Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  23/L

Business name: 
Mlieko - syry, a.s. "v likvidácii"
  (from: 10/04/1994)
Registered seat: 
Ružomberok 034 01
  (from: 05/14/1991)
Identification number (IČO): 
00 634 697
  (from: 05/14/1991)
Date of entry: 
05/14/1991
  (from: 05/14/1991)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/14/1991)
Objects of the company: 
úprava a spracovanie mlieka, výroba mliečnych výrobkov
  (from: 07/06/1993)
prevádzka mliekární, výroba masla a syrov
  (from: 07/06/1993)
výroba potravinárskych prípravkov inde neuvedených - sýridiel
  (from: 07/06/1993)
maloobchod so zmiešaným tovarom, hlavne potravinami, nápojmi, tabakom
  (from: 07/06/1993)
Capital: 
6 500 000 Sk
  (from: 05/14/1991)
Shares: 
Number of shares: 65
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 05/14/1991)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 10/01/2005
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 51-24 K 263/94 zo dňa 15.8.2005 bol zrušený konkurz po splnení rozvrhového uznesenia. Súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr.Vladimíra Hericha, advokáta so sídlom Dončova 13, Ružomberok.
  (from: 10/19/2005)
Supervisory board: 
Anton Maga
Pod Kalváriou 18
Ružomberok
  (from: 07/06/1993)
Miroslav Mokoš
Baničné
Ružomberok
  (from: 07/06/1993)
Ondrej Ovad
418
Liptovské Sliače
  (from: 07/06/1993)
Ing. Jozef Strapáč
376
Ludrová
  (from: 07/06/1993)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ľudovít Baran
Klačno 2000-29/5
Ružomberok
  (from: 06/30/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (from: 10/04/1994)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 6.5.1991 v zmysle ust. § 27 zák. č. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach
  (from: 05/14/1991)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 1.11.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 95
  (from: 02/10/1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia uskutočnenom dňa 29.7.1994 bolo rozhodnuté o vstupe do likvidácie, a o menovaní likvidátora. Dňa 31.1.1995 sa konala v spoločnosti Mlieko- syry, akciová spoločnosť "v likvidáci" v rámci dohodovania schôdza veriteľov,na ktorej bola zvolená Rada veriteľov:
  (from: 10/04/1994)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 24K 263/94 zo dňa 24. 4. 1997 bol na spoločnosť Mlieko - syry, a.s. "v likvidácii" vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Vladimíra Hericha, nar. 19. 10. 1960, trvale bytom Ružomberok, Štefana Moyzesa 24.
  (from: 06/02/1997)
Date of updating data in databases:  08/04/2021
Date of extract :  08/06/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person