Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  363/S

Business name: 
AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo
  (from: 01/17/2001)
Registered seat: 
Hontianske Nemce 962 65
  (from: 01/17/2001)
Identification number (IČO): 
36 045 969
  (from: 01/17/2001)
Date of entry: 
01/17/2001
  (from: 01/17/2001)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/17/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 01/17/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 01/17/2001)
sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy
  (from: 01/17/2001)
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania, alebo ďalšieho predaja
  (from: 01/17/2001)
oprava a údržba poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 10/09/2001)
údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel
  (from: 10/09/2001)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/09/2001)
služby v poľnohospodárskej činnosti : * obrábanie pôdy, orba, sejba, kosba, zber a odvoz objemových krmovín, zber a odvoz obilia a olejnín
  (from: 10/09/2001)
zemné, výkopové a búracie práce bez použitia výbušnín
  (from: 10/09/2001)
prípravné práce pred zahájením stavby a po ukončení stavby v rozsahu voľných živností
  (from: 10/09/2001)
kancelárske a sekretárske služby /vrátane tlmočníckych a rozmnožovacích služieb/
  (from: 10/09/2001)
prenájom bytových a nebytových priestorov s poskytovaním služieb v rozsahu voľných živností - upratovanie
  (from: 10/09/2001)
upratovacie a čiastiace služby
  (from: 10/09/2001)
inzertná služba spojená s propagáciou a reklamou
  (from: 10/09/2001)
letná a zimná údržba komunikácií strojmi a zariadeniami slúžiacimi k danej údržbe v rosahu voľných živností
  (from: 10/09/2001)
zváračské práce
  (from: 10/09/2001)
prevádzkovanie garáži, parkovísk a odstavných plôch pre viac ako 5 vozidiel
  (from: 10/09/2001)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 10/09/2001)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 10/09/2001)
prekladištia nákladov, skladovanie v rozsahu voľných živností
  (from: 10/09/2001)
výroba hroznového vína
  (from: 10/09/2001)
spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov
  (from: 10/09/2001)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 10/09/2001)
výroba píliarska a impregnácia dreva
  (from: 10/09/2001)
predaj nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov na priamu konzumáciu
  (from: 10/09/2001)
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál k priamej konzumácii do osem obslužných miest
  (from: 10/09/2001)
baliace činnosti
  (from: 10/09/2001)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, kempingoch tried 3 a 4
  (from: 05/25/2010)
mäsiarstvo
  (from: 02/28/2012)
poskytovanie služieb v rybárstve
  (from: 02/08/2018)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 02/08/2018)
finančný leasing
  (from: 02/08/2018)
nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
  (from: 06/15/2019)
vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
  (from: 06/15/2019)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 06/15/2019)
prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 06/15/2019)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 06/15/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/18/2003)
Róbert Ďurica - predseda predstavenstva
26
Babindol 951 53
From: 09/03/2015
  (from: 07/22/2017)
Eduard Šnajder
82
Sebechleby 962 66
From: 05/18/2019
  (from: 06/15/2019)
Acting: 
Za predstavenstvo ako aj v mene družstva koná navonok predseda predstavenstva, v jeho neprítomnosti člen predstavenstva, každý samostatne.
  (from: 05/25/2010)
Supervisory board: 
Róbert Ďurica
26
Babindol 951 53
From: 01/12/2018
  (from: 02/08/2018)
Štefan Levický
206
Babindol 951 53
From: 01/12/2018
  (from: 02/08/2018)
Ing. Jaroslav Dóbi
Dúžava 81
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/18/2019
  (from: 06/15/2019)
Registered capital: 
151 033 EUR
  (from: 07/14/2009)
Basic member contribution: 
332 EUR
  (from: 07/14/2009)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené rozhodnutím zakladateľov dňa 22.12.2000 ustanovujúcou členskou schôdzou v NZ č. 374/00, napísanej v Notárskom úrade JUDr. Anny Máčajovej, Zvolen, Kozačeka 11 a schválením stanov v zmysle ust. § 220 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 01/17/2001)
. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesení členskej schôdze zo dňa 4.5.2001 a 20.4.2001 a Dodatky č. 1 a 2 ku stanovám.
  (from: 10/09/2001)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia členskej schôdze zo dňa 08. 03. 2002.
  (from: 06/14/2002)
. Členovia predstavenstva vyhotovili úplné znenie stanov v súlade s ust. zák.č. 500/2001 Z.z.
  (from: 10/06/2003)
Date of updating data in databases:  12/01/2023
Date of extract :  12/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person