Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Vložka číslo:  87/T

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske stavby, štátny podnik
  (od: 01.04.1990 do: 01.11.1992)
Sídlo: 
Dunajská Streda
  (od: 01.04.1990 do: 01.11.1992)
IČO: 
00 398 091
  (od: 01.04.1990)
Deň zápisu: 
01.04.1990
  (od: 01.04.1990)
Deň výmazu: 
02.11.1992
  (od: 02.11.1992)
Dôvod výmazu: 
zrušenie zlúčením
  (od: 02.11.1992)
Právna forma: 
Štátny podnik
  (od: 01.04.1990)
Predmet činnosti: 
zabezpečovanie a realizácia investičnej výstavby, opráv a ostatných stavebných prác, vrátane experimentálnych a overovacích stavieb v pozemnom, priemyselnom, inžinierskom a vodnom staviteľstve, vrátane výroby, montáže, opráv a údržby oceľových a technologických zariadení
  (od: 01.04.1990 do: 01.11.1992)
výroba prefabrikovaných stavebných dielcov a polotovarov
  (od: 01.04.1990 do: 01.11.1992)
zabezpečovanie dopravných a mechanizačných služieb
  (od: 01.04.1990 do: 01.11.1992)
zabezpečovanie a výroba technologických dodávok, vrátane stavebnomontážnej činnosti
  (od: 01.04.1990 do: 01.11.1992)
vykonávanie nižších stupňov opráv dopravných a mechanizačných prostriedkov
  (od: 01.04.1990 do: 01.11.1992)
vykonávanie obchodnej činnosti v rozsahu predmetu činnosti, vrátane väzbových obchodov
  (od: 01.04.1990 do: 01.11.1992)
Štatutárny orgán: 
riaditeľ
  (od: 01.04.1990 do: 01.11.1992)
Ing. Jozef Kaiser
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.04.1990 do: 01.11.1992)
Zastupovanie: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
  (od: 01.04.1990 do: 01.11.1992)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutím ministerstva poľnohospodárstva a výživy SR č. 5591/1992 -OPR zo dňa 9.9.1992 bol podľa § 15 ods. 3 z.č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku a § 11 ods. 1 z.č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, v spojitosti s rozhodnutím ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 453/92 z 12.5.1992, ktorým sa schvaľuje privatizačný projekt zrušený dňom 30.9.1992 bez likvidácie štátny podnik Poľnohospodárske stavby, š. p. Dunajská Streda. Dňom 1.10.1992 previedol zakladateľ majetok štátneho podniku podľa privatizačného projektu so všetkými aktívami a pasívami, právami a záväzkami, vrátane záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov na Fond národného majetku SR okrem práv uvedených v § 16 z.č. 92/1991 Zb. V y m a z u j e s a : Poľnohospodárske stavby, štátny podnik Dunajská Streda dňom 2.11.1992 z obchodného registra. Stary spis: Pš 286
  (od: 02.11.1992)
Na zakladný štátny podnik prechádza dňom 1.4.1990 majetok zrušeného štátneho podniku Poľnohospodárske stavby, š.p. Dunajská Streda /rozhodnutie č. 2033/1990-ORL/ v rozsahu slúžiacom na plnenie úloh vyčleňovanej organizačnej jednotky a pomerná časť centralizovaných zdrojov, prostriedkov a úloh plánu, ako aj s tým súvisiace práva a záväzky, vrátane práv a záväzkov z pracovno-právnych vzťahov, ako bude uvedené /obdobne podľa Zásad č. 31/1988 Zb./ v delimitačnom protokole/. Hodnota majetku ku dňu vzniku 45 048 tis. Kčs. Tento štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SR číslo 2006/1990-ORL zo dňa 26.3.1990 podľa §-ov 18 a 20 Z. č. 88/1988 Zb. o štátnom podniku vyčlenením zo štátneho podniku Poľnohospodárske stavby Dunajská Streda. Stary spis: Pš 286
  (od: 01.04.1990 do: 01.11.1992)
Dátum aktualizácie údajov:  20.05.2022
Dátum výpisu:  23.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)