Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  13044/P

Obchodné meno: 
VIHORLAT s.r.o. Snina v konkurze
  (od: 18.10.2018 do: 10.06.2021)
VIHORLAT s.r.o. Snina v reštrukturalizácii
  (od: 22.08.2014 do: 17.10.2018)
VIHORLAT s.r.o. Snina
  (od: 20.11.2001 do: 21.08.2014)
VH SNINA, s.r.o.
  (od: 18.09.2001 do: 19.11.2001)
Sídlo: 
Strojárska 20
Snina 069 23
  (od: 20.11.2001 do: 10.06.2021)
Vihorlatská 2956/21
Snina 069 01
  (od: 18.09.2001 do: 19.11.2001)
IČO: 
36 475 319
  (od: 18.09.2001)
Deň zápisu: 
18.09.2001
  (od: 18.09.2001)
Spoločnosť zrušená od: 
21.5.2021
  (od: 11.06.2021)
Právny dôvod zrušenia: 
Rozhodnutím konkurzného súdu o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty
  (od: 11.06.2021)
Deň výmazu: 
11.06.2021
  (od: 11.06.2021)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 11.06.2021)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 18.09.2001)
Predmet činnosti: 
nepravidelná autobusová doprava
  (od: 22.05.2002 do: 09.12.2005)
výroba, montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení a vykonávanie revízií a skúšok kotlov a tlakových nádob dodávateľským spôsobom a periodické skúšky nádob na plyn
  (od: 22.05.2002 do: 09.12.2005)
revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (od: 22.05.2002 do: 09.12.2005)
výroba elektrických zariadení s napätím do 1000 V v nevýbušnom prostredí, montáž, rekonštrukcia, projektovanie, revízia a údržba elektrických zariadení vrátane bleskozvodov
  (od: 22.05.2002 do: 09.12.2005)
elektroinštalatérstvo
  (od: 22.05.2002 do: 09.12.2005)
neutralizácia odpadových vôd z galvanických povrchových úprav kovov v rozsahu voľných živností
  (od: 22.05.2002 do: 09.12.2005)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb: technologické zariadenie, vykurovacie a klimatizačné zariadenia, plynové zariadenia, tepelné zariadenia, elektrotechnické zariadenia
  (od: 22.05.2002 do: 31.01.2005)
vypracovanie dokumentácie a projektu stavieb a zmien týchto stavieb pozemné stavby a statika stavieb, inžinierske stavby - líniové vedenia a rozvody, komplexné priemyselné stavby, dopravné stavby - pozemné komunikácie a letiská, koľajová doprava, lesné komunikácie, dopravný urbanizmus a dopravné inžinierstvo, vodohospodárske stavby - skládky odpadov
  (od: 22.05.2002 do: 31.01.2005)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien: priemyselné stavby, inžinierske stavby, dopravné stavby, vodohospodárske stavby
  (od: 22.05.2002 do: 31.01.2005)
výkon činnosti stavebného dozoru: pozemné stavby, dopravné stavby, vodohospodárske stavby
  (od: 22.05.2002 do: 31.01.2005)
výkon činnosti stavebného dozoru: technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - výrobné technologické zariadenia
  (od: 22.05.2002 do: 31.01.2005)
výkon činnosti stavbyvedúceho: pozemné stavby, dopravné stavby, vodohospodárske stavby
  (od: 22.05.2002 do: 31.01.2005)
montáž, servis a opravy kovových častí technologických, strojných a hutníckych zariadení
  (od: 22.05.2002 do: 31.01.2005)
montáž oceľových konštrukcií priemyselných hál, veží a vysielačov
  (od: 22.05.2002 do: 31.01.2005)
projekčné a konštrukčné práce v oblasti merania a regulácie jednotlivých druhov a energií
  (od: 22.05.2002 do: 09.12.2005)
inžinierská činnosť vo výstavbe
  (od: 22.05.2002 do: 31.01.2005)
verejné obstarávanie
  (od: 22.05.2002 do: 31.01.2005)
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla (na základe licencie č. ET 0069/2002 - 3. zmena)
  (od: 04.11.2004 do: 09.12.2005)
výroba technologickej vody a jej predaj
  (od: 01.02.2005 do: 09.12.2005)
