Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12963/N

Business name: 
Levická televízna spoločnosť s.r.o.
  (from: 12/20/2001)
Registered seat: 
Námestie hrdinov 1
Levice 934 01
  (from: 12/20/2001)
Identification number (IČO): 
36 545 112
  (from: 12/20/2001)
Date of entry: 
12/20/2001
  (from: 12/20/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/20/2001)
Objects of the company: 
lokálne televízne vysielanie v káblovom rozvode mesta Levice
  (from: 12/20/2001)
výroba a predaj spravodajských, publicistických, informačných a reklamných záznamov a programov v analógovej a digitálnej forme
  (from: 12/20/2001)
služby v oblasti audio a video techniky
  (from: 12/20/2001)
výroba a predaj počítačovej grafiky
  (from: 12/20/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/20/2001)
Partners: 
Mesto Levice
Námestie hrdinov 1
Levice 934 01
Slovak Republic
  (from: 11/14/2009)
Mesto Levice IČO: 00 307 203
Námestie hrdinov 1
Levice
Slovak Republic
  (from: 12/20/2001 until: 11/13/2009)
Contribution of each member: 
Mesto Levice
Amount of investment: 9 959 EUR Paid up: 9 959 EUR
  (from: 11/14/2009)
Mesto Levice
Amount of investment: 300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 12/20/2001 until: 11/13/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/20/2001)
Ľubica Lukáčová
Devičany 41
Devičany 935 04
From: 04/01/2017
  (from: 05/13/2017)
Mgr. Jana Bátovská
M.R. Štefánika 466/37
Levice 934 01
From: 07/06/2011
  (from: 07/14/2011 until: 05/12/2017)
Mgr. Jana Bátovská
M.R. Štefánika 466/37
Levice 934 01
From: 07/06/2011 Until: 12/31/2016
  (from: 05/13/2017 until: 05/12/2017)
Adriana Slažanská
Kyjevská 27
Levice
From: 09/03/2003
  (from: 10/22/2003 until: 07/13/2011)
Adriana Slažanská
Kyjevská 27
Levice
From: 09/03/2003 Until: 07/06/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/13/2011)
Ing. Július Srna
Saratovská 83
Levice
  (from: 12/20/2001 until: 10/21/2003)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ.
  (from: 12/20/2001)
Capital: 
9 959 EUR Paid up: 9 959 EUR
  (from: 11/14/2009)
300 000 Sk
  (from: 12/20/2001 until: 11/13/2009)
Supervisory board: 
MUDr. Juraj Braun
Ul. L. Exnára 30
Levice 934 01
From: 03/04/2015
  (from: 03/13/2015)
Csaba Tolnai
Vajanského 2
Levice 934 01
From: 03/04/2015
  (from: 03/13/2015)
Ing. Roman Karaffa , PhD.
Sama Chalupku 8
Levice 934 01
From: 12/06/2018
  (from: 12/28/2018)
MUDr. Marek Földesi
Gaštanová 4
Levice 934 01
From: 12/06/2018
  (from: 12/28/2018)
Mgr. Petra Števková
Kvetná 1540/56
Levice 934 01
From: 12/06/2018
  (from: 12/28/2018)
MUDr. Ján Antolík
Okružná 17
Levice 934 01
From: 10/04/2004
  (from: 10/14/2004 until: 04/11/2011)
MUDr. Ján Antolík
Okružná 17
Levice 934 01
From: 10/04/2004 Until: 03/28/2011
  (from: 04/12/2011 until: 04/11/2011)
Dezider Birčák
Zd. Nejedlého 69
Levice 934 01
From: 10/04/2004
  (from: 10/14/2004 until: 01/31/2007)
Dezider Birčák
Zd. Nejedlého 69
Levice 934 01
From: 10/04/2004 Until: 01/09/2007
  (from: 02/01/2007 until: 01/31/2007)
Ing. Dagmar Kalocsayová
Okružná 16
Levice 934 01
From: 10/04/2004
  (from: 10/14/2004 until: 01/31/2007)
Ing. Dagmar Kalocsayová
Okružná 16
Levice 934 01
From: 10/04/2004 Until: 01/09/2007
  (from: 02/01/2007 until: 01/31/2007)
PaedDr. Lenka Kluchová
K. Marxa 22
Levice 934 01
From: 01/10/2007
  (from: 02/01/2007 until: 04/11/2011)
PaedDr. Lenka Kluchová
K. Marxa 22
Levice 934 01
From: 01/10/2007 Until: 03/28/2011
  (from: 04/12/2011 until: 04/11/2011)
Ing. Ivan Murín
Perecká 4
Levice 934 05
From: 10/04/2004
  (from: 10/14/2004 until: 01/31/2007)
Ing. Ivan Murín
Perecká 4
Levice 934 05
From: 10/04/2004 Until: 01/09/2007
  (from: 02/01/2007 until: 01/31/2007)
PaedDr. Juraj Precechtel
M. R. Štefánika 26
Levice 934 01
From: 01/10/2007
  (from: 02/01/2007 until: 03/21/2007)
PaedDr. Juraj Precechtel
M. R. Štefánika 26
Levice 934 01
From: 01/10/2007 Until: 03/05/2007
  (from: 03/22/2007 until: 03/21/2007)
Ing. Richard Strákoš
Červenej armády 30
Levice 934 01
From: 03/28/2011
  (from: 04/12/2011 until: 07/18/2014)
Ing. Richard Strákoš
Červenej armády 30
Levice 934 01
From: 03/28/2011 Until: 06/30/2014
  (from: 07/19/2014 until: 07/18/2014)
MUDr. Peter Špánitz
Saratovská 83
Levice 934 01
From: 03/06/2007
  (from: 03/22/2007 until: 04/11/2011)
MUDr. Peter Špánitz
Saratovská 83
Levice 934 01
From: 03/06/2007 Until: 03/28/2011
  (from: 04/12/2011 until: 04/11/2011)
Ing. Igor Varga
M.R.Štefánika 20
Levice 934 01
From: 01/10/2007
  (from: 02/01/2007 until: 03/21/2007)
Ing. Igor Varga
M.R.Štefánika 20
Levice 934 01
From: 01/10/2007 Until: 03/05/2007
  (from: 03/22/2007 until: 03/21/2007)
Mgr. Beata Vrábelová
Kpt.Nálepku 37
Levice 934 01
From: 01/10/2007
  (from: 02/01/2007 until: 03/12/2015)
Mgr. Beata Vrábelová
Kpt.Nálepku 37
Levice 934 01
From: 01/10/2007 Until: 03/04/2015
  (from: 03/13/2015 until: 03/12/2015)
Miloš Zaujec
Súkenícka 5
Levice 934 01
From: 10/04/2004
  (from: 10/14/2004 until: 01/31/2007)
Miloš Zaujec
Súkenícka 5
Levice 934 01
From: 10/04/2004 Until: 01/09/2007
  (from: 02/01/2007 until: 01/31/2007)
MUDr. Gabriel Földi
Muškátová 4
Levice 934 01
From: 03/06/2007 Until: 12/06/2018
  (from: 12/28/2018 until: 12/27/2018)
JUDr. Ján Janáč
Hlboká 14
Levice 934 01
From: 03/28/2011 Until: 12/06/2018
  (from: 12/28/2018 until: 12/27/2018)
RNDr. Ján Krtík
Ružová 17
Levice 934 01
From: 03/28/2011 Until: 12/06/2018
  (from: 12/28/2018 until: 12/27/2018)
MUDr. Gabriel Földi
Muškátová 4
Levice 934 01
From: 03/06/2007
  (from: 03/22/2007 until: 12/27/2018)
JUDr. Ján Janáč
Hlboká 14
Levice 934 01
From: 03/28/2011
  (from: 04/12/2011 until: 12/27/2018)
RNDr. Ján Krtík
Ružová 17
Levice 934 01
From: 03/28/2011
  (from: 04/12/2011 until: 12/27/2018)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou dňa 27.6.2001 (not. záp. č. N 140/2001, Nz 136/2001) a dodatkom č. 1 zo dňa 30.11.2001, podľa §§ 56-75 a §§ 105-153 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/20/2001)
Dodatok č. 1 zo dňa 3.9.2003 k zakladateľskej listine.
  (from: 10/22/2003)
Date of updating data in databases:  06/14/2021
Date of extract :  06/16/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person