Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  95/L

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce
  (od: 20.02.1995)
Sídlo: 
297
Liptovské Revúce 034 74
  (od: 18.10.2006)
Liptovské Revúce 034 74
  (od: 20.02.1995 do: 17.10.2006)
IČO: 
31 624 421
  (od: 20.02.1995)
Deň zápisu: 
20.02.1995
  (od: 20.02.1995)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 20.02.1995)
Predmet podnikania (činnosti): 
poľnohospodárstvo včítane predaja nespraco- vaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 20.02.1995)
výroba konfekčných výrobkov bytových
  (od: 20.02.1995)
výroba konfekčného textilného tovaru
  (od: 20.02.1995)
iná textilná výroba
  (od: 20.02.1995)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (od: 20.02.1995)
kovoobrábanie
  (od: 20.02.1995)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (od: 20.02.1995)
zámočníctvo a zváračské práce
  (od: 20.02.1995)
predaj, údržba a oprava motorových vozidiel
  (od: 20.02.1995)
prenájom iných dopravných prostriedkov
  (od: 20.02.1995)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (od: 20.02.1995)
veľkoobchod a sprostredkov obchodu v rozsa- hu voľnej živnosti
  (od: 20.02.1995)
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.02.1995)
maloobchod mimo riadnej predajne
  (od: 20.02.1995)
ostatné služby - služby v agroturistike
  (od: 20.02.1995)
úprava a spracovanie mlieka, výroba mliečnych výrobkov -syrov
  (od: 20.09.2001)
podávanie jedál vrátane nápojov v stravovacích zariadeniach (podniková jedáleň)
  (od: 20.05.2006)
zimná údržba ciest
  (od: 18.10.2006)
mäsiarstvo
  (od: 12.04.2012)
stravovanie závodné a iné účelové
  (od: 20.02.1995 do: 19.05.2006)
závodná kuchyňa
  (od: 20.02.1995 do: 19.05.2006)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 12.06.2002)
predstavenstvo
  (od: 12.05.2000 do: 11.06.2002)
predstavenstvo
  (od: 21.01.1999 do: 11.05.2000)
predstavenstvo
  (od: 20.02.1995 do: 20.01.1999)
Ing. Anna Kováčiková - Predseda predstavenstva
Vyšná Revúca 665
Liptovské Revúce 034 74
Vznik funkcie: 30.06.2020
  (od: 23.07.2020)
Anna Baďová - Podpredseda predstavenstva
Stredná Revúca 293
Liptovské Revúce 034 74
Vznik funkcie: 30.06.2020
  (od: 23.07.2020)
Jozef Koreň - Člen predstavenstva
175
Liptovská Osada 034 73
Vznik funkcie: 30.06.2020
  (od: 23.07.2020)
Marta Praženicová - Člen predstavenstva
Stredná Revúca 289
Liptovské Revúce 034 74
Vznik funkcie: 30.06.2020
  (od: 23.07.2020)
Pavol Hvolka - Člen predstavenstva
Nižná Revúca 39
Liptovské Revúce 034 74
Vznik funkcie: 30.06.2020
  (od: 23.07.2020)
Anna Baďová - člen
293
Liptovské Revúce
  (od: 03.09.1999 do: 12.02.2001)
Anna Baďová - predseda
293
Liptovské Revúce
Skončenie funkcie: 12.03.2002
  (od: 13.02.2001 do: 11.06.2002)
Anna Baďová - člen
293
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 12.03.2002
  (od: 12.06.2002 do: 02.04.2008)
Anna Baďová - člen
293
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 12.03.2002 Skončenie funkcie: 27.02.2008
  (od: 03.04.2008 do: 02.04.2008)
Anna Baďová - člen predstavenstva
Stredná 293
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 27.02.2008
  (od: 03.04.2008 do: 11.04.2012)
Anna Baďová - člen predstavenstva
Stredná 293
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 27.02.2008 Skončenie funkcie: 21.02.2012
  (od: 12.04.2012 do: 11.04.2012)
Anna Baďová - člen predstavenstva
Stredná 293
Liptovské Revúce 034 74
Vznik funkcie: 21.02.2012
  (od: 12.04.2012 do: 31.12.2018)
Anna Baďová - člen predstavenstva
Stredná 293
Liptovské Revúce 034 74
Vznik funkcie: 21.02.2012 Skončenie funkcie: 31.12.2018
  (od: 01.01.2019 do: 31.12.2018)
Edita Bocková - člen
699
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 12.03.2002
  (od: 12.06.2002 do: 03.08.2004)
Edita Bocková - člen
699
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 12.03.2002 Skončenie funkcie: 24.03.2004
  (od: 04.08.2004 do: 03.08.2004)
Magdaléna Dančeková - člen
58
Liptovské Revúce
  (od: 20.02.1995 do: 05.10.1997)
Miloš Gazdarica - podpredseda
713
Liptovské Revúce
  (od: 03.09.1999 do: 12.02.2001)
Miloš Gazdarica - Predseda
713
Liptovské Revúce
  (od: 20.02.1995 do: 05.10.1997)
Miloš Gazdarica - Predseda
713
Liptovské Revúce
  (od: 06.10.1997 do: 02.09.1999)
Jozefa Hlbočanová - člen
646
Liptovské Revúce
  (od: 06.10.1997 do: 02.09.1999)
Jozefína Hlbočanová - člen
646
Liptovské Revúce
Skončenie funkcie: 12.03.2002
  (od: 13.02.2001 do: 11.06.2002)
Ján Hromada - člen
Stredná 240
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 24.03.2004
  (od: 04.08.2004 do: 02.04.2008)
Ján Hromada - člen
Stredná 240
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 24.03.2004 Skončenie funkcie: 27.02.2008
  (od: 03.04.2008 do: 02.04.2008)
Ján Hromada - člen predstavenstva
Stredná 240
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 27.02.2008
  (od: 03.04.2008 do: 11.04.2012)
Ján Hromada - člen predstavenstva
Stredná 240
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 27.02.2008 Skončenie funkcie: 21.02.2012
  (od: 12.04.2012 do: 11.04.2012)
Jozef Koreň - člen
175
Liptovská Osada
Vznik funkcie: 24.03.2004
  (od: 04.08.2004 do: 02.04.2008)
Jozef Koreň - člen
175
Liptovská Osada
Vznik funkcie: 24.03.2004 Skončenie funkcie: 27.02.2008
  (od: 03.04.2008 do: 02.04.2008)
Jozef Koreň - člen predstavenstva
175
Liptovská Osada
Vznik funkcie: 27.02.2008
  (od: 03.04.2008 do: 11.04.2012)
Jozef Koreň - člen predstavenstva
175
Liptovská Osada
Vznik funkcie: 27.02.2008 Skončenie funkcie: 21.02.2012
  (od: 12.04.2012 do: 11.04.2012)
Anna Kováčiková - člen
633
Liptovské Revúce
  (od: 20.02.1995 do: 05.10.1997)
Anna Kováčiková - člen
633
Liptovské Revúce
Skončenie funkcie: 12.03.2002
  (od: 13.02.2001 do: 11.06.2002)
Anna Kováčiková - podpredseda
Vyšná 665
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 24.03.2004
  (od: 04.08.2004 do: 19.05.2006)
Anna Kováčiková - predseda
Vyšná 665
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 24.03.2004
  (od: 20.05.2006 do: 16.11.2006)
Anna Kováčiková - predseda
Vyšná 665
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 14.03.2006
  (od: 17.11.2006 do: 02.04.2008)
Anna Kováčiková - predseda
Vyšná 665
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 14.03.2006 Skončenie funkcie: 27.02.2008
  (od: 03.04.2008 do: 02.04.2008)
Anna Kováčiková - predseda predstavenstva
Vyšná 665
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 27.02.2008
  (od: 03.04.2008 do: 11.04.2012)
Anna Kováčiková - predseda predstavenstva
Vyšná 665
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 27.02.2008 Skončenie funkcie: 21.02.2012
  (od: 12.04.2012 do: 11.04.2012)
Anna Kováčiková - predseda predstavenstva
Vyšná 665
Liptovské Revúce 034 74
Vznik funkcie: 21.02.2012
  (od: 12.04.2012 do: 03.09.2013)
Ernest Kurilla - člen
294
Liptovské Revúce
  (od: 03.09.1999 do: 12.02.2001)
Ernest Kurilla - člen
294
Liptovské Revúce
Skončenie funkcie: 12.03.2002
  (od: 13.02.2001 do: 11.06.2002)
Metod Kurina - člen
181
Liptovské Revúce
Skončenie funkcie: 12.03.2002
  (od: 13.02.2001 do: 11.06.2002)
Marta Kurišová - člen
453
Liptovské Revúce
Skončenie funkcie: 12.03.2002
  (od: 13.02.2001 do: 11.06.2002)
Marta Kurišová - člen
453
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 12.03.2002
  (od: 12.06.2002 do: 03.08.2004)
Marta Kurišová - člen
453
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 12.03.2002 Skončenie funkcie: 24.03.2004
  (od: 04.08.2004 do: 03.08.2004)
Marta Kutajová - člen
96
Liptovské Revúce
  (od: 20.02.1995 do: 05.10.1997)
Marta Kutajová - člen
96
Liptovské Revúce
  (od: 06.10.1997 do: 19.09.2001)
Marta Kutajová - podpredseda
95
Liptovské Revúce
Skončenie funkcie: 12.03.2002
  (od: 20.09.2001 do: 11.06.2002)
Štefan Macík - člen
254
Liptovské Revúce
Skončenie funkcie: 12.03.2002
  (od: 13.02.2001 do: 11.06.2002)
Štefan Macík - člen
471
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 14.03.2005
  (od: 16.06.2005 do: 02.04.2008)
Štefan Macík - člen
471
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 14.03.2005 Skončenie funkcie: 27.02.2008
  (od: 03.04.2008 do: 02.04.2008)
Štefan Macík - člen predstavenstva
Stredná 254
Liptovské Revúce 034 74
Vznik funkcie: 21.02.2012
  (od: 12.04.2012 do: 30.03.2016)
Štefan Macík - člen predstavenstva
Stredná 254
Liptovské Revúce 034 74
Vznik funkcie: 21.02.2012 Skončenie funkcie: 01.03.2016
  (od: 31.03.2016 do: 30.03.2016)
Štefan Macík - člen predstavenstva
Stredná 471
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 27.02.2008
  (od: 03.04.2008 do: 11.04.2012)
Štefan Macík - člen predstavenstva
Stredná 471
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 27.02.2008 Skončenie funkcie: 21.02.2012
  (od: 12.04.2012 do: 11.04.2012)
Ing. Bohumír Mikulaj - člen
343
Liptovské Revúce
  (od: 06.10.1997 do: 02.09.1999)
Ing. Bohumír Mikulaj - Podpredseda:
259
Liptovské Revúce
  (od: 20.02.1995 do: 05.10.1997)
Ing. Bohumír Mikulaj - predseda
343
Liptovské Revúce
  (od: 03.09.1999 do: 12.02.2001)
Ing. Bohumír Mikulaj - predseda
324
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 12.03.2002
  (od: 12.06.2002 do: 15.06.2005)
Ing. Bohumír Mikulaj - predseda
324
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 12.03.2002 Skončenie funkcie: 14.03.2005
  (od: 16.06.2005 do: 15.06.2005)
Jana Mikulajová - člen
729
Liptovské Revúce
Skončenie funkcie: 12.03.2002
  (od: 20.09.2001 do: 11.06.2002)
Metod Miško - člen
461
Liptovské Revúce
  (od: 06.10.1997 do: 02.09.1999)
Marta Praženicová - člen
Stredná 289
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 24.03.2004
  (od: 04.08.2004 do: 02.04.2008)
Marta Praženicová - člen
Stredná 289
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 24.03.2004 Skončenie funkcie: 27.02.2008
  (od: 03.04.2008 do: 02.04.2008)
Marta Praženicová - člen predstavenstva
Stredná 289
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 27.02.2008
  (od: 03.04.2008 do: 11.04.2012)
Marta Praženicová - člen predstavenstva
Stredná 289
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 27.02.2008 Skončenie funkcie: 21.02.2012
  (od: 12.04.2012 do: 11.04.2012)
Karol Rossa - podpredseda
516
Liptovské Revúce
  (od: 13.02.2001 do: 19.09.2001)
Ing. Karol Rossa - člen
J. Hanulu 21
Ružomberok
  (od: 20.02.1995 do: 05.10.1997)
Vladimír Stankoven - člen
549
Liptovské Revúce
Skončenie funkcie: 12.03.2002
  (od: 13.02.2001 do: 11.06.2002)
Marta Súnoková - člen
253
Liptovské Revúce
Skončenie funkcie: 12.03.2002
  (od: 06.10.1997 do: 11.06.2002)
Cyril Valko - člen
357
Liptovské Revúce
  (od: 20.02.1995 do: 05.10.1997)
Jozef Valko - člen
403
Liptovské Revúce
  (od: 03.09.1999 do: 12.02.2001)
Jozef Valko - podpredseda
403
Liptovské Revúce
  (od: 06.10.1997 do: 02.09.1999)
Jozef Valko - podpredseda
403
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 12.03.2002
  (od: 12.06.2002 do: 03.08.2004)
Jozef Valko - podpredseda
403
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 12.03.2002 Skončenie funkcie: 24.03.2004
  (od: 04.08.2004 do: 03.08.2004)
Jozef Valko - člen
Stredná 403
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 24.03.2004
  (od: 04.08.2004 do: 19.05.2006)
Jozef Valko - podpredseda
Stredná 403
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 24.03.2004
  (od: 20.05.2006 do: 02.04.2008)
Jozef Valko - podpredseda
Stredná 403
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 24.03.2004 Skončenie funkcie: 27.02.2008
  (od: 03.04.2008 do: 02.04.2008)
Jozef Valko - podpredseda predstavenstva
Stredná 403
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 27.02.2008
  (od: 03.04.2008 do: 11.04.2012)
Jozef Valko - podpredseda predstavenstva
Stredná 403
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 27.02.2008 Skončenie funkcie: 21.02.2012
  (od: 12.04.2012 do: 11.04.2012)
Ing. Anna Kováčiková - predseda predstavenstva
Vyšná 665
Liptovské Revúce 034 74
Vznik funkcie: 21.02.2012 Skončenie funkcie: 30.06.2020
  (od: 23.07.2020 do: 22.07.2020)
Ing. Anna Kováčiková - predseda predstavenstva
Vyšná 665
Liptovské Revúce 034 74
Vznik funkcie: 21.02.2012
  (od: 04.09.2013 do: 22.07.2020)
Jozef Koreň - podpredseda predstavenstva
175
Liptovská Osada 034 73
Vznik funkcie: 21.02.2012 Skončenie funkcie: 30.06.2020
  (od: 23.07.2020 do: 22.07.2020)
Jozef Koreň - podpredseda predstavenstva
175
Liptovská Osada 034 73
Vznik funkcie: 21.02.2012
  (od: 12.04.2012 do: 22.07.2020)
Ján Hromada - člen predstavenstva
Stredná 240
Liptovské Revúce 034 74
Vznik funkcie: 21.02.2012 Skončenie funkcie: 30.06.2020
  (od: 23.07.2020 do: 22.07.2020)
Ján Hromada - člen predstavenstva
Stredná 240
Liptovské Revúce 034 74
Vznik funkcie: 21.02.2012
  (od: 12.04.2012 do: 22.07.2020)
Marta Praženicová - člen predstavenstva
Stredná 289
Liptovské Revúce 034 74
Vznik funkcie: 21.02.2012 Skončenie funkcie: 30.06.2020
