Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10309/L

Business name: 
KLF-ENERGETIKA, a.s.
  (from: 08/13/2001)
Registered seat: 
Kukučínova 2346
Kysucké Nové Mesto 024 11
  (from: 08/13/2001)
Identification number (IČO): 
36 400 246
  (from: 08/13/2001)
Date of entry: 
08/13/2001
  (from: 08/13/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/13/2001)
Objects of the company: 
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 08/13/2001)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 08/13/2001)
prenájom strojov a strojných zariadení a prenájom nehnuteľností vrátane nebytových preiestorov s poskytovaním doplnkových služieb v rozsahu voľných živností - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 08/13/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/13/2001)
skladovanie výrobkov a materiálov
  (from: 08/13/2001)
výroba a predaj stlačeného vzduchu, chladiacej emulzie, chladiacej vody /stlačený vzduch do 1 MPa a vnútorného priemeru do 100mm./.
  (from: 08/13/2001)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 01/24/2002)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 01/24/2002)
prevádzkovanie dopravy na železničnej dráhe
  (from: 01/20/2003)
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu : - objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia s napätím nad 1000V s obmedzením napätia 110 kV
  (from: 01/20/2003)
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových zariadení v rozsahu: potrubného vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda I. trieda, potrubné vedenie, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda
  (from: 01/20/2003)
správa podnikovej kanalizácie
  (from: 01/20/2003)
lešenárske práce
  (from: 01/20/2003)
správa podnikového vodovodu
  (from: 01/20/2003)
zámočnícke práce
  (from: 01/20/2003)
vodoinštalatérske práce
  (from: 01/20/2003)
kúrenárske práce
  (from: 01/20/2003)
obkladanie stien a kladenie podlahových krytín
  (from: 01/20/2003)
demolačné, búracie a prípravne práce pre stavbu
  (from: 01/20/2003)
poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb
  (from: 06/24/2008)
elektroenergetika; rozsah podnikania: dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (from: 06/25/2008)
plynárenstvo; rozsah podnikania: dodávka plynu, distribúcia plynu
  (from: 06/25/2008)
montáž určených meradiel
  (from: 06/26/2014)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 02/24/2016)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 02/24/2016)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 02/14/2018)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 02/14/2018)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/14/2018)
Vedenie účtovníctva
  (from: 02/14/2018)
Administratívne služby
  (from: 02/14/2018)
Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
  (from: 04/20/2021)
murárske práce
  (from: 01/20/2003 until: 02/13/2018)
elektroinštalatérske práce
  (from: 01/20/2003 until: 03/19/2007)
obsluha a údržba petropalového hospodárstva
  (from: 01/20/2003 until: 06/25/2014)
tesárske práce
  (from: 01/20/2003 until: 02/13/2018)
maliarske a natieračské práce
  (from: 01/20/2003 until: 07/15/2008)
stolárske práce
  (from: 01/20/2003 until: 02/13/2018)
výroba tepla
  (from: 01/24/2002 until: 02/20/2020)
rozvod elektriny
  (from: 01/24/2002 until: 07/15/2008)
rozvod tepla
  (from: 01/24/2002 until: 02/20/2020)
činnosť agentúry dočasného zamestnávania
  (from: 06/26/2014 until: 06/17/2021)
nákladná cestná doprava
  (from: 01/20/2003 until: 02/13/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/20/2003)
Managing board
  (from: 08/13/2001 until: 01/19/2003)
Ing. Miroslav Glamoš - predseda
666
Raková 023 51
From: 05/17/2019
  (from: 07/13/2019)
Mgr. Ján Jakubec - podpredseda
Revolučná 2590/3
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 05/17/2019
  (from: 07/13/2019)
Ing. Emília Zelinová - člen
502
Kysucký Lieskovec 023 34
From: 05/17/2019
  (from: 07/13/2019)
Mgr. Miriam Krošláková - člen
189
Hviezdoslavov 930 41
From: 05/17/2019
  (from: 07/13/2019)
Ing. Andrej Kestler - člen
Kráľovské údolie 24
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 05/17/2019
  (from: 07/13/2019)
Mgr. Peter Duchovič - člen
Jana Mazura 4
Martin 036 01
From: 05/01/2014
  (from: 06/05/2014 until: 07/28/2017)
Mgr. Peter Duchovič - člen
Jana Mazura 4
Martin 036 01
From: 05/01/2014 Until: 06/30/2017
  (from: 07/29/2017 until: 07/28/2017)
Ing. Jozef Fedor - člen
Gelnicka 16
Bratislava 831 06
From: 01/01/2009
  (from: 12/31/2008 until: 07/14/2010)
Ing. Jozef Fedor - člen
Gelnicka 16
Bratislava 831 06
From: 01/01/2009 Until: 06/30/2010
  (from: 07/15/2010 until: 07/14/2010)
Miroslav Glamoš - člen predstavenstva
U Sihelníka 666
Raková 023 51
From: 07/01/2017 Until: 09/25/2018
  (from: 10/13/2018 until: 10/12/2018)
Ing. Miroslav Glamoš - člen predstavenstva
U Sihelníka 666
Raková 023 51
From: 07/01/2017
  (from: 07/29/2017 until: 10/12/2018)
Ing. Miroslav Glamoš - predseda
Raková 666
Raková 023 51
From: 09/25/2018
  (from: 10/13/2018 until: 07/12/2019)
Ing. Miroslav Glamoš - predseda
Raková 666
Raková 023 51
From: 09/25/2018 Until: 05/17/2019
  (from: 07/13/2019 until: 07/12/2019)
Ing. Anton Imrišek - člen
114
Kľače
  (from: 08/13/2001 until: 02/12/2002)
Mgr. Ján Jakubec - člen
Revolučná 2590/3
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 09/25/2018
  (from: 10/13/2018 until: 07/12/2019)
Mgr. Ján Jakubec - člen
Revolučná 2590/3
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 09/25/2018 Until: 05/17/2019
  (from: 07/13/2019 until: 07/12/2019)
Ing. Vladimír Kestler - člen
Kráľovské údolie 24
Bratislava
Until: 05/26/2002
  (from: 02/13/2002 until: 09/19/2002)
Ing. Andrej Kestler - člen
Kráľovské údolie 24
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 09/25/2018
  (from: 10/13/2018 until: 07/12/2019)
Ing. Andrej Kestler - člen
Kráľovské údolie 24
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 09/25/2018 Until: 05/17/2019
  (from: 07/13/2019 until: 07/12/2019)
Ing. Jaroslav Kotrč - člen
Clementisova 1037/72
Kysucké Nové Mesto
  (from: 08/13/2001 until: 02/12/2002)
Ing. Igor Kováč - člen
Rozkvet 2076/160
Považská Bystrica
From: 05/26/2002
  (from: 09/20/2002 until: 12/09/2005)
Ing. Igor Kováč - člen
Rozkvet 2076/160
Považská Bystrica
From: 05/26/2002 Until: 10/31/2005
  (from: 12/10/2005 until: 12/09/2005)
Ing. Peter Kubík - člen
Radoľa 437
Radoľa 023 36
From: 06/30/2010
  (from: 07/15/2010 until: 06/04/2014)
Ing. Peter Kubík - člen
Radoľa 437
Radoľa 023 36
From: 06/30/2010 Until: 05/01/2014
  (from: 06/05/2014 until: 06/04/2014)
Ing. Peter Kubík - podpredseda predstavenstva
Radoľa 437
Radoľa 023 36
From: 07/01/2017
  (from: 07/29/2017 until: 10/12/2018)
Ing. Peter Kubík - podpredseda predstavenstva
Radoľa 437
Radoľa 023 36
From: 07/01/2017 Until: 09/25/2018
  (from: 10/13/2018 until: 10/12/2018)
Ing. Peter Kubík - predseda predstavenstva
Radoľa 437
Radoľa 023 36
From: 05/01/2014
  (from: 06/05/2014 until: 07/28/2017)
Ing. Peter Kubík - predseda predstavenstva
Radoľa 437
Radoľa 023 36
From: 05/01/2014 Until: 06/30/2017
  (from: 07/29/2017 until: 07/28/2017)
Ing. Milan Letko - predseda
ČSA 1306/124
Kysucké Nové Mesto
  (from: 08/13/2001 until: 02/12/2002)
Ing. Milan Letko - podpredseda
ČSA 1306/7
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 09/25/2018
  (from: 10/13/2018 until: 07/12/2019)
Ing. Milan Letko - podpredseda
ČSA 1306/7
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 09/25/2018 Until: 05/17/2019
  (from: 07/13/2019 until: 07/12/2019)
Ing. Milan Letko - podpredseda predstavenstva
ČSA 1306/124
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 05/01/2014
  (from: 06/05/2014 until: 07/28/2017)
Ing. Milan Letko - podpredseda predstavenstva
ČSA 1306/124
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 05/01/2014 Until: 06/30/2017
  (from: 07/29/2017 until: 07/28/2017)
Ing. Milan Letko - predseda
ČSA 1306/124
Kysucké Nové Mesto
From: 05/26/2002
  (from: 09/20/2002 until: 12/30/2008)
Ing. Milan Letko - predseda
ČSA 1306/124
Kysucké Nové Mesto
From: 05/26/2002 Until: 12/31/2008
  (from: 12/31/2008 until: 12/30/2008)
Ing. Milan Letko - predseda
ČSA 1306/124
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 01/01/2009
  (from: 12/31/2008 until: 03/27/2013)
Ing. Milan Letko - predseda
ČSA 1306/124
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 01/01/2009 Until: 02/15/2013
  (from: 03/28/2013 until: 03/27/2013)
Ing. Milan Letko - predseda predstavenstva
ČSA 1306/124
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 02/15/2013
  (from: 03/28/2013 until: 06/04/2014)
Ing. Milan Letko - predseda predstavenstva
ČSA 1306/124
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 02/15/2013 Until: 05/01/2014
  (from: 06/05/2014 until: 06/04/2014)
Ing. Milan Letko - predseda predstavenstva
ČSA 1306/7
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 07/01/2017
  (from: 07/29/2017 until: 10/12/2018)
Ing. Milan Letko - predseda predstavenstva
ČSA 1306/7
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 07/01/2017 Until: 09/25/2018
  (from: 10/13/2018 until: 10/12/2018)
Ing. Maroš Nagy - člen
175
Rožňavské Bystré
From: 11/01/2005
  (from: 12/10/2005 until: 03/20/2006)
Ing. Maroš Nagy - člen
175
Rožňavské Bystré
From: 11/01/2005 Until: 02/14/2006
  (from: 03/21/2006 until: 03/20/2006)
Ing. Roman Nosko - člen
Francisciho 33
Prešov
From: 02/15/2006
  (from: 03/21/2006 until: 11/05/2007)
Ing. Roman Nosko - člen
Francisciho 33
Prešov
From: 02/15/2006 Until: 09/24/2007
  (from: 11/06/2007 until: 11/05/2007)
Ing. Peter Ondro - predseda
Jurkoviča 2362/2
Topoľčany
Until: 05/26/2002
  (from: 02/13/2002 until: 09/19/2002)
Ing. Martin Švaňa - člen
218
Dunajov
From: 05/26/2002
  (from: 09/20/2002 until: 12/30/2008)
Ing. Martin Švaňa - člen
218
Dunajov
From: 05/26/2002 Until: 12/31/2008
  (from: 12/31/2008 until: 12/30/2008)
Mgr. Miroslav Torous - člen
Rozkvet 2079/172
Považská Bystrica
From: 09/25/2007
  (from: 11/06/2007 until: 12/30/2008)
Mgr. Miroslav Torous - člen
Rozkvet 2079/172
Považská Bystrica
From: 09/25/2007 Until: 12/31/2008
  (from: 12/31/2008 until: 12/30/2008)
Mgr. Miroslav Torous - podpredseda
Rozkvet 2079/172
Považská Bystrica 017 01
From: 01/01/2009
  (from: 12/31/2008 until: 03/27/2013)
Mgr. Miroslav Torous - podpredseda
Rozkvet 2079/172
Považská Bystrica 017 01
From: 01/01/2009 Until: 02/15/2013
  (from: 03/28/2013 until: 03/27/2013)
Mgr. Miroslav Torous - podpredseda predstavenstva
Rozkvet 2079/172
Považská Bystrica 017 01
From: 02/15/2013
  (from: 03/28/2013 until: 06/04/2014)
Mgr. Miroslav Torous - podpredseda predstavenstva
Rozkvet 2079/172
Považská Bystrica 017 01
From: 02/15/2013 Until: 05/01/2014
  (from: 06/05/2014 until: 06/04/2014)
Ing. Milan Urban - člen
Ľ. Fullu 7
Bratislava
Until: 05/26/2002
  (from: 02/13/2002 until: 09/19/2002)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 09/23/2016)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predseda predstavenstva.
  (from: 06/05/2014 until: 09/22/2016)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predseda predstavenstva.
  (from: 01/20/2003 until: 06/04/2014)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, meném a funkciám podpisujúcich, pripoja podpisujíci svoj podpis.
  (from: 08/13/2001 until: 01/19/2003)
Capital: 
1 381 120 EUR Paid up: 1 381 120 EUR
  (from: 05/18/2021)
3 774 840 EUR Paid up: 3 774 840 EUR
  (from: 06/26/2009 until: 05/17/2021)
113 700 000 Sk Paid up: 113 700 000 Sk
  (from: 01/20/2003 until: 06/25/2009)
113 700 000 Sk
  (from: 09/30/2001 until: 01/19/2003)
1 000 000 Sk
  (from: 08/13/2001 until: 09/29/2001)
Shares: 
Number of shares: 416
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 05/18/2021)
Number of shares: 1137
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 06/26/2009 until: 05/17/2021)
Number of shares: 1137
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 09/30/2001 until: 06/25/2009)
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 08/13/2001 until: 09/29/2001)
Stockholder: 
OMNIA HOLDING, SE
Václavské náměstí 802/56
Praha 110 00
Česká republika
  (from: 05/20/2022)
OMNIA HOLDING, SE
Václavské náměstí 802/56
Praha 110 00
Česká republika
  (from: 02/14/2018 until: 05/19/2022)
OMNIA KLF, a. s.
Kukučínova 2734
Kysucké Nové Mesto 024 01
  (from: 06/05/2014 until: 02/13/2018)
Supervisory board: 
Jozef Sidor
Radoľa 211
Radoľa 023 36
From: 03/29/2018
  (from: 05/03/2018)
Ing. Vladimír Kestler
Kráľovské údolie 24
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 12/01/2020
  (from: 12/15/2020)
Bc. Jana Kestlerová
Kráľovské údolie 6442/24
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
From: 05/01/2022
  (from: 05/20/2022)
JUDr. Rudolf Bača - člen
ČSA 1190/3
Kysucké Nové Mesto
Until: 05/29/2002
  (from: 08/13/2001 until: 09/19/2002)
Vladimír Červeník
Novomeského 1242
Kysucké Nové Mesto 024 01
From: 06/09/2012
  (from: 10/11/2012 until: 05/02/2018)
Vladimír Červeník
Novomeského 1242
Kysucké Nové Mesto 024 01
From: 06/09/2012 Until: 03/29/2018
  (from: 05/03/2018 until: 05/02/2018)
Vladimír Červeník - člen
Novomeského 1242
Kysucké Nové Mesto
From: 05/29/2002
  (from: 09/20/2002 until: 10/10/2012)
Vladimír Červeník - člen
Novomeského 1242
Kysucké Nové Mesto
From: 05/29/2002 Until: 02/21/2012
  (from: 10/11/2012 until: 10/10/2012)
Ing. Tibor Ďurajka - predseda
Lúčna 1014
Bytča
From: 09/25/2003
  (from: 12/04/2003 until: 07/28/2005)
Ing. Tibor Ďurajka - predseda
Lúčna 1014
Bytča
From: 09/25/2003 Until: 06/30/2005
  (from: 07/29/2005 until: 07/28/2005)
Ing. Vladimír Kestler
Kráľovské údolie 24
Bratislava 811 02
From: 05/21/2013
  (from: 06/05/2013 until: 12/14/2020)
Ing. Vladimír Kestler
Kráľovské údolie 24
Bratislava 811 02
From: 05/21/2013 Until: 11/30/2020
  (from: 12/15/2020 until: 12/14/2020)
Ing. Vladimír Kestler - člen
Kráľovské údolie 24
Bratislava
From: 05/29/2002
  (from: 09/20/2002 until: 06/24/2008)
Ing. Vladimír Kestler - člen
Kráľovské údolie 24
Bratislava
From: 05/29/2002 Until: 04/21/2008
  (from: 06/25/2008 until: 06/24/2008)
JUDr. Zoroslav Kollár
Nejedlého 3064/51
Bratislava 841 02
From: 05/21/2013
  (from: 06/05/2013 until: 06/04/2014)
JUDr. Zoroslav Kollár
Nejedlého 3064/51
Bratislava 841 02
From: 05/21/2013 Until: 05/01/2014
  (from: 06/05/2014 until: 06/04/2014)
Mgr. Martin Laca
Papraďová 5
Bratislava 821 01
From: 06/22/2010
  (from: 07/15/2010 until: 06/04/2013)
Mgr. Martin Laca
Papraďová 5
Bratislava 821 01
From: 06/22/2010 Until: 05/21/2013
  (from: 06/05/2013 until: 06/04/2013)
Mgr. Martin Laca
Papraďová 5
Bratislava 821 01
From: 05/01/2014
  (from: 06/05/2014 until: 12/14/2020)
Mgr. Martin Laca
Papraďová 5
Bratislava 821 01
From: 05/01/2014 Until: 11/30/2020
  (from: 12/15/2020 until: 12/14/2020)
Ing. Martin Mravec
J. Jesenského 450/5
Prievidza 971 01
From: 04/21/2008
  (from: 06/25/2008 until: 07/14/2010)
Ing. Martin Mravec
J. Jesenského 450/5
Prievidza 971 01
From: 04/21/2008 Until: 06/22/2010
  (from: 07/15/2010 until: 07/14/2010)
Ing. Peter Ondro - predseda
Jurkoviča 2362/2
Topoľčany
From: 05/29/2002 Until: 09/25/2003
  (from: 09/20/2002 until: 12/03/2003)
Ing. Juraj Paľko
J. Kráľa 911/1
Sliač - Rybáre
From: 06/30/2005
  (from: 07/29/2005 until: 06/24/2008)
Ing. Juraj Paľko
J. Kráľa 911/1
Sliač - Rybáre
From: 06/30/2005 Until: 04/21/2008
  (from: 06/25/2008 until: 06/24/2008)
Ing. Martin Švaňa - predseda
218
Dunajov
Until: 05/29/2002
  (from: 08/13/2001 until: 09/19/2002)
Ing. Ľubomír Trúchly , CSc. - člen
Na Podstráni 1273
Kysucké Nové Mesto
Until: 05/29/2002
  (from: 08/13/2001 until: 09/19/2002)
Ing. Ivona Vavrová
Matejkova 22
Bratislava 841 05
From: 09/12/2012
  (from: 10/11/2012 until: 06/04/2013)
Ing. Ivona Vavrová
Matejkova 22
Bratislava 841 05
From: 09/12/2012 Until: 05/21/2013
  (from: 06/05/2013 until: 06/04/2013)
Ing. Ivona Vavrová
Matejková 22
Bratislava 841 05
From: 04/21/2008
  (from: 06/25/2008 until: 10/10/2012)
Ing. Ivona Vavrová
Matejková 22
Bratislava 841 05
From: 04/21/2008 Until: 04/21/2012
  (from: 10/11/2012 until: 10/10/2012)
Mgr. Vladimír Kestler
Kráľovské údolie 24
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 12/01/2020 Until: 04/30/2022
  (from: 05/20/2022 until: 05/19/2022)
Mgr. Vladimír Kestler
Kráľovské údolie 24
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 12/01/2020
  (from: 12/15/2020 until: 05/19/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 19.6.2001 v zmysle § 154 a nasl. Obch. zák., jednorázovo podľa § 172 Obch. zák. a schválením stanov.
  (from: 08/13/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 20.7.2001 a 21.9.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/30/2001)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 10.12.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/24/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 23. 1. 2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/13/2002)
Rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 9.8.2002 boli zmenené Stanovy spoločnosti.
  (from: 01/20/2003)
Date of updating data in databases:  06/29/2022
Date of extract :  06/30/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person