Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  58/L

Obchodné meno: 
RUFIN, a.s.
  (od: 22.09.1997)
ORAVA - INVEST, investičný fond a.s.
  (od: 14.06.1993 do: 21.09.1997)
Investičný privatizačný fond, a.s. ORAVA - INVEST
  (od: 30.01.1992 do: 13.06.1993)
Sídlo: 
A. Bernoláka 1433/38
Ružomberok 034 01
  (od: 25.06.2008)
A. Bernoláka 38
Ružomberok 034 01
  (od: 29.05.2003 do: 24.06.2008)
Podhora 6
Ružomberok 034 01
  (od: 23.07.1997 do: 28.05.2003)
Istebné 027 53
  (od: 30.01.1992 do: 22.07.1997)
IČO: 
31 558 305
  (od: 30.01.1992)
Deň zápisu: 
30.01.1992
  (od: 30.01.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 30.01.1992)
Predmet činnosti: 
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 22.09.1997)
veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 22.09.1997)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 22.09.1997)
leasingová činnosť
  (od: 22.09.1997)
nákup akcií privatizovaných akciových spoločností za investičné body od majiteľov investičných kupónov
  (od: 30.01.1992 do: 13.06.1993)
zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní, za peňažné prostriedky sa považujú ich investičné body
  (od: 14.06.1993 do: 21.09.1997)
prostriedky získané podľa bodu 1. používa fond na kúpu cenných papierov, nehnuteľných a hnuteľných vecí, na vklady podľa zmluvy o tichom spoločenstve, alebo ich ukladá na osobitný účet v banke
  (od: 14.06.1993 do: 21.09.1997)
s prostriedkami podľa ods. 1 nakladá fond samostatne alebo na základe zmluvy prostredníctvom investičnej spoločnosti
  (od: 14.06.1993 do: 21.09.1997)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 30.01.1992)
Ing. Jaroslav Šikyňa - predseda
Brezovecká 143/43
Bziny
Vznik funkcie: 12.08.1997
  (od: 29.05.2003)
Katarína Šikyňová - podpredseda
Brezovecká 143/43
Bziny 026 01
Vznik funkcie: 08.09.2016
  (od: 12.11.2016)
Daniel C h o m i s t e k
449
Dolná Lehota
  (od: 14.06.1993 do: 17.11.1993)
Ing. Gustáv F r ö h l i c h
ul.Tulská 2008/22
Dolný Kubín
  (od: 30.01.1992 do: 17.11.1993)
Ing. Gustáv Fröhlich - predseda
Tulská 2008/22
Dolný Kubín
  (od: 17.07.1997 do: 22.07.1997)
Ing. Gustáv Fröhlich - predseda
ul.Tulská 2008/22
Dolný Kubín
  (od: 18.11.1993 do: 16.07.1997)
Ing. Ľubomír H o l u b č í k
ul.Chočská l53l/ll-9
Dolný Kubín
  (od: 30.01.1992 do: 17.11.1993)
Ing. Ľubomír Holubčík - člen
Chočská l53l/ll-9
Dolný Kubín
  (od: 17.07.1997 do: 20.07.1997)
Ing. Ľubomír Holubčík - člen
ul.Chočská l53l/ll-9
Dolný Kubín
  (od: 18.11.1993 do: 16.07.1997)
Daniel Chomistek - podpredseda
449
Dolná Lehota
  (od: 18.11.1993 do: 16.07.1997)
Daniel Chomistek - podpredseda
449
Dolná Lehota
  (od: 17.07.1997 do: 22.07.1997)
Ing. Vladimír Jaroš - člen
Šrobárová 2681/50
Poprad
  (od: 21.07.1997 do: 22.07.1997)
Ing. Vladimír K l o c o k
ul.Okružná 25O8/22-8
Dolný Kubín
  (od: 30.01.1992 do: 17.11.1993)
Renáta Kmetyóová - člen
Školská 10
Pribeta
  (od: 23.07.1997 do: 21.09.1997)
Ing. Ivan Mikula - člen
Cédrova 490/9
Liptovský Mikuláš
  (od: 15.12.1999 do: 28.05.2003)
Ing. Ivan Mikula - člen
Cédrova 490/9
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 28.10.1999
  (od: 29.05.2003 do: 24.06.2008)
Ing. Ivan Mikula - podpredseda
Cédrova 490/9
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 28.10.1999
  (od: 25.06.2008 do: 17.05.2012)
Ing. Ivan Mikula - podpredseda
Štiavnička 254
Štiavnička 034 01
Vznik funkcie: 28.10.1999
  (od: 18.05.2012 do: 11.11.2016)
Ing. Ivan Mikula - podpredseda
Štiavnička 254
Štiavnička 034 01
Vznik funkcie: 28.10.1999 Skončenie funkcie: 07.09.2016
  (od: 12.11.2016 do: 11.11.2016)
Iveta Mikulová - člen
Cédrová 490/9
Liptovský Mikuláš
  (od: 23.07.1997 do: 21.09.1997)
Iveta Mikulová - člen
Štiavnička 254
Štiavnička 034 01
Vznik funkcie: 19.05.2008
  (od: 25.06.2008 do: 11.11.2016)
Iveta Mikulová - člen
Štiavnička 254
Štiavnička 034 01
Vznik funkcie: 19.05.2008 Skončenie funkcie: 07.09.2016
  (od: 12.11.2016 do: 11.11.2016)
Ing. Irma Mušutová - člen
Plavisko 60
Ružomberok
  (od: 22.09.1997 do: 14.12.1999)
Ing. Ján S e d l i a k
Chočská 1531/11
Dolný Kubín
  (od: 14.06.1993 do: 17.11.1993)
Ing. Daniel S t r a k a
125
Horná Lehota
  (od: 30.01.1992 do: 13.06.1993)
Ing. Ján Sedliak - člen
Chočská 1531/11
Dolný Kubín
  (od: 18.11.1993 do: 16.07.1997)
Ing. Ján Sedliak - člen
Chočská 1531/11
Dolný Kubín
  (od: 17.07.1997 do: 20.07.1997)
Ing. Jaroslav Šikyňa - predseda
Odbojárov 1957/8-6
Dolný Kubín
  (od: 22.09.1997 do: 28.05.2003)
Gabriela Urbáneková - člen
Školská 6
Pribeta
  (od: 23.07.1997 do: 21.09.1997)
Jarmila Vraňáková - člen
Na Sihoti 1156/9-6
Dolný Kubín
  (od: 22.09.1997 do: 28.05.2003)
Jarmila Vraňáková - člen
Na Sihoti 1156/9-6
Dolný Kubín
Vznik funkcie: 12.08.1997
  (od: 29.05.2003 do: 24.06.2008)
Jarmila Vraňáková - člen
Na Sihoti 1156/9-6
Dolný Kubín
Vznik funkcie: 12.08.1997 Skončenie funkcie: 19.05.2008
  (od: 25.06.2008 do: 24.06.2008)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda a podpredseda predstavenstva samostatne.
  (od: 25.06.2008)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje každý člen predstavenstva, samostatne.
  (od: 30.01.1992 do: 24.06.2008)
Základné imanie: 
203 796 EUR Rozsah splatenia: 203 796 EUR
  (od: 19.11.2009)
5 994 000 Sk Rozsah splatenia: 5 994 000 Sk
  (od: 29.05.2003 do: 18.11.2009)
5 994 000 Sk
  (od: 18.11.1993 do: 28.05.2003)
1 000 000 Sk
  (od: 30.01.1992 do: 17.11.1993)
Akcie: 
Počet: 5994
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 34 EUR
  (od: 19.11.2009)
Počet: 5994
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.05.2003 do: 18.11.2009)
Počet: 5994
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 13.03.2001 do: 28.05.2003)
Počet: 5994
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 18.11.1993 do: 12.03.2001)
Počet: 1000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 14.06.1993 do: 17.11.1993)
Počet: 100
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 30.01.1992 do: 13.06.1993)
Dozorná rada: 
Ján Kríženecký - člen
Nemocničná 1945/23
Dolný Kubín
Vznik funkcie: 23.04.2001
  (od: 29.05.2003)
Ing. Miroslav Štefančík - člen
Šafárikova 7
Košice
Vznik funkcie: 26.02.2003
  (od: 29.05.2003)
Ing. Alexandra Šikyňová
Brezovecká 143/43
Bziny 026 01
Vznik funkcie: 27.04.2019
  (od: 16.05.2019)
Ing. Peter Gregor - člen
Bystrická cesta 120
Ružomberok
Skončenie funkcie: 26.02.2003
  (od: 22.09.1997 do: 28.05.2003)
Mgr. Ing. Tibor Gregor - člen
43
Valaská Dubová
  (od: 15.12.1999 do: 11.06.2001)
Jana Gregorová
Bystrická cesta 120
Ružomberok
  (od: 23.07.1997 do: 21.09.1997)
Ing. Pavol K o n e č n ý
Alej Slobody 35
Dolný Kubín
  (od: 30.01.1992 do: 13.06.1993)
Katarína Kozáčiková - člen
193
Horná Lehota
  (od: 21.07.1997 do: 22.07.1997)
Ján Kríženecký - člen
Nemocničná 1945/23
Dolný Kubín
  (od: 12.06.2001 do: 28.05.2003)
Ing. Anna L e j k o v á
4/8
Istebné
  (od: 14.06.1993 do: 17.11.1993)
Ing. Jozef L ö r i n c
Štúrova 2046/15
Dolný Kubín
  (od: 14.06.1993 do: 17.11.1993)
Ing. Anna Lejková - predseda
4/8
Istebné
  (od: 18.11.1993 do: 16.07.1997)
Ing. Anna Lejková - predseda
4/8
Istebné
  (od: 17.07.1997 do: 22.07.1997)
Ing. Jozef Lörinc - člen
Štúrova 2046/15
Dolný Kubín
  (od: 18.11.1993 do: 16.07.1997)
Ing. Jozef Lörinc - člen
Štúrova 2046/15
Dolný Kubín
  (od: 17.07.1997 do: 20.07.1997)
Ing. Michal M i š ú l
.Zochova ll34/45
Dolný Kubín
  (od: 30.01.1992 do: 13.06.1993)
Andrea Marcsová
Nádražná 19
Pribeta
  (od: 23.07.1997 do: 21.09.1997)
Ing. Ivan Mikula - predseda
Cédrová 490/9
Liptovský Mikuláš
  (od: 22.09.1997 do: 14.12.1999)
Ing. Ján P a n k r á c
103
Leštiny
  (od: 30.01.1992 do: 13.06.1993)
Ing. Daniel S t r a k a
125
Horná Lehota
  (od: 14.06.1993 do: 17.11.1993)
Adriana Sikyňová
Odbojárov 1957/8-6
Dolný Kubín
  (od: 23.07.1997 do: 21.09.1997)
Ing. Daniel Straka - člen
125
Horná Lehota
  (od: 18.11.1993 do: 16.07.1997)
Ing. Daniel Straka - člen
125
Horná Lehota
  (od: 17.07.1997 do: 22.07.1997)
Ing. Katarína Stripajová - člen
47
Oravský Podzámok
Skončenie funkcie: 26.02.2003
  (od: 22.09.1997 do: 28.05.2003)
Ing. Stanislav Šátek - člen
Talinská 9
Košice
Vznik funkcie: 26.02.2003
  (od: 29.05.2003 do: 17.05.2012)
Ing. Stanislav Šátek - člen
Talinská 9
Košice
Vznik funkcie: 26.02.2003 Skončenie funkcie: 27.02.2012
  (od: 18.05.2012 do: 17.05.2012)
Katarína Šikyňová
Brezovecká 143/43
Bziny
Vznik funkcie: 28.02.2012
  (od: 18.05.2012 do: 11.11.2016)
Katarína Šikyňová
Brezovecká 143/43
Bziny
Vznik funkcie: 28.02.2012 Skončenie funkcie: 07.09.2016
  (od: 12.11.2016 do: 11.11.2016)
Ing. Miroslav V a v r o
Vyšný Kubín
  (od: 30.01.1992 do: 13.06.1993)
Adriana Šikyňová
Brezovecká 143/43
Bziny 026 01
Vznik funkcie: 08.09.2016 Skončenie funkcie: 26.04.2019
  (od: 16.05.2019 do: 15.05.2019)
Adriana Šikyňová
Brezovecká 143/43
Bziny 026 01
Vznik funkcie: 08.09.2016
  (od: 12.11.2016 do: 15.05.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 27.ll.l99l, schválením stanov v zmysle § l54 a nasl. zák.č.5l3/9l Zb.
  (od: 30.01.1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 16.4.1993 bola schválená zmena stanov v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 302
  (od: 14.06.1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 11.8.1993 bola schválená zmena stanov.
  (od: 18.11.1993)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 3. 3. 1995 bola schválená zmena stanov.
  (od: 21.07.1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 12. 8. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 22.09.1997)
Na valnom zhromaždení dňa 28.10.1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 15.12.1999)
Na valnom zhromaždení dňa 16.2.2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 13.03.2001)
Schválená zmena stanov na valnom zhromaždení dňa 26.2.2003
  (od: 29.05.2003)
Povolenie reštrukturalizačného konania: 
Povolenie konania: 14.11.2015
uznesením Okresného súdu Žilina č.k.3R 1/2015-199 z 9.11.2015 bola povolená reštrukturalizácia spoločnosti
  (od: 06.08.2016)
Povolenie konania: 14.11.2015
uznesením Okresného súdu Žilina č.k.3R 1/2015-199 z 9.11.2015 bola povolená reštrukturalizácia spoločnosti
  (od: 23.12.2015 do: 05.08.2016)
Reštrukturalizačný správca: 
JUDr. Janka Grolmusová
E.B. Lukáča 2
Martin 036 01
Značka: S1146
Vznik funkcie: 14.11.2015
  (od: 23.12.2015 do: 05.08.2016)
JUDr. Janka Grolmusová
E.B. Lukáča 2
Martin 036 01
Značka: S1146
Vznik funkcie: 14.11.2015 Skončenie funkcie: 01.07.2016
  (od: 06.08.2016 do: 05.08.2016)
Ukončenie reštrukturalizačného konania: 
Dátum ukončenia konania: 1.7.2016
uznesením Okresného súdu Žilina č.k.3R 1/2015-683 z 23.6.2016 bol potvrdený reštrukturalizačný plán spoločnosti a ukončená jej reštrukturalizácia
  (od: 06.08.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  24.09.2021
Dátum výpisu:  27.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)