Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  17651/R

Business name: 
IKANIKA, s.r.o.
  (from: 08/22/2015)
Registered seat: 
Trenčianske Jastrabie 262
Trenčianske Jastrabie 913 22
  (from: 03/20/2007)
Identification number (IČO): 
36 754 463
  (from: 03/20/2007)
Date of entry: 
03/20/2007
  (from: 03/20/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/20/2007)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 03/20/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 03/20/2007)
sprostredkovanie obchodu, výroby, služieb a dopravy v rozsahu voľných živností
  (from: 03/20/2007)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb
  (from: 03/20/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/20/2007)
prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
  (from: 03/20/2007)
administratívne, grafické a kopírovacie služby
  (from: 03/20/2007)
spracovanie dát a súvisiace činnosti
  (from: 03/20/2007)
poskytovanie dátových služieb- internetová čitáreň
  (from: 03/20/2007)
spracovanie www stránok
  (from: 03/20/2007)
organizovanie kurzov, školení, seminárov a veľtrhov
  (from: 03/20/2007)
sekretárske služby
  (from: 03/20/2007)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 03/20/2007)
prezentácia firiem a výrobkov verejnosti
  (from: 03/20/2007)
vydavateľská činnosť
  (from: 03/20/2007)
reklamné a propagačné činnosti
  (from: 03/20/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/20/2007)
zásielková služba
  (from: 03/20/2007)
donášková služba
  (from: 03/20/2007)
Partners: 
Tivadar János Posztós
Baktai út. 33
Eger 3300
  (from: 03/20/2007)
László Tibor Sebes
Almagyar utca 8
Eger 3300
  (from: 03/20/2007)
IKANIKA, s.r.o. IČO: 36 754 463
Trenčianske Jastrabie 262
Trenčianske Jastrabie 913 22
Slovak Republic
  (from: 04/08/2016)
Contribution of each member: 
Tivadar János Posztós
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 12/31/2009)
László Tibor Sebes
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 12/31/2009)
IKANIKA, s.r.o.
Amount of investment: 4 647,148643 EUR Paid up: 4 647,148643 EUR
  (from: 04/08/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/12/2008)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 09/12/2008)
Capital: 
6 638,783777 EUR Paid up: 6 638,783777 EUR
  (from: 12/31/2009)
Other legal facts: 
Dňa 17.08.2015 súdny exekútor JUDr. Anetta Demešová, Exekútorský úrad so sídlom 1. Mája 1053, Vráble, vydal exekučný príkaz č.k. Ex 617/15-41 na vykonanie exekúcie postihnutím obchodného podielu povinného Oto Morvai v obchodnej spoločnosti IKANIKA, s.r.o. so sídlom Trenčianske Jastrabie 262, 913 22 Trenčianske Jastrabie, IČO 36 754 463. Účinky podľa § 113b Exekučného poriadku v spojení s § 148 ods. 3, § 113 ods. 5,6 Obchodného zákonníka nastali dňom 16.11.2015.
  (from: 04/08/2016)
Date of updating data in databases:  05/22/2024
Date of extract :  05/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person