Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  107/B

Obchodné meno: 
RESKO, družstvo v likvidácii
  (od: 13.08.2002 do: 27.11.2003)
RESKO, družstvo
  (od: 10.12.1990 do: 12.08.2002)
RESKO - ľudovoumelecké výrobné družstvo
  (od: 28.06.1990 do: 09.12.1990)
Sídlo: 
Družstevná 2
Bratislava 831 04
  (od: 10.12.1990 do: 27.11.2003)
Trnavská 80
Bratislava
  (od: 28.06.1990 do: 09.12.1990)
IČO: 
00 681 628
  (od: 28.06.1990)
Deň zápisu: 
01.07.1990
  (od: 28.06.1990)
Deň výmazu: 
28.11.2003
  (od: 28.11.2003)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 28.11.2003)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 28.06.1990)
Predmet činnosti: 
výroba v odboroch - kožená galantéria, pamiatkové predmety, hračky, spracovanie prírodných materiálov, kovovýroba
  (od: 28.06.1990 do: 26.09.1993)
poskytovanie služieb v odbore - maloobchodný predaj vlastných výrobkov a výrobkov iných VD a organizácií, zahraničnoobchodná činnosť cestou PZO, kovozákazka
  (od: 28.06.1990 do: 26.09.1993)
činnosti, ktoré budú v záujme rozvoja družstva
  (od: 28.06.1990 do: 26.09.1993)
výrobky z kože /galantéria/
  (od: 31.12.1991 do: 26.09.1993)
šúpolové figúrky
  (od: 31.12.1991 do: 26.09.1993)
plyšové hračky
  (od: 31.12.1991 do: 26.09.1993)
výroba a predaj výrobkov z kože /galanté- ria/
  (od: 27.09.1993 do: 27.11.2003)
výroba výrobkov z prírodných materiálov
  (od: 27.09.1993 do: 27.11.2003)
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
  (od: 27.09.1993 do: 27.11.2003)
nákup a predaj tovarov - veľkoobchod
  (od: 27.09.1993 do: 27.11.2003)
nákup a predaj tovarov - maloobchod
  (od: 27.09.1993 do: 27.11.2003)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (od: 14.09.2000 do: 27.11.2003)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 14.09.2000 do: 27.11.2003)
prieskum trhu
  (od: 14.09.2000 do: 27.11.2003)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 14.09.2000 do: 27.11.2003)
čistiace a upratovacie práce s výnimkou dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
  (od: 14.09.2000 do: 27.11.2003)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (od: 14.09.2000 do: 27.11.2003)
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
  (od: 14.09.2000 do: 27.11.2003)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 23.05.2000 do: 27.11.2003)
predstavenstvo
  (od: 27.09.1993 do: 22.05.2000)
predstavenstvo
  (od: 28.06.1990 do: 26.09.1993)
Gabriela Augustínová - podpredseda
1. mája 31
Devínska Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.09.1993 do: 27.11.1994)
Gabriela Augustínová - predseda
1. mája 31
Devínska Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.11.1994 do: 22.05.2000)
Anna Čajkovičová
Nekrasova 13
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.1990 do: 26.09.1993)
Anna Červená
Hálova 19
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.09.1993 do: 01.08.1995)
Štefan Farkaš - podpredseda
Belehradská 5
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.1990 do: 26.09.1993)
Hedviga Hamajová
J. Alexyho 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.09.1993 do: 27.11.1994)
František Hrachovský
A.G.Svobodu 34
Pezinok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.1990 do: 26.09.1993)
František Hrachovský
Gen Slobodu 34
Pezinok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.11.1994 do: 01.08.1995)
Ing. Marián Hrnčírik - predseda
Bystrická 5
Pezinok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.1990 do: 26.09.1993)
Jana Jánošová
225
Blatné pri Senci
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.1995 do: 22.05.2000)
Renáta Nemcová
Pekná cesta 18
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.1995 do: 22.05.2000)
Ing. Dušan Paracka - predseda
Budatínska 43
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.09.1993 do: 27.11.1994)
Ľudmila Polakovičová
Nezábudková 16
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.09.1993 do: 27.11.1994)
Marta Slobodová
Hlavná 158
Pusté Uľany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.1990 do: 26.09.1993)
Eliška Strnová
Buďonného 39
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.1990 do: 26.09.1993)
Viera Tardíková
Sputnikova 41
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.1990 do: 26.09.1993)
Ing. Agnesa Tomanová
Jamnického 4
Bratislava 841 05
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.05.2000 do: 27.11.2003)
Ing. Agnesa Tomanová - likvidátor
Jamnického 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.08.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.08.2002 do: 27.11.2003)
Konanie: 
Za družstvo koná samostatne predseda družstva poverený členskou schôdzou a podpisuje tak, že k obchodnému menu družstva, svojmu menu a funkcii pripojí vlastnoručný podpis. V mene družstva je oprávnený konať aj prokurista, ktorý podpisuje tak, že k obchodnému menu družstva pripojí dodatok "prokurista" a svoj podpis. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. § 72 Obchodného zákonníka.
  (od: 23.05.2000 do: 27.11.2003)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Na právny úkon kde sa vyžaduje písomná forma je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva.
  (od: 27.09.1993 do: 22.05.2000)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 28.06.1990 do: 26.09.1993)
Prokúra: 
JUDr. Emil Boris
517
Lehnice 930 37
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.05.2000 do: 27.11.2003)
Zapisované základné imanie: 
50 000 Sk
  (od: 27.09.1993 do: 27.11.2003)
Základný členský vklad: 
10 000 Sk
  (od: 23.05.2000 do: 27.11.2003)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Notárska zápisnica N 457/2002, Nz 436/2002 zo dňa 12.11.2002 z ČS, na ktorej bola schválená záverečná likvidačná správa družstva. Súhlas DÚ BA III. zo dňa 02.07.2003 č. 602/730/82768/2003/Rei. VYMAZUJE sa právnická osoba s obchodným menom RESKO, družstvo v likvidáii, so sídlom Družstevná 2, 831 04 Bratislava, IČO: 00 681 628 z obchodného registra.
  (od: 28.11.2003)
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 22.6.1990 podľa Zákona č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve,
  (od: 28.06.1990 do: 27.11.2003)
Družstvo vytvára nedeliteľný fond 75 % v zmysle § 18 ods. 2 Zák. č. 42/92 Zb. vo výške 5 705 700 Sk. Stanovy družstva boli prispôsobené zákonu č. 513/91 Zb. dňa 21. 1. 1993. Na členskej schôdzi konanej dňa 22. 6. 1993 bola prijatá zmena stanov.
  (od: 27.09.1993 do: 27.11.2003)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 24.5.1994, na ktorej bola prijatá zmena stanov.
  (od: 28.11.1994 do: 27.11.2003)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 24.5.1995, na ktorej boli schválené personálne zmeny v predstavenstve.
  (od: 02.08.1995 do: 27.11.2003)
Zápisnica z mimoriadneho zasadania predstavenstva konaného dňa 17.4.2000, na ktorom boli schválené prevody členských práv a povinností doterajších členov na iné osoby. Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze konanej dňa 18.4.2000, na ktorej bolo odvolané predstavenstvo, kontrolná komisia, boli schválené nové stanovy družstva a bol schválený predseda družstva a prokurista.
  (od: 23.05.2000 do: 27.11.2003)
Zmena stanov schválená dňa 20.7.2000 členskou schôdzou.
  (od: 14.09.2000 do: 27.11.2003)
Notárska zápisnica N 329/02, Nz 312/02 spísaná dňa 1.8.2002 notárom JUDr. Lošonským, PhD. osvedčujúca priebeh členskej schôdze, na ktorej bolo schválené zrušenie družstva ku dňu 31.7.2002, vstup do likvidácie dňa 1.8.2002 a menovanie likvidátora.
  (od: 13.08.2002 do: 27.11.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  23.05.2022
Dátum výpisu:  24.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)