841 05
  (od: 03.05.1996 do: 02.06.1999)
Dipl. Ing. Genadij Nikolajevič Donin
Pieščanyj pereulok 14/3
125252 Moskva
Ruská federácia
dlhodobý pobyt na území SR :
Leškova 18
Bratislava 811 04
  (od: 18.05.2000 do: 07.06.2004)
Dipl. Ing. Genadij Nikolajevič Donin
Pieščanyj pereulok 14/3
125252 Moskva
Ruská federácia
dlhodobý pobyt na území SR :
Leškova 18
Bratislava 811 04
  (od: 03.06.1999 do: 17.05.2000)
Genadij Nikolajevič Donin
Dostálova 20/29
Praha
Česká republika
  (od: 30.03.1994 do: 02.05.1996)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ing. Eduard Pohl
Vklad: 6 660 EUR Splatené: 6 660 EUR
  (od: 07.09.2021)
ENERGOMAŠIMEX, spol. s r.o.
Vklad: 80 000 Sk Splatené: 80 000 Sk
  (od: 30.03.1994 do: 02.06.1999)
Genadij Nikolajevič Donin
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 30.03.1994 do: 02.05.1996)
Genadij Nikolajevič Danin
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 03.05.1996 do: 02.06.1999)
ENERGOMAŠIMEX, spol. s r.o.
Vklad: 160 000 Sk Splatené: 160 000 Sk
  (od: 03.06.1999 do: 17.05.2000)
Dipl. Ing. Genadij Nikolajevič Donin
Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk
  (od: 03.06.1999 do: 17.05.2000)
Dipl. Ing. Genadij Nikolajevič Donin
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 18.05.2000 do: 07.06.2004)
Ing. Taťjana Žáčková
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 08.06.2004 do: 21.04.2008)
Ing. Taťjana Žáčková
Vklad: 60 000 Sk Splatené: 60 000 Sk
  (od: 22.04.2008 do: 01.04.2011)
Bc. Igor Žáček
Vklad: 70 000 Sk Splatené: 70 000 Sk
  (od: 22.04.2008 do: 01.04.2011)
Ing.arch., Ing. Tomáš Žáček
Vklad: 70 000 Sk Splatené: 70 000 Sk
  (od: 22.04.2008 do: 01.04.2011)
Ing. Taťjana Žáčková
Vklad: 2 000 EUR Splatené: 2 000 EUR
  (od: 02.04.2011 do: 28.05.2015)
Ing. arch. Igor Žáček
Vklad: 2 330 EUR Splatené: 2 330 EUR
  (od: 02.04.2011 do: 28.05.2015)
Ing.arch., Ing. Tomáš Žáček
Vklad: 2 330 EUR Splatené: 2 330 EUR
  (od: 02.04.2011 do: 28.05.2015)
Ing.arch., Ing. Tomáš Žáček
Vklad: 3 330 EUR Splatené: 3 330 EUR
  (od: 29.05.2015 do: 29.06.2015)
Ing. arch. Soňa Pohlová
Vklad: 3 330 EUR Splatené: 3 330 EUR
  (od: 29.05.2015 do: 15.05.2020)
Ing.arch., Ing. Tomáš Žáček
Vklad: 3 330 EUR Splatené: 3 330 EUR
  (od: 30.06.2015 do: 15.05.2020)
Ing. Eduard Pohl
Vklad: 6 660 EUR Splatené: 6 660 EUR
  (od: 16.05.2020 do: 06.09.2021)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 07.09.2021)
konatelia
  (od: 22.04.2008 do: 06.09.2021)
konateľ
  (od: 30.03.1994 do: 21.04.2008)
Ing. Eduard Pohl
Fialová 4025 / 4B
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
Vznik funkcie: 27.03.2020
  (od: 07.09.2021)
Ing. arch. Soňa Pohlová
Žltá 22/g
Bratislava-Petržalka 851 07
Vznik funkcie: 16.03.2015
  (od: 29.05.2015 do: 15.05.2020)
Ing. arch. Soňa Pohlová
Žltá 22/g
Bratislava-Petržalka 851 07
Vznik funkcie: 16.03.2015 Skončenie funkcie: 27.03.2020
  (od: 16.05.2020 do: 15.05.2020)
Dipl. Ing. Mikuláš Potoczky
I. Bukovčana 30
Bratislava
  (od: 30.03.1994 do: 07.03.1995)
Bc. Igor Žáček
Strečnianska 3
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 16.02.2008
  (od: 22.04.2008 do: 01.04.2011)
Ing. arch. Igor Žáček
Karadžičova 49
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 16.02.2008
  (od: 02.04.2011 do: 28.05.2015)
Ing. arch. Igor Žáček
Karadžičova 49
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 16.02.2008 Skončenie funkcie: 16.03.2015
  (od: 29.05.2015 do: 28.05.2015)
Ing.arch., Ing. Tomáš Žáček
Žltá 22/g
Bratislava - Petržalka 851 07
Vznik funkcie: 16.02.2008
  (od: 22.04.2008 do: 15.05.2020)
Ing.arch., Ing. Tomáš Žáček
Žltá 22/g
Bratislava - Petržalka 851 07
Vznik funkcie: 16.02.2008 Skončenie funkcie: 27.03.2020
  (od: 16.05.2020 do: 15.05.2020)
Ing. Taťjana Žáčková
Karadžičova 49
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 15.12.2003
  (od: 08.06.2004 do: 28.05.2015)
Ing. Taťjana Žáčková
Karadžičova 49
