Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  66/L

Spis odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
VÁHOSTAV a.s.
  (od: 16.04.1992)
Sídlo: 
Na Hrebienku 26
Bratislava 811 02
  (od: 06.12.2005)
Hlinská 40
Žilina 011 18
  (od: 16.04.1992 do: 05.12.2005)
IČO: 
31 561 420
  (od: 16.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 16.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 16.04.1992)
Predmet činnosti: 
nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
  (od: 25.03.1993)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 14.07.2003)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 14.07.2003)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (od: 14.07.2003)
veľkoobchodná a obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 14.07.2003)
prechodné ubytovanie
  (od: 14.07.2003)
prenájom dopr. zariad. strojov, ZP
  (od: 25.03.1993 do: 13.07.2003)
výskum, vývoj techn. rozvoja, výpočt. techniky, kotr. skúšobníctva
  (od: 25.03.1993 do: 13.07.2003)
poradenská činnosť v predmete podnikania
  (od: 25.03.1993 do: 13.07.2003)
veľkoobchodná a obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesovaných
  (od: 17.08.1993 do: 13.07.2003)
nepravidelná preprava osôb
  (od: 17.08.1993 do: 13.07.2003)
výroba stavebných prvkov z betónu a z ocele
  (od: 17.08.1993 do: 13.07.2003)
vykonávanie dopravných stavieb
  (od: 11.06.1997 do: 13.07.2003)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (od: 15.07.1997 do: 13.07.2003)
projektová činnosť v investičnej výstavbe-pozemné stavby
  (od: 15.07.1997 do: 13.07.2003)
projektová činnosť v investičnej výstavbe-dopravné stavby
  (od: 15.07.1997 do: 13.07.2003)
projektová činnosť v investičnej výstavbe-inžinierske konštrukcie a mosty
  (od: 15.07.1997 do: 13.07.2003)
projektová činnosť v investičnej výstavbe-vodohospodárske stavby - hydrotechnické stavby
  (od: 15.07.1997 do: 13.07.2003)
projektová činnosť v investičnej výstavbe-zdrav. vodohospodárske stavby /vodovod. kanalizácie/
  (od: 15.07.1997 do: 13.07.2003)
projektová činnosť v investičnej výstavbe - technické vybavenie stavieb-vykurovanie
  (od: 15.07.1997 do: 13.07.2003)
projektová činnosť v investičnej výstavbe - technické vybavenie stavieb - elektroinštalácie silové NN a VN a bleskozvody
  (od: 15.07.1997 do: 13.07.2003)
projektová činnosť v investičnej výstavbe - technické vybavenie stavieb - požiarna ochrana
  (od: 15.07.1997 do: 13.07.2003)
projektová činnosť v investičnej výstavbe - technologické zariadenia stavieb
  (od: 15.07.1997 do: 13.07.2003)
poskytovanie ubytovania a reštauračné služby
  (od: 15.07.1997 do: 13.07.2003)
prevádzkovanie vlečky
  (od: 11.02.1998 do: 13.07.2003)
vodohospodárska výstavba - energetické a vodárenské stavby
  (od: 16.04.1992 do: 24.03.1993)
inžinierska výstavba - podzemné vedenia, teplovody, vodovody, produktovody, cesty a železnice
  (od: 16.04.1992 do: 24.03.1993)
ekologické stavby - ČOV, skládky odpadu, spaľovne
  (od: 16.04.1992 do: 24.03.1993)
priemyselná, občianska a bytová výstavba, stavby jadrového programu
  (od: 16.04.1992 do: 24.03.1993)
špeciálne zakladania
  (od: 16.04.1992 do: 24.03.1993)
projektová činnosť
  (od: 16.04.1992 do: 24.03.1993)
stavebná činnosť v zahraničí
  (od: 16.04.1992 do: 24.03.1993)
práce PSV, dodávka a montáž technologických zariadení
  (od: 16.04.1992 do: 24.03.1993)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (od: 16.04.1992 do: 24.03.1993)
dopravná a opravárenská činnosť
  (od: 16.04.1992 do: 24.03.1993)
obchodná činnosť
  (od: 16.04.1992 do: 24.03.1993)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (od: 25.03.1993 do: 13.07.2003)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybav. sídl. celkov/
  (od: 25.03.1993 do: 13.07.2003)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 25.03.1993 do: 13.07.2003)
vodné stavby /riečne, pobrežné, výstavba vodov. a kanaliz. ap./
  (od: 25.03.1993 do: 13.07.2003)
bytová výstavba a stavba budov
  (od: 25.03.1993 do: 13.07.2003)
prípravné práce, demol. zemné, prieskumné, špeciál. zakladanie
  (od: 25.03.1993 do: 13.07.2003)
ekologické stavby a stavby jadrového programu
  (od: 25.03.1993 do: 13.07.2003)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (od: 25.03.1993 do: 13.07.2003)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 25.03.1993 do: 14.07.1997)
dodávka a montáž technologických zariadení a opravár. činnosť
  (od: 25.03.1993 do: 13.07.2003)
údržba a oprava motorových vozidiel a mechanizmov
  (od: 25.03.1993 do: 13.07.2003)
sprostredkovanie obchodu a marketing
  (od: 25.03.1993 do: 13.07.2003)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 16.04.1992)
Mgr. Marián Bucholcer - predseda
Nám. Martina Benku 15
Bratislava
Vznik funkcie: 21.11.2005
  (od: 06.12.2005)
Ing. Vojtech B e l č á k - predseda
Škultétyho 2
Košice
  (od: 16.04.1992 do: 02.12.1996)
Ing. Vojtech B e l č á k - predseda
Škultétyho 2
Košice
  (od: 03.12.1996 do: 17.07.2001)
Ing. Pavol B r t k o - podpredseda
Riadok 15
Ružomberok
  (od: 16.04.1992 do: 02.12.1996)
Ing. Pavol B r t k o - podpredseda
Riadok 15
Ružomberok
  (od: 03.12.1996 do: 17.07.2001)
Ing. Mikuláš Č i ž m á r - člen
Oravská 1
Žilina
  (od: 16.04.1992 do: 02.12.1996)
Ing. Mikuláš Č i ž m á r - člen
Oravská 1
Žilina
  (od: 03.12.1996 do: 17.07.2001)
Ing. Vladimír Chovanec - člen
Predmestská 34
Žilina
Skončenie funkcie: 15.04.2002
  (od: 18.07.2001 do: 05.06.2002)
Ing. Juraj Klimo - člen
Demänová 134
Liptovský Mikuláš
Skončenie funkcie: 04.03.2002
  (od: 18.07.2001 do: 17.04.2002)
Ing. Milan P a ž i c k ý - člen
Bytčianska 53
Žilina - Považský Chlmec
  (od: 16.04.1992 do: 16.08.1993)
Ing. Jozef Rábik - člen
Platanová 28
Žilina
  (od: 15.07.1997 do: 12.01.2000)
Ing. Jozef Rábik - predseda
Platanova 28
Žilina
Skončenie funkcie: 14.01.2002
  (od: 18.07.2001 do: 17.04.2002)
Ing. Dušan Roháč - člen
Starohorská 44
Banská Bystrica
Skončenie funkcie: 14.01.2002
  (od: 18.07.2001 do: 17.04.2002)
Ing. Branislav S a l i š - člen
Bajzova 8
Žilina
  (od: 16.04.1992 do: 02.12.1996)
Ing. Branislav S a l i š - člen
Bajzova 8
Žilina
  (od: 03.12.1996 do: 17.07.2001)
Ing. Ján Sokolík - člen
Borová 3176/6
Žilina
Skončenie funkcie: 04.03.2002
  (od: 18.04.2002 do: 05.06.2002)
Ing. Ján Sokolík - člen
Jedlíkova 5
Žilina
  (od: 18.07.2001 do: 17.04.2002)
Ing. Juraj Škorvánek - člen
Mateja Bela 3459/64
Žilina
  (od: 15.07.1997 do: 17.07.2001)
Ing. Ján Štrauch - člen
Necseya 2
Žilina
  (od: 03.12.1996 do: 17.07.2001)
Ing. Ján Štrauch - podpredseda
Necseya 2
Žilina
Skončenie funkcie: 04.03.2002
  (od: 18.07.2001 do: 17.04.2002)
Ing. Miroslav V a l l o - člen
Sekurisova 13
Bratislava
  (od: 17.08.1993 do: 17.01.1996)
Ing. Jozef Zajonc - člen
Hlavná 26
Šamorín
Skončenie funkcie: 04.03.2002
  (od: 13.01.2000 do: 17.04.2002)
Ing. Peter Halmi - predseda
Černovská 8
Žilina
Vznik funkcie: 04.03.2002 Skončenie funkcie: 21.11.2005
  (od: 06.12.2005 do: 05.12.2005)
Ing. Oľga Kmecíková - člen
Gaštanová 37
Žilina
Vznik funkcie: 22.04.2002 Skončenie funkcie: 21.11.2005
  (od: 06.12.2005 do: 05.12.2005)
Ing. Július Fodora - člen
Osiková 15
Žilina
Vznik funkcie: 22.04.2002 Skončenie funkcie: 21.11.2005
  (od: 06.12.2005 do: 05.12.2005)
Ing. Peter Halmi - predseda
Černovská 8
Žilina
Vznik funkcie: 04.03.2002
  (od: 18.04.2002 do: 05.12.2005)
Ing. Oľga Kmecíková - člen
Gaštanová 37
Žilina
Vznik funkcie: 22.04.2002
  (od: 06.06.2002 do: 05.12.2005)
Ing. Július Fodora - člen
Osiková 15
Žilina
Vznik funkcie: 22.04.2002
  (od: 06.06.2002 do: 05.12.2005)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje svojím prejavom vôle vždy aspoň predseda predstavenstva, k predsedovi predstavenstva sa môže ale nemusí pripojiť ktorýkoľvek člen predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný vždy podpis aspoň predsedu predstavenstva, k predsedovi predstavenstva sa môže, ale nemusí pripojiť svojím podpisom ktorýkoľvek člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkciám podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 06.12.2005)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať zaspoločnoť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť savykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanémunázvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 16.04.1992 do: 05.12.2005)
Odštepný závod: 
Názov: 
VÁHOSTAV a.s. Organizačná zložka Divízia lO - Čechy
  (od: 03.12.2002)
Sídlo: 
Českobrodská, Za mosty 34
Praha 9
Česká republika
  (od: 03.12.2002)
Vedúci: 
Mária Kallupová
Stodúlky, Janského 2251/39
Praha 5
Česká republika
  (od: 03.12.2002)
 
 
Názov: 
VÁHOSTAV a.s. Organizačná zložka Divízia lO - Čechy
  (od: 03.12.1996 do: 02.12.2002)
Sídlo: 
Českobrodská, Za mosty 34
Praha 9
Česká republika
  (od: 03.12.1996 do: 02.12.2002)
Vedúci: 
Ing. Ján Chovanec
Kollárova 6
Nitra
  (od: 03.12.1996 do: 02.12.2002)
 
 
Názov: 
VÁHOSTAV a.s. Organizačná zložka Divízia lO - Čechy
  (od: 17.08.1993 do: 02.12.1996)
Sídlo: 
Českobrodská, Za mosty 34
Praha 9
