Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  661/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
AXA GROUP o.c.p., a.s.
  (from: 04/13/1999)
Registered seat: 
Haydnova 23
Bratislava 811 02
  (from: 11/06/2001)
Kuzmányho 8
Rimavská Sobota 979 01
  (from: 11/14/2000 until: 11/05/2001)
Holubyho 9
Martin 036 01
  (from: 04/13/1999 until: 11/13/2000)
Identification number (IČO): 
35 725 516
  (from: 04/13/1999)
Date of entry: 
08/27/1997
  (from: 04/13/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/13/1999)
Objects of the company: 
obchodovanie s cennými papiermi
  (from: 04/13/1999)
vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37
  (from: 04/13/1999)
obstarávať pre eminenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
  (from: 04/13/1999)
vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
  (from: 04/13/1999)
obstarávať pre eminenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
  (from: 04/13/1999)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/13/1999)
Ondrej Zsiros - predseda
Haydnova 23
Bratislava
  (from: 11/06/2001)
Ján Lévai - člen
Medzilaborecká 15
Bratislava
  (from: 11/06/2001)
Norbert Obst - člen
Drobného 24
Bratislava
  (from: 11/06/2001)
Peter Bílek - čôem
Liesková 1614/27
Rimavská Sobota
  (from: 04/13/1999 until: 11/05/2001)
Zoltán Harnócz - predseda
Jánosa Fábryho 845/2
Rimavská Sobota
  (from: 04/13/1999 until: 11/05/2001)
Klára Szabová - člen
Š.M. Daxnera 8/17
Rimavská Sobota
  (from: 04/13/1999 until: 11/05/2001)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti podpisuje a koná vo všetkých veciach predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 04/13/1999)
Capital: 
5 000 000 Sk
  (from: 04/13/1999)
Shares: 
Number of shares: 50
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 04/13/1999)
Supervisory board: 
Karol Galba - predseda
280
Žihárec
  (from: 11/06/2001)
Mária Galbová - člen
280
Žihárec
  (from: 11/06/2001)
Karol Farkaš - člen
257
Žihárec
  (from: 11/06/2001)
Dušan Bílek - člen
Liesková 1614/27
Rimavská Sobota
  (from: 04/13/1999 until: 11/05/2001)
Stanislava Gáliková - člen
Sídlisko Rimava 1068/34
Rimavská Sobota
  (from: 04/13/1999 until: 11/05/2001)
JUDr. Zoltán Harnócz - predseda
Jánosa Fábryho 645/2
Rimavská Sobota
  (from: 04/13/1999 until: 11/05/2001)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 16.6. 1997 v zmysle ust. § 154 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 2.11. 1998, priebeh osvedče- ný notárskou zápisnicou Nz 286/98 spísanou notárom JUDr. Magdalénou Čižovou. Zmena obchodného mena, pôvodné NEWDEL Slovakia o.c.p., a.s. Notárske zápisnica N 39/99, Nz 23/99, zo dňa 25.2. 1999, dodatok č. 2 k stanovám spoločnosti.
  (from: 04/13/1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 20.10.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/14/2000)
. Valné zhromaždenie konané dňa 17.9.2001 schválilo zmenu sídla a zmenu stanov.
  (from: 11/06/2001)
Date of updating data in databases:  05/16/2024
Date of extract :  05/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person