Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12816/N

Business name: 
Rybničné hospodárstvo Svätý Pavol s.r.o.
  (until: 05/02/2017)
Registered seat: 
Svätý Pavol 20
Komárno - Nová Stráž 945 04
  (until: 05/02/2017)
Identification number (IČO): 
36 543 861
  (from: 10/01/2001)
Date of entry: 
10/01/2001
  (from: 10/01/2001)
Date of deletion: 
05/03/2017
  (from: 05/03/2017)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/03/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/01/2001)
Objects of the company: 
spracovanie a konzervovanie rýb a výroba rybích výrobkov
  (from: 10/01/2001 until: 05/02/2017)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/01/2001 until: 05/02/2017)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/01/2001 until: 05/02/2017)
Partners: 
Tibor Czanik
33
Komárno - Čerhát
Slovak Republic
  (from: 10/01/2001 until: 07/18/2005)
Robert Mulinka
Svätý Pavol 20
Komárno - Nová Stráž
Slovak Republic
  (from: 10/01/2001 until: 07/18/2005)
Štefan Végh
Jantárová cesta 1907/95
Dunajská Streda
Slovak Republic
  (from: 10/01/2001 until: 07/18/2005)
Štefan Végh
Jantárová cesta 1907/95
Dunajská Streda 929 01
Slovak Republic
  (from: 07/19/2005 until: 05/02/2017)
Contribution of each member: 
Robert Mulinka
Amount of investment: 84 000 Sk Paid up: 84 000 Sk
  (from: 10/01/2001 until: 07/18/2005)
Tibor Czanik
Amount of investment: 63 000 Sk Paid up: 63 000 Sk
  (from: 10/01/2001 until: 07/18/2005)
Štefan Végh
Amount of investment: 63 000 Sk Paid up: 63 000 Sk
  (from: 10/01/2001 until: 07/18/2005)
Štefan Végh
Amount of investment: 210 000 Sk Paid up: 210 000 Sk
  (from: 07/19/2005 until: 03/12/2010)
Štefan Végh
Amount of investment: 6 970,722964 EUR Paid up: 6 970,722964 EUR
  (from: 03/13/2010 until: 05/02/2017)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/01/2001 until: 05/02/2017)
Robert Mulinka
Svätý Pavol 20
Komárno - Nová Stráž
  (from: 10/01/2001 until: 07/18/2005)
Robert Mulinka
Svätý Pavol 20
Komárno - Nová Stráž
Until: 05/31/2005
  (from: 07/19/2005 until: 07/18/2005)
Štefan Végh
Jantárová cesta 1907/95
Dunajská Streda 929 01
From: 05/31/2005
  (from: 07/19/2005 until: 05/02/2017)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 10/01/2001 until: 05/02/2017)
Capital: 
6 970,722964 EUR Paid up: 6 970,722964 EUR
  (from: 03/13/2010 until: 05/02/2017)
210 000 Sk
  (from: 10/01/2001 until: 03/12/2010)
Other legal facts: 
Okresný súd Nitra uznesením č.k. 32K/66/2012-291 zo dňa 19.01.2016, právoplatným dňa 11.02.2016, zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Z obchodného registra OS Nitra z odd. Sro, vl. č. 12816/N, sa v y m a z á v a spoločnosť Rybničné hospodárstvo Svätý Pavol s.r.o. so sídlom Svätý Pavol 20, 945 04 Komárno - Nová Stráž, IČO: 36 543 861.
  (from: 05/03/2017)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 20.7.2001 podľa §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/01/2001 until: 05/02/2017)
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 18.01.2013, č.k. 32K/66/2012-64, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.02.2013 a vykonateľnosť dňa 01.02.2013, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka - spoločnosť Rybničné hospodárstvo Svätý Pavol s.r.o. v súlade so zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Súd ustanovil za správcu Mgr. Miloš Ágg, adresa kancelária J. Simora 5, 940 61 Nové Zámky.
  (from: 05/31/2013 until: 05/02/2017)
Sale of an enterprise: 
Predaj podniku
Zmluvou o predaji podniku zo dňa 08.06.2015, bolo prevedené vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia k prevádzkovaniu podniku "Rybničné hospodárstvo Svätý Pavol s.r.o."
  (from: 10/01/2015)
Date of updating data in databases:  10/23/2021
Date of extract :  10/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person