Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13066/N

Business name: 
ProMaTech, s.r.o. v likvidácii
  (from: 11/25/2010 until: 01/25/2019)
ProMaTech, s.r.o.
  (from: 02/14/2002 until: 11/24/2010)
Registered seat: 
Nám. sv. Imricha 19
Štúrovo 943 01
  (from: 07/14/2007 until: 01/25/2019)
Športová 19
Štúrovo 943 01
  (from: 03/18/2004 until: 07/13/2007)
Poľná 40
Nové Zámky 940 01
  (from: 02/14/2002 until: 03/17/2004)
Identification number (IČO): 
36 545 961
  (from: 02/14/2002)
Date of entry: 
02/14/2002
  (from: 02/14/2002)
Date of deletion: 
01/26/2019
  (from: 01/26/2019)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/26/2019)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/14/2002)
Objects of the company: 
pohostinská činnosť
  (from: 02/14/2002 until: 01/25/2019)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi-maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 02/14/2002 until: 01/25/2019)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností a obchodným spoločnostiam-veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 02/14/2002 until: 01/25/2019)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 02/14/2002 until: 01/25/2019)
poradenská, propagačná a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 02/14/2002 until: 01/25/2019)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
  (from: 02/14/2002 until: 01/25/2019)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 02/14/2002 until: 01/25/2019)
reklamné činnosti
  (from: 02/14/2002 until: 01/25/2019)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 02/14/2002 until: 01/25/2019)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných, než základných služieb
  (from: 02/14/2002 until: 01/25/2019)
sekretárske služby vrátane kopírovacích prác
  (from: 02/14/2002 until: 01/25/2019)
leasing spojený s financovaním
  (from: 02/14/2002 until: 01/25/2019)
faktoring a forfaiting
  (from: 02/14/2002 until: 01/25/2019)
organizovanie školení a kurzov
  (from: 02/14/2002 until: 01/25/2019)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 02/14/2002 until: 01/25/2019)
automatizované spracovanie dát
  (from: 02/14/2002 until: 01/25/2019)
montáž sadrokartónu
  (from: 03/18/2004 until: 01/25/2019)
maliarske, natieračské a sklenárske práce v rozsahu voľných živností
  (from: 03/18/2004 until: 01/25/2019)
demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu
  (from: 03/18/2004 until: 01/25/2019)
omietkárske práce
  (from: 03/18/2004 until: 01/25/2019)
obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  (from: 03/18/2004 until: 01/25/2019)
Partners: 
Marek Hodaň
Poľná 40
Nové Zámky
Slovak Republic
  (from: 02/14/2002 until: 03/17/2004)
Roland Peterčák
Športová 19
Štúrovo 943 01
Slovak Republic
  (from: 03/18/2004 until: 02/13/2007)
Ing. Marian Zaležák
SNP 48
Nové Zámky
Slovak Republic
  (from: 02/14/2002 until: 03/17/2004)
Gyula Halász
Béke utca 45
Beled 9343
Republic of Hungary
  (from: 02/14/2007 until: 01/25/2019)
Contribution of each member: 
Marek Hodaň
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 85 000 Sk
  (from: 02/14/2002 until: 03/17/2004)
Ing. Marian Zaležák
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 15 000 Sk
  (from: 02/14/2002 until: 03/17/2004)
Roland Peterčák
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/18/2004 until: 02/13/2007)
Gyula Halász
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/14/2007 until: 01/25/2019)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/14/2002 until: 01/25/2019)
Gyula Halász
Béke utca 45
Beled 9343
Maďarská republika
From: 01/17/2007
  (from: 02/14/2007 until: 05/17/2017)
Marek Hodaň
Poľná 40
Nové Zámky
Until: 02/26/2004
  (from: 02/14/2002 until: 03/17/2004)
Roland Peterčák
Športová 19
Štúrovo 943 01
From: 02/26/2004
  (from: 03/18/2004 until: 02/13/2007)
Roland Peterčák
Športová 19
Štúrovo 943 01
From: 02/26/2004 Until: 01/16/2007
  (from: 02/14/2007 until: 02/13/2007)
Gyula Halász
Béke utca 45
Beled 9343
Maďarská republika
From: 01/17/2007
  (from: 05/18/2017 until: 01/25/2019)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 02/14/2002 until: 01/25/2019)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/14/2007 until: 01/25/2019)
200 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/18/2004 until: 02/13/2007)
200 000 Sk
  (from: 02/14/2002 until: 03/17/2004)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 02/02/2010
  (from: 11/25/2010)
 Liquidators:
JUDr. Tomáš Pintér
Dulovo nám. 893/4
Bratislava - Ružinov 821 08
From: 02/02/2010 Until: 01/26/2019
  (from: 05/18/2017)
 Liquidators:
JUDr. Tomáš Pintér
Komárňanská 108
Hurbanovo 947 01
From: 02/02/2010
  (from: 11/25/2010 until: 05/17/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti, a to samostatne.
  (from: 11/25/2010)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 13.04.2017, č. k. 31K/54/2016-89, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.05.2017 a vykonateľnosť dňa 24.05.2017, súd konkurzné konanie na dlžníka ProMaTech, s.r.o. v likvidácii zastavil pre nedostatok majetku. Táto skutočnosť je dôvodom na výmaz spoločnosti z obchodného registra podľa § 68 ods. 4 druhá veta Obchodného zákonníka. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro 13066/N v y m a z u j e s a obchodná spoločnosť ProMaTech, s.r.o. v likvidácii so sídlom Nám. sv. Imricha 19, 943 01 Štúrovo, IČO: 36 545 961.
  (from: 01/26/2019)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.07.2001 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/14/2002 until: 01/25/2019)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.02.2004, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene spoločenskej zmluvy. Zmena sídla z Poľná 40, Nové Zámky na Športová 19, Štúrovo. Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 26.02.2004. Zánik funkcie konateľa Mareka Hodaňa dňa 26.02.2004.
  (from: 03/18/2004 until: 01/25/2019)
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 30.10.2009, č.k. 28 CbR/5/2009-40, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.02.2010, súd zrušil spoločnosť ProMaTech, s.r.o. s likvidáciou podľa § 68 Obchodného zákonníka.
  (from: 11/25/2010 until: 01/25/2019)
Date of updating data in databases:  06/24/2022
Date of extract :  06/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person