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 15.12.2003 Skončenie funkcie: 16.03.2015
  (od: 29.05.2015 do: 28.05.2015)
Ing. Eduard Pohl
Škultétyho 18
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
Vznik funkcie: 27.03.2020
  (od: 16.05.2020 do: 06.09.2021)
Genadij Nikolajevič Danin
Pieščanyj pereulok 14/3
125252 Moskva
Ruská federácia
dlhodobý pobyt na území SR :
Jamnického 10
Bratislava 841 05
  (od: 03.05.1996 do: 02.06.1999)
Dipl. Ing. Genadij Nikolajevič Donin
Pieščanyj pereulok 14/3
125252 Moskva
Ruská federácia
dlhodobý pobyt na území SR :
Leškova 18
Bratislava 811 04
  (od: 03.06.1999 do: 10.02.2003)
Dipl. Ing. Genadij Nikolajevič Donin
Pieščanyj pereulok 14/3
125252 Moskva
Ruská federácia
dlhodobý pobyt na území SR :
Leškova 18
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 24.08.1994 Skončenie funkcie: 15.12.2003
  (od: 11.02.2003 do: 07.06.2004)
Dipl. Ing. Genadij Nikolajevič Donin
Dostálová 20/29
Praha
Česká republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Haburská 20
Bratislava
  (od: 08.03.1995 do: 02.05.1996)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupuje konateľ samostatne. Za spoločnosť podpisuje konateľ a prokurista tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu pripoja svoj podpis.
  (od: 22.04.2008 do: 07.12.2018)
Spoločnosť zastupuje konateľ samostatne. Za spoločnosť podpisuje konateľ a prokurista tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu pripoja svoj podpis. Prokurista okrem toho vyznačí, že ide o prokúru.
  (od: 30.03.1994 do: 21.04.2008)
Prokúra: 
Dipl. Ing. Genadij Nikolajevič Donin
Dostálova 20/29
Praha
Česká republika
  (od: 30.03.1994 do: 07.03.1995)
Výška základného imania: 
6 660 EUR Rozsah splatenia: 6 660 EUR
  (od: 02.04.2011)
200 000 Sk
  (od: 03.06.1999 do: 01.04.2011)
100 000 Sk
  (od: 30.03.1994 do: 02.06.1999)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 27. 6. 2018
  (od: 08.12.2018)
 Likvidátor:
Ing. Eduard Pohl
Fialová 4025 / 4B
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
Vznik funkcie: 27.06.2018
  (od: 07.09.2021)
 Likvidátor:
Ing. Eduard Pohl
Škultétyho 18
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
Vznik funkcie: 27.06.2018
  (od: 21.05.2020 do: 06.09.2021)
 Likvidátor:
Ing. arch., Ing. Tomáš Žáček
Žltá 22/G
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
Vznik funkcie: 27.06.2018
  (od: 08.12.2018 do: 20.05.2020)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná a podpisuje za Spoločnosť samostatne.
  (od: 08.12.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.11.1993 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Z. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 13581
  (od: 30.03.1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.8.1994 na ktorom boli prijaté zmeny. Starý spis: S.r.o. 13581
  (od: 08.03.1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 4.4.1996. Starý spis: S.r.o. 13581
  (od: 03.05.1996)
Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 23.4.1998. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.4.1998 v súlade so Zák.č. 11/1998 Zb.
  (od: 03.06.1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.4.2000 o prevode obchodného podielu a zmene obchodného mena: pôvodné: BEMI, spol. s r.o.
  (od: 18.05.2000)
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 15.12.2003.
  (od: 08.06.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.2.2008, kde sa rozhodlo o zmene obchodného mena z D/BEMI, s.r.o. na nové Nice Architects, s.r.o.
  (od: 22.04.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2010.
  (od: 02.04.2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.1.2012.
  (od: 04.02.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.03.2015.
  (od: 29.05.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  16.07.2024
Dátum výpisu:  17.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR