Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10319/L

Obchodné meno: 
SPARTA, a.s.
  (od: 21.09.2001 do: 23.11.2021)
ST - A, a.s.
  (od: 12.03.1999 do: 20.09.2001)
Sídlo: 
M.R. Štefánika 1833
Dolný Kubín 026 01
  (od: 21.09.2001 do: 23.11.2021)
Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194
Stará Turá 916 01
  (od: 19.07.2000 do: 20.09.2001)
M.R.Štefánika 378/55
Stará Turá 916 01
  (od: 12.03.1999 do: 18.07.2000)
IČO: 
36 307 505
  (od: 12.03.1999)
Deň zápisu: 
12.03.1999
  (od: 12.03.1999)
Deň výmazu: 
23.11.2021
  (od: 24.11.2021)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (od: 24.11.2021)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 12.03.1999)
Predmet činnosti: 
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 12.03.1999 do: 23.11.2021)
veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 12.03.1999 do: 23.11.2021)
sprostredkovanie obchodu, služieb a zákaziek
  (od: 12.03.1999 do: 23.11.2021)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 12.03.1999 do: 23.11.2021)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 12.03.1999 do: 23.11.2021)
konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 12.03.1999 do: 23.11.2021)
výskum trhu a verejnej mienky
  (od: 12.03.1999 do: 23.11.2021)
faktoring a forfaiting
  (od: 12.03.1999 do: 23.11.2021)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (od: 12.11.1999 do: 23.11.2021)
prenájom nehnuteľností v spojení s inými službami
  (od: 12.11.1999 do: 23.11.2021)
prenájom strojov a prístrojov
  (od: 12.11.1999 do: 23.11.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 10.08.2001 do: 23.11.2021)
predstavenstvo
  (od: 12.03.1999 do: 09.08.2001)
Mgr. Jarmila Hajdučíková - predseda
Sasinkova 724/6
Stará Turá
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.09.2000 do: 09.08.2001)
Ing. Andrej Hunčík - predseda
Benkova 1265/6
Nové Mesto nad Váhom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.03.1999 do: 13.09.2000)
JUDr. Dalimír Uhliar
Sušany 78
Sušany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.03.1999 do: 23.11.2021)
Ing. Juraj Vasek
Pod Žiarcom 282/5
Tvrdošín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.03.1999 do: 23.11.2021)
Ing. Štefan Matúška - predseda
Športovcov 1179/12
Dolný Kubín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.08.2001 do: 23.11.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo riaditeľ spoločnosti v rozsahu právomocí stanovených organizačným poriadkom spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že ku vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 10.08.2001 do: 23.11.2021)
V mene spoločnosti koná predstavenstvo, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich pripoja svoj podpis. Jeden z podpisov musí byť obligatórne podpis predsedu predstavenstva spoločnosti.
  (od: 12.03.1999 do: 09.08.2001)
Základné imanie: 
16 000 000 Sk
  (od: 07.12.2000 do: 23.11.2021)
1 000 000 Sk
  (od: 12.03.1999 do: 06.12.2000)
Akcie: 
Počet: 160
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 07.12.2000 do: 23.11.2021)
Počet: 10
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 19.07.2000 do: 06.12.2000)
Počet: 10
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 12.03.1999 do: 18.07.2000)
Dozorná rada: 
JUDr. Oľga Baranová
SNP 266/3
Stará Turá
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.03.1999 do: 09.08.2001)
JUDr. Jozef Holdoš
Beňovolehotská 2126/28
Dolný Kubín
Skončenie funkcie: 09.09.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.08.2001 do: 27.01.2003)
Zuzana Martáková
Hurbanova 136/10
Stará Turá
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.03.1999 do: 09.08.2001)
Monika Pavlovičová
Hurbanova 130/11
Stará Turá
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.03.1999 do: 09.08.2001)
JUDr. Ivan Pohanka - predseda
Matúškova 1643/22
Dolný Kubín
Skončenie funkcie: 21.06.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.12.2014 do: 18.12.2014)
Ing. Štefan Pačin
Žilinská cesta 1650/29
Ružomberok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.08.2001 do: 23.11.2021)
JUDr. Ivan Pohanka - predseda
Matúškova 1643/22
Dolný Kubín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.08.2001 do: 18.12.2014)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 37/99, Nz 36/99 zo dňa 4.2.1999 a zakladateľskou listinou podľa § 154 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. /jednorázovo § 172/ a prijatím stanov.
  (od: 12.03.1999 do: 23.11.2021)
Valné zhromaždenie dňa 24.8.1999 schválilo zmenu stanov a.s. (notárska zápisnica N 209/99, NZ 194/99).
  (od: 12.11.1999 do: 23.11.2021)
Zmena stanov spoločnosti vykonaná vo forme notárskej zápisnice N 299/99, NZ 282/99 - zmena sídla spoločnosti. Zmena stanov spoločnosti vykonaná vo forme notárskej zápisnice N 321/99, NZ 305/99 - zmena podoby akcií.
  (od: 19.07.2000 do: 23.11.2021)
Zvýšenie základného imania a zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 28.8.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 169/2000, NZ 151/2000 spísanou notárkou JUDr. Tatianou Cagalovou.
  (od: 07.12.2000 do: 23.11.2021)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 387/01, Nz 387/01 zo dňa 21.6.2001, oprava zo dňa 3.8.2001) zrušilo pôvodné stanovy v znení dodatkov 1 - 4 a schválilo úplné nové znenie stanov, odvolalo a zvolilo orgány.
  (od: 10.08.2001 do: 23.11.2021)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 125/2001, NZ 148/2001 zo dňa 24.8.2001) schválilo zmenu stanov (obchodné meno a sídlo).
  (od: 21.09.2001 do: 23.11.2021)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k.: 27-24K 304/01 zo dňa 22.11.2001 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Jozefa Hlinčíka, r.č. , komerčného právnika, V. Šípoša 3/19, Martin.
  (od: 24.06.2003 do: 23.11.2021)
Novým sídlom správcu konkurznej podstaty JUDr. Jozefa Hlinčíka sú Dulice 161, 038 11 Belá - Dulice.
  (od: 20.02.2004 do: 23.11.2021)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 27-24 K 304/2001 zo dňa 12.03.2004 bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr.Jozef Hlinčík, advokát, Belá-Dulice 161 ,okr.Martin. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr.Vlastu Olekšákovú, advokátku, Helsinská 33, Martin, nar.05.12.1959, rodné číslo .
  (od: 28.04.2004 do: 23.11.2021)
uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k.27-24K 304/01-Sn-751z 11.januára 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.2.2016, bol zrušený konkurz na majetok spoločnosti po splnení rozvrhového uznesenia a správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Vlasta Olekšáková bola zbavená funkcie
  (od: 26.02.2016 do: 23.11.2021)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 27-24 K 304/01 zo dňa 22.11.2001 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Jozefa Hlinčíka, komerčného právnika, V. Šípoša 3/19, Martin.
  (od: 06.12.2001 do: 23.06.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  01.07.2022
Dátum výpisu:  05.07.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)