Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Košice
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1411/V

Obchodné meno: 
Východoslovenská distribučná, a.s.
  (od: 15.02.2007)
Sídlo: 
Mlynská 31
Košice 042 91
  (od: 15.02.2007)
IČO: 
36 599 361
  (od: 15.02.2007)
Deň zápisu: 
04.11.2005
  (od: 15.02.2007)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 15.02.2007)
Predmet podnikania (činnosti): 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 15.02.2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 15.02.2007)
distribúcia elektriny
  (od: 01.07.2007)
prenájom hnuteľných vecí, strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov
  (od: 01.07.2007)
poskytovanie elektronických komunikačných sietí a poskytovanie elektronických komunikačných služieb
  (od: 01.07.2007)
montáž určených meradiel
  (od: 01.01.2014)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: - výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky skupina E1 - technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, trieda A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  (od: 01.01.2014)
poskytovanie služieb spojených s obsluhou elektrických staníc bez obmedzenia napätia
  (od: 01.01.2014)
počítačové služby
  (od: 01.01.2014)
diagnostika výkonových transformátorov a elektrických prvkov elektrizačnej sústavy
  (od: 01.01.2014)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: E1 technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu B objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  (od: 01.01.2014)
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke Oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: technické zariadenia tlakové skupina A b1 tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny b2 tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny technické zariadenia tlakové skupina B b1 tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny b2 tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpčné plyny, kvapaliny Poznámka: Montáž tlakových nádob iba bez zásahu do tlakového celku nádoby zváraním, rezaním vŕtaním a podobne.
  (od: 01.01.2014)
Odborné prehliadky a odborné skušky vyhradených technických zariadení zdvíhacích Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: technické zariadenia skupina A a žeriavy a zdvíhadlá b pohyblivé pracovné plošiny c výťahy k zdvíhacie čelá vozidiel na zdvíhanie osôb pri nastupovaní alebo vystupovaní technické zariadenia zdvíhacie skupina B a žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom a s nosnosťou do 1000 kg, s ľudským pohonom s nosnosťou od 1000 kg do 5000 kg a vrátky s motorovým pohonom b zdvíhacie ústrojenstvá vozíkov a nakladačov c prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie a uchopenie bremena d zdvíhacie rampy, plošiny, čelá a servisné zdviháky vozidiel e nákladné stavebné výťahy bez prístupu osôb f zvisle posuvné brány g regálové zakladače bez stanovišťa obsluhy i schodiskové výťahy a zvislé zdvíhacie plošiny pre invalidov
  (od: 01.01.2014)
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 01.01.2014)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 01.01.2014)
opravy pracovných strojov
  (od: 01.01.2014)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 01.01.2014)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 01.01.2014)
geodetické a kartografické činnosti
  (od: 01.01.2014)
diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
  (od: 01.01.2014)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 01.01.2014)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť
  (od: 01.01.2014)
verejné obstarávanie
  (od: 01.01.2014)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 01.01.2014)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 01.01.2014)
reklamné a marketingové služby
  (od: 01.01.2014)
vedenie účtovníctva
  (od: 01.01.2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 01.01.2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (od: 01.01.2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 01.01.2014)
kopírovacie a rozmnožovacie služby
  (od: 01.01.2014)
bezpečnostnotechnické služby
  (od: 01.01.2014)
vydavateľská činnosť
  (od: 01.01.2014)
polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
  (od: 01.01.2014)
V výroba technických zariadení elektrických V rozsahu: E4 elektrické stroje, prístroje, rozvádzače Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  (od: 01.01.2014)
výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním: pozemné stavby, inžinierske stavby
  (od: 18.07.2014)
výkon činnosti energetického audítora
  (od: 18.07.2014)
prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória pre oblasť - vykonávania vysokonapäťových a prúdových skúšok elektrických predmetov a zariadení, skúšok oteplenia elektroenergetických rozvodných zariadení, skúšok dielektrických pracovných a ochranných pomôcok, skúšok istiacich a spínacích prvkov elektrického rozvodu podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe Osvedčenia o akreditácii č. S-297
  (od: 18.07.2014)
prevádzkovanie dráhy, železničnej vlečky
  (od: 18.07.2014)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 01.11.2014)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 01.11.2014)
technik požiarnej ochrany
  (od: 24.07.2015)
montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na dráhach
  (od: 11.05.2017)
dohľad nad pracovnými podmienkami
  (od: 04.07.2018)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 24.04.2024)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 24.04.2024)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 15.02.2007)
Ing. Marian Kapec - Člen predstavenstva
Ota Holúska 8500/1C
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 23.09.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.10.2020)
Ing. Peter Čech - Podpredseda predstavenstva
Gagarinovo námestie 12
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
Vznik funkcie: 16.12.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.01.2022)
Mgr. Katarína Goldbergerová - Člen predstavenstva
Stará Stupavská 4
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Vznik funkcie: 17.02.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.03.2022)
Ing. Radoslav Haluška - predseda predstavenstva
Hlavná 414/20
Geča 044 10
Vznik funkcie: 01.04.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.04.2022)
Ing. Marcel Fitere - Člen predstavenstva
Pod lesom 741/19
Malá Ida 044 20
Vznik funkcie: 01.01.2024
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.01.2024)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú v mene spoločnosti oprávnení konať a spoločnosť zaväzovať dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti (prípadne odtlačku pečiatky spoločnosti), menám a funkciám podpisujúcich pripoja osoby oprávnené konať v mene spoločnosti svoj podpis.
  (od: 22.04.2022)
Dozorná rada: 
Ing. Tomáš Turek , PhD. - podpredseda dozornej rady
Olšová 282
Letkov 326 00
Česká republika
Vznik funkcie: 23.09.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.10.2020)
JUDr. Milan Piršč - predseda dozornej rady
Ul. D. Millyho 808/70
Svidník 089 01
Vznik funkcie: 27.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.03.2021)
Ing. Andrej Buday
Federátov 1
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 27.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.2020)
Mgr. Vladimír Hojstrič
Prakovce 246
Prakovce 055 62
Vznik funkcie: 27.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.2020)
Mgr. Ľuboš Sopoliga
Záhradná 191/23
Hanušovce nad Topľou 094 31
Vznik funkcie: 27.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.2020)
Ing. Ivo Grobauer
Jenisejská 5
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
Vznik funkcie: 16.12.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.01.2022)
Ing. Peter Macár
220
Trhovište 072 04
Vznik funkcie: 25.08.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.08.2023)
Ing. Zdenka Argalášová
Amurská 1396/8
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
Vznik funkcie: 25.08.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.08.2023)
Zuzana Vajsová
Brestovská 134/45
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 25.08.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.08.2023)
Výška základného imania: 
220 040 272 EUR Rozsah splatenia: 220 040 272 EUR
  (od: 01.01.2019)
Akcie: 
Počet: 10
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 01.01.2009)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 4 920 000 EUR
  (od: 01.01.2014)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 212 782 315 EUR
  (od: 04.07.2018)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 2 304 757 EUR
  (od: 01.01.2019)
Akcionár: 
Západoslovenská energetika, a.s.
Čulenova 6
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 816 47
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.12.2023)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Zmluvou o prevode časti podniku previedla Východoslovenská energetika a.s. dňa 1.7.2007 časť svojho podniku na Východoslovenskú distribučnú, a.s. Časť podniku pozostáva zo všetkého majetku, všetkých pohľadávok a záväzkov a zo všetkých zamestnancov vedených v účtovnej jednotke distribučná činnosť tak, ako sú opísané v zmluve o prevode časti podniku.
  (od: 01.07.2007)
Predaj časti podniku
Zmluvou o prevode časti podniku prevedie Východoslovenská energetika a.s. dňa 01.01.2014 časť svojho podniku na Východoslovenskú distribučnú, a.s.. Časť podniku pozostáva zo všetkého majetku, všetkých pohľadávok a záväzkov, zo všetkých zamestnancov vedených v účtovnej jednotke sieťové služby tak, ako sú opísané v zmluve o prevode časti podniku.
  (od: 01.01.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  20.06.2024
Dátum výpisu:  22.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR