Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10328/L

Obchodné meno: 
Stredoslovenská energetika Holding, a.s.
  (od: 01.01.2019)
Stredoslovenská energetika, a.s.
  (od: 11.06.2011 do: 31.12.2018)
Stredoslovenská energetika, a.s. skrátene SSE, a.s.
  (od: 04.06.2002 do: 10.06.2011)
Stredoslovenská energetika, a.s. SSE a. s.
  (od: 26.04.2002 do: 03.06.2002)
Stredoslovenská energetika, a.s. skrátene SSE a.s.
  (od: 01.01.2002 do: 25.04.2002)
Sídlo: 
Pri Rajčianke 8591/4B
Žilina 010 47
  (od: 01.01.2011)
Ulica republiky 5
Žilina 010 47
  (od: 01.01.2002 do: 31.12.2010)
IČO: 
36 403 008
  (od: 01.01.2002)
Deň zápisu: 
01.01.2002
  (od: 01.01.2002)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.01.2002)
Predmet činnosti: 
prenájom energetických zariadení
  (od: 01.01.2002)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 01.01.2002)
automatizované spracovanie dát
  (od: 01.01.2002)
prenájom parkovacej plochy
  (od: 01.01.2002)
ostatné obchodné služby
  (od: 01.01.2002)
grafické a textové práce pomocou výpočtovej techniky
  (od: 01.01.2002)
laminovanie
  (od: 01.01.2002)
fotografické práce
  (od: 01.01.2002)
reklamná činnosť
  (od: 01.01.2002)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (od: 01.01.2002)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 22.06.2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 22.06.2007)
management a marketing
  (od: 22.06.2007)
vydavateľská činnosť
  (od: 22.06.2007)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 22.06.2007)
organizovanie kurzov, školení a prednášok
  (od: 22.06.2007)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 22.06.2007)
bezpečnostno- technická služba
  (od: 22.06.2007)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
  (od: 22.06.2007)
verejné obstarávanie
  (od: 22.06.2007)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (od: 22.06.2007)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 22.06.2007)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku zariadení, objektov a budov
  (od: 22.06.2007)
dodávky a poskytovanie služieb ohľadne programového vybavenia počítača (software)
  (od: 22.06.2007)
poradenské služby k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (od: 22.06.2007)
spracovanie údajov
  (od: 22.06.2007)
služby súvisiace s databázami
  (od: 22.06.2007)
administratívne práce
  (od: 22.06.2007)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (od: 30.05.2008)
Poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 13.05.2015)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 29.08.2019)
správa registratúry
  (od: 22.06.2007 do: 31.12.2018)
poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
  (od: 14.07.2015 do: 31.12.2018)
poskytovanie energetickej podpornej služby
  (od: 12.04.2016 do: 31.12.2018)
výkon činnosti energetického audítora
  (od: 12.04.2016 do: 31.12.2018)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 11.09.2018 do: 31.12.2018)
opravy vyhradených technických zariadení tlakových
  (od: 11.09.2018 do: 31.12.2018)
opravy vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (od: 11.09.2018 do: 31.12.2018)
opravy vyhradených technických zariadení plynových
  (od: 11.09.2018 do: 31.12.2018)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 30.05.2008 do: 12.05.2015)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 30.05.2008 do: 12.05.2015)
dodávka plynu
  (od: 17.03.2010 do: 31.12.2018)
finančné sprostredkovanie – výkon činnosti viazaného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
  (od: 26.04.2014 do: 31.12.2018)
Finančný leasing
  (od: 13.05.2015 do: 31.12.2018)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (od: 22.06.2007 do: 12.05.2015)
výroba elektriny, dodávka elektriny
  (od: 17.07.2007 do: 31.12.2018)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 30.05.2008 do: 10.01.2017)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (od: 30.05.2008 do: 10.01.2017)
prevádzkovanie vyhradených elektrických zariadení
  (od: 30.05.2008 do: 31.12.2018)
technik požiarnej ochrany a špecialista požiarnej ochrany
  (od: 22.06.2007 do: 12.05.2015)
vedenie účtovníctva
  (od: 22.06.2007 do: 31.12.2018)
faktoring a forfaiting
  (od: 22.06.2007 do: 31.12.2018)
výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (od: 28.02.2006 do: 16.07.2007)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (od: 22.06.2007 do: 31.12.2018)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 22.06.2007 do: 31.12.2018)
poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 22.06.2007 do: 31.12.2018)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmlúv s autormi
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
ubytovacie a stravovacie služby
  (od: 01.01.2002 do: 29.12.2008)
cestná nákladná motorová doprava tovaru
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
nepravidelná preprava osôb
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
výroba, opravy a montáž meradiel
  (od: 01.01.2002 do: 12.05.2015)
prevádzkovanie lyžiarskeho vleku
  (od: 01.01.2002 do: 29.05.2008)
výroba, požičiavanie a distribúcia videokaziet
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
dovoz elektrickej energie
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
tranzit el. energie
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
výkup el. energie
  (od: 01.01.2002 do: 31.12.2018)
1. diagnostika točivých strojov
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
1.1 meranie vybrácií podľa ISO 2372
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
1.2 meranie vibrácií /0-20 kHz/ a ich frekvenčná analýza
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
1.3 meranie rozbehových a dobehových kriviek turbín alebo iných väčších strojov /vhodné na určenie kritických otáčok/
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
1.4 dynamické vyvažovanie rotorov v jednej alebo dvoch rovinách, priamo na strojoch, bez demontáže, za predpokladu prístupu rotujúcu časť
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
1.5 diagnóza ložísk a ozubených kolies
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
1.6 diagnostika chvenia mechanických častí výkonných transformátorov
