Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10312/L

Business name: 
T+T, a.s.
  (from: 08/27/2001)
Registered seat: 
Andreja Kmeťa 18
Žilina 010 01
  (from: 08/27/2001)
Identification number (IČO): 
36 400 491
  (from: 08/27/2001)
Date of entry: 
08/27/2001
  (from: 08/27/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/27/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 08/27/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 08/27/2001)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
  (from: 08/27/2001)
činnosti v oblasti nehnuteľností
  (from: 08/27/2001)
prenájom nehnuteľností
  (from: 08/27/2001)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 08/27/2001)
leasing spojený s financovaním
  (from: 08/27/2001)
prenájom a požičiavanie motorových vozidiel
  (from: 08/27/2001)
prenájom a požičiavanie lodí
  (from: 08/27/2001)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 08/27/2001)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 08/27/2001)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 08/27/2001)
inžinierska činnosť /okrem vybraných činností vo výstavbe/
  (from: 08/27/2001)
reklamné činnosti
  (from: 08/27/2001)
čistenie chodníkov a verejných priestranstiev
  (from: 08/27/2001)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 08/27/2001)
úprava zelene
  (from: 06/19/2002)
prevádzkovanie cestovnej agentúry
  (from: 07/16/2002)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 07/16/2002)
výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením na využitie bioplynu s celkovým inštalovaným výkonom do 5MW
  (from: 10/19/2006)
Výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom 24 vozidiel
  (from: 08/04/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/27/2001)
Ing. Anton Jánoš - Vice-chairman of the Board of Directors
Gabriela Povalu 8826/20
Žilina 010 01
From: 05/16/2019
  (from: 07/23/2019)
Mgr. Alena Krčmáriková - Member of the Board of Directors
251
Povina 023 33
From: 05/16/2019
  (from: 07/23/2019)
Ing. Miloš Ďurajka - Chairman of the Board of Directors
Súľov 17
Súľov-Hradná 013 52
From: 01/01/2020
  (from: 01/22/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva a to dvaja spolu. Podpredseda predstavenstva je oprávnený podpisovať a konať za spoločnosť aj samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodného menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/22/2020)
Capital: 
413 264,290012 EUR Paid up: 413 264,290012 EUR
  (from: 01/16/2009)
Shares: 
Number of shares: 50
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 01/16/2009)
Number of shares: 24
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,391888 EUR
  (from: 01/16/2009)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,918875 EUR
  (from: 01/16/2009)
Supervisory board: 
Ing. Alexandra Jánošová
Za plavárňou 8121/3
Žilina 010 08
From: 05/16/2019
  (from: 07/23/2019)
Ing. Dana Hreusová
Za plavárňou 8121/3
Žilina 010 08
From: 05/16/2019
  (from: 07/23/2019)
Ing. Vladislav Belák
Peklina 72
Dolný Hričov 013 41
From: 05/16/2019
  (from: 07/23/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka, na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 3. 7. 2001 v zmysle § 171 Obchodného zákonníka, jednorázovo, schválením stanov.
  (from: 08/27/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 26.11.2001 bol schválený dodatok č. 1 k zakladateľskej listine a stanovám spoločnosti. Na valnom zhromaždení dňa 26.11.2001 sa uznesením č. 1/01 schválilo zlúčenie spoločnosti T + T, s. r. o., so sídlom v Žiline, Hôrecká cesta 21, IČO: 31 613 306 so spoločnosťou T + T, a. s., so sídlom v Žiline, Andreja Kmeťa 18, IČO: 36 400 491. Na právneho nástupcu - preberajúcu spoločnosť T + T, a.s. prechádza celé imanie, práva a záväzky zrušenej spoločnosti T + T, s. r. o.
  (from: 03/26/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 21.6.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/16/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 29.11. 2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/04/2003)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 21.3.2003 bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 05/20/2003)
Date of updating data in databases:  03/23/2023
Date of extract :  03/24/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person