prevádzka železničnej vlečky a zabezpečovanie služieb spojených s prevádzkou železničnej dopravy v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.02.2005 do: 09.12.2005)
skladovanie a manipulácia s tuhými palivami okrem prevádzky verejného skladu
  (od: 01.02.2005 do: 09.12.2005)
výskum a vývoj vo výrobných odboroch - stroje a zariadenia zlievárni, hydraulické lisy a tvárniace plasty, formy tlakové odlievacie a príslušenstvo, kotly na ústredné vykurovanie, účelové priemyselné roboty a manipulátory, vrtáky, transportné zariadenia, automatizované mechanizované sklady, hydraulické prvky a agregáty, pneumatické prvky, hasiace prístroje, žeriavy, zdvíhacie mechanizmy, vrtáky, transportné zariadenie, automatizované a mechanizované sklady, automatizované parkovacie systémy, kotly, stroje a zariadenia zlievarní, stroje tvárniace na plasty, hydraulické násobiče
  (od: 18.09.2001 do: 10.06.2021)
vývoj a inovácia technologických procesov v rámci vyrábaných výrobkov
  (od: 18.09.2001 do: 10.06.2021)
výroba - odliatky z neželezných kovov, hydraulické prvky, pneumatické prvky, remeselnícke náradie, rezné a ručné náradia a meradlá, zvláštne tvárniace nástroje, modely, formy a šablóny, oceľové konštrukcie, stroje a zariadenia zlievární, stroje tvárniace na plasty, výrobky z plastových profilov, drevené obaly a prepravné skrine - v rozsahu voľných živností
  (od: 18.09.2001 do: 10.06.2021)
predaj a nákup technológií, technologických celkov a strojov
  (od: 18.09.2001 do: 10.06.2021)
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 18.09.2001 do: 10.06.2021)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (od: 18.09.2001 do: 10.06.2021)
prekladisko nákladov
  (od: 18.09.2001 do: 10.06.2021)
skladovacia činnosť
  (od: 18.09.2001 do: 10.06.2021)
poskytovanie software
  (od: 18.09.2001 do: 10.06.2021)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 18.09.2001 do: 10.06.2021)
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (od: 18.09.2001 do: 10.06.2021)
organizačné poradenstvo
  (od: 18.09.2001 do: 10.06.2021)
prenájom priemyselného tovaru
  (od: 18.09.2001 do: 10.06.2021)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
  (od: 18.09.2001 do: 10.06.2021)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 18.09.2001 do: 10.06.2021)
výroba, montáž a opravy - kovové nosné konštrukcie, transportné zariadenia, kovové prepravné prostriedky pre paletizáciu a kontajnerizáciu, skladovacie zariadenia, zariadenia pre ústredné vytápanie, poľnohospodárske stroje a zariadenia, stavebné a stolárske výrobky, drevené obaly a prepravné skrine mimo elektriky - v rozsahu voľných živností
  (od: 18.09.2001 do: 10.06.2021)
cestná nákladná doprava
  (od: 22.05.2002 do: 10.06.2021)
výroba, montáž, opravy a revízie vyhradených zdvíhacích zariadení
  (od: 22.05.2002 do: 10.06.2021)
plynoinštalatérstvo
  (od: 22.05.2002 do: 10.06.2021)
organizačné a ekonomické poradenstvo
  (od: 22.05.2002 do: 10.06.2021)
technik požiarnej ochrany
  (od: 22.05.2002 do: 10.06.2021)
inštalovanie, opravy a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
  (od: 22.05.2002 do: 10.06.2021)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  (od: 22.05.2002 do: 10.06.2021)
zámočníctvo
  (od: 22.05.2002 do: 10.06.2021)
výroba nástrojov
  (od: 22.05.2002 do: 10.06.2021)
brúsenie a leštenie kovov
  (od: 22.05.2002 do: 10.06.2021)
kovoobrábanie a povrchová úprava kovov
  (od: 22.05.2002 do: 10.06.2021)
galvanizácia kovov
  (od: 22.05.2002 do: 10.06.2021)
opravy motorových vozidiel a karosérií
  (od: 22.05.2002 do: 10.06.2021)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
  (od: 22.05.2002 do: 10.06.2021)
vodoinštalatérstvo
  (od: 22.05.2002 do: 10.06.2021)
kúrenárske práce
  (od: 22.05.2002 do: 10.06.2021)
vývoj vo výrobných odboroch hydraulické prvky a agregáty, žeriavy, zdvíhacie mechanizmy, vrtáky, automatizované parkovacie systémy, stroje a zariadenia zlievární
  (od: 22.05.2002 do: 10.06.2021)
projekčná a konštrukčná činnosť v rámci vyrábaných výrobkov
  (od: 22.05.2002 do: 10.06.2021)
výroba odliatkov z neželezných kovov, hydraulických prvkov, pneumatických prvkov, stlačeného vzduchu, elektrických rozvádzačov, zvláštneho upínacieho, rezného a ručného náradia, meradiel, zvláštnych tvárniacich nástrojov, modelov, foriem a šablón, oceľových konštrukcií, žeriavov, žeriavových dráh, zdvíhacích mechanizmov, vratiek, kotlov, strojov a zariadení zlievarní, strojov tvárniacich na plasty, tvárnic
  (od: 22.05.2002 do: 10.06.2021)
výroba drevených výrobkov, obalov a prepravných skríň
  (od: 22.05.2002 do: 10.06.2021)
výkon vyšších dodávateľských funkcií - kotolní, tlakových zlievarní, parkovacích systémov
  (od: 22.05.2002 do: 10.06.2021)
bežné, stredné a generálne opravy strojov a zariadení - akumulátorové vozíky, zariadenia na tepelné spracovanie, meničové prvky, elektromotory, ručné a mechanizované náradie, zváracie, spájacie a rezacie zariadenia, zariadenia elektrických rozvodov, verejné osvetlenie, vzduchotechnické výrobky, hydraulické prvky a agregáty, prevodové zariadenia, dopravné vozíky, tvárniace stroje, obrábacie stroje, poľnohospodárske stroje a zariadenia, žeriavy
  (od: 22.05.2002 do: 10.06.2021)
stavebná údržba a opravy
  (od: 22.05.2002 do: 10.06.2021)
nabíjanie a opravy akumulátorov, výroba destilovanej vody
  (od: 22.05.2002 do: 10.06.2021)
údržba, opravy a rekonštrukcia rozvodov stlačeného vzduchu
  (od: 22.05.2002 do: 10.06.2021)
povrchové zušľachťovanie kovov, tepelené spracovanie kovov - žíhanie, kalenie, popúšťanie, nitridovanie, cementovanie
  (od: 22.05.2002 do: 10.06.2021)
vzdelávanie dospelých
  (od: 22.05.2002 do: 10.06.2021)
poradenská a konzultačná činnosť
  (od: 22.05.2002 do: 10.06.2021)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (od: 22.05.2002 do: 10.06.2021)
údržba, opravy a rekonštrukcia rozvodov technologickej a pitnej vody
  (od: 22.05.2002 do: 10.06.2021)
vedenie účtovníctva
  (od: 14.01.2004 do: 10.06.2021)
podnikateľské a ekonomické poradenstvo
  (od: 14.01.2004 do: 10.06.2021)
technické testovania, merania a analýzy
  (od: 14.01.2004 do: 10.06.2021)
inštalácia elektrických strojov a zariadení
  (od: 01.02.2005 do: 10.06.2021)
montáž, údržba, opravy a rekonštrukcia rozvodu tepla a elektrickej energie
  (od: 01.02.2005 do: 10.06.2021)
prenájom strojov a zariadení
  (od: 01.02.2005 do: 10.06.2021)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v rozsahu: - objekty bez nebezpečenstva výbuchu - objekty s nebezpečenstvom výbuchu - zariadenia s napätím nad 1000 V s obmedzením napätia do 123 kV - zariadenia s napätím do 1000 V - bleskozvody - elektrické rozvádzače - elektrické stroje
  (od: 10.12.2005 do: 10.06.2021)
Spoločníci: 
B.V. Kantoor tot Uitgifte van Certificaten "Cebuwa"
Parnassustoren, Locatellikade 1
Amsterdam
Holandské kráľovstvo
  (od: 28.10.2002 do: 07.04.2003)
B.V. Kantoor tot Uitgifte van Certificaten "Cebuwa"
Parnassustoren, Locatellikade 1
Amsterdam
Holandské kráľovstvo
  (od: 22.05.2002 do: 27.10.2002)
B.V. Kantoor tot Uitgifte van Certificaten "Cebuwa"
Parnassustoren, Locatellikade 1
Amsterdam
Holandské kráľovstvo
  (od: 26.02.2002 do: 21.05.2002)
SLOVENERGO spol. s r.o. IČO: 31 337 091
Miletičova 5
Bratislava
  (od: 18.09.2001 do: 25.02.2002)
SIBERIA s.r.o.
Tkáčska 6507/2
Prešov 080 01
  (od: 11.04.2006 do: 05.12.2006)
CEBUWA B.V.
Parnassustoren, Locatellikade 1
Amsterdam
Holandské kráľovstvo
  (od: 26.08.2005 do: 10.04.2006)
HUBERTUS s.r.o. IČO: 31 734 979
302
Gerlachov 059 35
  (od: 01.02.2005 do: 10.04.2006)
B.V. Kantoor tot Uitgifte van Certificaten "Cebuwa"
Parnassustoren, Locatellikade 1
Amsterdam
Holandské kráľovstvo
  (od: 08.04.2003 do: 25.08.2005)
HUBERTUS IČO: 31 734 979
302
Gerlachov
  (od: 26.02.2002 do: 31.01.2005)
JUDr. Michal Pirník
Kpt. Nálepku 398/63
Medzilaborce 068 01
  (od: 11.04.2006 do: 05.12.2006)
TAKARA COMPUTING a.s.
Na Roudné 443/18
Plzeň 323 00
Česká republika
  (od: 06.12.2006 do: 10.06.2021)
Výška vkladu každého spoločníka: 
SLOVENERGO spol. s r.o.
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 18.09.2001 do: 25.02.2002)
HUBERTUS
  (od: 26.02.2002 do: 31.01.2005)
HUBERTUS s.r.o.
Vklad: 68 000 Sk Splatené: 68 000 Sk
  (od: 01.02.2005 do: 10.04.2006)
B.V. Kantoor tot Uitgifte van Certificaten "Cebuwa"
Vklad: 132 000 Sk Splatené: 132 000 Sk
  (od: 26.02.2002 do: 21.05.2002)
B.V. Kantoor tot Uitgifte van Certificaten "Cebuwa"
Vklad: 124 549 000 Sk Splatené: 42 701 000 Sk
  (od: 22.05.2002 do: 27.10.2002)
B.V. Kantoor tot Uitgifte van Certificaten "Cebuwa"
Vklad: 124 549 000 Sk Splatené: 124 549 000 Sk
  (od: 28.10.2002 do: 07.04.2003)
B.V. Kantoor tot Uitgifte van Certificaten "Cebuwa"
  (od: 08.04.2003 do: 25.08.2005)
CEBUWA B.V.
Vklad: 127 139 000 Sk Splatené: 127 139 000 Sk
  (od: 26.08.2005 do: 25.08.2005)
CEBUWA B.V.
Vklad: 127 139 000 Sk Splatené: 127 139 000 Sk
  (od: 26.08.2005 do: 10.04.2006)
JUDr. Michal Pirník
Vklad: 68 000 Sk Splatené: 68 000 Sk
  (od: 11.04.2006 do: 05.12.2006)
SIBERIA s.r.o.
Vklad: 127 139 000 Sk Splatené: 127 139 000 Sk
  (od: 11.04.2006 do: 05.12.2006)
TAKARA COMPUTING a.s.
Vklad: 127 207 000 Sk Splatené: 127 207 000 Sk
  (od: 06.12.2006 do: 31.03.2011)
TAKARA COMPUTING a.s.
Vklad: 4 222 499 EUR Splatené: 4 222 499 EUR
  (od: 01.04.2011 do: 10.06.2021)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 14.01.2004 do: 10.06.2021)
konateľ
  (od: 20.11.2001 do: 13.01.2004)
konateľ
  (od: 18.09.2001 do: 19.11.2001)
Ing. Rastislav Aschmann
Stierova 11
Košice
Vznik funkcie: 01.10.2003
  (od: 14.01.2004 do: 04.05.2004)
Ing. Rastislav Aschmann
Stierova 11
Košice
Vznik funkcie: 01.10.2003 Skončenie funkcie: 23.03.2004
  (od: 05.05.2004 do: 04.05.2004)
Ing. Zoltán Berghauer
Pod Poliankou 300
Gerlachov
Skončenie funkcie: 31.01.2003
  (od: 20.11.2001 do: 07.04.2003)
Michal Bočko
Iljikčana 1
Humenné
Vznik funkcie: 11.04.2002
  (od: 22.05.2002 do: 31.01.2005)
Michal Bočko
Iljikčana 1
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 11.04.2002
  (od: 01.02.2005 do: 10.04.2006)
Michal Bočko
Iljikčana 1
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 11.04.2002 Skončenie funkcie: 05.04.2006
  (od: 11.04.2006 do: 10.04.2006)
Ing. Viliam Dubovický
Hrdinov SNP 6105/92
Martin-Podháj 036 01
Vznik funkcie: 08.12.2004
  (od: 01.02.2005 do: 25.08.2005)
Ing. Viliam Dubovický
Hrdinov SNP 6105/92
Martin-Podháj 036 01
Vznik funkcie: 08.12.2004 Skončenie funkcie: 19.04.2005
  (od: 26.08.2005 do: 25.08.2005)
Ing. Ladislav Flórián
Helsinská 24
Košice
Vznik funkcie: 01.02.2003 Skončenie funkcie: 30.09.2003
  (od: 08.04.2003 do: 13.01.2004)
Ing. Peter Koči
Agátová 41
Košice
  (od: 18.09.2001 do: 19.11.2001)
Ing. Vladimír Korfant
Humenská 344/24
Košice-Západ 040 01
Vznik funkcie: 26.07.2005
  (od: 26.08.2005 do: 10.04.2006)
Ing. Vladimír Korfant
Humenská 344/24
Košice-Západ 040 01
Vznik funkcie: 26.07.2005 Skončenie funkcie: 05.04.2006
  (od: 11.04.2006 do: 10.04.2006)
Ľubomír Kubinec
247
Horný Hričov 013 42
Vznik funkcie: 24.03.2004
  (od: 05.05.2004 do: 31.01.2005)
Ing. Ľubomír Kubinec
247
Horný Hričov 013 42
Vznik funkcie: 24.03.2004
  (od: 01.02.2005 do: 25.08.2005)
Ing. Ľubomír Kubinec
247
Horný Hričov 013 42
Vznik funkcie: 24.03.2004 Skončenie funkcie: 19.04.2005
  (od: 26.08.2005 do: 25.08.2005)
Ing. Branislav Mlynárik
Lidické námestie 2
Košice
Skončenie funkcie: 11.04.2002
  (od: 20.11.2001 do: 21.05.2002)
Radek Multuš
Zakřany 253
Zastávka 664 84
Česká republika
Vznik funkcie: 04.10.2006
  (od: 06.12.2006 do: 13.12.2018)
JUDr. Michal Pirník
Kpt. Nálepku 398/63
Medzilaborce 068 01
Vznik funkcie: 05.04.2006
  (od: 11.04.2006 do: 05.12.2006)
JUDr. Michal Pirník
Kpt. Nálepku 398/63
Medzilaborce 068 01
Vznik funkcie: 05.04.2006 Skončenie funkcie: 04.10.2006
  (od: 06.12.2006 do: 05.12.2006)
Radek Multuš
Zakřany 253
Zastávka 664 84
Česká republika
Vznik funkcie: 04.10.2006
  (od: 14.12.2018 do: 10.06.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Konateľ koná v mene spoločnosti navonok sám a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
  (od: 11.04.2006 do: 10.06.2021)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti pre spoločnosť podpisujú obaja konatelia spoločnosti spolu tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 26.08.2005 do: 10.04.2006)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti pre spoločnosť podpisujú súčasne aspoň dvaja konatelia tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy. Jedným z podpisujúcich konateľov musí byť vždy Ing. Viliam Dubovický.
  (od: 01.02.2005 do: 25.08.2005)
Za spoločnosť konajú a podpisujú súčasne dvaja konatelia a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 14.01.2004 do: 31.01.2005)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti pre spoločnosť podisuje každý z konateľov samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 20.11.2001 do: 13.01.2004)
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 18.09.2001 do: 19.11.2001)
Odštepný závod: 
Názov: 
Dodávateľsko-inžiniersky závod, odštepný závod VIHORLAT s.r.o. Snina
  (od: 22.05.2002 do: 04.05.2004)
Sídlo: 
Slovenskej jednoty 10
Košice 040 01
  (od: 22.05.2002 do: 04.05.2004)
Vedúci: 
Ing. Anton Bášti, od 12.4.2002
Bačíkova 16
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.2002 do: 04.05.2004)
Predmet činnosti: 
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (od: 22.05.2002 do: 04.05.2004)
verejné obstarávanie
  (od: 22.05.2002 do: 04.05.2004)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (od: 22.05.2002 do: 04.05.2004)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb: výrobné technologické zariadenia, vykurovacie a klimatizačné zariadenia, tepelné zariadenia, plynové zariadenia, elektrotechnické zariadenia
  (od: 22.05.2002 do: 04.05.2004)
vypracovanie dokumentácie a projektu stavieb a zmien týchto stavieb: pozemné stavby a statika stavieb, inžinierske stavby - líniové vedenie a rozvody, komplexné priemyselné stavby, dopravné stavby - pozemné komunikácie a letiská, koľajová doprava, lesné komunikácie, dopravný urbanizmus a dopravné inžinierstvo, vodohospodárske stavby - skládky odpadov
  (od: 22.05.2002 do: 04.05.2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien: priemyselné stavby, inžinierske stavby, dopravné stavby, vodohospodárske stavby
  (od: 22.05.2002 do: 04.05.2004)
výkon činnosti stavebného dozoru: pozemné stavby, dopravné stavby, vodohospodárske stavby
  (od: 22.05.2002 do: 04.05.2004)
výkon činnosti stavebného dozoru: technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - výrobné technologické zariadenia
  (od: 22.05.2002 do: 04.05.2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho: pozemné stavby, dopravné stavby, vodohospodárske stavby
  (od: 22.05.2002 do: 04.05.2004)
montáž, servis a opravy kovových častí technologických, strojných a hutníckych zariadení
  (od: 22.05.2002 do: 04.05.2004)
montáž oceľových konštrukcií priemyselných hál, veží a vysielačov
  (od: 22.05.2002 do: 04.05.2004)
výroba, montáž a opravy - kovové nosné konštrukcie, transportné zariadenia, kovové prepravné prostriedky pre paletizáciu a kontajnerizáciu, skladovacie zariadenia, zariadenia pre ústredné vytápanie, poľnohospodárske stroje a zariadenia, stavebné a stolárske výrobky, drevené obaly a prepravné skrine mimo elektriky v rozsahu voľných živností
  (od: 22.05.2002 do: 04.05.2004)
výroba odliatkov z neželezných kovov, hydraulických prvkov, pneumatických prvkov, stlačeného vzduchu, elektrických rozvádzačov, zvláštneho upínacieho, rezného a ručného náradia, meradiel, zvláštnych tvárniacich nástrojov, modelov foriem a šablón, oceľových konštrukcií, žeriavov, žeriavových dráh, zdvíhacích mechanizmov, vratiek, kotlov, strojov a zariadení zlievárni, strojov tvárniacich na plasty, hydraulické násobiče
  (od: 22.05.2002 do: 04.05.2004)
 
 
Základné imanie: 
4 222 499 EUR Rozsah splatenia: 4 222 499 EUR
  (od: 01.04.2011 do: 10.06.2021)
127 207 000 Sk Rozsah splatenia: 127 207 000 Sk
  (od: 08.04.2003 do: 31.03.2011)
124 617 000 Sk Rozsah splatenia: 124 617 000 Sk
  (od: 28.10.2002 do: 07.04.2003)
124 617 000 Sk Rozsah splatenia: 42 769 000 Sk
  (od: 22.05.2002 do: 27.10.2002)
200 000 Sk
  (od: 18.09.2001 do: 21.05.2002)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 21.3.2015
  (od: 18.10.2018)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Slavomír Dubjel
Puškinova 16
Prešov 080 01
  (od: 18.10.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 224/01, Nz 224/01 zo dňa 10.9.2001, spísanou notárkou JUDr. Alenou Ondrušekovou v Košiciach, podľa ust. § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (od: 18.09.2001 do: 10.06.2021)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 8.11.2001.
  (od: 20.11.2001 do: 10.06.2021)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 26.11.2001.
  (od: 26.02.2002 do: 10.06.2021)
Zmena zo dňa 11.4.2002 zakladateľskej listiny.
  (od: 22.05.2002 do: 10.06.2021)
Zmena zo dňa 20.1.2003 zakladateľskej listiny.
  (od: 08.04.2003 do: 10.06.2021)
Zmena zo dňa 30.9.2003 zakladateľskej listiny.
  (od: 14.01.2004 do: 10.06.2021)
Povolenie reštrukturalizačného konania: 
Povolenie konania: 2.4.2014
  (od: 22.08.2014)
Reštrukturalizačný správca: 
Ing. Dušan Kuruc
Štefánikova 18
Humenné 066 01
Značka: S1595
  (od: 22.08.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  30.11.2023
Dátum výpisu:  01.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)