Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  640/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
TERRA 2000, a.s.
  (from: 10/23/2000)
Registered seat: 
Pribinova 25
Bratislava 810 11
  (from: 01/23/2004)
Stavebná 2
Banská Bystrica 974 11
  (from: 10/23/2000 until: 01/22/2004)
Identification number (IČO): 
36 044 296
  (from: 10/23/2000)
Date of entry: 
10/23/2000
  (from: 10/23/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/23/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/23/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/23/2000)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 10/23/2000)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 10/23/2000)
leasingové služby
  (from: 10/23/2000)
reklamná činnosť
  (from: 10/23/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/23/2000)
Ing. Peter Stiegler - predseda
Rudolfa Viesta 47
Martin
From: 10/23/2000
  (from: 06/10/2003)
Ivana Maťková - člen
Jánošíkova 55
Turany
From: 10/23/2000
  (from: 06/10/2003)
Marian Spišiak - člen
Sološnícka 57
Bratislava
From: 09/03/2001
  (from: 06/10/2003)
Ivana Maťková - člen
Jánošíkova 55
Turany
  (from: 10/23/2000 until: 06/09/2003)
Marian Spišiak - člen
Sološnícka 57
Bratislava
  (from: 12/17/2001 until: 06/09/2003)
JUDr. Július Stadtrucker - predseda
Hrabiny 248
Lipovec
  (from: 10/23/2000 until: 12/16/2001)
Ing. Peter Stiegler - člen
Rudolfa Viesta 47
Martin
  (from: 10/23/2000 until: 12/16/2001)
Ing. Peter Stiegler - predseda
Rudolfa Viesta 47
Martin
  (from: 12/17/2001 until: 06/09/2003)
Acting in the name of the company: 
Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. V mene spoločnosti podpisujú spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva alebo generálny riaditeľ samostatne.
  (from: 10/23/2000)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 06/10/2003)
1 000 000 Sk
  (from: 10/23/2000 until: 06/09/2003)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/10/2003)
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/23/2000 until: 06/09/2003)
Supervisory board: 
Ľubomír Junas - predseda
Čajkovského 14
Martin
From: 10/30/2000
  (from: 06/10/2003)
Jana Ľuptovská - člen
Nálepkova 26/14
Martin
From: 10/23/2000
  (from: 06/10/2003)
JUDr. Martin Bukovinský - člen
Pavlovova 8
Bratislava
From: 09/03/2001
  (from: 06/10/2003)
Mgr. Martin Bukovinský - člen
Pavlovova 8
Bratislava
  (from: 12/17/2001 until: 06/09/2003)
Zuzana Ďurčeková - člen
Košútska 10/70
Martin
  (from: 10/23/2000 until: 12/16/2001)
Ľubomír Junas - predseda
Čajkovského 14
Martin
  (from: 12/17/2001 until: 06/09/2003)
Peter Junas - predseda - generálny riaditeľ
Čajkovského 1/14
Martin
  (from: 10/23/2000 until: 12/16/2001)
Jana Ľuptovská - člen
Nálepkova 26/14
Martin
  (from: 10/23/2000 until: 06/09/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 20.03.2000, napísanej v NÚ v Martine, formou notárskej zápisnice č. NZ 81/00, JUDr. Vladimírom Kostovčákom, notárom, so sídlom v Martine, Severná č. 14, podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb., v súlade s ust. §§ 172, 175 Obch. zák.
  (from: 10/23/2000)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 30.10.2000 a 3.9.2001.
  (from: 12/17/2001)
. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 5.11.2003 schválilo zmenu sídla a zmenu stanov.
  (from: 01/23/2004)
Date of updating data in databases:  01/20/2022
Date of extract :  01/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person