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
2 ustavovanie sústrojenstiev pomocou laserovej optiky
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
3. meranie hrúbky stien pomocou laserovej opriky
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
4. zameriavanie potrubných trás a hľadanie únikov médií na potrubiach prístrojovým vybavením firmy SEBA DYNATRONIC, FEROLUX HL 2000
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
5. kalorimetria uhlia
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
ubytovacie služby /ubytovne/
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
prenájom mechanizmov a mechanizačných prostriedkov stavebných strojov a zariadení s obsluhou
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
poskytovanie telekomunikačných služieb mimo verejnej hlasovej telefónnej služby
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb prostredníctvom pozemných satelitných staníc a sietí VSAT
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
projekčné, montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach jednotnej telekomunikačnej siete
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
výroba elektrickej energie
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
poskytovanie verejných telekomunikačných služieb okrem verejnej hlasovej telefónnej služby a výstavbu verejnej telekomunikačnej infraštruktúry
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
prevádzkovanie vlastnej ochrany
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení
  (od: 01.01.2002 do: 31.12.2018)
montáž, oprava výrobkov a zariadení priemyselnej elektroniky a výpočtovej techniky
  (od: 01.01.2002 do: 31.12.2018)
revízie elektrických zariadení a sieti
  (od: 01.01.2002 do: 31.12.2018)
inštalácia a opravy el. strojov a prístrojov
  (od: 01.01.2002 do: 31.12.2018)
elektroinštalácie
  (od: 01.01.2002 do: 31.12.2018)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 01.01.2002 do: 31.12.2018)
zemné práce
  (od: 01.01.2002 do: 31.12.2018)
nákup, rozvod a odbyt elektriny a tepla, včítane poskytovania služieb súvisiacich s dodávkou, odberom alebo používaním elektriny a tepla
  (od: 01.01.2002 do: 27.02.2006)
výroba tepla
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
zámočníctvo a kovoobrábanie
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (od: 01.01.2002 do: 29.05.2008)
výroba cementového tovaru
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
montáž, údržba a opravy na vyhradených zdvíhacích zariadeniach a tlakových nádobách
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
opravy ventilov a posúvačových uzáverov
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
výroba stavebno - stolárska a tesárska, stolárstvo
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
oprava elektromerov, montáž vodomerov a meračov tepla
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
meranie a vytyčovanie podzemných vedení
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
kalibrácia meradiel el. veličín
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
poradenská činnosť v energetike
  (od: 01.01.2002 do: 31.12.2018)
výpočty teplných strát budov a objektov
  (od: 01.01.2002 do: 31.12.2018)
organizovanie školení
  (od: 01.01.2002 do: 10.01.2017)
prenájom podnikových rekreačných zariadení
  (od: 01.01.2002 do: 28.08.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 27.01.2003)
predstavenstvo
  (od: 01.01.2002 do: 26.01.2003)
Ing. Roman Jilly - Podpredseda predstavenstva
Školská 9
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 01.10.2020
  (od: 29.10.2020)
JUDr. Matej Slezák - Člen predstavenstva
Donnerova 21
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 01.10.2020
  (od: 29.10.2020)
Ing. Vladimír Baránek
Dobšinského 15
Žilina
Skončenie funkcie: 31.10.2002
  (od: 01.01.2002 do: 26.01.2003)
Ing. Ján Ďuriš - podpredseda
741
Višňové
Vznik funkcie: 23.01.2007
  (od: 06.02.2007 do: 06.12.2010)
Ing. Ján Ďuriš - podpredseda
741
Višňové
Vznik funkcie: 23.01.2007 Skončenie funkcie: 29.10.2010
  (od: 07.12.2010 do: 06.12.2010)
Jaroslav Dybowski - člen predstavenstva
Panienska ulica 9
Warszawa 03-704
Poľská republika
Vznik funkcie: 01.08.2007
  (od: 14.08.2007 do: 31.08.2007)
Jaroslaw Dybowski - člen predstavenstva
Panienska ulica 9
Warszawa 03-704
Poľská republika
Vznik funkcie: 01.08.2007
  (od: 01.09.2007 do: 29.05.2008)
Jaroslaw Dybowski - člen predstavenstva
Panienska ulica 9
Warszawa 03-704
Poľská republika
Vznik funkcie: 01.08.2007 Skončenie funkcie: 24.04.2008
  (od: 30.05.2008 do: 29.05.2008)
Ing. Pavol Faktor - člen
Stará Bystrica 105
Čadca
Vznik funkcie: 31.10.2002
  (od: 27.01.2003 do: 25.01.2005)
Ing. Pavol Faktor - člen
Stará Bystrica 105
Čadca
Vznik funkcie: 31.10.2002
  (od: 26.01.2005 do: 19.12.2005)
Ing. Pavol Faktor - člen
Stará Bystrica 105
Čadca
Vznik funkcie: 31.10.2002 Skončenie funkcie: 14.11.2005
  (od: 20.12.2005 do: 19.12.2005)
Ing. Pavol Faktor - člen
Stará Bystrica 105
Stará Bystrica
Vznik funkcie: 14.11.2005
  (od: 20.12.2005 do: 05.02.2007)
Ing. Pavol Faktor - člen
Stará Bystrica 105
Stará Bystrica
Vznik funkcie: 14.11.2005 Skončenie funkcie: 22.01.2007
  (od: 06.02.2007 do: 05.02.2007)
Martin Fedor - člen
Budovateľská 12
Bratislava
Vznik funkcie: 28.11.2013
  (od: 01.07.2014 do: 13.07.2015)
Martin Fedor - predseda
Budovateľská 12
Bratislava
Vznik funkcie: 28.11.2013
  (od: 06.12.2013 do: 30.06.2014)
Martin Fedor - predseda
Budovateľská 12
Bratislava
Vznik funkcie: 28.11.2013
  (od: 14.07.2015 do: 01.07.2016)
Martin Fedor - predseda
Budovateľská 12
Bratislava
Vznik funkcie: 28.11.2013 Skončenie funkcie: 27.06.2016
  (od: 02.07.2016 do: 01.07.2016)
Jiří Feist - člen
Severovýchodní VI 693/36
Záběhlice, Praha 4
Česká republika
Vznik funkcie: 28.11.2013
  (od: 06.12.2013 do: 10.01.2018)
Jiří Feist - člen
Severovýchodní VI 693/36
Záběhlice, Praha 4
Česká republika
Vznik funkcie: 28.11.2013 Skončenie funkcie: 27.11.2017
  (od: 11.01.2018 do: 10.01.2018)
Mgr. Richard Flimel - člen
Brečtanová 2461/25
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 30.06.2015
  (od: 14.07.2015 do: 01.07.2016)
Mgr. Richard Flimel - člen
Brečtanová 2461/25