  (od: 23.07.2020 do: 22.07.2020)
Marta Praženicová - člen predstavenstva
Stredná 289
Liptovské Revúce 034 74
Vznik funkcie: 21.02.2012
  (od: 12.04.2012 do: 22.07.2020)
JUDr. Ida Cabanová - člen predstavenstva
Tulská 32
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 21.02.2012 Skončenie funkcie: 30.06.2020
  (od: 23.07.2020 do: 22.07.2020)
JUDr. Ida Cabanová - člen predstavenstva
Tulská 32
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 21.02.2012
  (od: 12.04.2012 do: 22.07.2020)
Pavol Hvolka
Nižná 39
Liptovské Revúce 034 74
Vznik funkcie: 01.03.2016 Skončenie funkcie: 30.06.2020
  (od: 23.07.2020 do: 22.07.2020)
Pavol Hvolka
Nižná 39
Liptovské Revúce 034 74
Vznik funkcie: 01.03.2016
  (od: 31.03.2016 do: 22.07.2020)
Štefan Macík - člen predstavenstva
Stredná Revúca 254
Liptovské Revúce 034 74
Vznik funkcie: 01.01.2019 Skončenie funkcie: 30.06.2020
  (od: 23.07.2020 do: 22.07.2020)
Štefan Macík - člen predstavenstva
Stredná Revúca 254
Liptovské Revúce 034 74
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 01.01.2019 do: 22.07.2020)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisujú predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva a ďalší jeden člen predstavenstva.
  (od: 12.06.2002)
Za družstvo koná navonok riaditeľ družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisujú predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva a ďaľší jeden člen predstavenstva.
  (od: 12.05.2000 do: 11.06.2002)
Za družstvo koná navonok riaditeľ družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisujú predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva a ďaľší jeden člen predstavenstva, alebo podpisuje tieto listiny prokurista samostatne.
  (od: 21.01.1999 do: 11.05.2000)
Za družstvo koná navonok riaditeľ družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva a ďalší jeden člen predstavesntva.
  (od: 20.02.1995 do: 20.01.1999)
Kontrolná komisia: 
Margita Kováčiková
Vyšná Revúca 543
Liptovské Revúce 034 74
Vznik funkcie: 30.06.2020
  (od: 23.07.2020)
Jozef Málik
Stredná Revúca 286
Liptovské Revúce 034 74
Vznik funkcie: 30.06.2020
  (od: 23.07.2020)
Mária Súnoková
175
Liptovská Osada 034 73
Vznik funkcie: 30.06.2020
  (od: 23.07.2020)
Margita Kováčiková
543
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 14.03.2006
  (od: 20.05.2006 do: 02.04.2008)
Margita Kováčiková
543
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 14.03.2006 Skončenie funkcie: 27.02.2008
  (od: 03.04.2008 do: 02.04.2008)
Margita Kováčiková
543
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 27.02.2008
  (od: 03.04.2008 do: 11.04.2012)
Margita Kováčiková
543
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 27.02.2008 Skončenie funkcie: 21.02.2012
  (od: 12.04.2012 do: 11.04.2012)
Metod Kurilla
181
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 14.03.2006
  (od: 20.05.2006 do: 02.04.2008)
Metod Kurilla
181
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 14.03.2006 Skončenie funkcie: 27.02.2008
  (od: 03.04.2008 do: 02.04.2008)
Metod Kurilla
181
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 27.02.2008
  (od: 03.04.2008 do: 11.04.2012)
Metod Kurilla
181
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 27.02.2008 Skončenie funkcie: 21.02.2012
  (od: 12.04.2012 do: 11.04.2012)
Vladimir Stankoven
Vyšná 549
Liptovské Revúce 034 74
Vznik funkcie: 21.02.2012
  (od: 12.04.2012 do: 30.03.2016)
Vladimir Stankoven
Vyšná 549
Liptovské Revúce 034 74
Vznik funkcie: 21.02.2012 Skončenie funkcie: 01.03.2016
  (od: 31.03.2016 do: 30.03.2016)
Cyril Valko
438
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 14.03.2006
  (od: 20.05.2006 do: 02.04.2008)
Cyril Valko
438
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 14.03.2006 Skončenie funkcie: 27.02.2008
  (od: 03.04.2008 do: 02.04.2008)
Cyril Valko
438
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 27.02.2008
  (od: 03.04.2008 do: 11.04.2012)
Cyril Valko
438
Liptovské Revúce
Vznik funkcie: 27.02.2008 Skončenie funkcie: 21.02.2012
  (od: 12.04.2012 do: 11.04.2012)
Cyril Valko
438
Liptovské Revúce 034 74
Vznik funkcie: 21.02.2012
  (od: 12.04.2012 do: 30.03.2016)
Cyril Valko
438
Liptovské Revúce 034 74
Vznik funkcie: 21.02.2012 Skončenie funkcie: 01.03.2016
  (od: 31.03.2016 do: 30.03.2016)
Margita Kováčiková
543
Liptovské Revúce 034 74
Vznik funkcie: 21.02.2012 Skončenie funkcie: 30.06.2020
  (od: 23.07.2020 do: 22.07.2020)
Margita Kováčiková
543
Liptovské Revúce 034 74
Vznik funkcie: 21.02.2012
  (od: 12.04.2012 do: 22.07.2020)
Mária Súnoková
175
Liptovská Osada
Vznik funkcie: 01.03.2016 Skončenie funkcie: 30.06.2020
  (od: 23.07.2020 do: 22.07.2020)
Jozef Málik
Stredná 286
Liptovské Revúce 034 74
Vznik funkcie: 01.03.2016 Skončenie funkcie: 30.06.2020
  (od: 23.07.2020 do: 22.07.2020)
Jozef Málik
Stredná 286
Liptovské Revúce 034 74
Vznik funkcie: 01.03.2016
  (od: 31.03.2016 do: 22.07.2020)
Mária Súnoková
175
Liptovská Osada
Vznik funkcie: 01.03.2016
  (od: 31.03.2016 do: 22.07.2020)
Prokúra: 
Ing. Jozef Tichý
491
Liptovské Revúce
  (od: 21.01.1999 do: 11.05.2000)
Zapisované základné imanie: 
93 607,08 EUR
  (od: 02.04.2009)
3 160 000 Sk
  (od: 03.04.2008 do: 01.04.2009)
4 320 000 Sk
  (od: 26.10.1995 do: 02.04.2008)
50 000 Sk
  (od: 20.02.1995 do: 25.10.1995)
Základný členský vklad: 
663,88 EUR
  (od: 02.04.2009)
20 000 Sk
  (od: 20.02.1995 do: 01.04.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 10.11.1994 schválením stanov. Výkonný riaditeľ : Ing. Jozef Tichý, bytom Liptovské Revúce 491 Stary spis: Dr 540
  (od: 20.02.1995)
Členská schôdza schválila dňa 26.5.1995 zmenu stanov družstva.
  (od: 26.10.1995)
Na členskej schôdzi konanej dňa 10. 4. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 06.10.1997)
Na členskej schôdi dňa 18.3.1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 03.09.1999)
Na zasadnutí členskej schôdze dňa 26.2. 2000 bola schválená zmena stanov.
  (od: 12.05.2000)
Na zasadnutí členskej schôdze dňa 17. 3. 2000 bola schválená zmena stanov.
  (od: 13.02.2001)
Na zasadnutí členskej schôdze konanej dňa 27.3.2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 20.09.2001)
Na zasadnutí členskej schôdze dňa 12.3.2002 bola schválená zmena stanov.
  (od: 12.06.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  01.03.2024
Dátum výpisu:  04.03.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR