Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  45002/B

Business name: 
4. Kvadrant s.r.o.
  (from: 04/16/2009 until: 08/20/2018)
Opera Reform Beta s.r.o.
  (from: 03/10/2007 until: 04/15/2009)
Registered seat: 
Svätoplukova 30
Bratislava 821 08
  (from: 03/19/2009 until: 08/20/2018)
Trenčianska 56/A
Bratislava 821 09
  (from: 03/10/2007 until: 03/18/2009)
Identification number (IČO): 
36 750 751
  (from: 03/10/2007)
Date of entry: 
03/10/2007
  (from: 03/10/2007)
Person dissolved from: 
16.8.2018
  (from: 08/21/2018)
Date of deletion: 
08/21/2018
  (from: 08/21/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/21/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/10/2007)
Objects of the company: 
kúpa a predaj nehnuteľností
  (from: 03/10/2007 until: 08/20/2018)
Partners: 
Opera Reform Alfa s.r.o.
Trenčianska 56/A
Bratislava 821 09
Slovak Republic
  (from: 04/12/2007 until: 07/23/2007)
Opera reform Alfa s.r.o.
Trenčianska 56/A
Bratislava 821 09
Slovak Republic
  (from: 03/10/2007 until: 04/11/2007)
Puzzle Sub S.á.r.l.
rue Henri M. Schnadt 10A
Luxemburg L-2530
Luxemburg
  (from: 07/24/2007 until: 08/20/2018)
Contribution of each member: 
Opera reform Alfa s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/10/2007 until: 04/11/2007)
Opera Reform Alfa s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 3.4.2007 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech UniCredit Bank Slovakia a.s. so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO : 00 681 709. Záložné právo vzniká zápisom do obchodného registra.
  (from: 04/12/2007 until: 04/20/2007)
Opera Reform Alfa s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/21/2007 until: 07/23/2007)
Puzzle Sub S.á.r.l.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
Lien: 1. Na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 3.4.2007 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech UniCredit Bank Slovakia a.s. so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO : 00 681 709. Záložné právo vzniká zápisom do obchodného registra. 2. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka zriadené Záložnou zmluvou zo dňa 03.04.2007 v prospech Puzzle S.á.r.l.
  (from: 07/24/2007 until: 01/26/2009)
Puzzle Sub S.á.r.l.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
Lien: 1. Na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 3.4.2007 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech UniCredit Bank Slovakia a.s. so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO : 00 681 709. Záložné právo vzniká zápisom do obchodného registra. 2. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka zriadené Záložnou zmluvou zo dňa 03.04.2007 v prospech Puzzle S.á.r.l.
  (from: 01/27/2009 until: 10/23/2015)
Puzzle Sub S.á.r.l.
Amount of investment: 42 227 303 EUR Paid up: 42 227 303 EUR
  (from: 10/24/2015 until: 08/20/2018)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/14/2014 until: 08/20/2018)
Individual managing director
  (from: 03/10/2007 until: 02/13/2014)
Andrej Brna
Slávičie údolie 120
Bratislava 811 02
From: 04/01/2009
  (from: 04/16/2009 until: 11/11/2014)
Andrej Brna
Slávičie údolie 120
Bratislava 811 02
From: 04/01/2009 Until: 10/23/2014
  (from: 11/12/2014 until: 11/11/2014)
Mgr. Martin Hudec
Pri Vinohradoch 23/D
Bratislava 831 06
From: 07/06/2007
  (from: 07/24/2007 until: 04/15/2009)
Mgr. Martin Hudec
Pri Vinohradoch 23/D
Bratislava 831 06
From: 07/06/2007 Until: 04/01/2009
  (from: 04/16/2009 until: 04/15/2009)
Ing. Martin Drázský
Neubaugase 5/196
Podersdorf am See 7141
Rakúska republika
From: 03/10/2007
  (from: 03/10/2007 until: 08/20/2018)
Alexander Schmid
Gubelstrasse 12
Zug 6300
Švajčiarsko
From: 12/11/2008
  (from: 01/27/2009 until: 06/13/2012)
Alexander Schmid
Gubelstrasse 12
Zug 6300
Švajčiarsko
From: 12/11/2008
  (from: 06/14/2012 until: 08/20/2018)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený každý konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/12/2014 until: 08/20/2018)
Konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Spoločnosť zaväzujú najmenej dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisjúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/27/2009 until: 11/11/2014)
V mene spoločnosti konajú obaja konatelia spoločne.
  (from: 07/24/2007 until: 01/26/2009)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne
  (from: 03/10/2007 until: 07/23/2007)
Capital: 
42 227 303 EUR Paid up: 42 227 303 EUR
  (from: 10/24/2015 until: 08/20/2018)
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 01/27/2009 until: 10/23/2015)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/10/2007 until: 01/26/2009)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť 4 Kvadrant s.r.o. sa vymazáva z obchodného registra.
  (from: 08/21/2018)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22.02.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 03/10/2007 until: 08/20/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.4.2007.
  (from: 04/12/2007 until: 08/20/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.04.2007.
  (from: 04/21/2007 until: 08/20/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 06.06.2007 - menovanie nového konateľa spoločnosti, zmena spôsobu konania za spoločnosť, schválenie prevodu obcodného podielu. Zmluva o prevode obchodného podielu spoločníka zo dňa 10.07.2007.
  (from: 07/24/2007 until: 08/20/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.12.2008 a konateľov o premene na eurá zo dňa 13.1.2009.
  (from: 01/27/2009 until: 08/20/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.03.2009.
  (from: 03/19/2009 until: 08/20/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.04.2009 - zmena obchodného mena, zmena štatutárneho orgánu.
  (from: 04/16/2009 until: 08/20/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.10.2014.
  (from: 11/12/2014 until: 08/20/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.09.2015.
  (from: 10/24/2015 until: 08/20/2018)
Date of updating data in databases:  09/22/2023
Date of extract :  09/26/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person