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 30.06.2015 Skončenie funkcie: 27.06.2016
  (od: 02.07.2016 do: 01.07.2016)
Ing. Jaroslav Hanzel
Bernolákova 32
Žilina
Skončenie funkcie: 31.10.2002
  (od: 01.01.2002 do: 26.01.2003)
Mgr. Ing. Marius Hričovský , Dr. oec. - podpredseda
Gorkého 15
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 21.12.2016
  (od: 29.06.2017 do: 31.12.2018)
Mgr. Ing. Marius Hričovský , Dr. oec. - podpredseda
Gorkého 15
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 21.12.2016 Skončenie funkcie: 31.12.2018
  (od: 01.01.2019 do: 31.12.2018)
Mgr. Ing. Márius Hričovský , Dr. oec. - podpredseda
Gorkého 15
Bratislava
Vznik funkcie: 29.02.2016
  (od: 04.03.2016 do: 10.01.2017)
Mgr. Ing. Márius Hričovský , Dr. oec. - podpredseda
Gorkého 15
Bratislava
Vznik funkcie: 29.02.2016 Skončenie funkcie: 20.12.2016
  (od: 11.01.2017 do: 10.01.2017)
Mgr. Ing. Márius Hričovský , Dr. oec. - podpredseda
Gorkého 15
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 01.11.2012
  (od: 29.11.2012 do: 03.03.2016)
Mgr. Ing. Márius Hričovský , Dr. oec. - podpredseda
Gorkého 15
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 01.11.2012 Skončenie funkcie: 29.02.2016
  (od: 04.03.2016 do: 03.03.2016)
Mgr. Ing. Márius Hričovský , Dr. oec. - podpredseda
Gorkého 15
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 21.12.2016
  (od: 11.01.2017 do: 28.06.2017)
Pierre Chazerain - člen predstavenstva
Route du Curé 6
Ville d´ Avray 924 10
Francúzska republika
Vznik funkcie: 25.04.2008
  (od: 30.05.2008 do: 29.12.2008)
Pierre Chazerain - člen predstavenstva
Route du Curé 6
Ville d´ Avray 924 10
Francúzska republika
Vznik funkcie: 25.04.2008 Skončenie funkcie: 31.10.2008
  (od: 30.12.2008 do: 29.12.2008)
Antoine Jourdain - predseda
Trautsongasse 6/6
Wien 1080
Rakúska republika
Vznik funkcie: 08.06.2012
  (od: 15.06.2012 do: 05.12.2013)
Antoine Jourdain - predseda
Trautsongasse 6/6
Wien 1080
Rakúska republika
Vznik funkcie: 08.06.2012 Skončenie funkcie: 28.11.2013
  (od: 06.12.2013 do: 05.12.2013)
Mgr. Ing. Pavol Kolenčík - člen
Kostolná 933/16
Teplička nad Váhom 013 01
Vznik funkcie: 21.12.2016
  (od: 11.01.2017 do: 31.12.2018)
Mgr. Ing. Pavol Kolenčík - člen
Kostolná 933/16
Teplička nad Váhom 013 01
Vznik funkcie: 21.12.2016 Skončenie funkcie: 31.12.2018
  (od: 01.01.2019 do: 31.12.2018)
Ing. Juraj Laurinc - podpredseda
Račianske Mýto 1/D
Bratislava
Vznik funkcie: 16.07.2003
  (od: 29.09.2003 do: 25.01.2005)
Ing. Juraj Laurinc - podpredseda
Račianske Mýto 1/D
Bratislava
Vznik funkcie: 16.07.2003
  (od: 26.01.2005 do: 05.02.2007)
Ing. Juraj Laurinc - podpredseda
Račianske Mýto 1/D
Bratislava
Vznik funkcie: 16.07.2003 Skončenie funkcie: 22.01.2007
  (od: 06.02.2007 do: 05.02.2007)
Eric Mansuy - člen
Sölchgasse 40
Wien 1210
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.09.2012
  (od: 01.09.2012 do: 05.12.2013)
Eric Mansuy - člen
Sölchgasse 40
Wien 1210
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.09.2012 Skončenie funkcie: 28.11.2013
  (od: 06.12.2013 do: 05.12.2013)
Ing. Pavel Meleg
Závodníkova 7
Bratislava
  (od: 01.01.2002 do: 25.04.2002)
Ing. Pavel Meleg - podpredseda predstavenstva
Závodníkova 7
Bratislava
Skončenie funkcie: 31.10.2002
  (od: 26.04.2002 do: 26.01.2003)
Ing. Pavol Mertus - člen
Staré Grunty 3643/326 B
Bratislava
Vznik funkcie: 01.11.2012
  (od: 29.11.2012 do: 03.03.2016)
Ing. Pavol Mertus - člen
Staré Grunty 3643/326 B
Bratislava
Vznik funkcie: 01.11.2012 Skončenie funkcie: 29.02.2016
  (od: 04.03.2016 do: 03.03.2016)
Ing. Pavol Mertus - člen
Staré Grunty 3643/326 B
Bratislava
Vznik funkcie: 29.02.2016
  (od: 04.03.2016 do: 10.01.2017)
Ing. Pavol Mertus - člen
Staré Grunty 3643/326 B
Bratislava
Vznik funkcie: 29.02.2016 Skončenie funkcie: 20.12.2016
  (od: 11.01.2017 do: 10.01.2017)
Ing. Zsolt Nyitrai - podpredseda
Bocskayho 9
Štúrovo
Vznik funkcie: 31.10.2002 Skončenie funkcie: 16.07.2003
  (od: 27.01.2003 do: 28.09.2003)
Ing. Dušan Petrík - člen
Nám. M. R. Štefánika 898/3
Žilina
Vznik funkcie: 23.01.2007
  (od: 06.02.2007 do: 06.12.2010)
Ing. Dušan Petrík - člen
Nám. M. R. Štefánika 898/3
Žilina
Vznik funkcie: 23.01.2007 Skončenie funkcie: 29.10.2010
  (od: 07.12.2010 do: 06.12.2010)
Doc. Ing. Miroslav Rapšík , CSc.,
Sládkovičova 4
Sučany
  (od: 01.01.2002 do: 25.04.2002)
h. doc. Ing. Miroslav Rapšík , CSc., - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Sládkovičova 4
Sučany
Skončenie funkcie: 31.10.2002
  (od: 26.04.2002 do: 26.01.2003)
h.doc.Ing. Miroslav Rapšík , CCs. - člen
Sládkovičova 4
Sučany
Vznik funkcie: 31.10.2002
  (od: 27.01.2003 do: 27.02.2003)
h.doc.Ing. Miroslav Rapšík , CSc. - člen
Sládkovičova 4
Sučany
Vznik funkcie: 31.10.2002 Skončenie funkcie: 14.05.2003
  (od: 28.02.2003 do: 02.06.2003)
Drs Erik Gerard Regter - člen
Singerstrasse 18/10
Wien 1010
Rakúsko
Vznik funkcie: 16.12.2004
  (od: 26.01.2005 do: 13.08.2007)
Drs Erik Gerard Regter - člen
Singerstrasse 18/10
Wien 1010
Rakúsko
Vznik funkcie: 16.12.2004 Skončenie funkcie: 31.07.2007
  (od: 14.08.2007 do: 13.08.2007)
Peter Sekanina - člen
Budějovická 351/16
Praha 4 - Krč
Česká republika
Vznik funkcie: 28.11.2013
  (od: 06.12.2013 do: 10.02.2014)
Petr Sekanina - člen
Budějovická 351/16
Praha 4 - Krč
Česká republika
Vznik funkcie: 28.11.2013
  (od: 11.02.2014 do: 30.06.2014)
Petr Sekanina - člen
Budějovická 351/16
Praha 4 - Krč
Česká republika
Vznik funkcie: 28.11.2013 Skončenie funkcie: 16.06.2014
  (od: 01.07.2014 do: 30.06.2014)
Ing. Rastislav Svitek - podpredseda
Rosinská 30B/8541
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 30.10.2010
  (od: 07.12.2010 do: 28.11.2012)
Ing. Rastislav Svitek - podpredseda
Rosinská 30B/8541
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 30.10.2010 Skončenie funkcie: 31.10.2012
  (od: 29.11.2012 do: 28.11.2012)
Ing. Jan Špringl - predseda
Pod Kapličkou 2846/11
Praha 3
Česká republika
Vznik funkcie: 17.06.2014
  (od: 01.07.2014 do: 13.07.2015)
Ing. Jan Špringl - predseda
Pod Kapličkou 2846/11
Praha 3
Česká republika
Vznik funkcie: 17.06.2014 Skončenie funkcie: 29.06.2015
  (od: 14.07.2015 do: 13.07.2015)
JUDr. Erik Štefák - člen
Horné Rakovce 12
Turčianske Teplice 966 81
Vznik funkcie: 30.10.2010
  (od: 07.12.2010 do: 28.11.2012)
JUDr. Erik Štefák - člen
Horné Rakovce 12
Turčianske Teplice 966 81
Vznik funkcie: 30.10.2010 Skončenie funkcie: 31.10.2012
  (od: 29.11.2012 do: 28.11.2012)
Ing. Stanislav Tupý
Pod Hradiskom 64
Žilina
Skončenie funkcie: 31.10.2002
  (od: 01.01.2002 do: 26.01.2003)
Ing. Pavol Mertus - podpredseda
Staré Grunty 3643/326B
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 01.01.2019 Skončenie funkcie: 30.09.2020
  (od: 29.10.2020 do: 28.10.2020)
Mgr. Ing. Marius Hričovský , Dr. oec. - člen
Gorkého 15
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 01.01.2019 Skončenie funkcie: 30.09.2020
  (od: 29.10.2020 do: 28.10.2020)
Ing. Pavol Mertus - podpredseda
Staré Grunty 3643/326B
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 01.01.2019 do: 28.10.2020)
Mgr. Ing. Marius Hričovský , Dr. oec. - člen
Gorkého 15
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 01.01.2019 do: 28.10.2020)
Mgr. Petr Sekanina - predseda
Budějovická 16
Praha 4
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 01.01.2019)
Ing. Jiří Feist - člen
Severovýchodní VI 693/36
Záběhlice, Praha 4
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 01.01.2019)
Ing. Petr Tomášek - člen
Nademlejnská 1063/2
Hloubětín, Praha 4
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 01.01.2019)
Jiří Feist - člen
Severovýchodní VI 693/36
Záběhlice, Praha 4
Česká republika
Vznik funkcie: 28.11.2017 Skončenie funkcie: 31.12.2018
  (od: 01.01.2019 do: 31.12.2018)
Jiří Feist - člen
Severovýchodní VI 693/36
Záběhlice, Praha 4
Česká republika
Vznik funkcie: 28.11.2017
  (od: 11.01.2018 do: 31.12.2018)
Pierre Chazerain - predseda
route du Curé 6
Ville d´Avray 924 10
Francúzsko
Vznik funkcie: 01.11.2008
  (od: 30.12.2008 do: 14.06.2012)
Pierre Chazerain - predseda
route du Curé 6
Ville d´Avray 924 10
Francúzsko
Vznik funkcie: 01.11.2008 Skončenie funkcie: 07.06.2012
  (od: 15.06.2012 do: 14.06.2012)
Claude Chodot - člen
impasse de l´Aubépine 1
Guebwiller 685 00
Francúzsko
Vznik funkcie: 01.11.2008 Skončenie funkcie: 31.08.2012
  (od: 01.09.2012 do: 31.08.2012)
Claude Chodot - člen
impasse de l´Aubépine 1
Guebwiller 685 00
Francúzsko
Vznik funkcie: 01.11.2008
  (od: 30.12.2008 do: 31.08.2012)
Olaf Kipp - člen
Kleistsrasse 15
Filderstadt-Bonlanden 707 94
Nemecko
Vznik funkcie: 28.05.2011 Skončenie funkcie: 28.11.2013
  (od: 06.12.2013 do: 05.12.2013)
Olaf Kipp - člen
Kleistsrasse 15
Filderstadt-Bonlanden 707 94
Nemecko
Vznik funkcie: 28.05.2011
  (od: 11.06.2011 do: 05.12.2013)
Dr. Martin Josef Konermann - člen
Tettenhausen Am Sandberg 12
Waging a. See
Nemecko
Vznik funkcie: 28.08.2003
  (od: 29.09.2003 do: 04.12.2003)
Dr. Martin Josef Konermann - predseda
Tettenhausen Am Sandberg 12
Waging a. See
Nemecko
Vznik funkcie: 28.08.2003
  (od: 05.12.2003 do: 02.06.2004)
Dr. Martin Josef Konermann - predseda
Tettenhausen Am Sandberg 12
Waging a. See
Nemecko
Vznik funkcie: 28.08.2003 Skončenie funkcie: 13.04.2004
  (od: 03.06.2004 do: 02.06.2004)
Patrik Antoine Gaston Luccioni - predseda
Stupartská 11
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 13.04.2004
  (od: 03.06.2004 do: 02.07.2004)
Patrick Antoine Gaston Luccioni - člen
Stupartská 11
Praha 1
Česká republika
Vznik funkcie: 31.10.2002 Skončenie funkcie: 13.04.2004
  (od: 03.06.2004 do: 02.06.2004)
Patrick Antoine Gaston Luccioni - člen
Stupartská 11
Praha 1
Česká republika
Vznik funkcie: 31.10.2002
  (od: 05.12.2003 do: 02.06.2004)
Patrick Antoine Gaston Luccioni - predseda
Stupartská 11
Praha 1
Česká republika
Vznik funkcie: 31.10.2002
  (od: 27.01.2003 do: 04.12.2003)
Patrick Antoine Gaston Luccioni - predseda
Stupartská 11
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 13.04.2004
  (od: 03.07.2004 do: 19.12.2005)
Patrick Antoine Gaston Luccioni - predseda
Stupartská 11
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 13.04.2004 Skončenie funkcie: 14.11.2005
  (od: 20.12.2005 do: 19.12.2005)
Patrick Antoine Gaston Luccioni - predseda
Kukučínova 5/994
Žilina
Vznik funkcie: 14.11.2005
  (od: 20.12.2005 do: 29.12.2008)
Patrick Antoine Gaston Luccioni - predseda
Kukučínova 5/994
Žilina
Vznik funkcie: 14.11.2005 Skončenie funkcie: 31.10.2008
  (od: 30.12.2008 do: 29.12.2008)
Bernard Marie Michel Vincent Malherbe - člen
8, Boulevard Saint Michel
Paríž 750 06
Francúzska republika
Vznik funkcie: 14.05.2003 Skončenie funkcie: 28.08.2003
  (od: 03.06.2003 do: 06.10.2003)
Claude Meynard - člen
Rue du Colonel Fabien 27
Sartrouville 785 00
Francúzsko
Vznik funkcie: 13.04.2004
  (od: 03.06.2004 do: 25.01.2005)
Claude Meynard - člen
Rue du Colonel Fabien 27
Sartrouville 785 00
Francúzsko
Vznik funkcie: 13.04.2004 Skončenie funkcie: 16.12.2004
  (od: 26.01.2005 do: 25.01.2005)
Mgr. Petr Sekanina - predseda
Budějovická 351/16
Praha 4
Česká republika
Vznik funkcie: 28.06.2016 Skončenie funkcie: 31.12.2018
  (od: 01.01.2019 do: 31.12.2018)
Mgr. Petr Sekanina - predseda
Budějovická 351/16
Praha 4
Česká republika
Vznik funkcie: 28.06.2016
  (od: 02.07.2016 do: 31.12.2018)
Ing. Petr Tomášek
Nademlejnská 1063/2
Praha 9
Česká republika
Vznik funkcie: 28.06.2016
  (od: 02.07.2016 do: 31.12.2018)
Ing. Petr Tomášek
Nademlejnská 1063/2
Praha 9
Česká republika
Vznik funkcie: 28.06.2016 Skončenie funkcie: 31.12.2018
  (od: 01.01.2019 do: 31.12.2018)
Dr. Peter Weis - člen
Kantstrasse 5
St. Leon - Rot
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 31.10.2002
  (od: 27.01.2003 do: 19.12.2005)
Dr. Peter Weis - člen
Kantstrasse 5
St. Leon-Rot 687 89
Nemecko
Vznik funkcie: 15.11.2008
  (od: 30.12.2008 do: 10.06.2011)
Dr. Peter Weis - člen
Kantstrasse 5
St. Leon-Rot 687 89
Nemecko
Vznik funkcie: 15.11.2008 Skončenie funkcie: 27.05.2011
  (od: 11.06.2011 do: 10.06.2011)
Dr. Peter Weis - člen
Kantstrasse 5
St. Leon - Rot
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 31.10.2002 Skončenie funkcie: 14.11.2005
  (od: 20.12.2005 do: 19.12.2005)
Dr. Peter Weis - člen
Kantstrasse 5
St. Leon - Rot
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 14.11.2005 Skončenie funkcie: 14.11.2008
  (od: 30.12.2008 do: 29.12.2008)
Dr. Peter Weis - člen
Kantstrasse 5
St. Leon - Rot
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 14.11.2005
  (od: 20.12.2005 do: 29.12.2008)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť koná prostredníctvom predsedu predstavenstva a akéhokoľvek iného člena predstavenstva konajúcich spoločne alebo prostredníctvom ktorýchkoľvek troch členov predstavenstva konajúcich spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám, funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 15.01.2014)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú spoločné prejavy najmenej dvoch členov predstavenstva konajúcich spoločne, pričom jeden z nich musí byť predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám, funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 27.01.2003 do: 14.01.2014)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmemej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám, funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 01.01.2002 do: 26.01.2003)
Základné imanie: 
116 753 842,4 EUR Rozsah splatenia: 116 753 842,4 EUR
  (od: 30.12.2008)
3 516 682 000 Sk Rozsah splatenia: 3 516 682 000 Sk
  (od: 27.01.2003 do: 29.12.2008)
3 516 682 000 Sk
  (od: 01.01.2002 do: 26.01.2003)
Akcie: 
Počet: 3516682
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
  (od: 30.12.2008)
Počet: 3516682
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 26.01.2005 do: 29.12.2008)
Počet: 3516682
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 04.06.2002 do: 25.01.2005)
Počet: 3516682
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.01.2002 do: 03.06.2002)
Dozorná rada: 
Ing. Pavol Mertus
Staré Grunty 3643/326B
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 01.10.2020
  (od: 29.10.2020)
Ing. Ján Vido
J. D. Matejovie 1515/21
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 01.10.2020
  (od: 29.10.2020)
Ing. Rudolf Drexler
Dubie 122
Kysucké Nové Mesto 024 01
Vznik funkcie: 01.10.2020
  (od: 29.10.2020)
Ing. Michal Kováč
Rúbanisko 2/28
Lučenec 984 03
Vznik funkcie: 01.10.2020
  (od: 29.10.2020)
JUDr. Peter Hajduček
Pod vlekom 1393/11
Košice - Sever 040 01
Vznik funkcie: 01.10.2020
  (od: 29.10.2020)
Gary Mazzotti
Statenická 365
Praha - Západ, Statenice
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2020
  (od: 29.10.2020)
Doc. Ing. Juraj Altus , PhD
Lichardova 22
Žilina
Skončenie funkcie: 31.10.2002
  (od: 01.01.2002 do: 26.01.2003)
Ing. Jozef Antošík
Sad na studničkách 8191/4
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 01.04.2014
  (od: 26.04.2014 do: 10.01.2018)
Ing. Jozef Antošík
Sad na studničkách 8191/4
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 01.04.2014 Skončenie funkcie: 27.09.2017
  (od: 11.01.2018 do: 10.01.2018)
Ing. Jozef Antošík
Sad na studničkách 8191/4
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 28.09.2017
  (od: 11.01.2018 do: 31.12.2018)
Ing. Jozef Antošík
Sad na studničkách 8191/4
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 28.09.2017 Skončenie funkcie: 31.12.2018
  (od: 01.01.2019 do: 31.12.2018)
Ing. Zoltán Bán
Veterná 61
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 26.01.2006
  (od: 01.03.2006 do: 05.02.2007)
Ing. Zoltán Bán
Veterná 61
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 26.01.2006 Skončenie funkcie: 22.01.2007
  (od: 06.02.2007 do: 05.02.2007)
Ing. Zoltán Bán - člen
Veterná 61
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 31.10.2002
  (od: 27.01.2003 do: 25.01.2005)
Ing. Zoltán Bán - člen
Veterná 61
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 31.10.2002
  (od: 26.01.2005 do: 28.02.2006)
Ing. Zoltán Bán - člen
Veterná 61
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 31.10.2002 Skončenie funkcie: 26.01.2006
  (od: 01.03.2006 do: 28.02.2006)
Ing. Martin Baník
Družby 17
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 30.10.2010
  (od: 07.12.2010 do: 28.11.2012)
Ing. Martin Baník
Družby 17
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 30.10.2010 Skončenie funkcie: 31.10.2012
  (od: 29.11.2012 do: 28.11.2012)
JUDr. Marián Cesnek
Nededza 147/17
Nededza 013 02
Vznik funkcie: 01.11.2012
  (od: 29.11.2012 do: 30.06.2014)
JUDr. Marián Cesnek
Nededza 147/17
Nededza 013 02
Vznik funkcie: 01.11.2012 Skončenie funkcie: 16.06.2014
  (od: 01.07.2014 do: 30.06.2014)
Ing. Pavol Čerňan
Ďurčiná 361
Rajec 015 01
Vznik funkcie: 17.06.2014
  (od: 01.07.2014 do: 10.01.2017)
Ing. Pavol Čerňan
Ďurčiná 361
Rajec 015 01
Vznik funkcie: 17.06.2014 Skončenie funkcie: 20.12.2016
  (od: 11.01.2017 do: 10.01.2017)
Mgr. Karol Haťapka - predseda
Vretenová 4
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 21.12.2016
  (od: 11.01.2017 do: 31.12.2018)
Mgr. Karol Haťapka - predseda
Vretenová 4
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 21.12.2016 Skončenie funkcie: 31.12.2018
  (od: 01.01.2019 do: 31.12.2018)
Martin Hoffman
Hagarova 15
Bratislava
Vznik funkcie: 14.11.2005
  (od: 20.12.2005 do: 05.02.2007)
Martin Hoffman
Hagarova 15
Bratislava
Vznik funkcie: 14.11.2005 Skončenie funkcie: 22.01.2007
  (od: 06.02.2007 do: 05.02.2007)
Ing. Ján Hrušík
Čordákova 20
Košice
Vznik funkcie: 23.01.2007
  (od: 06.02.2007 do: 06.12.2010)
Ing. Ján Hrušík
Čordákova 20
Košice
Vznik funkcie: 23.01.2007 Skončenie funkcie: 29.10.2010
  (od: 07.12.2010 do: 06.12.2010)
Miroslav Hruška
84
Radoľa
Skončenie funkcie: 31.10.2002
  (od: 01.01.2002 do: 26.01.2003)
Miroslav Hruška
Radoľa 84
Kysucké Nové Mesto
Vznik funkcie: 15.01.2003
  (od: 28.02.2003 do: 25.01.2005)
Miroslav Hruška
Radoľa 84
Kysucké Nové Mesto
Vznik funkcie: 15.01.2003
  (od: 26.01.2005 do: 28.02.2006)
Miroslav Hruška
Radoľa 84
Kysucké Nové Mesto
Vznik funkcie: 15.01.2003 Skončenie funkcie: 19.01.2006
  (od: 01.03.2006 do: 28.02.2006)
Ing. Peter Huňor
Beniakova 5/A
Bratislava
Skončenie funkcie: 31.10.2002
  (od: 01.01.2002 do: 26.01.2003)
Ing. Peter Huňor - predseda
Beniakova 5/A
Bratislava
Vznik funkcie: 31.10.2002
  (od: 27.01.2003 do: 27.02.2003)
Ing. Peter Huňor
Beniakova 5/A
Bratislava
Vznik funkcie: 26.01.2006
  (od: 01.03.2006 do: 05.02.2007)
Ing. Peter Huňor
Beniakova 5/A
Bratislava
Vznik funkcie: 26.01.2006 Skončenie funkcie: 22.01.2007
  (od: 06.02.2007 do: 05.02.2007)
Ing. Peter Huňor - predseda
Beniakova 5/A
Bratislava
Vznik funkcie: 27.12.2002
  (od: 28.02.2003 do: 25.01.2005)
Ing. Peter Huňor - predseda
Beniakova 5/A
Bratislava
Vznik funkcie: 27.12.2002
  (od: 26.01.2005 do: 28.02.2006)
Ing. Peter Huňor - predseda
Beniakova 5/A
Bratislava
Vznik funkcie: 27.12.2002 Skončenie funkcie: 26.01.2006
  (od: 01.03.2006 do: 28.02.2006)
Ľubomír Hvojník
Mateja Bela 964
Nováky
Skončenie funkcie: 31.10.2002
  (od: 01.01.2002 do: 26.01.2003)
Ing. Ivan Ivanič - člen
Pod Hôrkami 18
Medzibrod 976 96
Vznik funkcie: 21.12.2016
  (od: 11.01.2017 do: 31.12.2018)
Ing. Ivan Ivanič - člen
Pod Hôrkami 18
Medzibrod 976 96
Vznik funkcie: 21.12.2016 Skončenie funkcie: 31.12.2018
  (od: 01.01.2019 do: 31.12.2018)
Mgr. Juraj Kadaši
Na záplotí 125/1
Nededza 013 02
Vznik funkcie: 29.04.2015
  (od: 13.05.2015 do: 03.07.2020)
Mgr. Juraj Kadaši
Na záplotí 125/1
Nededza 013 02
Vznik funkcie: 29.04.2015 Skončenie funkcie: 28.04.2020
  (od: 04.07.2020 do: 03.07.2020)
Ing. Milan Kepeňa
Haškova 31
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 13.04.2004
  (od: 03.06.2004 do: 19.12.2005)
Ing. Milan Kepeňa
Haškova 31
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 13.04.2004 Skončenie funkcie: 14.11.2005
  (od: 20.12.2005 do: 19.12.2005)
Ing. Konštantín Kičura
Družby 557/67
Lopej
Vznik funkcie: 23.01.2007
  (od: 06.02.2007 do: 06.12.2010)
Ing. Konštantín Kičura
Družby 557/67
Lopej
Vznik funkcie: 23.01.2007 Skončenie funkcie: 29.10.2010
  (od: 07.12.2010 do: 06.12.2010)
Ing. Peter Kliment
M.R.Štefánika 34/1
Žiar nad Hronom
Skončenie funkcie: 31.10.2002
  (od: 01.01.2002 do: 26.01.2003)
Bc. Ľubomír Kollárik
Vápenická 18
Prievidza
Skončenie funkcie: 31.10.2002
  (od: 01.01.2002 do: 26.01.2003)
Ing. Ľubomír Kollárik
Vápenická 18
Prievidza
Vznik funkcie: 15.01.2003
  (od: 28.02.2003 do: 25.01.2005)
Ing. Ľubomír Kollárik
Vápenická 18
Prievidza
Vznik funkcie: 15.01.2003
  (od: 26.01.2005 do: 28.02.2006)
Ing. Ľubomír Kollárik
Vápenická 18
Prievidza
Vznik funkcie: 15.01.2003 Skončenie funkcie: 19.01.2006
  (od: 01.03.2006 do: 28.02.2006)
Ing. Mgr. Lucia Korenčíková
Riazanská 74
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 27.08.2011
  (od: 29.09.2011 do: 28.11.2012)
Ing. Mgr. Lucia Korenčíková
Riazanská 74
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 27.08.2011 Skončenie funkcie: 31.10.2012
  (od: 29.11.2012 do: 28.11.2012)
Ing. Mikuláš Koščo
Hollého 33
Žilina
Skončenie funkcie: 31.10.2002
  (od: 01.01.2002 do: 26.01.2003)
Ing. Mikuláš Koščo
Hollého 33
Žilina
Vznik funkcie: 19.01.2006
  (od: 01.03.2006 do: 15.04.2009)
Ing. Mikuláš Koščo
Hollého 33
Žilina
Vznik funkcie: 19.01.2006 Skončenie funkcie: 26.02.2009
  (od: 16.04.2009 do: 15.04.2009)
Jozef Lahký - člen
Záhonok 1195/17
Zvolen
Vznik funkcie: 27.12.2002
  (od: 27.01.2003 do: 27.02.2003)
Ing. Jozef Lahký - člen
Záhonok 1195/17
Zvolen
Vznik funkcie: 27.12.2002
  (od: 28.02.2003 do: 25.01.2005)
Ing. Jozef Lahký - člen
Záhonok 1195/17
Zvolen
Vznik funkcie: 27.12.2002
  (od: 26.01.2005 do: 19.12.2005)
Ing. Jozef Lahký - člen
Záhonok 1195/17
Zvolen
Vznik funkcie: 27.12.2002 Skončenie funkcie: 14.11.2005
  (od: 20.12.2005 do: 19.12.2005)
Ing. Tibor Lehotský
Ovocinárska 1354/39
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 01.11.2012
  (od: 29.11.2012 do: 10.01.2017)
Ing. Tibor Lehotský
Ovocinárska 1354/39
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 01.11.2012 Skončenie funkcie: 20.12.2016
  (od: 11.01.2017 do: 10.01.2017)
Ing. Marián Liškay
Veľká Okružná 2134/74
Žilina
Skončenie funkcie: 31.10.2002
  (od: 01.01.2002 do: 26.01.2003)
Ing. Dušan Majer
74
Strelníky 976 55
Vznik funkcie: 26.02.2009
  (od: 16.04.2009 do: 19.04.2012)
Ing. Dušan Majer
74
Strelníky 976 55
Vznik funkcie: 26.02.2009 Skončenie funkcie: 28.03.2012
  (od: 20.04.2012 do: 19.04.2012)
Ing. Dušan Majer
74
Strelníky 976 55
Vznik funkcie: 29.03.2012
  (od: 20.04.2012 do: 12.05.2015)
Ing. Dušan Majer
74
Strelníky 976 55
Vznik funkcie: 29.03.2012 Skončenie funkcie: 29.04.2015
  (od: 13.05.2015 do: 12.05.2015)
Mgr. Ján Marosz
Trnavská 14
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 30.10.2010
  (od: 07.12.2010 do: 28.11.2012)
Mgr. Ján Marosz
Trnavská 14
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 30.10.2010 Skončenie funkcie: 31.10.2012
  (od: 29.11.2012 do: 28.11.2012)
Ing. Miroslav Martoník
Gen. Svobodu 1242/27
Sučany
Vznik funkcie: 19.01.2006
  (od: 01.03.2006 do: 15.04.2009)
Ing. Miroslav Martoník
Gen. Svobodu 1242/27
Sučany
Vznik funkcie: 19.01.2006 Skončenie funkcie: 26.02.2009
  (od: 16.04.2009 do: 15.04.2009)
Ing. Miroslav Martoník
Generála Svobodu 1242/27
Sučany 038 52
Vznik funkcie: 29.03.2012
  (od: 20.04.2012 do: 12.05.2015)
Ing. Miroslav Martoník
Generála Svobodu 1242/27
Sučany 038 52
Vznik funkcie: 29.03.2012 Skončenie funkcie: 29.04.2015
  (od: 13.05.2015 do: 12.05.2015)
Ing. Miroslav Martoník
Generála Svobodu 1242/27
Sučany 038 52
Vznik funkcie: 29.04.2015
  (od: 13.05.2015 do: 03.07.2020)
Ing. Miroslav Martoník
Generála Svobodu 1242/27
Sučany 038 52
Vznik funkcie: 29.04.2015 Skončenie funkcie: 28.04.2020
  (od: 04.07.2020 do: 03.07.2020)
Ing. Miroslav Martoník
Generála Svobodu 27/1242
Sučany 038 52
Vznik funkcie: 26.02.2009
  (od: 16.04.2009 do: 19.04.2012)
Ing. Miroslav Martoník
Generála Svobodu 27/1242
Sučany 038 52
Vznik funkcie: 26.02.2009 Skončenie funkcie: 28.03.2012
  (od: 20.04.2012 do: 19.04.2012)
Ing. Pavol Mertus
Strmý vŕšok 43
Bratislava
Vznik funkcie: 23.01.2007
  (od: 06.02.2007 do: 06.12.2010)
Ing. Pavol Mertus
Strmý vŕšok 43
Bratislava
Vznik funkcie: 23.01.2007 Skončenie funkcie: 29.10.2010
  (od: 07.12.2010 do: 06.12.2010)
Ján Ondrejka
1150/2
Liptovské Sliače
Vznik funkcie: 26.01.2006
  (od: 01.03.2006 do: 05.02.2007)
Ján Ondrejka
1150/2
Liptovské Sliače
Vznik funkcie: 26.01.2006 Skončenie funkcie: 22.01.2007
  (od: 06.02.2007 do: 05.02.2007)
Ján Ondrejka - člen
1150/2
Liptovské Sliače
Vznik funkcie: 31.10.2002
  (od: 27.01.2003 do: 25.01.2005)
Ján Ondrejka - člen
1150/2
Liptovské Sliače
Vznik funkcie: 31.10.2002
  (od: 26.01.2005 do: 28.02.2006)
Ján Ondrejka - člen
1150/2
Liptovské Sliače
Vznik funkcie: 31.10.2002 Skončenie funkcie: 26.01.2006
  (od: 01.03.2006 do: 28.02.2006)
PhDr. Ján Oravec , CSc.
