Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13099/P

Business name: 
STAVMAX Humenné, s.r.o.
  (from: 10/16/2001)
Registered seat: 
Tolstého 108
Humenné 066 01
  (from: 09/10/2011)
Tolstého 1
Humenné 066 01
  (from: 10/16/2001 until: 09/09/2011)
Identification number (IČO): 
36 475 823
  (from: 10/16/2001)
Date of entry: 
10/16/2001
  (from: 10/16/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/16/2001)
Objects of the company: 
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 10/16/2001)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 10/16/2001)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 10/16/2001)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 10/16/2001)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 10/16/2001)
murárstvo
  (from: 10/16/2001)
tesárstvo
  (from: 10/16/2001)
pokrývačstvo
  (from: 10/16/2001)
klampiarstvo
  (from: 10/16/2001)
izolatérstvo
  (from: 10/16/2001)
vodoinštalatérstvo
  (from: 10/16/2001)
kúrenárstvo
  (from: 10/16/2001)
inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
  (from: 10/16/2001)
elektroinštalatérstvo
  (from: 10/16/2001)
plynoinštalatérstvo
  (from: 10/16/2001)
Partners: 
Ing. Igor Karško
Agátová 2875/5
Humenné
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Marián Gerboc
Agátová 2874/3
Humenné
Slovak Republic
  (from: 10/16/2001 until: 09/09/2011)
Ing. Jaroslav Pčola
Agátova 2876/7
Humenné 066 01
Slovak Republic
  (from: 11/01/2007 until: 09/09/2011)
Ing. Jaroslav Pčola
Podhorská 2126/86
Snina
Slovak Republic
  (from: 10/16/2001 until: 10/31/2007)
Ing. Vladimír Vaško
Agátová 2873/1
Humenné
Slovak Republic
  (from: 10/16/2001 until: 09/09/2011)
Ing. Igor Karško
Agátová 2875/5
Humenné
Slovak Republic
  (from: 10/16/2001 until: 05/25/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Igor Karško
  (from: 09/10/2011 until: 05/25/2022)
Ing. Igor Karško
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/26/2022)
Marián Gerboc
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/16/2001 until: 01/28/2010)
Ing. Jaroslav Pčola
  (from: 10/16/2001 until: 10/31/2007)
Ing. Jaroslav Pčola
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/01/2007 until: 01/28/2010)
Ing. Igor Karško
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/16/2001 until: 01/28/2010)
Ing. Vladimír Vaško
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/16/2001 until: 01/28/2010)
Marián Gerboc
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 01/29/2010 until: 09/09/2011)
Ing. Jaroslav Pčola
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 01/29/2010 until: 09/09/2011)
Ing. Igor Karško
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 01/29/2010 until: 09/09/2011)
Ing. Vladimír Vaško
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 01/29/2010 until: 09/09/2011)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/16/2001)
Ing. Igor Karško
Agátová 2875/5
Humenné
From: 10/16/2001
  (from: 05/26/2022)
Marián Gerboc
Agátová 2874/3
Humenné
  (from: 10/16/2001 until: 06/14/2004)
Marián Gerboc
Agátová 2874/3
Humenné
From: 10/16/2001
  (from: 06/15/2004 until: 09/09/2011)
Marián Gerboc
Agátová 2874/3
Humenné
From: 10/16/2001 Until: 06/28/2011
  (from: 09/10/2011 until: 09/09/2011)
Ing. Igor Karško
Agátová 2875/5
Humenné
  (from: 10/16/2001 until: 06/14/2004)
Ing. Jaroslav Pčola
Podhorská 2126/86
Snina
  (from: 10/16/2001 until: 06/14/2004)
Ing. Jaroslav Pčola
Agátova 2876/7
Humenné 066 01
From: 10/16/2001
  (from: 11/01/2007 until: 09/09/2011)
Ing. Jaroslav Pčola
Agátova 2876/7
Humenné 066 01
From: 10/16/2001 Until: 06/28/2011
  (from: 09/10/2011 until: 09/09/2011)
Ing. Jaroslav Pčola
Podhorská 2126/86
Snina
From: 10/16/2001
  (from: 06/15/2004 until: 10/31/2007)
Ing. Vladimír Vaško
Agátová 2873/1
Humenné
  (from: 10/16/2001 until: 06/14/2004)
Ing. Vladimír Vaško
Agátová 2873/1
Humenné
From: 10/16/2001
  (from: 06/15/2004 until: 09/09/2011)
Ing. Vladimír Vaško
Agátová 2873/1
Humenné
From: 10/16/2001 Until: 06/28/2011
  (from: 09/10/2011 until: 09/09/2011)
Ing. Igor Karško
Agátová 2875/5
Humenné
From: 10/16/2001
  (from: 06/15/2004 until: 05/25/2022)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/16/2001)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 09/10/2011)
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 01/29/2010 until: 09/09/2011)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/30/2003 until: 01/28/2010)
200 000 Sk
  (from: 10/16/2001 until: 01/29/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.9.2001 podľa ust. § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 10/16/2001)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 30.9.2002 - úplné znenie.
  (from: 01/30/2003)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person