Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Vložka číslo:  10005/T

Obchodné meno: 
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
  (od: 01.06.1998)
Sídlo: 
Krajinská cesta 2929/9
Piešťany 921 01
  (od: 01.06.1998)
IČO: 
00 057 380
  (od: 01.06.1998)
Deň zápisu: 
01.06.1998
  (od: 01.06.1998)
Právna forma: 
Štátny podnik
  (od: 01.06.1998)
Predmet činnosti: 
skúšanie, atestácia a kódovanie obalov nebezpečných látok a predmetov používaných v cestnej, železničnej, vodnej, námornej a leteckej doprave podľa medzinárodných predpisov (ADR, RID, ICAO, IATA - DGR a IMDG - Code) podľa poverenia vydaného Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
  (od: 12.04.2000)
maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 12.04.2000)
výroba hotových jedál a polotovarov
  (od: 12.04.2000)
poskytovanie software a hardware
  (od: 12.04.2000)
poradenská činnosť v oblasti informačných systémov
  (od: 12.04.2000)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
  (od: 02.10.2001)
kalibrácia meradiel a skúšobných zariadení
  (od: 02.10.2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 30.07.2002)
spracovanie technickej dokumentácie
  (od: 30.07.2002)
reprografické práce
  (od: 30.07.2002)
schvaľovanie typu, posudzovanie zhody a vykonávanie skúšok, periodických prehliadok a skúšok dopravných a prepravných prostriedkov používaných na cestnú prepravu skaziteľných potravín
  (od: 28.07.2004)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 28.07.2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 28.07.2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 12.08.2005)
vykonávanie skúšok podľa systémov certifikácií nečlenských krajín Európskej únie
  (od: 12.08.2005)
overovanie určených meradiel
  (od: 12.08.2005)
odborná poradenská, konzultačná a prednášková činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 12.08.2005)
organizovanie školení, seminárov, prednášok, prezentácií podnikateľov
  (od: 12.08.2005)
certifikácia systémov manažerstva
  (od: 12.08.2005)
činnosť v rozsahu poverenia Ministerstva financií Slovenskej republiky na odborné posudzovanie podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v platnom znení
  (od: 12.08.2005)
činnosti súvisiace s rozhodnutím o autorizácií v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení
  (od: 12.08.2005)
činnosti súvisiace s notifikovanou osobou č. 1299 Európskej únie
  (od: 12.08.2005)
vykonávanie činnosti technickej služby overovania vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek a overovania ich zhodnosti podľa § 25 ods.1 písm. a) zákona č.725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  (od: 13.04.2006)
diagnostika a meranie termografickou metódou
  (od: 22.06.2006)
výskum a vývoj skúšobných a metrologických zariadení
  (od: 04.07.2009)
overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení
  (od: 24.02.2010)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie
  (od: 15.09.2011)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 13.11.2013)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (od: 13.11.2013)
certifikácia osôb vykonávajúcich odborné prehliadky, skúšky, opravy a obsluhu v rozsahu osvedčenia o akreditácií
  (od: 12.06.2015)
vykonávanie prehliadky, riadenie a vyhodnocovanie alebo vykonávanie opakovanej úradnej skúšky a inej skúšky na vyhradených technických zariadeniach vrátane označenia vyhradeného technického zariadenia a vydávanie príslušných dokladov
  (od: 12.06.2015)
overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa na odborné prehliadky a odborné skúšky a opravy vyhradeného technického zariadenia, plnenia tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrží motorového vozidla plynom a vydávanie oprávnení na tieto činnosti
  (od: 12.06.2015)
overovanie odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy a na obsluhu vyhradených technických zariadení a vydávanie osvedčenia alebo preukazu na túto činnosť
  (od: 12.06.2015)
posudzovanie, či technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s technickým zariadením a jej zmeny, dokumentácia technických zariadení a technológií spĺňajú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vydávanie odborného stanoviska
  (od: 12.06.2015)
certifikácia v systéme SOLAR KEYMARK v rozsahu splnomocnenia Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN)
  (od: 12.06.2015)
činnosti na základe Osvedčenia o autorizácii SK 03 podľa zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov: certifikácia výrobkov, certifikácia riadenia výroby, činnosti skúšobného laboratória.
  (od: 12.06.2015)
Štatutárny orgán: 
riaditeľ
  (od: 26.05.2016)
Ing. Mária Svitková - I. zástupkyňa generálneho riaditeľa
E. F. Scherera 28
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 24.11.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.12.2015)
Ing.,CSc. Igor Kuruc - generálny riaditeľ
Skalná 3256/9
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 01.04.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.04.2023)
Zastupovanie: 
štátny podnik zastupuje a zaň podpisuje generálny riaditeľ a jeho zástupcovia v uvedenom poradí, samostatne
  (od: 23.05.2013)
Dozorná rada: 
Ing. Pavol Mates , PhD.
Karloveská 18
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 01
Vznik funkcie: 09.08.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.09.2020)
Ing. Nikoleta Krasulová
Javorová Alej 41
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 11.08.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.09.2020)
Peter Pikus - člen dozorného orgánu
Hlohovecká 386/42
Sokolovce 922 31
Vznik funkcie: 11.10.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.10.2021)
Bc. Rastislav Karaba
8. mája 4387/15
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 11.01.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.03.2022)
Mgr. Tomáš Szabo
Maloboršanská 69/35
Hrubá Borša 900 50
Vznik funkcie: 01.03.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.2022)
Zakladateľ: 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
Bratislava 810 05
  (od: 01.06.1998)
Kmeňové imanie: 
2 563 703 EUR
  (od: 25.06.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Štátny podnik bol založený dňom 01.06.1998 zakladateľskou listinou č. 126/1/98 vydanou Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR podľa slovenského práva. Štátny podnik vznikol transformáciou štátnej hospodárskej organizácie Technického skúšobného ústavu, Piešťany, IČO: 057 380 so sídlom v Piešťanoch. Vzniknutý štátny podnik preberá dňom 01.06.1998 všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) transformovanej štátnej hospodárskej organizácie.
  (od: 01.06.1998)
Rozhodnutie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR zo dňa 14.10.1999 č. 37 (rozšírenie predmetu činnosti).
  (od: 12.04.2000)
Rozhodnutie predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR z 01.03.2000 č. 52/2000, ktorým sa mení zakladacia listina Technického skúšobného ústavu Piešťany, š.p. (zníženie kmeňového imania z: 95 913 100,-Sk na: 77 234 112,-Sk).
  (od: 29.06.2000)
Dátum aktualizácie údajov:  01.06.2023
Dátum výpisu:  04.06.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)