Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10330/L

Obchodné meno: 
Žilinská teplárenská, a.s.
  (od: 28.12.2001)
Sídlo: 
Košická 11
Žilina 011 87
  (od: 11.02.2006)
Košická 11
Žilina 010 47
  (od: 28.12.2001 do: 10.02.2006)
IČO: 
36 403 032
  (od: 28.12.2001)
Deň zápisu: 
01.01.2002
  (od: 28.12.2001)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 28.12.2001)
Predmet činnosti: 
nákup, rozvod a odbyt elektriny a tepla, včítane poskytovania služieb súvisiacich s dodávkou, odberom, alebo používaním elektriny a tepla
  (od: 28.12.2001)
poradenská služba v energetike
  (od: 28.12.2001)
prenájom podnikových rekreačných zariadení
  (od: 28.12.2001)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 28.12.2001)
revízie elektrických zariadení a sietí
  (od: 28.12.2001)
elektroinštalácie
  (od: 28.12.2001)
ubytovacie služby /ubytovne/
  (od: 28.12.2001)
zásobovanie teplom - výroba a rozvod tepla
  (od: 31.07.2009)
elektroenergetika - výroba elektriny, dodávka elektriny
  (od: 31.07.2009)
odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
  (od: 31.07.2009)
oprava a údržba plynových zariadení
  (od: 31.07.2009)
odborné prehliadky, odborné skúšky tlakových zariadení
  (od: 31.07.2009)
výdaj dovezenej stravy
  (od: 31.07.2009)
prenájom nehnuteľností
  (od: 31.07.2009)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 31.07.2009)
sprostredkovanie dopravy
  (od: 31.07.2009)
údržba, oprava tlakových zariadení
  (od: 31.07.2009)
oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení
  (od: 07.08.2009)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - tlakových
  (od: 20.09.2014)
zámočníctvo
  (od: 20.09.2014)
kovoobrábanie
  (od: 20.09.2014)
poskytovanie energetických služieb v rozsahu: návrh projektu zameraného na efektívnosť pri používanie energie a jeho realizácia, monitorovanie a hodnotenie spotreby energie, dodávka energetických zariadení
  (od: 20.09.2014)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 29.03.2018)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 29.03.2018)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 10.06.2021)
Vedenie účtovníctva
  (od: 10.06.2021)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 10.06.2021)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 10.06.2021)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
zemné práce
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
automatizované spracovanie dát
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmlúv s autormi
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
ubytovacie a stravovacie služby
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
cestná nákladná motorová doprava tovaru
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
nepravidelná preprava osôb
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
výroba, opravy a montáž meradiel
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
prevádzkovanie lyžiarskeho vleku
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
prenájom parkovacej plochy
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
prenájom mechanizmov a mechanizačných prostriedkov, stavebných strojov a zariadení s obsluhou
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
poskytovanie telekomunikačných služieb mimo verejnej hlasovej telefónnej služby
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb prostredníctvom pozemných satelitných staníc a sietí VSAT
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
projekčné, montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach jednotnej telekomunikačnej siete
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
výroba elektrickej energie
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
poskytovanie verejných telekomunikačných služieb okrem verejnej hlasovej telefónnej služby a výstavbu verejnej telekomunikačnej infraštruktúry
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
prevádzkovanie vlastnej ochrany
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
ostatné obchodné služby, - 1. diagnostika točivých strojov, - 1.1 meranie vibrácií podľa ISO 2372, - 1.2 meranie vibrácií /0-20 kHz/ a ich frekvenčná analýza, - 1.3 meranie rozbehových a dobehových kriviek turbín, alebo iných väčších strojov /vhodné na určenie kritických otáčok/, - 1.4 dynamické vyvažovanie rotorov v jednej, alebo dvoch rovinách, priamo na strojoch, bez montáže, za predpokladu prístupu rotujúcu časť, - 1.5 diagnóza ložísk a ozubených kolies, - 1.6 diagnostika chvenia mechanických častí výkonových transformátorov, - 2. ustanovanie sústrojenstiev pomocou laserovej optiky, 3. meranie hrúbky stien pomocou laserovej optiky, - 4. zameriavanie potrubných trás a hľadanie únikov médií na potrubiach prístrojovým vybavením firmy SEBA DYNATRONIC, FEROLUX HL 2000, - 5. kalorimetria uhlia
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
grafické a textové práce pomocou výpočtovej techniky
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
laminovanie
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
fotografické práce
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
reklamná činnosť
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
výroba, požičiavanie a distribúcia videokaziet
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
dovoz elektrickej energie
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
tranzit el. energie
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
výkup el. energie
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
inštalácia a opravy el. strojov a prístrojov
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
montáž, oprava výrobkov a zariadení priemyselnej elektroniky a výpočtovej techniky
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
prenájom energetických zariadení
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
výpočty tepelných strát budov a objektov
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
organizovanie školení
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
výroba tepla
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
zámočníctvo a kovoobrábanie
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
výroba cementového tovaru
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
montáž, údržba a opravy na vyhradených zdvíhacích zariadeniach a tlakových nádobách
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
opravy ventilov a posúvačových uzáverov
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
výroba stavebno-stolárska a tesárska, stolárstvo
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
oprava elektromerov, montáž vodomerov a meračov tepla
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
meranie a vytyčovanie podzemných vedení
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
kalibrácia meradiel el. veličín
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 28.12.2001)
Mgr. Pavol Dubovský - Člen predstavenstva
Kamenná 600/43
Strečno 013 24
Vznik funkcie: 28.05.2020
  (od: 01.07.2020)
Ing. Viliam Mrvečka - Člen a predseda predstavenstva
Teplička nad Váhom 950
Teplička nad Váhom 013 01
Vznik funkcie: 28.05.2020
  (od: 01.07.2020)
Ing. Marcel Vrátný - Člen predstavenstva
1967
Rychvald 735 32
Česká republika
Vznik funkcie: 01.12.2020
  (od: 05.01.2021)
Ing. Milan Bada - člen
Železničná 1013/43
Teplička nad Váhom 013 01
Vznik funkcie: 19.07.2012
  (od: 31.07.2012 do: 19.09.2014)
Ing. Milan Bada - člen
Železničná 1013/43
Teplička nad Váhom 013 01
Vznik funkcie: 19.07.2012 Skončenie funkcie: 14.08.2014
  (od: 20.09.2014 do: 19.09.2014)
Ing. Ivan Doletina - člen
Slnečné stráne 42
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 26.09.2018
  (od: 07.11.2018 do: 30.06.2020)
Ing. Ivan Doletina - člen
Slnečné stráne 42
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 26.09.2018 Skončenie funkcie: 27.05.2020
  (od: 01.07.2020 do: 30.06.2020)
Ing. Ján Ďurana - člen
Záhrady 849
Varín
Vznik funkcie: 10.11.2005
  (od: 11.02.2006 do: 12.10.2006)
Ing. Ján Ďurana - člen
Záhrady 849
Varín
Vznik funkcie: 10.11.2005 Skončenie funkcie: 04.10.2006
  (od: 13.10.2006 do: 12.10.2006)
Ing. Zoltán Fehér - člen
507
Matúškovo 925 01
Vznik funkcie: 30.08.2010
  (od: 10.09.2010 do: 30.07.2012)
Ing. Zoltán Fehér - člen
507
Matúškovo 925 01
Vznik funkcie: 30.08.2010 Skončenie funkcie: 18.07.2012
  (od: 31.07.2012 do: 30.07.2012)
Ing. Viliam Foltín, , CSc.
Miletičova 12
Bratislava
  (od: 28.12.2001 do: 18.04.2005)
Ing. Viliam Foltín, , CSc. - predseda
Miletičova 12
Bratislava
  (od: 19.04.2005 do: 20.04.2005)
Ing. Viliam Foltín, , CSc. - predseda
Miletičova 12
Bratislava
Skončenie funkcie: 28.11.2003
  (od: 21.04.2005 do: 20.04.2005)
Ing. Martin Golis - predseda
Fojstvo 1247
Raková 023 51
Vznik funkcie: 30.08.2010
  (od: 10.09.2010 do: 30.07.2012)
Ing. Martin Golis - predseda
Fojstvo 1247
Raková 023 51
Vznik funkcie: 30.08.2010 Skončenie funkcie: 18.07.2012
  (od: 31.07.2012 do: 30.07.2012)
JUDr. Karol Gordík - člen
Nitrianska 1593/1
Žilina
Vznik funkcie: 10.11.2005
  (od: 11.02.2006 do: 09.09.2010)
JUDr. Karol Gordík - člen
Nitrianska 1593/1
Žilina
Vznik funkcie: 10.11.2005 Skončenie funkcie: 30.08.2010
  (od: 10.09.2010 do: 09.09.2010)
Ing. Igor Gubala - predseda
Tulská 4
Žilina
Vznik funkcie: 28.11.2003
  (od: 21.04.2005 do: 12.10.2006)
Ing. Igor Gubala - predseda
Tulská 4
Žilina
Vznik funkcie: 28.11.2003 Skončenie funkcie: 04.10.2006
  (od: 13.10.2006 do: 12.10.2006)
Ing. Macel Hrobárik - podpredseda
Antona Bernoláka 2181/52
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 30.08.2010
  (od: 10.09.2010 do: 27.09.2010)
Ing. Marcel Hrobárik - člen
Antona Bernoláka 52
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 19.07.2012
  (od: 31.07.2012 do: 19.09.2014)
Ing. Marcel Hrobárik - člen
Antona Bernoláka 52
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 19.07.2012 Skončenie funkcie: 14.08.2014
  (od: 20.09.2014 do: 19.09.2014)
Ing. Marcel Hrobárik - podpredseda
Antona Bernoláka 2181/52
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 30.08.2010
  (od: 28.09.2010 do: 30.07.2012)
Ing. Marcel Hrobárik - podpredseda
Antona Bernoláka 2181/52
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 30.08.2010 Skončenie funkcie: 18.07.2012
  (od: 31.07.2012 do: 30.07.2012)
Ing. Ladislav Hudík
Nanterská 1681/12
Žilina
  (od: 28.12.2001 do: 18.04.2005)
Ing. Ladislav Hudík
Nanterská 1681/12
Žilina
Skončenie funkcie: 03.06.2003
  (od: 19.04.2005 do: 18.04.2005)
Ing. Ivan Chaban - člen
Ovocinárska 681/28
Žilina
Vznik funkcie: 04.10.2006
  (od: 13.10.2006 do: 30.07.2009)
Ing. Ivan Chaban - člen
Ovocinárska 681/28
Žilina
Vznik funkcie: 04.10.2006 Skončenie funkcie: 22.06.2007
  (od: 31.07.2009 do: 30.07.2009)
Emília Chachulová - Člen predstavenstva
Oščadnica 1258
Oščadnica 023 01
Vznik funkcie: 17.06.2020
  (od: 01.07.2020 do: 04.01.2021)
Emília Chachulová - Člen predstavenstva
Oščadnica 1258
Oščadnica 023 01
Vznik funkcie: 17.06.2020 Skončenie funkcie: 30.11.2020
  (od: 05.01.2021 do: 04.01.2021)
prof. Ing. Alica Kalašová , PhD. - člen
Kollárova 24
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 16.11.2011
  (od: 04.07.2012 do: 30.07.2012)
prof. Ing. Alica Kalašová , PhD. - člen
Kollárova 24
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 16.11.2011 Skončenie funkcie: 18.07.2012
  (od: 31.07.2012 do: 30.07.2012)
Ing. Juraj Kapitulík
189
Žilina - Brodno
Vznik funkcie: 03.06.2003
  (od: 19.04.2005 do: 20.04.2005)
Ing. Juraj Kapitulík
189
Žilina - Brodno
Vznik funkcie: 03.06.2003 Skončenie funkcie: 28.11.2003
  (od: 21.04.2005 do: 20.04.2005)
Ing. Juraj Kapitulík
189
Žilina - Brodno
Vznik funkcie: 28.11.2003
  (od: 21.04.2005 do: 10.02.2006)
Ing. Juraj Kapitulík
189
Žilina - Brodno
Vznik funkcie: 28.11.2003 Skončenie funkcie: 10.11.2005
  (od: 11.02.2006 do: 10.02.2006)
Ing. Juraj Králik - predseda
149
Horný Hričov
Vznik funkcie: 04.10.2006
  (od: 13.10.2006 do: 09.09.2010)
Ing. Juraj Králik - predseda
149
Horný Hričov
Vznik funkcie: 04.10.2006 Skončenie funkcie: 30.08.2010
  (od: 10.09.2010 do: 09.09.2010)
Ing. František Lukáč
Revolučná 1344/12
Kysucké Nové Mesto
  (od: 28.12.2001 do: 05.03.2002)
Ing. František Lukáč - predseda
Revolučná 1344/12
Kysucké Nové Mesto
  (od: 06.03.2002 do: 18.04.2005)
Ing. František Lukáč - predseda
Revolučná 1344/12
Kysucké Nové Mesto
Skončenie funkcie: 03.06.2003
  (od: 19.04.2005 do: 18.04.2005)
Ing. Viliam Mikuláš - podpredseda
Predmestská 1711/46
Žilina
Vznik funkcie: 03.06.2003
  (od: 19.04.2005 do: 20.04.2005)
Ing. Viliam Mikuláš - podpredseda
Predmestská 1711/46
Žilina
Vznik funkcie: 03.06.2003 Skončenie funkcie: 28.11.2003
  (od: 21.04.2005 do: 20.04.2005)
Ing. Viliam Mikuláš - podpredseda
Predmestská 1711/46
Žilina
Vznik funkcie: 28.11.2003
  (od: 21.04.2005 do: 12.10.2006)
Ing. Viliam Mikuláš - podpredseda
Predmestská 1711/46
Žilina
Vznik funkcie: 28.11.2003 Skončenie funkcie: 04.10.2006
  (od: 13.10.2006 do: 12.10.2006)
Ing. Jaroslav Ondák - člen
Víťazstva 65
Stráňavy 013 25
Vznik funkcie: 15.08.2014
  (od: 20.09.2014 do: 10.11.2016)
Ing. Jaroslav Ondák - člen
Víťazstva 65
Stráňavy 013 25
Vznik funkcie: 15.08.2014 Skončenie funkcie: 01.11.2016
  (od: 11.11.2016 do: 10.11.2016)
Ing. Jaroslav Ondák - člen
Víťazstva 69
Stráňavy 013 25
Vznik funkcie: 02.11.2016
  (od: 11.11.2016 do: 30.06.2020)
Ing. Jaroslav Ondák - člen
Víťazstva 69
Stráňavy 013 25
Vznik funkcie: 02.11.2016 Skončenie funkcie: 27.05.2020
  (od: 01.07.2020 do: 30.06.2020)
Ing. Jaroslav Ondák - podpredseda
Víťazstva 65
Stráňavy 013 25
Vznik funkcie: 19.07.2012
  (od: 31.07.2012 do: 19.09.2014)
Ing. Jaroslav Ondák - podpredseda
Víťazstva 65
Stráňavy 013 25
Vznik funkcie: 19.07.2012 Skončenie funkcie: 14.08.2014
  (od: 20.09.2014 do: 19.09.2014)
Marián Pavlo
Rudolfa Dilonga 5
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 27.09.2007
  (od: 31.07.2009 do: 09.09.2010)
Marián Pavlo
Rudolfa Dilonga 5
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 27.09.2007 Skončenie funkcie: 30.08.2010
  (od: 10.09.2010 do: 09.09.2010)
Ing. Anton Poláček - člen
Hliny 1420/20
Považská Bystrica
Vznik funkcie: 04.10.2006
  (od: 13.10.2006 do: 09.09.2010)
Ing. Anton Poláček - člen
Hliny 1420/20
Považská Bystrica
Vznik funkcie: 04.10.2006 Skončenie funkcie: 30.08.2010
  (od: 10.09.2010 do: 09.09.2010)
Ing. František Pompura - predseda
Partizánska 244/9
Liptovský Hrádok 033 01
Vznik funkcie: 02.11.2016
  (od: 11.11.2016 do: 30.06.2020)
Ing. František Pompura - predseda
Partizánska 244/9
Liptovský Hrádok 033 01
Vznik funkcie: 02.11.2016 Skončenie funkcie: 27.05.2020
  (od: 01.07.2020 do: 30.06.2020)
Ing. Miroslav Sipták
Lichardova 2
Žilina
  (od: 28.12.2001 do: 05.03.2002)
Ing. Miroslav Sipták - člen
409
Zborov nad Bystricou 023 33
Vznik funkcie: 02.11.2016
  (od: 11.11.2016 do: 06.11.2018)
Ing. Miroslav Sipták - člen
409
Zborov nad Bystricou 023 33
Vznik funkcie: 02.11.2016 Skončenie funkcie: 25.09.2018
  (od: 07.11.2018 do: 06.11.2018)
Ing. Miroslav Sipták - podpredseda
Lichardova 2
Žilina
  (od: 06.03.2002 do: 18.04.2005)
Ing. Miroslav Sipták - podpredseda
Lichardova 2
Žilina
Skončenie funkcie: 03.06.2003
  (od: 19.04.2005 do: 18.04.2005)
Ing. Marián Smik
R. Jašíka 338
Kláštor pod Znievom
  (od: 28.12.2001 do: 18.04.2005)
Ing. Marián Smik
R. Jašíka 338
Kláštor pod Znievom
Skončenie funkcie: 03.06.2003
  (od: 19.04.2005 do: 18.04.2005)
Ing. Igor Stalmašek - predseda
832
Rosina 013 22
Vznik funkcie: 19.07.2012
  (od: 31.07.2012 do: 10.11.2016)
Ing. Igor Stalmašek - predseda
832
Rosina 013 22
Vznik funkcie: 19.07.2012 Skončenie funkcie: 01.11.2016
  (od: 11.11.2016 do: 10.11.2016)
Ing. Pavol Strapáč
Energetikov 165/16
Žilina
Vznik funkcie: 03.06.2003
  (od: 19.04.2005 do: 20.04.2005)
Ing. Pavol Strapáč
Energetikov 165/16
Žilina
Vznik funkcie: 03.06.2003 Skončenie funkcie: 28.11.2003
  (od: 21.04.2005 do: 20.04.2005)
Ing. Pavol Strapáč
Energetikov 165/16
Žilina
Vznik funkcie: 28.11.2003
  (od: 21.04.2005 do: 10.02.2006)
Ing. Pavol Strapáč
Energetikov 165/16
Žilina
Vznik funkcie: 28.11.2003 Skončenie funkcie: 10.11.2005
  (od: 11.02.2006 do: 10.02.2006)
Ing. Milan Svitana - člen
171
Podhorie 013 18
Vznik funkcie: 30.08.2010
  (od: 10.09.2010 do: 20.05.2011)
Ing. Milan Svitana - člen
171
Podhorie 013 18
Vznik funkcie: 30.08.2010 Skončenie funkcie: 18.05.2011
  (od: 21.05.2011 do: 20.05.2011)
Ing. Vladimír Štefánik
Farská 239
Varín
Vznik funkcie: 03.06.2003
  (od: 19.04.2005 do: 20.04.2005)
Ing. Vladimír Štefánik
Farská 239
Varín
Vznik funkcie: 03.06.2003 Skončenie funkcie: 28.11.2003
  (od: 21.04.2005 do: 20.04.2005)
Ing. Vladimír Štefánik
Farská 239
Varín
Vznik funkcie: 28.11.2003
  (od: 21.04.2005 do: 12.10.2006)
Ing. Vladimír Štefánik
Farská 239
Varín
Vznik funkcie: 28.11.2003 Skončenie funkcie: 04.10.2006
  (od: 13.10.2006 do: 12.10.2006)
Ing. Jozef Štrba - člen
Kopanice 666/1
Žilina 010 07
Vznik funkcie: 19.07.2012
  (od: 31.07.2012 do: 10.11.2016)
Ing. Jozef Štrba - člen
Kopanice 666/1
Žilina 010 07
Vznik funkcie: 19.07.2012 Skončenie funkcie: 01.11.2016
  (od: 11.11.2016 do: 10.11.2016)
JUDr. Ľuboslava Vendrinská - podpredseda
Sad na Studničkách 20
Žilina
Vznik funkcie: 04.10.2006
  (od: 13.10.2006 do: 09.09.2010)
JUDr. Ľuboslava Vendrinská - podpredseda
Sad na Studničkách 20
Žilina
Vznik funkcie: 04.10.2006 Skončenie funkcie: 30.08.2010
  (od: 10.09.2010 do: 09.09.2010)
Bc. Jozef Zapletal - člen
722
Stará Bystrica 023 04
Vznik funkcie: 30.08.2010
  (od: 10.09.2010 do: 30.07.2012)
Bc. Jozef Zapletal - člen
722
Stará Bystrica 023 04
Vznik funkcie: 30.08.2010 Skončenie funkcie: 18.07.2012
  (od: 31.07.2012 do: 30.07.2012)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 07.11.2018)
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 20.09.2014 do: 06.11.2018)
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva, alebo predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva poverení členovia predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 15.02.2011 do: 19.09.2014)
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z toho jeden predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 28.09.2010 do: 14.02.2011)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia prestavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia prestavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 28.12.2001 do: 27.09.2010)
Základné imanie: 
22 894 753,2 EUR Rozsah splatenia: 22 894 753,2 EUR
  (od: 31.07.2009)
689 601 000 Sk
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
Akcie: 
Počet: 689601
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
  (od: 31.07.2009)
Počet: 689601
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.12.2001 do: 30.07.2009)
Akcionár: 
MH Manažment, a.s.
Trnavská cesta 100
Bratislava 821 01
  (od: 11.11.2016)
Fond národného majetku Slovenskej republiky
Trnavská cesta 100
Bratislava 821 01
  (od: 13.08.2013 do: 10.11.2016)
Dozorná rada: 
JUDr. Magdaléna Hromcová
Mariánske námestie 195/10
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 17.06.2020
  (od: 01.07.2020)
Ing. Vladimír Sagan
165
Hôrky 010 04
Vznik funkcie: 25.11.2020
  (od: 05.01.2021)
Anton Adamus
Žltá 6
Žilina
Vznik funkcie: 03.06.2003
  (od: 19.04.2005 do: 10.02.2006)
Anton Adamus
Žltá 6
Žilina
Vznik funkcie: 03.06.2003 Skončenie funkcie: 10.11.2005
  (od: 11.02.2006 do: 10.02.2006)
Ján Brigant
Komenského 55
Žilina
  (od: 28.12.2001 do: 18.04.2005)
Ján Brigant
Komenského 55
Žilina
Skončenie funkcie: 03.06.2003
  (od: 19.04.2005 do: 18.04.2005)
Ing. Marián Cisarik
Dubová 3272/15
Žilina 010 07
Vznik funkcie: 19.07.2012
  (od: 31.07.2012 do: 19.09.2014)
Ing. Marián Cisarik
Dubová 3272/15
Žilina 010 07
Vznik funkcie: 19.07.2012 Skončenie funkcie: 14.08.2014
  (od: 20.09.2014 do: 19.09.2014)
RNDr. Milan Čelko , CSc.
Gemerská 5/13
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 18.01.2007
  (od: 31.07.2009 do: 09.09.2010)
RNDr. Milan Čelko , CSc.
Gemerská 5/13
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 18.01.2007 Skončenie funkcie: 30.08.2010
  (od: 10.09.2010 do: 09.09.2010)
Ing. Pavol Čerňan
Ďurčiná 203
Rajec 015 01
Vznik funkcie: 19.07.2012
  (od: 31.07.2012 do: 04.07.2013)
Ing. Pavol Čerňan
Ďurčiná 203
Rajec 015 01
Vznik funkcie: 19.07.2012 Skončenie funkcie: 05.06.2013
  (od: 05.07.2013 do: 04.07.2013)
JUDr. Milan Fraňa
459
Drietoma
Vznik funkcie: 03.06.2003
  (od: 19.04.2005 do: 30.07.2009)
JUDr. Milan Fraňa
459
Drietoma
Vznik funkcie: 03.06.2003 Skončenie funkcie: 18.01.2007
  (od: 31.07.2009 do: 30.07.2009)
Ing. Peter Funtík
Marček 7
Svederník 013 32
Vznik funkcie: 06.06.2013
  (od: 05.07.2013 do: 10.11.2016)
Ing. Peter Funtík
Marček 7
Svederník 013 32
Vznik funkcie: 06.06.2013 Skončenie funkcie: 03.11.2016
  (od: 11.11.2016 do: 10.11.2016)
JUDr. Karol Gordík
Nitrianska 1
Žilina
  (od: 28.12.2001 do: 18.04.2005)
JUDr. Karol Gordík
Nitrianska 1
Žilina
Skončenie funkcie: 03.06.2003
  (od: 19.04.2005 do: 18.04.2005)
Milan Halama
Záborského 5
Žilina
Vznik funkcie: 26.01.2005
  (od: 22.04.2005 do: 30.07.2009)
Milan Halama
Záborského 5
Žilina
Vznik funkcie: 26.01.2005 Skončenie funkcie: 23.08.2008
  (od: 31.07.2009 do: 30.07.2009)
Eduard Hančin
Riečna 483
Rajecké Teplice 013 13
Vznik funkcie: 23.11.2011
  (od: 04.07.2012 do: 19.09.2014)
Eduard Hančin
Riečna 483
Rajecké Teplice 013 13
Vznik funkcie: 23.11.2011 Skončenie funkcie: 14.08.2014
  (od: 20.09.2014 do: 19.09.2014)
Ing. František Holeša
Mojmírova 3194/26
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 19.07.2012
  (od: 31.07.2012 do: 10.11.2016)
Ing. František Holeša
Mojmírova 3194/26
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 19.07.2012 Skončenie funkcie: 03.11.2016
  (od: 11.11.2016 do: 10.11.2016)
Ing. František Holeša
Mojmírova 3194/26
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 04.11.2016
  (od: 11.11.2016 do: 30.06.2020)
Ing. František Holeša
Mojmírova 3194/26
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 04.11.2016 Skončenie funkcie: 16.06.2020
  (od: 01.07.2020 do: 30.06.2020)
Juraj Hollý
Dubová 1
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 23.04.2008
  (od: 31.07.2009 do: 03.07.2012)
Juraj Hollý
Dubová 1
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 23.04.2008 Skončenie funkcie: 23.11.2011
  (od: 04.07.2012 do: 03.07.2012)
Ing. Mikuláš Kačaliak
Borova 20
Žilina
Vznik funkcie: 03.06.2003
  (od: 19.04.2005 do: 30.07.2009)
Ing. Mikuláš Kačaliak
Borova 20
Žilina
Vznik funkcie: 03.06.2003 Skončenie funkcie: 18.01.2007
  (od: 31.07.2009 do: 30.07.2009)
Štefan Klačko
Klemensova 18/1114
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 18.01.2007
  (od: 31.07.2009 do: 09.09.2010)
Štefan Klačko
Klemensova 18/1114
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 18.01.2007 Skončenie funkcie: 30.08.2010
  (od: 10.09.2010 do: 09.09.2010)
Pavol Košš
Borova 26
Žilina
Vznik funkcie: 26.01.2005
  (od: 22.04.2005 do: 30.07.2009)
Pavol Košš
Borova 26
Žilina
Vznik funkcie: 26.01.2005 Skončenie funkcie: 28.04.2008
  (od: 31.07.2009 do: 30.07.2009)
Pavol Košš
Borova 26
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 23.04.2008
  (od: 31.07.2009 do: 03.07.2012)
Pavol Košš
Borova 26
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 23.04.2008 Skončenie funkcie: 23.11.2011
  (od: 04.07.2012 do: 03.07.2012)
Pavol Košš
Borova 26
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 23.11.2011
  (od: 04.07.2012 do: 19.09.2014)
Pavol Košš
Borova 26
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 23.11.2011 Skončenie funkcie: 14.08.2014
  (od: 20.09.2014 do: 19.09.2014)
Mgr. Martin Kovačič - člen
Svetlá 4167/7
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 19.07.2012
  (od: 31.07.2012 do: 19.09.2014)
Mgr. Martin Kovačič - člen
Svetlá 4167/7
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 19.07.2012 Skončenie funkcie: 14.08.2014
  (od: 20.09.2014 do: 19.09.2014)
Ing. Pavol Kováčik
Ametystova 7
Žilina
Vznik funkcie: 03.06.2003
  (od: 19.04.2005 do: 10.02.2006)
Ing. Pavol Kováčik
Ametystova 7
Žilina
Vznik funkcie: 03.06.2003 Skončenie funkcie: 10.11.2005
  (od: 11.02.2006 do: 10.02.2006)
Ing. Matúš Krajči
SNP 240
Belá 013 05
Vznik funkcie: 16.11.2011
  (od: 04.07.2012 do: 30.07.2012)
Ing. Matúš Krajči
SNP 240
Belá 013 05
Vznik funkcie: 16.11.2011 Skončenie funkcie: 18.07.2012
  (od: 31.07.2012 do: 30.07.2012)
Milan Kráľ
Jaseňová 6
Žilina
  (od: 28.12.2001 do: 21.04.2005)
Milan Kráľ
Jaseňová 6
Žilina
Skončenie funkcie: 26.01.2005
  (od: 22.04.2005 do: 21.04.2005)
Ing. Miroslav Kundrík
43
Dolná Tižina 013 04
Vznik funkcie: 18.01.2007
  (od: 31.07.2009 do: 09.09.2010)
Ing. Miroslav Kundrík
43
Dolná Tižina 013 04
Vznik funkcie: 18.01.2007 Skončenie funkcie: 30.08.2010
  (od: 10.09.2010 do: 09.09.2010)
Ing. Štefan Lemko
Antona Bernoláka 438/11
Varín 013 03
Vznik funkcie: 30.08.2010
  (od: 10.09.2010 do: 30.07.2012)
Ing. Štefan Lemko
Antona Bernoláka 438/11
Varín 013 03
Vznik funkcie: 30.08.2010 Skončenie funkcie: 18.07.2012
  (od: 31.07.2012 do: 30.07.2012)
Ing. Mária Mačugová
Legerského 19
Bratislava
Vznik funkcie: 10.11.2005
  (od: 11.02.2006 do: 30.07.2009)
Ing. Mária Mačugová
Legerského 19
Bratislava
Vznik funkcie: 10.11.2005 Skončenie funkcie: 18.01.2007
  (od: 31.07.2009 do: 30.07.2009)
Ing. Miroslav Mariaš
Sklodowskej 4
Bratislava
  (od: 28.12.2001 do: 18.04.2005)
Ing. Miroslav Mariaš
Sklodowskej 4
Bratislava
Skončenie funkcie: 03.06.2003
  (od: 19.04.2005 do: 18.04.2005)
Ivan Mičky
336
Turie 013 12
Vznik funkcie: 23.04.2008
  (od: 31.07.2009 do: 03.07.2012)
Ivan Mičky
336
Turie 013 12
Vznik funkcie: 23.04.2008 Skončenie funkcie: 23.11.2011
  (od: 04.07.2012 do: 03.07.2012)
Drahomír Mihálek
Kaplinská 3
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 14.11.2012
  (od: 14.12.2012 do: 19.09.2014)
Drahomír Mihálek
Kaplinská 3
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 14.11.2012 Skončenie funkcie: 14.08.2014
  (od: 20.09.2014 do: 19.09.2014)
Ing. Jozef Michalko
Osikova 16/58
Žilina
Vznik funkcie: 03.06.2003
  (od: 19.04.2005 do: 30.07.2009)
Ing. Jozef Michalko
Osikova 16/58
Žilina
Vznik funkcie: 03.06.2003 Skončenie funkcie: 18.01.2007
  (od: 31.07.2009 do: 30.07.2009)
Ing. Viliam Mrvečka
Hviezdoslavova 950
Teplička nad Váhom
Vznik funkcie: 26.01.2005
  (od: 22.04.2005 do: 30.07.2009)
Ing. Viliam Mrvečka
Hviezdoslavova 950
Teplička nad Váhom
Vznik funkcie: 26.01.2005 Skončenie funkcie: 23.04.2008
  (od: 31.07.2009 do: 30.07.2009)
Ing. Marianna Ondrová
Björnsonova 3046/16
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
Vznik funkcie: 17.06.2020
  (od: 01.07.2020 do: 04.01.2021)
Ing. Marianna Ondrová
Björnsonova 3046/16
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
Vznik funkcie: 17.06.2020 Skončenie funkcie: 30.09.2020
  (od: 05.01.2021 do: 04.01.2021)
Peter Pamula
Turecká 48
Dobšiná 049 25
Vznik funkcie: 27.09.2007
  (od: 31.07.2009 do: 09.09.2010)
Peter Pamula
Turecká 48
Dobšiná 049 25
Vznik funkcie: 27.09.2007 Skončenie funkcie: 30.08.2010
  (od: 10.09.2010 do: 09.09.2010)
Ing. Rastislav Pavlík
Platanová 16
Žilina
  (od: 28.12.2001 do: 18.04.2005)
Ing. Rastislav Pavlík
Platanová 16
Žilina
Skončenie funkcie: 03.06.2003
  (od: 19.04.2005 do: 18.04.2005)
Alžbeta Porubcová
nám. Gen. M.R. Štefánika 830/4
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 18.01.2007
  (od: 31.07.2009 do: 09.09.2010)
Alžbeta Porubcová
nám. Gen. M.R. Štefánika 830/4
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 18.01.2007 Skončenie funkcie: 30.08.2010
  (od: 10.09.2010 do: 09.09.2010)
Ing. Marian Rafaj
Smikova 1
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 30.08.2010
  (od: 10.09.2010 do: 30.07.2012)
Ing. Marian Rafaj
Smikova 1
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 30.08.2010 Skončenie funkcie: 18.07.2012
  (od: 31.07.2012 do: 30.07.2012)
Ing. Vladimír Sagan
165
Hôrky 010 04
Vznik funkcie: 24.11.2017
  (od: 07.11.2018 do: 04.01.2021)
Ing. Vladimír Sagan
165
Hôrky 010 04
Vznik funkcie: 24.11.2017 Skončenie funkcie: 24.11.2020
  (od: 05.01.2021 do: 04.01.2021)
Ing. Vladimír Sagan
Hôrky 165
Žilina 010 04
Vznik funkcie: 23.11.2011
  (od: 04.07.2012 do: 06.11.2018)
Ing. Vladimír Sagan
Hôrky 165
Žilina 010 04
Vznik funkcie: 23.11.2011 Skončenie funkcie: 23.11.2017
  (od: 07.11.2018 do: 06.11.2018)
Ing. Dušan Ševčík
158
Istebné 027 53
Vznik funkcie: 19.07.2012
  (od: 31.07.2012 do: 13.12.2012)
Ing. Dušan Ševčík
158
Istebné 027 53
Vznik funkcie: 19.07.2012 Skončenie funkcie: 14.11.2012
  (od: 14.12.2012 do: 13.12.2012)
Ing. Emil Šinko
Veľká Okružná 46
Žilina
  (od: 28.12.2001 do: 21.04.2005)
Ing. Emil Šinko
Veľká Okružná 46
Žilina
Skončenie funkcie: 26.01.2005
  (od: 22.04.2005 do: 21.04.2005)
Ing. Vladimír Štefánik
Farská 239
Varín 013 03
Vznik funkcie: 30.08.2010
  (od: 10.09.2010 do: 20.05.2011)
Ing. Vladimír Štefánik
Farská 239
Varín 013 03
Vznik funkcie: 30.08.2010 Skončenie funkcie: 18.05.2011
  (od: 21.05.2011 do: 20.05.2011)
Ľubomír Šteiniger
ČSA 1306/105G
Kysucké Nové Mesto
Vznik funkcie: 03.06.2003
  (od: 19.04.2005 do: 30.07.2009)
Ľubomír Šteiniger
ČSA 1306/105G
Kysucké Nové Mesto
Vznik funkcie: 03.06.2003 Skončenie funkcie: 18.01.2007
  (od: 31.07.2009 do: 30.07.2009)
Mgr. Ľubomír Šteiniger
ČSA 1306
Kysucké Nové Mesto 024 04
Vznik funkcie: 30.08.2010
  (od: 10.09.2010 do: 30.07.2012)
Mgr. Ľubomír Šteiniger
ČSA 1306
Kysucké Nové Mesto 024 04
Vznik funkcie: 30.08.2010 Skončenie funkcie: 18.07.2012
  (od: 31.07.2012 do: 30.07.2012)
JUDr. Bc. Naďa Švachová
Republiky 1008/33
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 04.11.2016
  (od: 07.11.2018 do: 30.06.2020)
JUDr. Bc. Naďa Švachová
Republiky 1008/33
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 04.11.2016 Skončenie funkcie: 16.06.2020
  (od: 01.07.2020 do: 30.06.2020)
Ing. Mgr. Lenka Tibenská
Zátureckého 14
Bratislava
Vznik funkcie: 10.11.2005
  (od: 11.02.2006 do: 30.07.2009)
Ing. Mgr. Lenka Tibenská
Zátureckého 14
Bratislava
Vznik funkcie: 10.11.2005 Skončenie funkcie: 18.01.2007
  (od: 31.07.2009 do: 30.07.2009)
Vladimír Tomaštík
Na Rybník 764/11
Teplička nad Váhom
  (od: 28.12.2001 do: 21.04.2005)
Vladimír Tomaštík
Na Rybník 764/11
Teplička nad Váhom
Skončenie funkcie: 26.01.2005
  (od: 22.04.2005 do: 21.04.2005)
Mgr. Miroslav Torous - člen
Rozkvet 2079/172
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 19.07.2012
  (od: 31.07.2012 do: 19.09.2014)
Mgr. Miroslav Torous - člen
Rozkvet 2079/172
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 19.07.2012 Skončenie funkcie: 14.08.2014
  (od: 20.09.2014 do: 19.09.2014)
Ing. Michal Uherčík
Dušana Makovického 5188/28
Martin - Zátučie 036 01
Vznik funkcie: 30.08.2010
  (od: 10.09.2010 do: 20.05.2011)
Ing. Michal Uherčík
Dušana Makovického 5188/28
Martin - Zátučie 036 01
Vznik funkcie: 30.08.2010 Skončenie funkcie: 18.05.2011
  (od: 21.05.2011 do: 20.05.2011)
JUDr. Bc. Naďa Vajdová
Republiky 1008/33
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 04.11.2016
  (od: 11.11.2016 do: 06.11.2018)
Ing. Jozef Vereš
Frivaldského 825/9
Rajec 015 01
Vznik funkcie: 30.08.2010
  (od: 10.09.2010 do: 30.07.2012)
Ing. Jozef Vereš
Frivaldského 825/9
Rajec 015 01
Vznik funkcie: 30.08.2010 Skončenie funkcie: 18.07.2012
  (od: 31.07.2012 do: 30.07.2012)
Ing. Jozef Zábojník
Čajakova 11
Žilina
  (od: 28.12.2001 do: 18.04.2005)
Ing. Jozef Zábojník
Čajakova 11
Žilina
Skončenie funkcie: 03.06.2003
  (od: 19.04.2005 do: 18.04.2005)
JUDr. Štefan Zajac
Námestie Ľ. Fullu 1665/7
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 18.01.2007
  (od: 31.07.2009 do: 09.09.2010)
JUDr. Štefan Zajac
Námestie Ľ. Fullu 1665/7
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 18.01.2007 Skončenie funkcie: 30.08.2010
  (od: 10.09.2010 do: 09.09.2010)
Ing. Róbert Zemánek
Znievska 8
Bratislava
  (od: 28.12.2001 do: 18.04.2005)
Ing. Róbert Zemánek
Znievska 8
Bratislava
Skončenie funkcie: 03.06.2003
  (od: 19.04.2005 do: 18.04.2005)
Ing. Anton Turoň , PhD.
Baničova 3390/19
Žilina 010 15
Vznik funkcie: 01.10.2020 Skončenie funkcie: 23.04.2021
  (od: 10.06.2021 do: 09.06.2021)
Ing. Anton Turoň , PhD.
Baničova 3390/19
Žilina 010 15
Vznik funkcie: 01.10.2020
  (od: 05.01.2021 do: 09.06.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená v zmysle § 154 a nasl. Obch. zákonníka na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 17.12. 2001, v zmysle § 171 Obch. zákonníka, jednorázovo, schválením stanov, ako právny nástupca zrušených Stredoslovenských energetických závodov, štátneho podniku, so sídlom ul. Republiky 5, 010 47 Žilina, IČO: 00 152 161.
  (od: 28.12.2001)
Na zasadnutí valného zhromaždenia bola schválená zmena stanov.
  (od: 06.03.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  14.06.2021
Dátum výpisu:  17.06.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)