Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  66/L

Spis odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
VÁHOSTAV a.s.
  (od: 16.04.1992)
Sídlo: 
Na Hrebienku 26
Bratislava 811 02
  (od: 06.12.2005)
IČO: 
31 561 420
  (od: 16.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 16.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 16.04.1992)
Predmet činnosti: 
nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
  (od: 25.03.1993)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 14.07.2003)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 14.07.2003)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (od: 14.07.2003)
veľkoobchodná a obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 14.07.2003)
prechodné ubytovanie
  (od: 14.07.2003)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 16.04.1992)
Mgr. Marián Bucholcer - predseda
Nám. Martina Benku 15
Bratislava
Vznik funkcie: 21.11.2005
  (od: 06.12.2005)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje svojím prejavom vôle vždy aspoň predseda predstavenstva, k predsedovi predstavenstva sa môže ale nemusí pripojiť ktorýkoľvek člen predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný vždy podpis aspoň predsedu predstavenstva, k predsedovi predstavenstva sa môže, ale nemusí pripojiť svojím podpisom ktorýkoľvek člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkciám podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 06.12.2005)
Odštepný závod: 
Názov: 
VÁHOSTAV a.s. Organizačná zložka Divízia lO - Čechy
  (od: 03.12.2002)
Sídlo: 
Českobrodská, Za mosty 34
Praha 9
Česká republika
  (od: 03.12.2002)
Vedúci: 
Mária Kallupová
Stodúlky, Janského 2251/39
Praha 5
Česká republika
  (od: 03.12.2002)
 
 
Základné imanie: 
447 650 000 Sk Rozsah splatenia: 447 650 000 Sk
  (od: 26.11.2003)
Akcie: 
Počet: 447650
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 06.12.2005)
Dozorná rada: 
Ján Bucholcer
Letná 7
Sliač
Vznik funkcie: 18.11.2005
  (od: 06.12.2005)
Mgr. Rudolf Horáček
Slovanská 11
Partizánske
Vznik funkcie: 18.11.2005
  (od: 06.12.2005)
Anežka Slováčková
Cígeľská 10
Bratislava
Vznik funkcie: 18.11.2005
  (od: 06.12.2005)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 3.4.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. upísaním akcií a prijatím stanov v súlade s ust. zák. č. 92/91 Zb.
  (od: 16.04.1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.12.1992 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 327
  (od: 25.03.1993)
Na základe rozhodnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa ll.2.l993 bola zriadená organizačná zložka v Čechách. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.6.l993 bola schválená zmena stanov
  (od: 17.08.1993)
Valné zhromaždenie konané dňa 26. 4. 1997 schválilo zmenu stanov.
  (od: 11.06.1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 26. 4. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 15.07.1997)
Na základe rozhodnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 6. 4. 2001 bol uznesením Okresného súdu v Žiline č.k. Sa 10274/L zo dňa 15. 5. 2001 vykonaný vklad časti podniku do spoločnosti VÁHOSTAV - SK, a. s., so sídlom Hlinská 40, Žilina, IČO: 31 356 648.
  (od: 31.07.2001)
Na valnom zhromaždení dňa 4.3.2002 bola schválená zmena stanov.
  (od: 18.04.2002)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 25-24 Kv 2/02 zo dňa 27.05.2002 bolo povolené vyrovnanie dlžníka Váhostav, a.s., Hlinská 40, Žilina, IČO: 31 561 420 v zmysle uvedeného uznesenia. Súd ustanovil vyrovnávacieho správcu Doc. Ing. Jozefa Medveďa, PhDr., Poľná 100, Banská Bystrica.
  (od: 28.06.2002)
Na valnom zhromaždení dňa 6.12.2002 bola schválená zmena stanov.
  (od: 14.07.2003)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 25-24K 130/01-587 zo dňa 16.3.2004, bol vyhlásený konkurz na majetokdlžníka VÁHOSTAV, a.s., Hlinská 40, Žilina, IČO 31 561 420. Súd ustanovil JUDr. Gejzu Trávnička, Skuteckého 39, Banská Bystrica za správcu konkurznej podstaty. Súd ustanovil Doc. Ing. Jozefa Medveďa PhD. so sídlom Poľná 100, Banská Bystrica za osobitného správcu na správu pohľadávok úpadcu.
  (od: 14.09.2004)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 25-24 K 130/01-599 zo dňa 31.marca 2004 bol zbavený JUDr. Gejza Trávniček,Skuteckého 39, Banská Bystrica funkcie správcu konkurznej podstaty. Súd ustanovil JUDr. Jozefa Bebčáka, Jesenského 18, Žilina, nar. 23.9.1951, r.č. , bytom Bagarova 42, Žilina za správcu konkurznej podstaty.
  (od: 22.09.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021
Dátum výpisu:  20.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)