Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10297/R

Obchodné meno: 
CHIRANA Medicare,a.s. v konkurze
  (od: 19.04.2004 do: 25.09.2008)
CHIRANA Medicare,a.s.
  (od: 28.03.2002 do: 18.04.2004)
CHIRANA Medical, a.s.
  (od: 17.08.1999 do: 27.03.2002)
PRO D, a.s.
  (od: 14.05.1999 do: 16.08.1999)
ST - B,a.s.
  (od: 06.05.1999 do: 13.05.1999)
Sídlo: 
Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, P.O.BOX 57
Stará Turá 916 01
  (od: 28.03.2002 do: 25.09.2008)
nám. SNP 14
Bratislava 814 91
  (od: 14.05.1999 do: 27.03.2002)
Langsfeldova 1
Martin 036 01
  (od: 06.05.1999 do: 13.05.1999)
IČO: 
36 385 778
  (od: 06.05.1999)
Deň zápisu: 
06.05.1999
  (od: 06.05.1999)
Deň výmazu: 
26.09.2008
  (od: 26.09.2008)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
Podľa § 68 ods. 3, písm. d/ Obch. zák. zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia sa obchodná spoločnosť CHIRANA Medicare, a.s. v konkurze zrušila. Keďže po ukončení konkurzného konania spoločnosti nezostal žiaden majetok, súd v zmysle § 68 ods. 4 Obch. zák. vykonal na základe právoplatného rozhodnutia výmaz spoločnosti z obchodného registra.
  (od: 26.09.2008)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 06.05.1999)
Predmet činnosti: 
vývoj, výroba a servis výrobkov zdravotníckej techniky
  (od: 28.06.2000 do: 20.03.2003)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 06.05.1999 do: 25.09.2008)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 06.05.1999 do: 25.09.2008)
sprostredkovanie obchodu, služieb a zákaziek
  (od: 06.05.1999 do: 25.09.2008)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 06.05.1999 do: 25.09.2008)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 06.05.1999 do: 25.09.2008)
konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 06.05.1999 do: 25.09.2008)
výskum trhu a verejnej mienky
  (od: 06.05.1999 do: 25.09.2008)
faktoring a forfaiting
  (od: 06.05.1999 do: 25.09.2008)
zámočníctvo
  (od: 28.06.2000 do: 25.09.2008)
zváračské práce
  (od: 28.06.2000 do: 25.09.2008)
kovoobrábanie
  (od: 28.06.2000 do: 25.09.2008)
galvanizácia
  (od: 28.06.2000 do: 25.09.2008)
lakovanie, striekanie
  (od: 28.06.2000 do: 25.09.2008)
vedenie účtovníctva
  (od: 26.07.2001 do: 25.09.2008)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 26.07.2001 do: 25.09.2008)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
  (od: 26.07.2001 do: 25.09.2008)
prenájom strojov a prístrojov
  (od: 26.07.2001 do: 25.09.2008)
vykonávanie kalibrácie na základe naviazania na etalóny metrologických orgánov alebo etalóny zahraničných organizácií s porovnateľnou metrologickou úrovňou
  (od: 24.07.2002 do: 25.09.2008)
poradenstvo v oblasti systémv kvality, metrológie a kalibračných laboratórií, skúšobných laboratórií
  (od: 24.07.2002 do: 25.09.2008)
skúšanie vlastností materiálov a výrobkov, overovanie ich kvality a meranie v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 24.07.2002 do: 25.09.2008)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 24.07.2002 do: 25.09.2008)
poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti systému manažerstva kvality
  (od: 24.07.2002 do: 25.09.2008)
klimatotechnologické skúšky v klimatických komorách
  (od: 24.07.2002 do: 25.09.2008)
výroba, oprava a úprava zdravotníckych pomôcok
  (od: 21.03.2003 do: 25.09.2008)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 06.05.1999 do: 25.09.2008)
Ing. Ján Brkal - predseda
Lúčna 3028/3
Stará Turá
  (od: 31.01.2001 do: 20.03.2003)
Ing. Ján Brkal - predseda
Lúčna 3028/3
Stará Turá
Vznik funkcie: 25.09.2000
  (od: 21.03.2003 do: 25.09.2008)
Ing. Andrej Hunčík - predseda
Benkova 1265/6
Martin
  (od: 06.05.1999 do: 30.01.2001)
Ing. Ján Kolník - člen
Gen. Svobodu 344/10
Myjava
  (od: 19.12.2001 do: 20.03.2003)
Ing. Ján Kolník - člen
Gen. Svobodu 344/10
Myjava
Vznik funkcie: 20.07.2001
  (od: 21.03.2003 do: 25.09.2008)
JUDr. Dalimír Uhliar - člen
78
Sušany
  (od: 06.05.1999 do: 18.12.2001)
Ing. Ivan Václavek - člen
Dibrovova 244/4
Stará Turá
  (od: 19.12.2001 do: 20.03.2003)
Ing. Ivan Václavek - člen
Dibrovova 244/4
Stará Turá
Vznik funkcie: 20.07.2001
  (od: 21.03.2003 do: 25.09.2008)
Ing. Juraj Vasek
Pod Žiarcom 282/5
Tvrdošín
  (od: 06.05.1999 do: 18.12.2001)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná predstavenstvo, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich pripoja svoj podpis. Jeden z podpisv musí byť obligatórne podpis predsedu predstavenstva spoločnosti.
  (od: 06.05.1999 do: 25.09.2008)
Základné imanie: 
15 800 000 Sk Rozsah splatenia: 15 800 000 Sk
  (od: 21.03.2003 do: 25.09.2008)
15 800 000 Sk
  (od: 19.12.2001 do: 20.03.2003)
10 200 000 Sk
  (od: 25.07.2001 do: 18.12.2001)
7 000 000 Sk
  (od: 31.01.2001 do: 24.07.2001)
1 000 000 Sk
  (od: 06.05.1999 do: 30.01.2001)
Akcie: 
Počet: 158
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 19.12.2001 do: 25.09.2008)
Počet: 102
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 25.07.2001 do: 18.12.2001)
Počet: 70
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 31.01.2001 do: 24.07.2001)
Počet: 10
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 16.10.2000 do: 30.01.2001)
Počet: 10
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 06.05.1999 do: 15.10.2000)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 31.10.2003
  (od: 26.09.2008)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 31.10.2003
  (od: 19.04.2004 do: 25.09.2008)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Tibor Horváth
Havelkova 2
Bratislava
Vznik funkcie: 31.10.2003
  (od: 19.04.2004 do: 25.09.2008)
JUDr. Tibor Horváth
Havelkova 2
Bratislava
Vznik funkcie: 31.10.2003 Skončenie funkcie: 25.08.2007
  (od: 26.09.2008 do: 25.09.2008)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 25.8.2007
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 18.07.200ý, sp.zn. 7K 40/02-398, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.08.2007 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu CHIRANA Medicare, a.s. v konkurze, Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá, IČO 36 385 778. JUDr. Tibor Horváth, advokát bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 26.09.2008)
Dozorná rada: 
Ing. Tibor Anetta - člen
Jiráskova 6044/22
Trnava
Vznik funkcie: 15.03.2002
  (od: 28.03.2002 do: 15.04.2004)
Ing. Tibor Anetta - člen
Jiráskova 6044/22
Trnava
Vznik funkcie: 15.03.2002 Skončenie funkcie: 17.10.2003
  (od: 16.04.2004 do: 15.04.2004)
JUDr. Oľga Baranová
SNP 266/3
Stará Turá
  (od: 06.05.1999 do: 18.12.2001)
Zuzana Martáková
Hurbanova 136/10
Stará Turá
  (od: 06.05.1999 do: 18.12.2001)
Ľubomír Marušic
SNP 3/18
Stará Turá
  (od: 25.07.2001 do: 20.03.2003)
Ing. Peter Matoulek
Lipová 370/4
Stará Turá
  (od: 19.12.2001 do: 27.03.2002)
Monika Pavlovičová
Hurbanova 130/11
Stará Turá
  (od: 06.05.1999 do: 24.07.2001)
Ing. Peter Sivák
Oravská 3
Bratislava
  (od: 19.12.2001 do: 27.03.2002)
Ing. Oskar Baranovič - predseda
J. Weisseho 758/7
Nové Mesto nad Váhom
Vznik funkcie: 15.03.2002
  (od: 28.03.2002 do: 25.09.2008)
Miloš Hlubocký - člen
Dibrovova 243/6
Stará Turá
Vznik funkcie: 15.03.2002
  (od: 28.03.2002 do: 25.09.2008)
Ing. Marián Blahuš - člen
166
Trenčianska Turná
Vznik funkcie: 15.03.2002
  (od: 28.03.2002 do: 25.09.2008)
Ľubomír Marušic
SNP 3/18
Stará Turá
Vznik funkcie: 25.01.2001
  (od: 21.03.2003 do: 25.09.2008)
Ing. Branislav Černák - člen
Štúrova 687
Stará Turá
Vznik funkcie: 17.10.2003
  (od: 16.04.2004 do: 25.09.2008)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľa dňa 16.2.1999 v zmysle § 154 a nasl. Obch. zák. jednorázovo, podľa § 172 Obch. zák. a schválením stanov.
  (od: 06.05.1999 do: 25.09.2008)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 15.6.1999 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 159/99, Nz 145/99 spísanou notárkou JUDr. Tatianou Cagalovou. Zmena obchodného mena, pôvodné PRO D, a.s.
  (od: 17.08.1999 do: 25.09.2008)
Notárska zápisnica č. N 210/99, Nz 195/99 zo dňa 24.8.1999, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 28.06.2000 do: 25.09.2008)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 8.12.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 313/99, Nz 297/99 spísanou notárkou JUDr. Tatianou Cagalovou. Zmena podoby akcií.
  (od: 16.10.2000 do: 25.09.2008)
Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 25.9.2000, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 182/2000, Nz 163/2000. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 29.9.2000.
  (od: 31.01.2001 do: 25.09.2008)
Zvýšenie základného imania a zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 19.12.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 248/2000, Nz 224/2000 spísanou notárskou JUDr. Tatianou Cagalovou. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.12.2000. Protokol o výsledku volieb člena dozornej rady zo dňa 25.1.2001.
  (od: 25.07.2001 do: 25.09.2008)
Doplnenie predmetu činnosti a zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 9.4.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 77/2001, Nz 70/2001 spísanou notárskou JUDr. Tatianou Cagalovou.
  (od: 26.07.2001 do: 25.09.2008)
Notárska zápisnica č. N 124/01, Nz 122/01 zo dňa 20.7.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zvýšení základného imania a zmene členov predstavenstva. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia akciovej spoločnosti zo dňa 31.7.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady.
  (od: 19.12.2001 do: 25.09.2008)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.3.2002 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 155/02, Nz 101/02 spísanou notárkou JUDr. Ľubicou Bičanovou. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 15.3.2002. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 15.3.2002. Zmena obchodného mena, pôvodné CHIRANA Medical, a.s. Zánik funkcie člena dozornej rady - Ing. Peter Sivák 15.3.2002. Zánik funkcie člena dozornej rady - Ing. Peter Matoulek 15.3.2002.
  (od: 28.03.2002 do: 25.09.2008)
Notárska zápisnica o konaní valného zhromaždenia zo dňa 22.05.2002, ktorou došlo k rozšíreniu predmetu činnosti, k odsúhlaseniu úplného znenia zakladateľskej zmluvy a stanov spoločnosti, schváleniu riadnej účtovnej závierky za rok 2001 a návrhu na rozdelenie zisku.
  (od: 24.07.2002 do: 25.09.2008)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 31.10.2003 č.k. 7K 40/02-101 bol na majetok CHIRANA Medicare, a.s., Nám. Dr. Schweitzera 194, P.O.BOX 57, Stará Turá, IČO 36 385 778 vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Tibor Horváth, advokát, Havelkova 2, Bratislava.
  (od: 19.04.2004 do: 25.09.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  20.01.2022
Dátum výpisu:  22.01.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)