Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10291/R

Business name: 
Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť skrátene: SAD Trenčín, a.s.
  (from: 05/31/2002)
Registered seat: 
Zlatovská cesta 29
Trenčín 911 37
  (from: 05/31/2002)
Identification number (IČO): 
36 323 977
  (from: 05/31/2002)
Date of entry: 
06/01/2002
  (from: 05/31/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/31/2002)
Objects of the company: 
verejná cestná hromadná pravidelná doprava osôb
  (from: 05/31/2002)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/31/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 05/31/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 05/31/2002)
oprava a údržba motorových vozidiel a ostatných dopravných prostriedkov
  (from: 05/31/2002)
predaj motorových vozidiel
  (from: 05/31/2002)
vykonávanie odťahovej služby
  (from: 05/31/2002)
prevádzkovanie autoumyvárky
  (from: 05/31/2002)
sprievodcovská činnosť
  (from: 05/31/2002)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 05/31/2002)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/31/2002)
prenájom nehnuteľností
  (from: 05/31/2002)
predaj poškodených a opustených vecí
  (from: 05/31/2002)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 05/31/2002)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 05/31/2002)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 05/31/2002)
výroba kovových výrobkov
  (from: 05/31/2002)
stavebná údržba budov a objektov
  (from: 05/31/2002)
stolárstvo
  (from: 05/31/2002)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 05/31/2002)
pohostinstvo a ubytovanie
  (from: 05/31/2002)
nepravidelná hromadná osobná doprava
  (from: 05/31/2002)
stravovanie závodné a iné účelové
  (from: 05/31/2002)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 05/31/2002)
poradenská činnosť v doprave
  (from: 05/31/2002)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/31/2002)
vykonávanie školení a kurzov v odbore dopravy
  (from: 05/31/2002)
skladovanie
  (from: 05/31/2002)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/31/2002)
upratovacie práce
  (from: 05/31/2002)
služby pre osobnú hygienu, pranie textilu
  (from: 05/31/2002)
predaj pohonných hmôt, cestná nákladná doprava
  (from: 05/31/2002)
nákup a predaj cenín a kolkov
  (from: 05/31/2002)
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (from: 05/31/2002)
poskytovanie fotografických, kopírovacích a reprodukčných služieb
  (from: 05/31/2002)
predaj cestovných lístkov a miesteniek, príjem a úschova tovaru a batožín
  (from: 05/31/2002)
prevádzkovanie strediska praktického vyučovania
  (from: 05/31/2002)
opravy vysokozdvižných motorových vozíkov do 5 ton
  (from: 05/31/2002)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch
  (from: 05/31/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/24/2002)
Ing. Jozef Lackovič - člen predstavenstva
Drietoma 433
Drietoma 913 03
From: 08/04/2005
  (from: 08/26/2005)
Ing. Eduard Vaník - podpredseda predstavenstva
Trnavská 1355/4
Žilina 010 01
From: 08/04/2005
  (from: 08/26/2005)
JUDr. Vladimír Zachar - predseda predstavenstva
Lazaretská 2427/34
Bratislava-Staré Mesto 811 09
From: 08/04/2005
  (from: 08/26/2005)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis troch členov predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 09/24/2002)
Capital: 
11 045 034,58 EUR Paid up: 11 045 034,58 EUR
  (from: 02/13/2009)
Shares: 
Number of shares: 332782
Druh: kmeňové, na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 02/13/2009)
Supervisory board: 
Ing. George Trabelssie
B.S.Timravy 950/12
Žilina 010 08
From: 03/05/2007
  (from: 03/23/2007)
JUDr. Michal Krnáč
Vojtecha Tvrdého 793/21
Žilina 010 01
From: 03/05/2007
  (from: 11/25/2014)
Ing. Alena Bajčíková
Mateja Bela 11
Trenčín 911 08
From: 03/05/2007
  (from: 03/23/2007)
Pavol Goláň
Teplická 1565/139
Trenčianska Teplá 914 01
From: 01/23/2018
  (from: 02/16/2018)
Ing. Ľudmila Hoštáková
Prejtská 14/17
Dubnica nad Váhom - Prejta 018 41
From: 01/23/2018
  (from: 02/16/2018)
Ing. Karol Uváčik
Vladimíra Predmerského 26
Trenčín 911 05
From: 07/09/2020
  (from: 09/24/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa a zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 366/2002, Nz 361/2002 zo dňa 7.5.2002 podľa § 154a ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov, bez výzvy na upisovanie akcií (§ 172 a nasl.) a prijatím stanov. Na akciovú spoločnosť prešli ako na právneho nástupcu dňom 1.6.2002 všetky práva a záväzky (aj neznáme) zaniknutého štátneho podniku Slovenská autobusová doprava Trenčín, štátny podnik so sídlom Zlatovská cesta 29, Trenčín, IČO 34 005 510, ktorý bol dňa 1.6.2002 vymazaný z Obchodného registra Okresného súdu v Trenčíne odd. Pš vl. č. 39/R.
  (from: 05/31/2002)
Valné zhromaždenie dňa 15.08.2002 (notárska zápisnica N 666/2002, NZ 661/2002 zo dňa 15.08.2002) schválilo zmenu stanov a.s. ako dodatok č. 1. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.08.2002 rozhodlo o zmenách v dozornej rade a.s. (zápisnica o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 28.06.2002).
  (from: 09/24/2002)
Jediný akcionár pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia rozhodol dňa 1.4.2003 o zmene v dozornej rade a.s.
  (from: 12/16/2003)
Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 10.6.2003 rozhodla o zmene v predstavenstve a.s.
  (from: 12/19/2003)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person