23
Rozbehy
Skončenie funkcie: 31.10.2002
  (od: 01.01.2002 do: 26.01.2003)
Ing. Fedor Petrík - člen
Jozefská 14/4
Piešťany
Vznik funkcie: 31.10.2002
  (od: 27.01.2003 do: 29.12.2003)
Ing. Teodor Petrík - člen
Jozefská 14/4
Piešťany
Vznik funkcie: 31.10.2002
  (od: 30.12.2003 do: 02.06.2004)
Ing. Teodor Petrík - člen
Jozefská 14/4
Piešťany
Vznik funkcie: 31.10.2002 Skončenie funkcie: 13.04.2004
  (od: 03.06.2004 do: 02.06.2004)
Ing. Igor Pištík
Jedlíkova 1
Žilina 010 15
Vznik funkcie: 26.02.2009
  (od: 16.04.2009 do: 19.04.2012)
Ing. Igor Pištík
Jedlíkova 1
Žilina 010 15
Vznik funkcie: 26.02.2009 Skončenie funkcie: 28.03.2012
  (od: 20.04.2012 do: 19.04.2012)
Ing. Igor Pištík
Jedlíkova 1
Žilina 010 15
Vznik funkcie: 29.03.2012
  (od: 20.04.2012 do: 12.05.2015)
Ing. Igor Pištík
Jedlíkova 1
Žilina 010 15
Vznik funkcie: 29.03.2012 Skončenie funkcie: 29.04.2015
  (od: 13.05.2015 do: 12.05.2015)
Ing. Igor Pištík
Jedlíkova 1
Žilina 010 15
Vznik funkcie: 29.04.2015
  (od: 13.05.2015 do: 03.07.2020)
Ing. Igor Pištík
Jedlíkova 1
Žilina 010 15
Vznik funkcie: 29.04.2015 Skončenie funkcie: 28.04.2020
  (od: 04.07.2020 do: 03.07.2020)
Ing. Igor Pištík
Jedlíková 1
Žilina
Vznik funkcie: 15.01.2003
  (od: 28.02.2003 do: 25.01.2005)
Ing. Igor Pištík
Jedlíková 1
Žilina
Vznik funkcie: 15.01.2003
  (od: 26.01.2005 do: 28.02.2006)
Ing. Igor Pištík
Jedlíková 1
Žilina
Vznik funkcie: 15.01.2003 Skončenie funkcie: 19.01.2006
  (od: 01.03.2006 do: 28.02.2006)
Ing. Igor Pištík
Jedlíková 1
Žilina
Vznik funkcie: 19.01.2006
  (od: 01.03.2006 do: 15.04.2009)
Ing. Igor Pištík
Jedlíková 1
Žilina
Vznik funkcie: 19.01.2006 Skončenie funkcie: 26.02.2009
  (od: 16.04.2009 do: 15.04.2009)
Ľubomír Potočiar
Podzávoz 2919
Čadca 022 01
Vznik funkcie: 30.10.2010
  (od: 07.12.2010 do: 28.09.2011)
Ľubomír Potočiar
Podzávoz 2919
Čadca 022 01
Vznik funkcie: 30.10.2010 Skončenie funkcie: 19.07.2011
  (od: 29.09.2011 do: 28.09.2011)
Ing. Ivan Propper
Sabinovská 9
Bratislava
Skončenie funkcie: 31.10.2002
  (od: 01.01.2002 do: 26.01.2003)
Ing. Eduard Rada
1. mája 16
Banská Štiavnica
Vznik funkcie: 23.01.2007
  (od: 06.02.2007 do: 06.12.2010)
Ing. Eduard Rada
1. mája 16
Banská Štiavnica
Vznik funkcie: 23.01.2007 Skončenie funkcie: 29.10.2010
  (od: 07.12.2010 do: 06.12.2010)
Ing. Eduard Rada
1. mája 16
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 01.11.2012
  (od: 29.11.2012 do: 10.01.2017)
Ing. Eduard Rada
1. mája 16
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 01.11.2012 Skončenie funkcie: 20.12.2016
  (od: 11.01.2017 do: 10.01.2017)
Ing. Branislav Sidor - člen
Na križovatkách 37/C
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 21.12.2016
  (od: 11.01.2017 do: 01.12.2017)
Ing. Branislav Sidor - člen
Na križovatkách 37/C
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 21.12.2016 Skončenie funkcie: 02.09.2017
  (od: 02.12.2017 do: 01.12.2017)
Ing. Ján Smatana
Vŕbová 2
Bratislava
Vznik funkcie: 14.11.2005
  (od: 20.12.2005 do: 05.02.2007)
Ing. Ján Smatana
Vŕbová 2
Bratislava
Vznik funkcie: 14.11.2005 Skončenie funkcie: 22.01.2007
  (od: 06.02.2007 do: 05.02.2007)
Marek Spurný
Nová 914
Průhonice
Česká republika
Vznik funkcie: 28.11.2013
  (od: 06.12.2013 do: 25.04.2014)
Marek Spurný
Nová 914
Průhonice
Česká republika
Vznik funkcie: 28.11.2013 Skončenie funkcie: 31.03.2014
  (od: 26.04.2014 do: 25.04.2014)
Ing. Martin Šikulaj
Pri kríži 3
Bratislava
Skončenie funkcie: 31.10.2002
  (od: 01.01.2002 do: 26.01.2003)
JUDr. Peter Šimko
Ovocinárska 31
Žilina - Trnové
Vznik funkcie: 23.01.2007
  (od: 06.02.2007 do: 06.12.2010)
JUDr. Peter Šimko
Ovocinárska 31
Žilina - Trnové
Vznik funkcie: 23.01.2007 Skončenie funkcie: 29.10.2010
  (od: 07.12.2010 do: 06.12.2010)
Stanislav Škoda
Malé Kršteňany 180
Partizánske 958 03
Vznik funkcie: 30.10.2010
  (od: 07.12.2010 do: 28.11.2012)
Stanislav Škoda
Malé Kršteňany 180
Partizánske 958 03
Vznik funkcie: 30.10.2010 Skončenie funkcie: 31.10.2012
  (od: 29.11.2012 do: 28.11.2012)
Ing. Jozef Turianik
87
Rudina
Skončenie funkcie: 31.10.2002
  (od: 01.01.2002 do: 26.01.2003)
JUDr. Vladimír Urblík
Š. Moyzesa 55/18
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 01.11.2012
  (od: 29.11.2012 do: 10.01.2017)
JUDr. Vladimír Urblík
Š. Moyzesa 55/18
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 01.11.2012 Skončenie funkcie: 20.12.2016
  (od: 11.01.2017 do: 10.01.2017)
Ing. Ján Voštenák
Západ 1057/15-3
Trstená 028 01
Vznik funkcie: 01.11.2012
  (od: 29.11.2012 do: 10.01.2017)
Ing. Ján Voštenák
Západ 1057/15-3
Trstená 028 01
Vznik funkcie: 01.11.2012 Skončenie funkcie: 20.12.2016
  (od: 11.01.2017 do: 10.01.2017)
Ing. Ján Voštenák - člen
Západ 1057/15-3
Trstená 028 01
Vznik funkcie: 21.12.2016
  (od: 11.01.2017 do: 31.12.2018)
Ing. Ján Voštenák - člen
Západ 1057/15-3
Trstená 028 01
Vznik funkcie: 21.12.2016 Skončenie funkcie: 31.12.2018
  (od: 01.01.2019 do: 31.12.2018)
Ing. Róbert Žiak
Fraňa Kráľa 866/32
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 30.10.2010
  (od: 07.12.2010 do: 28.11.2012)
Ing. Róbert Žiak
Fraňa Kráľa 866/32
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 30.10.2010 Skončenie funkcie: 31.10.2012
  (od: 29.11.2012 do: 28.11.2012)
JUDr. Peter Hajduček
Pod vlekom 1393/11
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.01.2019 Skončenie funkcie: 30.09.2020
  (od: 29.10.2020 do: 28.10.2020)
JUDr. Peter Hajduček
Pod vlekom 1393/11
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 01.01.2019 do: 28.10.2020)
Ing. Marcela Kumštárová
Muľka 37
Trebelovce 985 31
Vznik funkcie: 01.01.2019 Skončenie funkcie: 30.09.2020
  (od: 29.10.2020 do: 28.10.2020)
Ing. Marcela Kumštárová
Muľka 37
Trebelovce 985 31
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 01.01.2019 do: 28.10.2020)
PaedDr. Jozef Bojčík , MPH
Poľovnícka 6
Košice 040 11
Vznik funkcie: 01.01.2019 Skončenie funkcie: 30.09.2020
  (od: 29.10.2020 do: 28.10.2020)
Ing. Vladimír Macášek
Dubie 123
Kysucké Nové Mesto 024 01
Vznik funkcie: 01.01.2019 Skončenie funkcie: 30.09.2020
  (od: 29.10.2020 do: 28.10.2020)
Ing. Drahomír Múdry
Gaštanová 1008/25
Bytča 014 01
Vznik funkcie: 01.01.2019 Skončenie funkcie: 30.09.2020
  (od: 29.10.2020 do: 28.10.2020)
PaedDr. Jozef Bojčík , MPH
Poľovnícka 6
Košice 040 11
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 01.01.2019 do: 28.10.2020)
Ing. Vladimír Macášek
Dubie 123
Kysucké Nové Mesto 024 01
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 01.01.2019 do: 28.10.2020)
Ing. Drahomír Múdry
Gaštanová 1008/25
Bytča 014 01
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 01.01.2019 do: 28.10.2020)
Brice Francois Jean-Paul Alleman - podpredseda
5 rue Jean Bologne
Paríž
Francúzska republika
Vznik funkcie: 31.10.2002
  (od: 27.01.2003 do: 19.12.2005)
Brice Francois Jean-Paul Alleman - podpredseda
5 rue Jean Bologne
Paríž
Francúzska republika
Vznik funkcie: 31.10.2002 Skončenie funkcie: 14.11.2005
  (od: 20.12.2005 do: 19.12.2005)
Brice Francois Jean-Paul Alleman
Rue Jean Bologne 5
Paris
Francúzsko
Vznik funkcie: 14.11.2005
  (od: 20.12.2005 do: 29.12.2008)
Brice Francois Jean-Paul Alleman
Rue Jean Bologne 5
Paris
Francúzsko
Vznik funkcie: 14.11.2005 Skončenie funkcie: 14.11.2008
  (od: 30.12.2008 do: 29.12.2008)
Brice Alleman
rue Jean Bologne 5
Paris 750 16
Francúzsko
Vznik funkcie: 15.11.2008
  (od: 30.12.2008 do: 27.05.2011)
Brice Alleman
rue Jean Bologne 5
Paris 750 16
Francúzsko
Vznik funkcie: 15.11.2008 Skončenie funkcie: 07.03.2011
  (od: 28.05.2011 do: 27.05.2011)
Pierre René Louis Aumont
rue Choron 9
Paris 750 09
Francúzska republika
Vznik funkcie: 28.05.2011
  (od: 11.06.2011 do: 05.12.2013)
Pierre René Louis Aumont
rue Choron 9
Paris 750 09
Francúzska republika
Vznik funkcie: 28.05.2011 Skončenie funkcie: 28.11.2013
  (od: 06.12.2013 do: 05.12.2013)
Gerard Roth
Passage St. Anne Popincourt 8
Paris 750 11
Francúzsko
Vznik funkcie: 08.03.2011
  (od: 28.05.2011 do: 10.06.2011)
Gerard Roth
Passage St. Anne Popincourt 8
Paris 750 11
Francúzsko
Vznik funkcie: 08.03.2011 Skončenie funkcie: 27.05.2011
  (od: 11.06.2011 do: 10.06.2011)
William Price
Brondesbury Road 99
Londýn NW66RY
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 01.01.2019 Skončenie funkcie: 30.09.2020
  (od: 29.10.2020 do: 28.10.2020)
William Price
Brondesbury Road 99
Londýn NW66RY
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 01.01.2019 do: 28.10.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa dňa 17.12.2001 v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s § 12 zák.č. 92/1991 Zb. a schválením stanov ako právny nástupca zrušeného štátneho podniku Stredoslovenské energetické závody, štátny podnik Žilina, IČO: 00 152 161, ktorý bol zrušený rozhodnutím vlády SR č. 686 z 18.07.2001 a v zmysle zák.č. 92/1991 Zb.
  (od: 01.01.2002)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 22.04.2002 bola schválená zmena stanov.
  (od: 04.06.2002)
Na valnom zhromaždení dňa 27.12.2002 bola schválená zmena stanov.
  (od: 27.01.2003)
Na valnom zhromaždení dňa 14.5.2003 bola schválená zmena členov predstavenstva.
  (od: 03.06.2003)
Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 16.7. a 28.8.2003 schválilo výmenu podpredsedu a členov predstavenstva.
  (od: 29.09.2003)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.10.2003 schválilo výmenu predsedu predstavenstva.
  (od: 05.12.2003)
Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka medzi predávajúcim Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 a kupujúcim Metrológia EV, spol. s r.o., Republiky 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 411 141 zo dňa 15.12.2003.
  (od: 30.12.2003)
Zmena zápisu vyplývajúca z premeny menovitých hodnôt základného imania na menu EUR s účinnosťou najskôr od 01.01.2009.
  (od: 01.05.2009)
Vklad „časti podniku Obchod“ do imania spoločnosti Stredoslovenská energetika Obchod, a.s., so sídlom: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, pri zvýšení jej základného imania nepeňažným vkladom časti podniku jej jediného akcionára, spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008, s účinnosťou od 01.01.2019. Vklad „časti podniku Výroba“ do imania spoločnosti SSE - MVE, s.r.o., so sídlom: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 599, pri zvýšení jej základného imania nepeňažným vkladom časti podniku jej jediného spoločníka, spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008, s účinnosťou od 01.01.2019.
  (od: 01.01.2019)
Predaj: 
*
Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka medzi predávajúcim Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina, IČO:36 403 008 a kupujúcim Elektroenergetické montáže, a.s., Pri Rajčianke 6, Žilina, IČO:36 412 767 zo dňa 28.7.2004.
  (od: 01.09.2004)
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákoníka medzi predávajúcim Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 a kupujúcim Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO: 36 442 151 zo dňa 17.12.2014.
  (od: 13.05.2015)
*
Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákoníka medzi predávajúcim Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 a kupujúcim Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 zo dňa 25.11.2015, účinná dňom 31.12.2015.
  (od: 31.12.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  23.03.2023
Dátum výpisu:  25.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)