Česká republika
  (od: 17.08.1993 do: 02.12.1996)
Vedúci: 
Ing. Ján Bieľ
Hálova 14
Bratislava
  (od: 17.08.1993 do: 02.12.1996)
 
 
Základné imanie: 
447 650 000 Sk Rozsah splatenia: 447 650 000 Sk
  (od: 26.11.2003)
447 650 000 Sk
  (od: 25.03.1993 do: 25.11.2003)
412 820 000 Sk
  (od: 16.04.1992 do: 24.03.1993)
Akcie: 
Počet: 447650
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 06.12.2005)
Počet: 447650
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 25.03.1993 do: 05.12.2005)
Počet: 400435
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 16.04.1992 do: 24.03.1993)
Počet: 12385
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 16.04.1992 do: 24.03.1993)
Dozorná rada: 
Ján Bucholcer
Letná 7
Sliač
Vznik funkcie: 18.11.2005
  (od: 06.12.2005)
Mgr. Rudolf Horáček
Slovanská 11
Partizánske
Vznik funkcie: 18.11.2005
  (od: 06.12.2005)
Anežka Slováčková
Cígeľská 10
Bratislava
Vznik funkcie: 18.11.2005
  (od: 06.12.2005)
Ing. Martin Buňák - predseda
Gabajová 5
Žilina
Skončenie funkcie: 04.03.2002
  (od: 18.07.2001 do: 17.04.2002)
Ing. Martin Dudák , CSc. - člen
J. Smreka 10
Bratislava
  (od: 03.12.1996 do: 14.07.1997)
Ing. Anna H e r š i c o v á - člen
Leningradská 1/18
Žilina
  (od: 16.04.1992 do: 16.08.1993)
Ing. Anna Heršicová - člen
Ľubľanská 1
Žilina
  (od: 13.01.2000 do: 17.07.2001)
Ing. Anna Heršicová - člen
Ľubľanská 1648
Žilina
  (od: 15.07.1997 do: 12.01.2000)
Ing. Ján Chovanec - člen
Kollárova 6
Žilina
Skončenie funkcie: 04.03.2002
  (od: 18.07.2001 do: 17.04.2002)
Ing. Peter K r á l i k - podpredseda
Jegorovovo nám. 2
Bratislava IV
  (od: 16.04.1992 do: 16.08.1993)
Doc. Ing. Ivan K u b í k , Csc. - člen
Bajzova 25
Žilina
  (od: 16.04.1992 do: 16.08.1993)
Ing. Juraj Klimo - člen
Demänová l34
Liptovský Mikuláš
  (od: 17.08.1993 do: 02.12.1996)
Ing. Juraj Klimo - člen
Demänová l34
Liptovský Mikuláš
  (od: 03.12.1996 do: 12.01.2000)
Ing. Jozef Králik - člen
Drieňová 17
Žilina - Závodie
  (od: 03.12.1996 do: 12.01.2000)
Ing. Peter Králik - člen
Jurigovo námestie 2
Bratislava
  (od: 17.08.1993 do: 02.12.1996)
Ing. Ľuboš Lopatka - predseda
Podjavorinskej 31
Trnava
  (od: 17.08.1993 do: 02.12.1996)
Ing. Ľuboš Lopatka - predseda
Podjavorinskej 31
Trnava
  (od: 03.12.1996 do: 12.01.2000)
Ing. Ľuboš Lopatka - predseda
Rekreačná 2
Biely Kostol
  (od: 13.01.2000 do: 17.07.2001)
Ing. Rudolf Mládenek - člen
Nanterská 7/46
Žilina
  (od: 03.12.1996 do: 12.01.2000)
Ing. Štrefan O p a v s k ý - člen
Martinská 3/37
Žilina
  (od: 16.04.1992 do: 16.08.1993)
Ing. Jozef P a p š o - predseda
Bartfayho 11
Nitra
  (od: 16.04.1992 do: 16.08.1993)
Ing. Jozef Papšo - člen
Bártfayho 11
Nitra
  (od: 13.01.2000 do: 17.07.2001)
Ing. Ferdinand Petrák - člen
Stropkovská 57
Košice
  (od: 17.08.1993 do: 02.12.1996)
Ing. Ján Štrauch - člen
Neceya 2
Žilina
  (od: 17.08.1993 do: 02.12.1996)
Ing. Alena Závodská - člen
Dadanová 9
Žilina
Skončenie funkcie: 18.11.2005
  (od: 06.12.2005 do: 05.12.2005)
Ing. Ján Štrauch - predseda
Nécseya 2
Žilina
Vznik funkcie: 04.03.2002 Skončenie funkcie: 18.11.2005
  (od: 06.12.2005 do: 05.12.2005)
Ing. Martin Buňák - člen
Gabajova 5
Žilina
Vznik funkcie: 04.03.2002 Skončenie funkcie: 18.11.2005
  (od: 06.12.2005 do: 05.12.2005)
Ing. Alena Závodská - člen
Dadanová 9
Žilina
  (od: 18.07.2001 do: 05.12.2005)
Ing. Ján Štrauch - predseda
Nécseya 2
Žilina
Vznik funkcie: 04.03.2002
  (od: 18.04.2002 do: 05.12.2005)
Ing. Martin Buňák - člen
Gabajova 5
Žilina
Vznik funkcie: 04.03.2002
  (od: 18.04.2002 do: 05.12.2005)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 3.4.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. upísaním akcií a prijatím stanov v súlade s ust. zák. č. 92/91 Zb.
  (od: 16.04.1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.12.1992 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 327
  (od: 25.03.1993)
Na základe rozhodnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa ll.2.l993 bola zriadená organizačná zložka v Čechách. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.6.l993 bola schválená zmena stanov
  (od: 17.08.1993)
Valné zhromaždenie konané dňa 26. 4. 1997 schválilo zmenu stanov.
  (od: 11.06.1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 26. 4. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 15.07.1997)
Na základe rozhodnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 6. 4. 2001 bol uznesením Okresného súdu v Žiline č.k. Sa 10274/L zo dňa 15. 5. 2001 vykonaný vklad časti podniku do spoločnosti VÁHOSTAV - SK, a. s., so sídlom Hlinská 40, Žilina, IČO: 31 356 648.
  (od: 31.07.2001)
Na valnom zhromaždení dňa 4.3.2002 bola schválená zmena stanov.
  (od: 18.04.2002)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 25-24 Kv 2/02 zo dňa 27.05.2002 bolo povolené vyrovnanie dlžníka Váhostav, a.s., Hlinská 40, Žilina, IČO: 31 561 420 v zmysle uvedeného uznesenia. Súd ustanovil vyrovnávacieho správcu Doc. Ing. Jozefa Medveďa, PhDr., Poľná 100, Banská Bystrica.
  (od: 28.06.2002)
Na valnom zhromaždení dňa 6.12.2002 bola schválená zmena stanov.
  (od: 14.07.2003)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 25-24K 130/01-587 zo dňa 16.3.2004, bol vyhlásený konkurz na majetokdlžníka VÁHOSTAV, a.s., Hlinská 40, Žilina, IČO 31 561 420. Súd ustanovil JUDr. Gejzu Trávnička, Skuteckého 39, Banská Bystrica za správcu konkurznej podstaty. Súd ustanovil Doc. Ing. Jozefa Medveďa PhD. so sídlom Poľná 100, Banská Bystrica za osobitného správcu na správu pohľadávok úpadcu.
  (od: 14.09.2004)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 25-24 K 130/01-599 zo dňa 31.marca 2004 bol zbavený JUDr. Gejza Trávniček,Skuteckého 39, Banská Bystrica funkcie správcu konkurznej podstaty. Súd ustanovil JUDr. Jozefa Bebčáka, Jesenského 18, Žilina, nar. 23.9.1951, r.č. , bytom Bagarova 42, Žilina za správcu konkurznej podstaty.
  (od: 22.09.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  27.09.2021
Dátum výpisu:  29.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)