Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  6855/S

Obchodné meno: 
COWEL, s.r.o. „v konkurze“
  (od: 13.01.2022)
Sídlo: 
Zelená 2C/X3
Banská Bystrica 974 04
  (od: 01.01.2020)
IČO: 
30 222 036
  (od: 10.07.1991)
Deň zápisu: 
10.07.1991
  (od: 10.07.1991)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 10.07.1991)
Predmet podnikania (činnosti): 
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 11.04.2000)
sprostredkovateľské činnosti
  (od: 11.04.2000)
činnosti v oblasti nehnuteľností - realitná kancelária
  (od: 11.04.2000)
faktoring
  (od: 11.04.2000)
výroba a montáž kovovývh konštrukcií a súčiastok
  (od: 11.04.2000)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 07.11.2001)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (od: 07.11.2001)
databanky-tvorba, údržba a aktualizácia
  (od: 07.11.2001)
úprava programov a realizácia informačných systémov
  (od: 07.11.2001)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
  (od: 12.03.2002)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 26.05.2005)
Spoločníci: 
COWEL-MS, s.r.o. IČO: 61 947 326
Nová ulice, Wellnerova 134/7
Olomouc 779 00
Česká republika
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.12.2009)
Ing. Anton Jošth
Kukučínova 6
Banská Bystrica 974 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2004)
JUDr. Kristína Jošthová
Školská 31
Žilina 010 04
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.12.2009)
MUDr. Barbora Jošthová
Gogoľova 20/24
Martin 036 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.04.2005)
Výška vkladu každého spoločníka: 
COWEL-MS, s.r.o.
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR
  (od: 16.12.2009)
Ing. Anton Jošth
Vklad: 66 023 EUR Splatené: 66 023 EUR
  (od: 16.12.2009)
JUDr. Kristína Jošthová
Vklad: 928 336 EUR Splatené: 928 336 EUR
  (od: 14.06.2012)
MUDr. Barbora Jošthová
Vklad: 710 417 EUR Splatené: 710 417 EUR
  (od: 14.06.2012)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 01.12.2004)
Andrej Mirga
Dlhá 814/3
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 23.05.2024
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.06.2024)
Konanie menom spoločnosti: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k jej obchodnému menu pripojí svoj podpis.
  (od: 01.12.2004)
Výška základného imania: 
1 711 415 EUR Rozsah splatenia: 1 711 415 EUR
  (od: 16.12.2009)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 5. 11. 2021
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/13/2021-43 zo dňa 28. 10. 2021, právoplatným dňa 05. 11. 2021 a vykonateľným dňa 05. 11. 2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka COWEL, s.r.o., Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 30 222 036 a ustanovený správca konkurznej podstaty JUDr. Marián Pataj, so sídlom kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1540.
  (od: 13.01.2022)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Marián Pataj
J. Chalupku 8
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 05.11.2021
  (od: 13.01.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s r. o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 1.7.1991, podľa § 1O6n zák. č. 1O3/9O Zb.Starý spis: S.r.o. 379
  (od: 10.07.1991)
Zapisujú sa Dodatky č. 1 z 2.5.1994 a č. 2 z 30.5.1994.
  (od: 12.10.1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 18.10.1994 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (od: 08.11.1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 10.7.1998 bol schválený dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (od: 02.06.1999)
Na valnom zhromaždení dňa 16.7.1999 bol schválený dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (od: 17.08.1999)
Na valnom zhromaždení dňa 4.2.2000 bol schválený Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
  (od: 11.04.2000)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 30.10.2000 bol schválený Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve.
  (od: 31.10.2000)
. Valné zhromaždenie konané dňa 17.8.2001 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - Dodatok č. 8.
  (od: 07.11.2001)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia mimoriadneho val- ného zhromaždenia, zo dňa 17.12.2001 a Dodatok č. 9.
  (od: 12.03.2002)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.06.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a bolo vyhotovené jej úplné znenie.
  (od: 21.08.2002)
Povolenie reštrukturalizačného konania: 
Povolenie konania: 30. 7. 2010
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.: 1R/8/2010-13 zo dňa 23. 07. 2010, právoplatným dňa 30. 07. 2010 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka COWEL, s.r.o., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 222 036 a ustanovil správcu Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica.
  (od: 06.12.2012)
Reštrukturalizačný správca: 
Prvý správcovský dom, k.s.
Kukučínova 20
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 30.07.2010 Skončenie funkcie: 29.01.2011
  (od: 06.12.2012)
Ukončenie reštrukturalizačného konania: 
Dátum ukončenia konania: 29. 1. 2011
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1R/8/2010 - 149 zo dňa 21. 01. 2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 01. 2011, súd potvrdil reštrukturalizačný plán prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 01. 03. 2010 a ukončil reštrukturalizáciu dlžníka COWEL, s. r. o., so sídlom Námestie SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 222 036.
  (od: 06.12.2012)
Dátum aktualizácie údajov:  21.06.2024
Dátum výpisu:  25.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR