Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13599/T

Business name: 
B.N.L., s.r.o. v konkurze
  (from: 11/22/2019)
B.N.L., s.r.o.
  (from: 04/04/2002 until: 11/21/2019)
Registered seat: 
Winterova 62
Piešťany 921 01
  (from: 07/11/2002)
Búdkova 22
Bratislava 811 04
  (from: 04/04/2002 until: 07/10/2002)
Identification number (IČO): 
35 834 315
  (from: 04/04/2002)
Date of entry: 
04/04/2002
  (from: 04/04/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/04/2002)
Objects of the company: 
organizačné a ekonomické poradenstvo
  (from: 04/04/2002)
reklamná činnosť
  (from: 04/04/2002)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 04/04/2002)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 04/04/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/04/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/04/2002)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
  (from: 04/04/2002)
výroba, oprava a predaj nábytku, nábytkových súčastí
  (from: 07/11/2002)
stolárstvo
  (from: 07/11/2002)
montáž, dokončovanie nábytku a nábytkových súčastí
  (from: 07/11/2002)
Partners: 
A. P. B. SA
Zone Industrielle de Richelieu Rue du Mable 0
Champigny sur Veude 371 20
French Republic
  (from: 12/11/2015)
A. P. B. SA IČO: 423 949 742 RCS TOURS
Braslou 371 20
French Republic
  (from: 04/04/2002 until: 07/10/2002)
A. P. B. SA
Zone Industrielle de Richelieu Rue du Mable
Champigny sur Veude 371 20
French Republic
  (from: 10/03/2013 until: 12/10/2015)
A. P. B. SA - IČO: 423 949 742 RCS TOURS
Route de Richelieu
Braslou 371 20
French Republic
  (from: 07/11/2002 until: 10/02/2013)
Henri, Ferdinand Nebelsztein
Kamenická 204
Horoměřice - Praha Západ 252 62
Czech Republic
  (from: 02/27/2015 until: 12/10/2015)
Henri, Ferdinand Nebelsztein
Kamenická 204
Horoměřice - Praha Západ 252 62
Česká republika
  (from: 12/11/2015)
Emmanuel De Stoppani
Le Rivage
Viens 503 00
Francúzska republika
  (from: 04/04/2002 until: 07/10/2002)
Henri Nebelsztein
Bournais
Braslou 371 20
Francúzska republika
  (from: 04/04/2002 until: 07/10/2002)
Contribution of each member: 
Henri, Ferdinand Nebelsztein
Amount of investment: 19 268 EUR Paid up: 19 268 EUR
Lien: Záložné právo v prospech záložného veriteľa podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 5. 11. 2015 uzatvorená medzi záložcom: Henri, Ferdinand Nebelsztein a záložným veriteľom: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., Želetavská 1525/1 14092 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 2310/B
  (from: 12/11/2015)
A. P. B. SA
Amount of investment: 173 405,03 EUR Paid up: 173 405,03 EUR
Lien: Záložné právo v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Slovakia a. s., so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709 , zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 34/B k obchodnému podielu v spoločnosti vo výške 173 405,03 EUR (173 405,03 / 173 405,03) na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000683A/SB/2013 uzatvorenej medzi spoločnosťou A.P.B. SA (ako záložcom) a UniCredit Bank Slovakia a.s. (ako záložným veriteľom) dňa 25.07.2013. Záložné právo v prospech záložného veriteľa podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 5. 11. 2015 uzatvorená medzi záložcom: A. P. B. SA a záložným veriteľom: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., Želetavská 1525/1 14092 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 2310/B
  (from: 12/11/2015)
A. P. B. SA IČO: 423 949 742 RCS TOURS
Amount of investment: 2 508 000 Sk Paid up: 752 400 Sk
  (from: 04/04/2002 until: 07/10/2002)
Henri Nebelsztein
Amount of investment: 1 358 000 Sk Paid up: 407 400 Sk
  (from: 04/04/2002 until: 07/10/2002)
Emmanuel De Stoppani
Amount of investment: 1 358 000 Sk Paid up: 407 400 Sk
  (from: 04/04/2002 until: 07/10/2002)
A. P. B. SA - IČO: 423 949 742 RCS TOURS
Amount of investment: 5 224 000 Sk Paid up: 1 567 200 Sk
  (from: 07/11/2002 until: 09/02/2005)
A. P. B. SA - IČO: 423 949 742 RCS TOURS
Amount of investment: 5 224 000 Sk Paid up: 5 224 000 Sk
  (from: 09/03/2005 until: 10/02/2013)
A. P. B. SA
Amount of investment: 173 405,03 EUR Paid up: 173 405,03 EUR
  (from: 10/03/2013 until: 12/10/2015)
Henri, Ferdinand Nebelsztein
Amount of investment: 19 268 EUR Paid up: 19 268 EUR
  (from: 02/27/2015 until: 12/10/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/04/2002)
Mgr. Pavel Poliak
14
Dúbrava 032 12
  (from: 04/04/2002 until: 07/10/2002)
Henri, Ferdinand Nebelsztein
Kamenická 204
Horoměřice - Praha Západ 252 62
Česká republika
  (from: 09/03/2005)
Henri Nebelsztein
Bournais
Braslou 371 20
Francúzska republika
  (from: 07/11/2002 until: 09/02/2005)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 04/04/2002)
Capital: 
192 673,03 EUR Paid up: 192 673,03 EUR
  (from: 02/27/2015)
173 405,03 EUR Paid up: 173 405,03 EUR
  (from: 10/03/2013 until: 02/26/2015)
5 224 000 Sk Paid up: 5 224 000 Sk
  (from: 09/03/2005 until: 10/02/2013)
5 224 000 Sk Paid up: 1 567 200 Sk
  (from: 04/04/2002 until: 09/02/2005)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5.3.2002 v zmysle ust. §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení zák. č. 500/2001 Zz. a dodatkom č. 1 zo dňa 2.4.2002.
  (from: 04/04/2002)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 29. 5. 2002. Deň zániku funkcie konateľa Mgr. Pavel Poliak: 29. 5. 2002. Notárska zápisnica č. Nz 423/2002 zo dňa 29. 5. 2002 osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o zmene spoločenskej zmluvy.
  (from: 07/11/2002)
Zmluva o zriadení záložného práva na obchodný podiel spoločnosti B.N.L., s.r.o. uzavretá dňa 10.10.2003 medzi spoločnosťou A.P.B. SA (ako záložcom) a spoločnosťami Fortis Banque France, Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, Caisse d`pargne et de prévoyance Centre-Val de Loire, BNP Paribas a Banque Populaire Val de France (ako záložnými veriteľmi).
  (from: 12/22/2003)
Okresný súd Trnava uznesením č. k. 36K/5/2019 zo dňa 7. júna 2019 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka B.N.L., s.r.o., IČO: 35 834 315, so sídlom Winterova 62, 921 01 Piešťany. Konkurz je vyhlásený ku dňu 18.06.2019. Ustanovený správca Ing. Miriam Šefčíková, PhD., so sídlom Podjavorinskej 37/1, Trnava.
  (from: 11/22/2019)
Date of updating data in databases:  10/15/2021
Date of extract :  10/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person