Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10232/P

Business name: 
CLEAN ENERGY SERVICES, a.s.
  (from: 04/16/2010)
Registered seat: 
Priemyselná štvrť 13
Sabinov 083 01
  (from: 08/11/2022)
Identification number (IČO): 
36 475 866
  (from: 10/18/2001)
Date of entry: 
10/18/2001
  (from: 10/18/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/18/2001)
Objects of the company: 
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu zariadenia s napätím nad 1000V a s obmedzením napätia do 400 kV zariadenia s napätím do 1000V bleskozvodov
  (from: 10/18/2001)
prípravné práce pre stavbu, zemné práce a demolácia
  (from: 10/18/2001)
práce vykonávané strojnými mechanizmami
  (from: 10/18/2001)
výroba a montáž kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 10/18/2001)
maliarske a natieračské práce
  (from: 10/18/2001)
omietkárske práce
  (from: 10/18/2001)
obkladačské a podlahárske práce
  (from: 10/18/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/18/2001)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 10/18/2001)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 10/18/2001)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 10/18/2001)
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení využívajúcich premenu alternatívnych zdrojov energie na elektrickú a tepelnú energiu
  (from: 04/16/2010)
projektovania konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 04/16/2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/16/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/18/2001)
Ing. Jozef Berdis - predseda
Murgašova 7
Sabinov 083 01
From: 05/27/2005
  (from: 06/28/2005)
Ing. Tibor Harčarik
Štúrova 574/7
Sabinov 083 01
From: 01/05/2010
  (from: 04/16/2010)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú členovia predstavenstva samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/18/2001)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 04/16/2010)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 04/16/2010)
Stockholder: 
Ing. Jozef Berdis
Murgašova 7
Sabinov 083 01
  (from: 05/26/2022)
Supervisory board: 
Beáta Berdisová
Murgašova 250/7
Sabinov 083 01
From: 01/05/2010
  (from: 04/16/2010)
Gabriela Harčariková
Štúrova 574/7
Sabinov 083 01
From: 01/05/2010
  (from: 04/16/2010)
Davíd Berdis
Murgašova 250/7
Sabinov 083 01
From: 01/05/2010
  (from: 04/16/2010)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 586/01, Nz 580/01 zo dňa 15.10.2001 spísanej JUDr. Jánom Marušinom, notárom v Prešove podľa § 154 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 10/18/2001)
Date of updating data in databases:  06/05/2023
Date of extract :  06/06/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person