Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10328/L

Obchodné meno: 
Stredoslovenská energetika Holding, a.s.
  (od: 01.01.2019)
Sídlo: 
Pri Rajčianke 8591/4B
Žilina 010 47
  (od: 01.01.2011)
IČO: 
36 403 008
  (od: 01.01.2002)
Deň zápisu: 
01.01.2002
  (od: 01.01.2002)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.01.2002)
Predmet činnosti: 
prenájom energetických zariadení
  (od: 01.01.2002)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 01.01.2002)
automatizované spracovanie dát
  (od: 01.01.2002)
prenájom parkovacej plochy
  (od: 01.01.2002)
ostatné obchodné služby
  (od: 01.01.2002)
grafické a textové práce pomocou výpočtovej techniky
  (od: 01.01.2002)
laminovanie
  (od: 01.01.2002)
fotografické práce
  (od: 01.01.2002)
reklamná činnosť
  (od: 01.01.2002)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (od: 01.01.2002)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 22.06.2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 22.06.2007)
management a marketing
  (od: 22.06.2007)
vydavateľská činnosť
  (od: 22.06.2007)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 22.06.2007)
organizovanie kurzov, školení a prednášok
  (od: 22.06.2007)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 22.06.2007)
bezpečnostno- technická služba
  (od: 22.06.2007)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
  (od: 22.06.2007)
verejné obstarávanie
  (od: 22.06.2007)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (od: 22.06.2007)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 22.06.2007)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku zariadení, objektov a budov
  (od: 22.06.2007)
dodávky a poskytovanie služieb ohľadne programového vybavenia počítača (software)
  (od: 22.06.2007)
poradenské služby k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (od: 22.06.2007)
spracovanie údajov
  (od: 22.06.2007)
služby súvisiace s databázami
  (od: 22.06.2007)
administratívne práce
  (od: 22.06.2007)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (od: 30.05.2008)
Poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 13.05.2015)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 29.08.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 27.01.2003)
Ing. Roman Jilly - Podpredseda predstavenstva
Školská 9
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 01.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.10.2020)
JUDr. Matej Slezák - Člen predstavenstva
Donnerova 21
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 01.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.10.2020)
Ing. František Čupr
Žitenická 871/1
Praha 9 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.07.2023)
Mgr. Petr Sekanina - predseda
Budějovická 16
Praha 4
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2019)
Ing. Jiří Feist - člen
Severovýchodní VI 693/36
Záběhlice, Praha 4
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2019)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť koná prostredníctvom predsedu predstavenstva a akéhokoľvek iného člena predstavenstva konajúcich spoločne alebo prostredníctvom ktorýchkoľvek troch členov predstavenstva konajúcich spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám, funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 15.01.2014)
Základné imanie: 
116 753 842,4 EUR Rozsah splatenia: 116 753 842,4 EUR
  (od: 30.12.2008)
Akcie: 
Počet: 3516682
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
  (od: 30.12.2008)
Dozorná rada: 
Ing. Pavol Mertus
Staré Grunty 3643/326B
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 01.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.10.2020)
Ing. Ján Vido
J. D. Matejovie 1515/21
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 01.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.10.2020)
Ing. Rudolf Drexler
Dubie 122
Kysucké Nové Mesto 024 01
Vznik funkcie: 01.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.10.2020)
Ing. Michal Kováč
Rúbanisko 2/28
Lučenec 984 03
Vznik funkcie: 01.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.10.2020)
JUDr. Peter Hajduček
Pod vlekom 1393/11
Košice - Sever 040 01
Vznik funkcie: 01.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.10.2020)
Gary Mazzotti
Statenická 365
Praha - Západ, Statenice
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.10.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa dňa 17.12.2001 v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s § 12 zák.č. 92/1991 Zb. a schválením stanov ako právny nástupca zrušeného štátneho podniku Stredoslovenské energetické závody, štátny podnik Žilina, IČO: 00 152 161, ktorý bol zrušený rozhodnutím vlády SR č. 686 z 18.07.2001 a v zmysle zák.č. 92/1991 Zb.
  (od: 01.01.2002)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 22.04.2002 bola schválená zmena stanov.
  (od: 04.06.2002)
Na valnom zhromaždení dňa 27.12.2002 bola schválená zmena stanov.
  (od: 27.01.2003)
Na valnom zhromaždení dňa 14.5.2003 bola schválená zmena členov predstavenstva.
  (od: 03.06.2003)
Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 16.7. a 28.8.2003 schválilo výmenu podpredsedu a členov predstavenstva.
  (od: 29.09.2003)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.10.2003 schválilo výmenu predsedu predstavenstva.
  (od: 05.12.2003)
Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka medzi predávajúcim Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 a kupujúcim Metrológia EV, spol. s r.o., Republiky 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 411 141 zo dňa 15.12.2003.
  (od: 30.12.2003)
Zmena zápisu vyplývajúca z premeny menovitých hodnôt základného imania na menu EUR s účinnosťou najskôr od 01.01.2009.
  (od: 01.05.2009)
Vklad „časti podniku Obchod“ do imania spoločnosti Stredoslovenská energetika Obchod, a.s., so sídlom: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, pri zvýšení jej základného imania nepeňažným vkladom časti podniku jej jediného akcionára, spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008, s účinnosťou od 01.01.2019. Vklad „časti podniku Výroba“ do imania spoločnosti SSE - MVE, s.r.o., so sídlom: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 599, pri zvýšení jej základného imania nepeňažným vkladom časti podniku jej jediného spoločníka, spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008, s účinnosťou od 01.01.2019.
  (od: 01.01.2019)
Predaj: 
*
Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka medzi predávajúcim Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina, IČO:36 403 008 a kupujúcim Elektroenergetické montáže, a.s., Pri Rajčianke 6, Žilina, IČO:36 412 767 zo dňa 28.7.2004.
  (od: 01.09.2004)
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákoníka medzi predávajúcim Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 a kupujúcim Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO: 36 442 151 zo dňa 17.12.2014.
  (od: 13.05.2015)
*
Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákoníka medzi predávajúcim Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 a kupujúcim Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 zo dňa 25.11.2015, účinná dňom 31.12.2015.
  (od: 31.12.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  20.09.2023
Dátum výpisu:  22.09.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)