Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6810/B

Business name: 
ACSS, spol. s r.o.
  (from: 03/23/1994)
Registered seat: 
Cukrová 14
Bratislava 813 39
  (from: 06/28/2005)
Identification number (IČO): 
31 370 268
  (from: 03/23/1994)
Date of entry: 
03/23/1994
  (from: 03/23/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/23/1994)
Objects of the company: 
obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/23/1994)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, nebytových priestorov a garáží
  (from: 01/16/1996)
obstarávanie služieb spojených s prevádzkov nehnuteľností
  (from: 01/16/1996)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 11/16/2000)
prenájom a prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá (za podmienky, že garáže alebo odstavné plochy slúžia na umiestnenie nejmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností)
  (from: 11/16/2000)
Partners: 
Alena Šalfalviová
Karola Adlera 13
Bratislava 841 02
Slovak Republic
  (from: 11/17/2022)
Alena Kršáková
Budyšínska 12
Bratislava 831 03
Slovak Republic
  (from: 11/17/2022)
Jozef Kučerák
Na Hroudách 4
Nymburk, Drahelice 288 02
Česká republika
  (from: 11/17/2022)
Contribution of each member: 
Alena Šalfalviová
Amount of investment: 1 660 EUR Paid up: 1 660 EUR
  (from: 11/17/2022)
Alena Kršáková
Amount of investment: 30 234 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 30 234 EUR
  (from: 11/17/2022)
Jozef Kučerák
Amount of investment: 7 973 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 7 973 EUR
  (from: 11/17/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/23/1994)
Alena Kršáková
Budyšínska 12
Bratislava 831 03
From: 10/27/2005
  (from: 11/09/2005)
Alexander Nagy
Orechová 43
Dunajská Lužná 900 42
From: 12/05/2008
  (from: 11/09/2018)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý z nich samostatne.
  (from: 03/23/1994)
Capital: 
39 867 EUR Paid up: 39 867 EUR
  (from: 10/15/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená na základe spoločenskej zmluvy zo dňa 22.7.1993 v súlade s ust. §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 13597
  (from: 03/23/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.9.1995 na ktorom bol odsúhlasený prevod obchodných podielov. Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.10.1995. Stary spis: S.r.o. 13597
  (from: 01/16/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.10.1995, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania novými vkladmi. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 08.12.1995, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 08.12.1995. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 18.12.1995. Stary spis: S.r.o. 13597
  (from: 03/12/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.03.1996, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.04.1996. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.04.1996. Stary spis: S.r.o. 13597
  (from: 07/22/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 16.9.1996. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.9.1996, na ktorom bol odsúhlasený prevod obchodného podielu. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.9.1996. Stary spis: S.r.o. 13597
  (from: 12/06/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.11.1996, na ktorom bol schválený prevod časti obchodného podielu spoločnosti STAVOPROJEKT Bratislava a.s. na spoločnosť ZLATÝ PRAMEŇ a.s. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.12.1996. Dodatok číslo 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.11.1996. Dodatok číslo 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.12.1996. Stary spis: S.r.o. 13597
  (from: 03/14/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 11.3.1997, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.3.1997. Stary spis: S.r.o. 13597
  (from: 06/02/1997)
Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.9.2000 o splnení predmetu činnosti.
  (from: 11/16/2000)
Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 14.06.2005. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.06.2005.
  (from: 06/28/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti ACSS, spol. s r.o. zo dňa 01.12.2006 o zlúčení so spoločnosťou MCS-Servis, s.r.o., Cukrová 14, 813 39 Bratislava, IČO: 35 704 811, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 41599/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 2/2007, Nz 264/2007, NCRls 253/2007 JUDr. Miroslavom Pavlovičom dňa 04.01.2007. Spoločnosť ACSS, spol. s r.o. je právnym nástupcom spoločnosti MCS-Servis, s.r.o., Cukrová 14, 813 39 Bratislava, IČO: 35 704 811, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 41599/B, a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 01/12/2007)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 05.12.2008.
  (from: 12/24/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.02.2009.
  (from: 02/24/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.07.2009.
  (from: 07/25/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.05.2010.
  (from: 10/15/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.1.2011.
  (from: 01/19/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/12/2007)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
MCS-Servis, s.r.o.
Cukrová 14
Bratislava 813 39
  (from: 01/12/2007)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person