Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10298/R

Obchodné meno: 
Považský cukor a.s.
  (od: 22.02.2002)
Sídlo: 
Cukrovarská 311/9
Trenčianska Teplá 914 01
  (od: 02.06.2016)
IČO: 
35 716 266
  (od: 28.04.1997)
Deň zápisu: 
28.04.1997
  (od: 28.04.1997)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 28.04.1997)
Predmet podnikania (činnosti): 
výroba surového a rafinovaného cukru, melasy
  (od: 22.02.2002)
výroba výrobkov biotechnikých na báze cukru
  (od: 22.02.2002)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti technológie výroby cukru a pestovania cukrovej repy
  (od: 22.02.2002)
poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 22.02.2002)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 22.02.2002)
administratívne služby
  (od: 21.08.2007)
skladovanie a uskladňovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
  (od: 21.08.2007)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom- obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (od: 21.08.2007)
baliace činnosti
  (od: 01.07.2009)
výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (od: 01.08.2013)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 01.08.2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 01.08.2013)
predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov
  (od: 01.08.2013)
Reklamné a marketingové služby
  (od: 20.07.2016)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 22.02.2002)
Ing. Michal Abelovič - predseda predstavenstva
Pramenistá 1010/17
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 01.09.2022 Skončenie funkcie: 31.08.2027
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.09.2022)
Ing. Viera Kučo Dvoranová - člen predstavenstva
Bočná ulica 1112/5
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 01.07.2023 Skončenie funkcie: 30.06.2028
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.08.2023)
Ing. Tomáš Adámek - Člen predstavenstva
Fatranská 3103/17
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 01.07.2023 Skončenie funkcie: 30.06.2028
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.08.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 01.08.2013)
Dozorná rada: 
Tomáš Kočiš
Kinzigstr. 4
Braunschweig 381 20
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 28.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.07.2019)
Peter Páleník
Odbojárska 245
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 24.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.05.2020)
Alexander Godow
Sandbirkenwende 25
Hannover 305 19
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 29.06.2022 Skončenie funkcie: 28.06.2027
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.10.2022)
Jozef Škultéty
Partizánska 702/3
Trenčianska Teplá 914 01
Vznik funkcie: 15.07.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.10.2022)
Christoph Bienwald
Holige Grund 29
Northeim 371 54
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 29.06.2022 Skončenie funkcie: 28.06.2027
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.10.2022)
Gesa Röhr
Am Kirchberg 31
Räbke 383 75
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 28.06.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.04.2021)
Prokúra: 
Ing. Patrik Sailer
Piesková 1149/6
Nitra 949 11
Vznik funkcie: 14.08.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.08.2018)
Ing. Ľuboš Tomaník
Jána Chalupku 718/17
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 08.11.2012
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2017)
Na zastupovanie Spoločnosti a podpisovanie v jej mene je potrebný súhlasný prejav vôle dvoch prokuristov. Prokuristi podpisujú tým spôsobom, že k obchodnému menu Spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru a svoje podpisy.
  (od: 01.08.2013)
Výška základného imania: 
39 838 967,50274 EUR Rozsah splatenia: 39 838 967,50274 EUR
  (od: 16.06.2009)
Akcie: 
Počet: 1200330446
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 0,03319 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií je možný len v prípade, ak k nemu vopred písomne udelí súhlas predstavenstvo spoločnosti. O udelení alebo neudelení súhlasu k prevodu akcií spoločnosti bude predstavenstvo povinné rozhodnúť a toto rozhodnutie akcionárovi aj oznámiť do 3 mesiacov od doručenia písomnej žiadosti akcionára o udelenie súhlasu s prevodom jeho akcií. Predstavenstvo súhlas k prevodu akcií odoprie: a) ak nadobúdateľ, jeho ovládajúca alebo ním ovládaná osoba a osoba mu blízka alebo inak s ním personálne či majetkovo prepojená, je konkurentom spoločnosti a/alebo pobočky pridruženej k spoločnosti (napr. materskej, dcérskej, sesterskej alebo inej spoločnosti alebo organizačnej zložky patriacej do skupiny nemeckej akciovej spoločnosti Nordzucker AG) na relevantnom trhu podľa predpisov o ochrane hospodárskej súťaže, b) ak nadobúdateľ je subjekt, ktorého podnikanie je v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku, c) ak spoločnosť má dôvodné pochybnosti o poctivom úmysle nadobúdateľa akcií, a/alebo ak nadobúdateľ sám alebo prostredníctvom blízkej, ovládanej, alebo ovládajúcej osoby konal proti záujmom spoločnosti, alebo svojím konaním spôsobil spoločnosti ujmu, d) ak nadobúdateľ je subjekt, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami spoločnosti. Prevodca i nadobúdateľ akcií sú povinní spoločne písomne oznámiť predstavenstvu spoločnosti, že na základe udeleného predchádzajúceho súhlasu predstavenstva došlo k odovzdaniu a prevzatiu prevádzaných akcií a k vyznačeniu tohto prevodu na rubopise akcií, a to v lehote 5 dní od prevzatia akcií. Prípadné negatívne následky omeškania nadobúdateľa akcie so splnením si tejto oznamovacej povinnosti idú na ťarchu nadobúdateľa predmetnej listinnej akcie na meno.
  (od: 21.07.2011)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 24.4.1997 v zmysle ust. §§ 154 a nasl.zák.č.513/91 Zb. Stary spis: Sa 1973
  (od: 28.04.1997)
Zmena stanov schálená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 3.11.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 429/97. Stary spis: Sa 1973
  (od: 11.12.1997)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.3.1999. Zápisnica z predstavenstva konaného dňa 1.4.1999. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 26.3.1999.
  (od: 03.09.1999)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.3.1999. Zápisnica z predstavenstva konaného dňa 1.4.1999. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 26.3.1999.
  (od: 16.09.1999)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 18.11.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 287/99, Nz 283/99 spísaná notárom JUDr. Martinou Gontkovičovou.
  (od: 19.01.2000)
Na valnom zhormaždení dňa 22.5.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 120/00, Nz 120/00 napísanej notárom JUDr. Gontkovičovou dňa 6.6.2000 o jej dodatku vo forme notárskej zápisnice N 166/00, Nz 166/00 napísanej dňa 19.7.2000 notárom JUDr. Gontkovičovou bola schválená zmena v predstavenstve a zmena stanov.
  (od: 12.10.2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.12.2001,ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 359/01, Nz 359/01 spísanou notárkou JUDr.Martinou Gontkovičovou, bolo rozhodnuté o zmene stanov, obchodnej spoločnosti a o jej zlúčení s obchodnou spolonosťou POVAŽSKÝ CUKROVAR a.s. IČO: 31 412 688 so sídlom Nitrianska 5, 821 08 Bratislava, zrušenej bez likvidácie v súlade s § 69 ods.3 Obchodného zákonníka, s tým, že celý majetok, práva a záväzky zrušenej spoločnosti prechádzajú na preberajúcu spoločnosť v súlade s § 69 ods.3 Obchodného zákonníka dňom 28.2.2002. Zmena obchodného mena, pôvodné WORD a.s.
  (od: 22.02.2002)
Zápisnica z volieb zástupcov zamestnancov do dozornej rady a.s. zo dňa 16.7.2002.
  (od: 17.02.2003)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 28.05.2003 (notárska zápisnica N 278/03, Nz 41561/03 zo dňa 28.05.2003).
  (od: 31.10.2003)
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 22.10.2003.
  (od: 19.02.2004)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Trnavský cukrovar, a.s., sídlo Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenčianska Teplá, IČO 36 248 258.
  (od: 16.06.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  21.06.2024
Dátum výpisu:  24.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR