Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12831/N

Business name: 
BAUER AGROMILK, s.r.o. " v likvidácii "
  (from: 09/17/2009)
Registered seat: 
Konečná 7
Ivanka pri Nitre 951 12
  (from: 07/31/2001)
Identification number (IČO): 
31 630 669
  (from: 06/09/1995)
Date of entry: 
06/09/1995
  (from: 06/09/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/09/1995)
Objects of the company: 
výroba, montáž a servis technologických zariadení a strojov v oblasti poľnohospodárstva bez zásahu do elektrických častí
  (from: 06/09/1995)
poradenská a školiaca činnosť v oblasti poľnohodpodárstva v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/09/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti: priemyselný tovar, strojné zariadenia a náhradné diely
  (from: 06/09/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi : priemyselný tovar, strojné zariadenia a náhradné diely
  (from: 06/09/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/09/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/09/1995)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/09/1995)
Partners: 
Ing. Serafin Koribaňa
Bernolákova 25
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/31/2001)
AGROMILK Pelhřimov a.s. IČO: 25 168 479
U nádraží 1967
Pelhřimov
Czech Republic
  (from: 07/31/2001)
Ing. Daniel Ondrišek
Ondrochov 498
Lipová
Slovak Republic
  (from: 07/31/2001)
Ing. Jozef Macz
Černyševského 1281/37
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/31/2001)
Contribution of each member: 
Ing. Serafin Koribaňa
Amount of investment: 45 000 Sk Paid up: 45 000 Sk
  (from: 07/31/2001)
AGROMILK Pelhřimov a.s.
Amount of investment: 165 000 Sk Paid up: 165 000 Sk
  (from: 07/31/2001)
Ing. Daniel Ondrišek
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/31/2001)
Ing. Jozef Macz
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/31/2001)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/31/2001)
Ing. Serafin Koribaňa
Bernolákova 25
Banská Bystrica
  (from: 06/09/1995)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 07/31/2001)
Capital: 
300 000 Sk
  (from: 07/31/2001)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Daniel Ondrišek
Ondrochov 498
Lipová 941 02
From: 12/04/2018
  (from: 03/03/2020)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (from: 03/03/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.3.1995 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. . Stary spis: S.r.o. 7422
  (from: 06/09/1995)
. Na Valnom zhromaždení, konanom dňa 09.07.1998, bol schválený Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve, v zmysle zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 06/09/1999)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 12.4.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 2. Spis odstúpený 10.9.2001 na OS Nitra-zmena sídla.
  (from: 07/31/2001)
Uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 27CbR/13/2018–32 zo dňa 26.10.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.12.2018 súd rozhodol o vymenovaní likvidátora Ing. Daniel Ondrišek , bytom Lipová, Ondrochov č. 498 v obchodnej spoločnosti BAUER AGROMILK, s.r.o. „ v likvidácii“, IČO: 31630669, so sídlom Konečná 7, 951 12 Ivanka pri Nitre. Predmetným uznesením bolo rozhodnuté aj o zmene sídla spoločnosti na adresu: Lipová, Ondrochov č. 498.
  (from: 03/03/2020)
Date of updating data in databases:  07/27/2021
Date of extract :  07/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person