Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13148/P

Business name: 
BARDTERM, s.r.o.
  (from: 11/05/2001)
Registered seat: 
Moyzesova 7
Bardejov 085 01
  (from: 11/05/2001)
Identification number (IČO): 
36 476 277
  (from: 11/05/2001)
Date of entry: 
11/05/2001
  (from: 11/05/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/05/2001)
Objects of the company: 
kúrenárske práce
  (from: 11/05/2001)
vodoinštalatérske práce
  (from: 11/05/2001)
plynoinštalatérske práce
  (from: 11/05/2001)
elektroinštalatérske práce
  (from: 11/05/2001)
montáž, revízie a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 11/05/2001)
kancelárske služby
  (from: 11/05/2001)
spracovanie údajov
  (from: 11/05/2001)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 11/05/2001)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a technologických celkov
  (from: 11/05/2001)
prenájom automobilov
  (from: 11/05/2001)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 11/05/2001)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 11/05/2001)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 11/05/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/05/2001)
faktoring a forfaiting
  (from: 11/05/2001)
poradenská činnosť v rozsahu podnikania
  (from: 11/05/2001)
výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 102,5 MW; z toho plynné palivo 102,5 MW
  (from: 01/24/2002)
výroba elektriny: celkový inštalovaný výkon 1,5 MW; z toho plynné palivo 1,5 MW
  (from: 01/24/2002)
rozvod elektriny: dĺžka podzemných vedení podľa napäťových hladín - 0,1 km/22kW
  (from: 01/24/2002)
rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 102,5 MW
  (from: 01/24/2002)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 01/01/2016)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 12/01/2016)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 12/01/2016)
Partners: 
Mesto Bardejov IČO: 00 321 842
Radničné námestie 16
Bardejov 085 01
Slovak Republic
  (from: 08/20/2022)
Contribution of each member: 
Mesto Bardejov
Amount of investment: 2 296 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 296 640 EUR
  (from: 08/20/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/05/2001)
Ing. Mária Vaňková
Ťačevská 1573/32
Bardejov 085 01
From: 07/01/2013
  (from: 07/16/2013)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/05/2001)
Capital: 
2 296 640 EUR Paid up: 2 296 640 EUR
  (from: 08/10/2019)
Supervisory board: 
Slavomír Hudák
Tačevská 611/24
Bardejov 085 01
From: 11/27/2014
  (from: 12/31/2014)
Mgr. Eva Kučová
Moyzesova 10
Bardejov 085 01
From: 11/27/2014
  (from: 12/31/2014)
Ing. Andrea Štefanková
Orechová 23
Bardejov 085 01
From: 12/08/2022
  (from: 01/25/2023)
Ing. Stanislav Soroka
Homolkova 3959/7
Bardejov 085 01
From: 12/08/2022
  (from: 01/25/2023)
Ing. Ján Pecuch
Jiráskova 22
Bardejov 085 01
From: 12/08/2022
  (from: 01/25/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 302/01, Nz 274/01 zo dňa 27.9.2001 spísanou JUDr. Jánom Hamarom, notárom v Bardejove podľa § 105 a nasl. ust. zák. č.513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 11/05/2001)
Dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 15.1.2002.
  (from: 01/24/2002)
Date of updating data in databases:  03/27/2023
Date of extract :  03/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person