Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Košice
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  4127/V

Obchodné meno: 
GELNICKÉ LESY, s.r.o., Gelnica
  (od: 25.01.1994)
Sídlo: 
Slovenská 15
Gelnica 056 01
  (od: 05.04.2005)
Banícke námestie 4
Gelnica 056 01
  (od: 25.01.1994 do: 04.04.2005)
IČO: 
31 684 378
  (od: 25.01.1994)
Deň zápisu: 
24.01.1994
  (od: 25.01.1994)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 25.01.1994)
Predmet podnikania (činnosti): 
zabezpečenie všetkých úloh, ktoré vyplývajú z programu záchrany a zachovania genofondu lesných drevín
  (od: 25.01.1994)
zakladanie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesov v záujme ich zachovania a zveľadenia pri rešpektovaní ich diferencovaného obhospodarovania s cieľom zabezpečenia produkčných a ostatných funkcií lesov
  (od: 25.01.1994)
zabezpečenie dôslednej hygieny lesných porastov, ochranných opatrení pri mimoriadnych udalostiach a účinnej ochrannej služby v lese
  (od: 25.01.1994)
výkon ťažby dreva v lesných porastoch vrátane približovania, manipulácie a dopravy dreva
  (od: 25.01.1994)
predaj surového dreva, sortimentov a iných lesných výrobkov
  (od: 25.01.1994)
výstavba a údržba ciest, chodníkov, rekreačných, športových, turistických a iných stavieb potrebných pre obhospodarovanie Mestských lesov
  (od: 25.01.1994)
zabezpečenie lesotechnických meliorácií a iných opatrení na vylepšenie funkcií lesov a úrodnosti lesnej pôdy, biologické, stavebné a iné opatrenia, vrátane hradenia bystrín na drobných vodných tokoch
  (od: 25.01.1994)
zabezpečovanie odbornej správy lesov
  (od: 25.01.1994)
zabezpečovanie osobitných úloh pri tvorbe a ochrane životného prostredia
  (od: 25.01.1994)
zabezpečovanie poľnohospodárskej výroby na poľnohospodárskych pozemkoch
  (od: 25.01.1994)
výkon poľovného práva a dozor nad touto činnosťou v revíroch, kde bol postupený výkon práva poľovníctva iným organizáciám
  (od: 25.01.1994)
technicko-poradenská a revízna činnosť k hlavnému predmetu podnikania ( činnosti)
  (od: 25.01.1994)
porez dreva
  (od: 03.11.1999)
výroba a predaj reziva a jednoduchých výrobkov z dreva
  (od: 03.11.1999)
výkup dreva
  (od: 03.11.1999)
osobná cestná doprava vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
  (od: 28.01.2005)
Prenájom hnuteľných vecí
  (od: 13.09.2022)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 13.09.2022)
zámočnícke a zváračské práce
  (od: 03.11.1999 do: 24.10.2017)
Spoločníci: 
Mesto Gelnica IČO: 00 329 061
Banícke námestie 4
Gelnica 056 01
  (od: 16.11.2022)
Mesto Gelnica
  (od: 25.01.1994 do: 13.07.1997)
Mesto Gelnica
Banícke námestie 4
Gelnica 056 01
  (od: 14.07.1997 do: 15.11.2022)
Ing. Róbert Bradovka
60
Svinica 044 45
  (od: 25.01.1994 do: 13.07.1997)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Mesto Gelnica
  (od: 21.01.2009 do: 15.11.2022)
Mesto Gelnica
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR
  (od: 16.11.2022)
Mesto Gelnica
Vklad: 180 000 Sk Splatené: 180 000 Sk
  (od: 25.01.1994 do: 13.07.1997)
Ing. Róbert Bradovka
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 25.01.1994 do: 13.07.1997)
Mesto Gelnica
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 14.07.1997 do: 20.01.2009)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 25.01.1994)
Ing. Richard Varga
Banícka 539/61
Gelnica 056 01
Vznik funkcie: 01.01.2021
  (od: 15.01.2021)
Ing. Róbert Bradovka
60
Svinica 044 45
  (od: 25.01.1994 do: 14.04.1997)
Ing. Štefan Nemčík
Slovenská 22
Gelnica
  (od: 15.04.1997 do: 13.07.1997)
Ing. Štefan Nemčík
Slovenská 1249/22
Gelnica 056 01
Vznik funkcie: 01.12.2004
  (od: 28.01.2005 do: 14.01.2021)
Ing. Štefan Nemčík
Slovenská 1249/22
Gelnica 056 01
Vznik funkcie: 01.12.2004 Skončenie funkcie: 01.01.2021
  (od: 15.01.2021 do: 14.01.2021)
Ing. Jaroslav Ščurko
Slovenská 89/18
Gelnica 056 01
  (od: 14.07.1997 do: 27.01.2005)
Ing. Jaroslav Ščurko
Slovenská 89/18
Gelnica 056 01
Skončenie funkcie: 30.11.2004
  (od: 28.01.2005 do: 27.01.2005)
Konanie menom spoločnosti: 
Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 25.01.1994)
Výška základného imania: 
6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR
  (od: 21.01.2009)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 28.01.2005 do: 20.01.2009)
Dozorná rada: 
Ladislav Gross
Záhradná 14
Gelnica 056 01
Vznik funkcie: 10.01.2011
  (od: 15.02.2011)
Ing., PhDr. Lýdia Lešková
Banícke námestie 397/33
Gelnica 056 01
Vznik funkcie: 28.11.2018
  (od: 20.12.2018)
Ing. Radoslav Kuraj
Záhradná 1367/12
Gelnica 056 01
Vznik funkcie: 28.11.2018
  (od: 20.12.2018)
Mgr. Peter Lukáč
Tehelná 1317/3
Gelnica 056 01
Vznik funkcie: 28.11.2018
  (od: 20.12.2018)
Igor Hutka
Kukučínova 1227/10
Gelnica 056 01
Vznik funkcie: 30.12.2019
  (od: 14.02.2020)
Ing. Štefan Nemčík
Slovenská 1249/22
Gelnica 056 01
Vznik funkcie: 01.01.2021
  (od: 15.01.2021)
Jozef Klein
Dubová 1168/3
Gelnica 056 01
Vznik funkcie: 25.11.2022
  (od: 24.12.2022)
Mgr. Róbert Ďurica
Nemocničná 57/14
Gelnica 056 01
Vznik funkcie: 25.11.2022
  (od: 24.12.2022)
Mgr. Michal Rothmajer
Športová 25
Gelnica 056 01
Vznik funkcie: 25.11.2022
  (od: 24.12.2022)
Mgr. Martina Švarcová
Turzovská 994/14
Gelnica 056 01
Vznik funkcie: 12.03.2024
  (od: 29.03.2024)
Emil Pieger
Banícka 1111/76
Gelnica 056 01
Vznik funkcie: 01.05.2024
  (od: 01.06.2024)
Mgr. František Arendáš
Športová 11
Gelnica 056 01
Vznik funkcie: 02.01.2007
  (od: 16.03.2007 do: 14.02.2011)
Mgr. František Arendáš
Športová 11
Gelnica 056 01
Vznik funkcie: 02.01.2007 Skončenie funkcie: 10.01.2011
  (od: 15.02.2011 do: 14.02.2011)
Pavol Bindas - člen
Športová 1
Gelnica
Skončenie funkcie: 29.07.2003
  (od: 03.11.1999 do: 08.12.2003)
Ing. Ján Blaškovan
Športová 1/35G
Gelnica 056 01
Vznik funkcie: 02.01.2007
  (od: 16.03.2007 do: 19.12.2018)
Ing. Ján Blaškovan
Športová 1/35G
Gelnica 056 01
Vznik funkcie: 02.01.2007 Skončenie funkcie: 28.11.2018
  (od: 20.12.2018 do: 19.12.2018)
Bernadeta Frankovičová
Záhradná 12
Gelnica
Vznik funkcie: 25.08.2003
  (od: 09.12.2003 do: 15.03.2007)
Bernadeta Frankovičová
Záhradná 12
Gelnica
Vznik funkcie: 25.08.2003 Skončenie funkcie: 02.01.2007
  (od: 16.03.2007 do: 15.03.2007)
MUDr. František Kluknavský - člen
Kukučínova 11
Gelnica
Skončenie funkcie: 09.05.2002
  (od: 03.11.1999 do: 08.12.2003)
Štefan Krivjanský
Tehelná 3
Gelnica 056 01
Vznik funkcie: 18.01.2005
  (od: 28.01.2005 do: 19.12.2018)
Štefan Krivjanský
Tehelná 3
Gelnica 056 01
Vznik funkcie: 18.01.2005 Skončenie funkcie: 28.11.2018
  (od: 20.12.2018 do: 19.12.2018)
Ing. Eduard Kuraj
Banícka 35
Gelnica
Vznik funkcie: 29.07.2003
  (od: 09.12.2003 do: 15.03.2007)
Ing. Eduard Kuraj
Banícka 35
Gelnica
Vznik funkcie: 29.07.2003 Skončenie funkcie: 02.01.2007
  (od: 16.03.2007 do: 15.03.2007)
Ivan Mráz
Slovenská 84/26
Gelnica 056 01
Vznik funkcie: 28.11.2018
  (od: 20.12.2018 do: 13.02.2020)
MUDr. Ivan Mráz
Hutná 1250/14
Gelnica 056 01
Vznik funkcie: 28.11.2018
  (od: 14.02.2020 do: 23.12.2022)
MUDr. Ivan Mráz
Hutná 1250/14
Gelnica 056 01
Vznik funkcie: 28.11.2018 Skončenie funkcie: 25.11.2022
  (od: 24.12.2022 do: 23.12.2022)
Emil Pieger
Banícka 1111/76
Gelnica 056 01
Vznik funkcie: 28.11.2018
  (od: 20.12.2018 do: 29.05.2023)
Emil Pieger
Banícka 1111/76
Gelnica 056 01
Vznik funkcie: 28.11.2018 Skončenie funkcie: 25.04.2023
  (od: 30.05.2023 do: 29.05.2023)
Ing. Július Sauer - člen
Banícke námestie 1
Gelnica
Skončenie funkcie: 30.12.2002
  (od: 03.11.1999 do: 08.12.2003)
Ing. Jozef Stajsko - člen
Vajanského 14
Gelnica
Skončenie funkcie: 09.05.2002
  (od: 03.11.1999 do: 08.12.2003)
Viliam Urc - člen
Športová 1
Gelnica
Skončenie funkcie: 29.07.2003
  (od: 03.11.1999 do: 08.12.2003)
Ing. Miloslav Varga
Slovenská 18
Gelnica
Vznik funkcie: 29.07.2003
  (od: 09.12.2003 do: 27.01.2005)
Ing. Miloslav Varga
Slovenská 18
Gelnica 056 01
Vznik funkcie: 29.07.2003 Skončenie funkcie: 18.01.2005
  (od: 28.01.2005 do: 27.01.2005)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.1.1994 v zmysle zák. č. 513/91 Zb.
  (od: 25.01.1994)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice číslo N 135/97, Nz 135/97 zo dňa 7.7.1997.
  (od: 14.07.1997)
Zmena zakl. listiny vo forme notárskej zápisnice číslo N 371/98, Nz 364/98 zo dňa 4. 12. 1998. Zakl. listina je upravená podľa zák. č. 11/98 Z.z.
  (od: 15.02.1999)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice č. N 371/98, Nz 364/98 zo dňa 4.12.1998 v súlade so zák.č. 11/98 Z.z. Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice č. N 321/99, Nz 323/99 zo dňa 24.9.1999.
  (od: 03.11.1999)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.11.1999.
  (od: 05.05.2000)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárkej zápisnice N 1041/2003 Nz 79644/2003 zo dňa 11.9.2003.
  (od: 09.12.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  19.06.2024
Dátum výpisu:  20.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR