Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  43/L

Obchodné meno: 
MARTIMEX - OMEGA, akciová spoločnosť, " v likvidácií"
  (od: 01.06.1999 do: 07.10.2013)
MARTIMEX - OMEGA, akciová spoločnosť
  (od: 30.12.1991 do: 31.05.1999)
Sídlo: 
Červenej armády 1
Martin 036 01
  (od: 16.04.1998 do: 07.10.2013)
Červenej armády 1
Martin 036 65
  (od: 30.12.1991 do: 15.04.1998)
IČO: 
30 225 949
  (od: 30.12.1991)
Deň zápisu: 
30.12.1991
  (od: 30.12.1991)
Deň výmazu: 
08.10.2013
  (od: 08.10.2013)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 08.10.2013)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 30.12.1991)
Predmet činnosti: 
nákup, predaj tovaru právnickým a fyzickým osobám a sprostredkovanie obchodu, a to najmä: * lodí a technických plavidiel * lodného kompletačného zariadenia * kontajnerov
  (od: 30.12.1991 do: 12.11.1992)
montáž, servis a opravy výrobkov
  (od: 30.12.1991 do: 12.11.1992)
skladovanie a distribúcia obchodného a neobchodného tovaru pre výrobnú a nevýrobnú sféru
  (od: 30.12.1991 do: 12.11.1992)
poskytovanie a prijímanie služieb súvisiacich s nákupom, predajom a sprostredkovaním tovaru
  (od: 30.12.1991 do: 12.11.1992)
obchodovanie formou aktívneho a pasívneho finančného a operačného leasingu a s týmto obchodom súvisiacich služieb a vedľajšej činnosti
  (od: 30.12.1991 do: 12.11.1992)
marketing
  (od: 30.12.1991 do: 12.11.1992)
účasť na podnikaní iných osôb
  (od: 30.12.1991 do: 12.11.1992)
propagácia obchodnej činnosti
  (od: 30.12.1991 do: 12.11.1992)
prenájom - leasing strojov a prístrojov bez obsluh. personálu
  (od: 13.11.1992 do: 07.10.2013)
prenájom lodí
  (od: 13.11.1992 do: 07.10.2013)
výskum trhu a verejnej mienky
  (od: 13.11.1992 do: 07.10.2013)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 13.11.1992 do: 07.10.2013)
reklamné činnosti
  (od: 13.11.1992 do: 07.10.2013)
vedľajšia a pomocná činnosť v doprave; sprostredkovanie dop.
  (od: 13.11.1992 do: 07.10.2013)
skladovanie
  (od: 13.11.1992 do: 07.10.2013)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu /okrem mot. vozidiel, chem. výrobkov, zbytk materiálu, odpadu a šrotu, priem. chemik./
  (od: 13.11.1992 do: 07.10.2013)
veľkoobchod s chemickými výrobkami
  (od: 19.07.1993 do: 07.10.2013)
veľkoobchod s medziproduktami rôznych druhov /priemyselné chemikálie, hnojivá, plasty/
  (od: 19.07.1993 do: 07.10.2013)
prenájom nehnuteľností
  (od: 23.10.1995 do: 07.10.2013)
účtovníctvo
  (od: 28.08.1996 do: 07.10.2013)
colný deklarant
  (od: 28.08.1996 do: 07.10.2013)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.06.1999 do: 07.10.2013)
predstavenstvo
  (od: 08.06.1998 do: 31.05.1999)
predstavenstvo
  (od: 30.12.1991 do: 07.06.1998)
Ing. Peter C h a l u p k a - Predseda
Hurbanova 19
Martin
  (od: 30.12.1991 do: 12.11.1992)
Ing. Peter C h a l u p k a - Predseda, riaditeľ
Hurbanova 19
Martin
  (od: 13.11.1992 do: 27.08.1996)
JUDr. Anna C i n c í k o v á - člen
I.čsl. brigády 36
Vrútky
  (od: 30.12.1991 do: 27.06.1994)
Ing. Katarína F o r g á č o v á - člen
Puškinova 1/10
Martin
  (od: 13.11.1992 do: 28.07.1997)
Ing. Ľubomír Košík - člen
Plachého 45
Martin
  (od: 18.02.1998 do: 07.06.1998)
Ing. Ľubomír Košík - Podpredseda:
Plachého 45
Martin
  (od: 08.06.1998 do: 31.05.1999)
Ing. Ivan M r á z - Podpredseda
Odbojárov 4
Martin
  (od: 30.12.1991 do: 28.07.1997)
Ing. Ivan M r á z - Podpredseda
Odbojárov 4
Martin
  (od: 29.07.1997 do: 07.06.1998)
Ing. Pavel Pavlík - člen
Tulská 1684/4/45
Žilina
  (od: 28.06.1994 do: 15.08.1995)
Jozef R u m a n - člen
Švermova 1
Vrútky
  (od: 13.11.1992 do: 28.07.1997)
Jozef R u m a n - člen
Švermova 1
Vrútky
  (od: 29.07.1997 do: 17.02.1998)
Jozef Sága
Nachtigala 13/41
Martin
  (od: 16.08.1995 do: 28.07.1997)
Jozef Sága
Nachtigala 13/41
Martin
  (od: 29.07.1997 do: 07.06.1998)
Mgr. Jozef Sága - člen
Nachtigala 13/41
Martin
  (od: 08.06.1998 do: 31.05.1999)
Ing. Peter Chalupka - Predseda:
Nákladné nádražie 26
Martin
  (od: 28.08.1996 do: 07.10.2013)
Ing. Katarína Forgáčová - člen
Puškinova 1/10
Martin
  (od: 29.07.1997 do: 07.10.2013)
Ing. Alena Jánošíková - člen
Fatranská 13
Vrútky
  (od: 08.06.1998 do: 07.10.2013)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (od: 01.06.1999 do: 07.10.2013)
Spoločnosť zastupuje predseda predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva, alebo generálny riadiaditeľ, alebo prokurista so samostatnou prokúrou. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva, alebo generálny riaditeľ, alebo prokurista so samostatnou prokúrou, ktorý podpisuje vždy s dodatkom označujúcim prokúru.
  (od: 08.06.1998 do: 31.05.1999)
Spoločnosť zastupuje predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva alebo riaditeľ alebo prokurista so samostatnou prokúrou. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis všetci členovia predstavenstva alebo predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva alebo riaditeľ alebo prokurista so samostatnou prokúrou, ktorý podpisuje vždy s dodatkom označujúcim prokúru.
  (od: 30.12.1991 do: 07.06.1998)
Prokúra: 
Ing. Katarína Forgáčová
Puškinova 1
Martin
  (od: 08.06.1998 do: 07.10.2013)
Ing. Alena Jánošíková
Lermontova 12
Martin
  (od: 08.06.1998 do: 07.10.2013)
Ing. Ivan M r á z
Odbojárov 4
Vrútky
  (od: 13.11.1992 do: 28.07.1997)
Ing. Ivan M r á z
Odbojárov 4
Vrútky
  (od: 29.07.1997 do: 07.10.2013)
Mgr. Jozef Sága
Nachtigala 13/41
Martin
  (od: 28.08.1995 do: 07.10.2013)
Základné imanie: 
1 660 000 EUR
  (od: 21.09.2013 do: 07.10.2013)
50 000 000 Sk
  (od: 08.06.1998 do: 20.09.2013)
30 000 000 Sk
  (od: 18.02.1998 do: 07.06.1998)
10 000 000 Sk
  (od: 28.08.1996 do: 17.02.1998)
4 000 000 Sk
  (od: 19.07.1993 do: 27.08.1996)
2 640 000 Sk
  (od: 19.03.1993 do: 18.07.1993)
2 200 000 Sk
  (od: 13.11.1992 do: 18.03.1993)
1 959 000 Sk
  (od: 30.12.1991 do: 12.11.1992)
Akcie: 
Počet: 4000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 415 EUR
  (od: 21.09.2013 do: 07.10.2013)
Počet: 4000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 12 500 Sk
  (od: 08.06.1998 do: 20.09.2013)
Počet: 4000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 7 500 Sk
  (od: 18.02.1998 do: 07.06.1998)
Počet: 4000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 2 500 Sk
  (od: 28.08.1996 do: 17.02.1998)
Počet: 4000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 19.07.1993 do: 27.08.1996)
Počet: 2640
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 19.03.1993 do: 18.07.1993)
Počet: 2200
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 13.11.1992 do: 18.03.1993)
Počet: 1959
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 30.12.1991 do: 12.11.1992)
Správca konkurznej podstaty: 
LICITOR recovery, k.s.
Tajovského 5
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 23.06.2012
  (od: 31.07.2012 do: 23.07.2013)
LICITOR recovery, k.s.
Tajovského 5
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 23.06.2012 Skončenie funkcie: 29.06.2013
  (od: 24.07.2013 do: 23.07.2013)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 29.6.2013
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k.25 - 24K 331/1999-1480 zo dňa 22.05.2013 súd zrušil konkurz po splnení rozvrhového uznesenia.
  (od: 24.07.2013)
Dozorná rada: 
JUDr. Anna Cincíková - člen
Makovického 32/85
Martin
  (od: 16.08.1995 do: 31.05.1999)
Ing. Milan Č e r ň a n s k ý - člen
Š. Hahálku 2
Martin
  (od: 13.11.1992 do: 15.08.1995)
Ing. Milan Č e r ň a n s k ý - podpredseda
Š. Hahálku 2
Martin
  (od: 16.08.1995 do: 07.06.1998)
Ing. Milan Č e r ň a n s k ý - podpredseda
Š. Hahálku 2
Martin
  (od: 08.06.1998 do: 31.05.1999)
Ing. Štefan K a č í r - člen
Hurbanova 23
Martin
  (od: 16.08.1995 do: 07.06.1998)
Ing. Štefan K a č í r - Podpredseda:
Hurbanova 23
Martin
  (od: 13.11.1992 do: 15.08.1995)
Ing. Július K o s t o l n ý - člen
R. Viesta 87
Martin
  (od: 16.08.1995 do: 07.06.1998)
Ing. Július K o s t o l n ý - Predseda
Cypriána Majerníka 15
Martin
  (od: 13.11.1992 do: 15.08.1995)
Ing. Július Kostolný - člen
R. Viesta 87
Martin
  (od: 08.06.1998 do: 07.10.2013)
Ing. Vladimír Kresák - člen
Alexyho 3/24
Martin
  (od: 08.06.1998 do: 07.10.2013)
Ing. Karol L i c h t e n b e r g - člen
Švermova 12/20
Komárno
  (od: 13.11.1992 do: 07.06.1998)
Ing. Ján M i k u l á š , CSc. - člen
Švermova 3
Vrútky
  (od: 13.11.1992 do: 15.08.1995)
Ing. Ján M i k u l á š , CSc. - predseda
Švermova 3
Vrútky
  (od: 16.08.1995 do: 07.06.1998)
Ing. Ján Mikuláš , CSc. - predseda
Švermova 3
Vrútky
  (od: 08.06.1998 do: 07.10.2013)
 Likvidátor:
Likvidácia: 
Ing. Ján Zajac
Hodžova 3860/12
Martin
  (od: 01.06.1999 do: 20.09.2013)
 Likvidátor:
Ing. Ján Zajac
Hodžova 3860/12
Martin
Skončenie funkcie: 30.06.2013
  (od: 21.09.2013 do: 20.09.2013)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 5Exre/143/2013 - 350, ktoré nadobudlo právoplatnosť 03. 10. 2013, súd rozhodol o povolení výmazu z obchodného registra, nakoľko po splnení rozvrhového uznesenia neostal spoločnosti žiadny majetok, sa obchodná spoločnosť MARTIMEX - OMEGA, akciová spoločnosť, "v likvidácii" so sídlom Červenej armády 1, 036 01 Martin, IČO: 30 225 949 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 08. 10. 2013 VYMAZÁVA.
  (od: 08.10.2013)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 10.12.1991 a prijatím stanov v zmysle zák.č. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach. Starý spis: Sa 165.
  (od: 30.12.1991 do: 07.10.2013)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 30.7.1992 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č. 5l3/9l Zb.
  (od: 13.11.1992 do: 07.10.2013)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa lO.l2.l992 bola schválená zmena stanov.
  (od: 19.03.1993 do: 07.10.2013)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 8.4.l993 bola schválená zmena stanov.
  (od: 19.07.1993 do: 07.10.2013)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.6.1995 bola schválená zmena stanov.
  (od: 16.08.1995 do: 07.10.2013)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 14.5.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 28.08.1996 do: 07.10.2013)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 6.2.1998 bola schválená zmena stanov.
  (od: 18.02.1998 do: 07.10.2013)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 4.5. 1998 bola schválená zmena stanov.
  (od: 08.06.1998 do: 07.10.2013)
Na valnom zhromaždení dňa 23.12.1998 bola schválená zmena stanov. Na valnom zhromaždení dňa 10.5.1999 bolo schválené zrušenie spoločnosti a vstup do likvidácie dňom 1.6.1999.
  (od: 01.06.1999 do: 07.10.2013)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 25-24K 331/99 zo dňa 30.11.1999 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz. Súd ustanovil za správcu konkurznej podstaty JUDr. Janu Grolmusovú, komerčnú právničku, Prvej Čsl. brigády 35, 038 61 Vrútky.
  (od: 13.12.1999 do: 07.10.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  07.12.2022
Dátum výpisu:  08.12.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)