Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10251/T

Obchodné meno: 
ARRIVA Trnava, a.s.
  (od: 04.12.2015)
Sídlo: 
Nitrianska 5
Trnava 917 02
  (od: 04.11.2004)
IČO: 
36 249 840
  (od: 01.07.2002)
Deň zápisu: 
01.07.2002
  (od: 01.07.2002)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.07.2002)
Predmet podnikania (činnosti): 
verejná cestná hromadná pravidelná doprava osôb
  (od: 01.07.2002)
cestná motorová doprava - verejná cestná nákladná doprava
  (od: 01.07.2002)
cestná motorová doprava - verejná cestná hromadná doprava osobná - nepravidelná
  (od: 01.07.2002)
cestná motorová doprava - neverejná cestná osobná doprava
  (od: 01.07.2002)
zasielateľstvo
  (od: 01.07.2002)
výroba a opravy motorových a ostatných dopravných prostriedkov
  (od: 01.07.2002)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (od: 01.07.2002)
výroba kovových výrobkov
  (od: 01.07.2002)
stanica technickej kontroly
  (od: 01.07.2002)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 01.07.2002)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 01.07.2002)
školiaca činnosť a vedenie kurzov
  (od: 01.07.2002)
činnosť účtovného poradcu
  (od: 01.07.2002)
činnosť organizačného a ekonomického poradcu
  (od: 01.07.2002)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení na spracovanie dát, strojov a prístrojov, dopravných prostiedkov
  (od: 01.07.2002)
prenájom nebytových a skladových priestorov vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností
  (od: 01.07.2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2002)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2002)
maloobchod a veľkoobchod s dopravnými prostriedkami, motorovými vozidlami, základnými prostriedkami, náhradnými dielmi, železiarskym tovarom, farbami, pohonnými hmotami, mazivami, olejmi, spotrebným tovarom, priemyselnými výrobkami, stavebným materiálom, kameňom a štrkopieskom
  (od: 01.07.2002)
príjem a úschova batožín
  (od: 01.07.2002)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2002)
umývanie motorových vozidiel
  (od: 01.07.2002)
obchodné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2002)
reklamné činnosti
  (od: 01.07.2002)
fotografické, kopírovacie a reprodukčné služby
  (od: 01.07.2002)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 01.07.2002)
vykonávanie odťahovej služby
  (od: 01.07.2002)
vulkanizácia
  (od: 01.07.2002)
nákup a predaj kolkov (maloobchod)
  (od: 01.07.2002)
predaj poškodených a opustených prepravovaných vecí
  (od: 01.07.2002)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
  (od: 01.07.2002)
oprava karosérií
  (od: 01.07.2002)
výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
  (od: 01.07.2002)
zámočníctvo
  (od: 01.07.2002)
kovoobrábanie
  (od: 01.07.2002)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (od: 01.07.2002)
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektrotechniky
  (od: 01.07.2002)
montáž, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky, elektronických zariadení na spracovanie dát a ostatnej elektroniky
  (od: 01.07.2002)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 01.07.2002)
databanky
  (od: 01.07.2002)
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (od: 01.07.2002)
vyučovanie vedenia motorových vozidiel
  (od: 01.07.2002)
prevádzkovanie strediska praktického vyučovania
  (od: 01.07.2002)
predaj cestovných lístkov a miesteniek
  (od: 01.07.2002)
činnosť autobazáru
  (od: 01.07.2002)
spracovávanie ekonomických podkladov - výkazov
  (od: 14.12.2007)
vedenie účtovníctva
  (od: 14.12.2007)
vypracovávanie ekonomických analýz
  (od: 14.12.2007)
vypracovávanie daňových priznaní k dani z DPH
  (od: 14.12.2007)
vypracovávanie daňových priznaní k dani z príjmov PO
  (od: 14.12.2007)
administratívne práce
  (od: 14.12.2007)
kancelárske a sekretárske služby
  (od: 14.12.2007)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 14.10.2002)
Ing. Marcel Hlavoň - člen predstavenstva
Dedovec 1347/170
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 13.09.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.03.2020)
Ing. Štefan Duffek - Podpredseda predstavenstva
Hodonínska 4
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 25.09.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.11.2020)
Michal Horák - Predseda predstavenstva
Masarykova 32
Rajhrad 664 61
Česká republika
Vznik funkcie: 25.05.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.05.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnený vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spolu, pričom jeden z nich je vždy predseda predstavenstva.
  (od: 11.11.2020)
Dozorná rada: 
JUDr. Ing. Miriama Miskolczi
S. H. Vajanského 27
Nové Zámky 940 02
Vznik funkcie: 13.09.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.03.2020)
PhDr. Martina Lopatková
6
Naháč 919 65
Vznik funkcie: 25.09.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.11.2020)
Vladimír Honza
Tehliarska 524/20
Chtelnica 922 05
Vznik funkcie: 22.07.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.02.2024)
Prokúra: 
Ing. Marcel Hlavoň
Dedovec 1347/170
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 24.02.2024
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.02.2024)
Prokurista koná samostatne tak, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (od: 17.01.2019)
Výška základného imania: 
10 401 128,4 EUR Rozsah splatenia: 10 401 128,4 EUR
  (od: 25.06.2009)
Akcie: 
Počet: 313287
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
  (od: 25.06.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií rozhodnutím zakladateľa zo dňa 07.05.2002 do notárskej zápisnice N 365/2002, NZ 360/2002. Zakladateľ, Fond národného majetku Slovenskej republiky so sídlom Drieňová ul. č. 27, 821 01 Bratislava, (ďalej len "zakladateľ") konajúci PhDr. Milanom Schmidtom - podpredsedom výkonného výboru a Ing. Annou Bubeníkovou - členkou výkonného výboru rozhodol sa podľa § 162 Obchodného zákonníka v spojení s § 28 ods. 3 písm. a) bod 1 a § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a v súlade s rozhodnutím č. 759 o privatizácii podniku Slovenská autobusová doprava Trnava, štátny podnik, sktrátene SAD Trnva, š.p., spis. č. KM-548/2001 zo dňa 31.5.2001 a rozhodnutím č. 796, spis. č. KM-342/2002 zo dňa 20.3.2002, ktoré vydalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len "MSPNM SR") na realizáciu privatizačného projektu vedeného v evidencii MSPNM SR pod číslom 2249 založiť akciovú spoločnosť bez výzvy na upisovanie akcií. Majetok zrušeného štátneho podniku, práva, povinnosti a záväzky (i neznáme), okrem práv podľa § 16 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov prechádzajú na Fond národného majetku Slovenskej republiky, ktorý ho vloží do akciovej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová spoločnosť so sídlom v Trnave.
  (od: 01.07.2002)
Valné zhromaždenie konané dňa 05.09.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 706/2002, NZ 701/2002 schválilo zmenu stanov.
  (od: 14.10.2002)
Valné zhromaždenie konané dňa 09.09.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 386/03, Nz 80564/03 rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti a schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (od: 24.05.2004)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
NET LINES, s.r.o. IČO: 36 261 505
Nitrianska 5
Trnava 917 02
  (od: 03.05.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  20.06.2024
Dátum výpisu:  24.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR