Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4532/V

Business name: 
MAURIS, spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 11/24/2011 until: 04/27/2020)
MAURIS, spol. s r.o.
  (from: 04/27/1994 until: 11/23/2011)
Registered seat: 
Pri Prachárni 15
Košice
  (from: 04/30/1999 until: 04/27/2020)
Mánesova č.23
Košice 040 01
  (from: 04/27/1994 until: 04/29/1999)
Identification number (IČO): 
31 688 870
  (from: 04/27/1994)
Date of entry: 
04/27/1994
  (from: 04/27/1994)
Person dissolved from: 
17.9.2019
  (from: 04/28/2020)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím súdu o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka.
  (from: 04/28/2020)
Date of deletion: 
04/28/2020
  (from: 04/28/2020)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/28/2020)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/27/1994)
Objects of the company: 
Polygrafické práce-tlač vizitiek, tlač a výroba samolepiek, tampónová tlač
  (from: 04/27/1994 until: 04/27/2020)
Obchodná činnosť s odevami, bytovým textilom, obuvou, galantérnym tovarom, hračkami, školskými a športovými potrebami, knihami, kozmetiky, pracími a čistiacimi prostriedkami, sklom, porcelánom, keramickými výrobkami, kuchynskými potrebami, umeleckými predmetmi (mimo starožitností), bytovými doplnkami, spotrebnou elektronikou, kožiarskymi výrobkami, tabakovými výrobkami, novinami, časopismi, potravinárskymi výrobkami, ovocím, zeleninou, kancelárskymi potrebami, kožušníckymi, textilnými a konfekčnými výrobkami nábytkom, strojárenskými výrobkami
  (from: 04/27/1994 until: 04/27/2020)
poradenská činnosť v predmete podnikania
  (from: 04/27/1994 until: 04/27/2020)
sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania
  (from: 04/27/1994 until: 04/27/2020)
reklamná činnosť
  (from: 04/27/1994 until: 04/27/2020)
Partners: 
JUDr. Ján Kapusta
Watsonova č.57
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/19/1996 until: 04/29/1999)
JUDr. Ján Kapusta
Watsonova č.57
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/20/1995 until: 03/18/1996)
JUDr. Ján Kapusta
Watsonova č.57
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/27/1994 until: 12/19/1995)
Ing. Peter Onderko
Petzvalova č.13
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/27/1994 until: 12/19/1995)
JUDr. Ján Kapusta
Watsonova č.57
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/30/1999 until: 04/27/2020)
Jana Stratilová
Južná trieda č.13
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/30/1999 until: 04/27/2020)
Štefan Kapusta
Hněvkovská 1222/33
Praha
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Watsonova 57
Košice
  (from: 03/19/1996 until: 04/29/1999)
Štefan Kapusta
Hněvkovská 1222/33
Praha 4
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Watsonova 57
Košice
  (from: 04/30/1999 until: 04/27/2020)
Contribution of each member: 
Ing. Peter Onderko
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 36 000 Sk
  (from: 04/27/1994 until: 12/19/1995)
JUDr. Ján Kapusta
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 15 000 Sk
  (from: 04/27/1994 until: 12/19/1995)
JUDr. Ján Kapusta
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/20/1995 until: 03/18/1996)
JUDr. Ján Kapusta
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 03/19/1996 until: 04/29/1999)
Štefan Kapusta
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 03/19/1996 until: 04/29/1999)
JUDr. Ján Kapusta
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 04/30/1999 until: 04/27/2020)
Štefan Kapusta
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/30/1999 until: 04/27/2020)
Jana Stratilová
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 04/30/1999 until: 04/27/2020)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/19/1996 until: 04/27/2020)
Individual managing director
  (from: 04/27/1994 until: 03/18/1996)
Ing. Peter Onderko
Petzvalova č.13
Košice
  (from: 04/27/1994 until: 12/19/1995)
JUDr. Ján Kapusta
Watsonova č.57
Košice
  (from: 12/20/1995 until: 04/27/2020)
Štefan Kapusta
Hněvkovská 1222/33
Praha
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Watsonova 57
Košice
  (from: 03/19/1996 until: 04/27/2020)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/19/1996 until: 04/27/2020)
Konateľ koná a podpisuje menom spoločnosti.
  (from: 04/27/1994 until: 03/18/1996)
Branch of the enterprise: 
Name: 
MAURIS, s. r. o. Košice
  (from: 03/19/1996 until: 04/27/2020)
Registered seat: 
Čučmianska dlhá 3
Rožňava
  (from: 03/19/1996 until: 04/27/2020)
Head: 
Michal Helcman
Komenského 9
Rožňava
  (from: 03/19/1996 until: 04/27/2020)
 
 
Name: 
MAURIS, s. r. o. Košice
  (from: 03/19/1996 until: 04/29/1999)
Registered seat: 
Vysokoškolská 4
Košice
  (from: 03/19/1996 until: 04/29/1999)
Head: 
Ing. Peter Onderko
Petzvalova 13
Košice
  (from: 03/19/1996 until: 04/29/1999)
 
 
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 04/30/1999 until: 04/27/2020)
100 000 Sk
  (from: 04/27/1994 until: 04/29/1999)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 07/12/2000
  (from: 09/25/2010)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 07/12/2000
  (from: 10/04/2000 until: 09/24/2010)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Peter Maciboba
Slovenskej jednoty 8
Košice
  (from: 10/04/2000 until: 09/24/2010)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 10/30/2009
  (from: 09/25/2010)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 03/23/2011
  (from: 11/24/2011)
 Liquidators:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE – KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Národná tr. 4
Košice - mestská časť Sever 040 01
From: 01/27/2015 Until: 04/28/2020
  (from: 01/24/2019)
 Liquidators:
Štefan Kapusta
Huncovská 17
Košice 040 01
From: 03/23/2011
  (from: 11/24/2011 until: 06/29/2017)
 Liquidators:
Štefan Kapusta
Huncovská 17
Košice 040 01
From: 03/23/2011
  (from: 06/30/2017 until: 01/23/2019)
 Liquidators:
Štefan Kapusta
Huncovská 17
Košice 040 01
From: 03/23/2011 Until: 01/27/2015
  (from: 01/24/2019 until: 01/23/2019)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k jej likvidácii.
  (from: 11/24/2011)
Other legal facts: 
Spoločnosť sa vymazáva na základe uznesenia Okresného súdu Košice I, č. k. 31K/8/2019 zo dňa 17.7.2019.
  (from: 04/28/2020)
Spoločnosť s r.o. bola založená spoločenskou zmluvou z 25.3.1994 v súlade s ust. § 105 a násl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 04/27/1994 until: 04/27/2020)
Zmena spoločenskej zmluvy notárskou zápisnicou N 108/95, Nz 105/95 zo dňa 18.12.1995.
  (from: 12/20/1995 until: 04/27/2020)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 30. 1. 1996.
  (from: 03/19/1996 until: 04/27/2020)
Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.12.1998 podľa z.č. 11/98 Z.z.
  (from: 04/30/1999 until: 04/27/2020)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 5 K 51/00-9 zo dňa 12. 7. 2000 v y h l á s i l konkurz na majetok dlžníka: MAURIS, spol. s r.o., Pri Prachárni 15, Košice a ustanovil správcu konkurznej podstaty: Ing. Petra Macibobu, Slovenskej jednoty 8, Košice.
  (from: 10/04/2000 until: 04/27/2020)
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 5K/51/2000-118 zo dňa 17.9.2009 (právoplatnosť nadobudlo 30.10.2009) z r u š i l konkurz na majetok úpadcu MAURIS, spol. s r.o. a zbavil Ing. Petra Maciboba funkcie právcu konkurznej podstaty.
  (from: 09/25/2010 until: 04/27/2020)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/04/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person