Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4076/B

Business name: 
UNITED RAILWAYS a.s.
  (from: 02/07/2007 until: 05/04/2016)
Registered seat: 
Dostojevského rad 1
Bratislava 811 09
  (from: 02/07/2007 until: 05/04/2016)
Identification number (IČO): 
36 735 710
  (from: 02/07/2007)
Date of entry: 
02/07/2007
  (from: 02/07/2007)
Date of deletion: 
05/05/2016
  (from: 05/05/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/05/2016)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/07/2007)
Objects of the company: 
sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/07/2007 until: 05/04/2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 02/07/2007 until: 05/04/2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádztovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/07/2007 until: 05/04/2016)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 02/07/2007 until: 05/04/2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblastí obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/07/2007 until: 05/04/2016)
poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/07/2007 until: 05/04/2016)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/07/2007 until: 05/04/2016)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 02/07/2007 until: 05/04/2016)
public relations (činnosť v oblasti komunikácie s verejnosťou)
  (from: 02/07/2007 until: 05/04/2016)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/07/2007 until: 05/04/2016)
prenájom elektrických strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 02/07/2007 until: 05/04/2016)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 02/07/2007 until: 05/04/2016)
prenájom nehnuteľnosti, bytov a nebytových priestorov spojený s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 02/07/2007 until: 05/04/2016)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
  (from: 02/07/2007 until: 05/04/2016)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/07/2007 until: 05/04/2016)
usporadúvanie a technicko-organizačné zabezpečenie školení, kurzov, seminárov, kultúrnych, spoločenských, umeleckých a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/07/2007 until: 05/04/2016)
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
  (from: 02/07/2007 until: 05/04/2016)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 02/07/2007 until: 05/04/2016)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 02/07/2007 until: 05/04/2016)
zhotovovanie internetových stránok v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/07/2007 until: 05/04/2016)
automatizované spracovanie dát
  (from: 02/07/2007 until: 05/04/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/07/2007 until: 05/04/2016)
Mgr. Roman Filistein - člen predstavenstva
Banskobystrická 12
Bratislava 811 06
From: 02/07/2007
  (from: 02/07/2007 until: 05/04/2016)
Márton Kukely - predseda predstavenstva
Közvágóhíd tér 5
Budapešť 1151
Maďarská republika
From: 02/07/2007 Until: 02/07/2012
  (from: 07/16/2014 until: 07/15/2014)
Márton Kukely - predseda predstavenstva
Közvágóhíd tér 5
Budapešť 1151
Maďarská republika
From: 02/07/2007
  (from: 02/07/2007 until: 07/15/2014)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach spoločností konajú za spoločnosť spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 02/07/2007 until: 05/04/2016)
Capital: 
3 000 000 Sk Paid up: 3 000 000 Sk
  (from: 02/07/2007 until: 05/04/2016)
Shares: 
Number of shares: 30
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno obmedzená stanovami spoločnosti je viazaná na súhlas predstavenstva spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti súhlas s prevodom akcií neudelí len v prípade, ak predmetné akcie budú určené na predaj kupujúcemu, ktorý je konkurenčným subjektom akcionárov spoločnosti v niektorej z krajín Európskej Únie alebo v niektorom z domovských štátov akcionárov mimo Európskej Únie. Ak nie je daný tento dôvod na odmietnutie súhlasu s prevodom akcií, predstavenstvo spoločnosti je povinné súhlas udeliť. Predstavenstvo spoločnosti je povinné rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu s prevodom akcií a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi písomne v lehote do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti spoločnosti.
  (from: 02/07/2007 until: 05/04/2016)
Supervisory board: 
Ing. Róbert Király
Konventná 7
Bratislava 811 03
From: 02/07/2007
  (from: 02/07/2007 until: 05/04/2016)
Dr. István Bárány
Lovag utc. 22
Budapešť 1066
Maďarská republika
From: 02/07/2007
  (from: 02/07/2007 until: 05/04/2016)
László Horváth
Erdő Sav útca 59
Budapešť 1188
Maďarská republika
From: 02/07/2007
  (from: 02/07/2007 until: 05/04/2016)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.03.2016 č.k. 36 CbR/339/2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.04.2016 súd zrušuje obchodnú spoločnosť UNITED RAILWAYS a.s., so sídlom Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava, IČO: 36 735 710, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa., vo vložke č. 4076/B bez likvidácie.
  (from: 05/05/2016)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 861/2006, Nz 58144/2006, NCRls 57777/2006 dňa 20.12.2006 v jej úplnom znení zo dňa 05.02.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 02/07/2007 until: 05/04/2016)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19.2.2014, sp. zn. 34 Exre/69/2014 - 6, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5.5.2014.
  (from: 07/16/2014 until: 05/04/2016)
Date of updating data in databases:  06/24/2022
Date of extract :  06/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person