Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  75/L

Obchodné meno: 
ZVL ŽILINA, a.s.
  (od: 18.02.1998 do: 21.09.2010)
ZVL Žilina akciová spoločnosť
  (od: 24.04.1992 do: 17.02.1998)
Sídlo: 
Na stanicu
Žilina 010 09
  (od: 24.04.1992 do: 21.09.2010)
IČO: 
31 561 926
  (od: 24.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 24.04.1992)
Deň výmazu: 
22.09.2010
  (od: 22.09.2010)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 26 Exre/48/2007-383 zo dňa 27.07.2010 súd povolil výmaz spoločnosti, nakoľko po zrušení konkurzu nezostal v spoločnosti žiadny majetok.
  (od: 22.09.2010)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 24.04.1992)
Predmet činnosti: 
výroba a odbyt: * valivých ložísk * klznych ložísk * náradia * jednoúčelových strojov a zariadení
  (od: 24.04.1992 do: 16.05.1993)
zahranično-obchodná činnosť: * vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby spoločnosti: hs 848201 hs 8482209 hs 8482306 hs 8482501 hs 8482918 * dovoz vecí do ČSFR určených k využitiu vo výrobe spoločnosti
  (od: 24.04.1992 do: 16.05.1993)
vykonávanie obchodných a ubytovacích služieb v podnikovo-vzdelávacom zariadení pre cudzie osoby
  (od: 24.04.1992 do: 16.05.1993)
vykonávanie dopravných služieb podnikovou dopravou pre cudzie osoby
  (od: 24.04.1992 do: 16.05.1993)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu vyhl. FMZO č. 533/1990 Zb. o udeľovaní povolení k zahranično-obchodnej činnosti, o vykonávaní zahranično-obchodnej činnosti bez registrácie alebo povolenia a o vykonávaní zahra- nično-obchodnej činnosti zahraničnými osobami
  (od: 24.04.1992 do: 16.05.1993)
vykonávanie maloobchodnej činnosti v priestoroch podnikového bufetu
  (od: 24.04.1992 do: 16.05.1993)
vykonávanie maloobchodnej činnosti, predaj výrobkov z vlastnej produkcie občanom
  (od: 24.04.1992 do: 16.05.1993)
ubytovanie v podnikovej ubytovni
  (od: 17.05.1993 do: 24.01.1999)
výroba ložísk, náradia a nástrojov
  (od: 17.05.1993 do: 21.09.2010)
výroba jednoúčel. strojov a zariadení, súčiastok a náhr. diel.
  (od: 17.05.1993 do: 21.09.2010)
obchodná činnosť mimo koncesovaných živností
  (od: 17.05.1993 do: 21.09.2010)
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (od: 17.05.1993 do: 21.09.2010)
prenájom dopravných prostriedkov
  (od: 17.05.1993 do: 21.09.2010)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 17.05.1993 do: 21.09.2010)
cestná nákladná doprava
  (od: 29.11.1995 do: 21.09.2010)
nepravidelná doprava osôb
  (od: 29.11.1995 do: 21.09.2010)
vlastná ochrana majetku podľa § 3 písm c/ body 1,3,5,8,11, zákona č. 379/97 Z.z.
  (od: 29.09.1998 do: 21.09.2010)
prenájom parkovacích plôch
  (od: 25.01.1999 do: 21.09.2010)
umývanie vozidiel
  (od: 25.01.1999 do: 21.09.2010)
výdaj dovezenej stravy
  (od: 25.01.1999 do: 21.09.2010)
upratovacie práce
  (od: 25.01.1999 do: 21.09.2010)
technik požiarnej ochrany
  (od: 25.01.1999 do: 21.09.2010)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 24.04.1992 do: 21.09.2010)
Peter B e l č í k - člen
Smreková 29
Žilina
  (od: 24.04.1992 do: 16.08.1993)
Ing. Ondrej Baláž - člen
Trnavská 2
Žilina
  (od: 29.11.1995 do: 29.09.1997)
Pavol C h m u l í k - člen
Javorová 2/26
Žilina
  (od: 24.04.1992 do: 16.08.1993)
Ing. Marián Faško , CSc. - člen
Gabajova 24
Žilina
  (od: 17.08.1993 do: 29.12.1996)
Ing. Marián Faško , CSc. - podpredseda
Gabajova 24
Žilina
  (od: 30.12.1996 do: 24.01.1999)
Ing. Marián Faško, , CSc. - člen
Gabajova 24
Žilina
  (od: 05.10.1999 do: 12.12.1999)
Ing. Marián Faško, , CSc. - podpredseda
Gabajova 24
Žilina
  (od: 25.01.1999 do: 04.10.1999)
Ing. Anna H e r š i c o v á - člen
Leningradská 1
Žilina
  (od: 24.04.1992 do: 16.08.1993)
Ing. Anton Imrišek - člen
114
Kľače
  (od: 30.09.1997 do: 12.12.1999)
Ing. Anton Ježík - člen
Hliny 1418/10
Považská Bystrica
  (od: 24.09.1997 do: 04.10.1999)
Ing. Eleonóra K o l e d o v á - člen
Novomeského 6
Žilina
  (od: 24.04.1992 do: 16.08.1993)
Ing. Ivan K u b í k - podpredseda
Bajzova 14
Žilina
  (od: 24.04.1992 do: 16.08.1993)
Ing. Ľubomír Kubinec - člen
Javorová 2
Žilina
  (od: 29.11.1995 do: 03.02.1998)
Ing. Ján Kvietok - podpredseda
127
Povina
  (od: 13.12.1999 do: 21.09.2010)
Ing. Viktor Leščinský - člen
Antona Bernoláka 2201/20
Žilina
  (od: 13.12.1999 do: 21.09.2010)
Ing. František Mikolaj - člen
70
Kotrčiná Lúčka
  (od: 04.02.1998 do: 15.03.1998)
Ing. František Mikolaj - člen
70
Kotrčiná Lúčka
  (od: 25.01.1999 do: 04.10.1999)
Ing. Milan N o v o t n ý - predseda
255
Bystrička
  (od: 24.04.1992 do: 28.11.1995)
Ing. Milan N o v o t n ý - predseda
255
Bystrička
  (od: 29.11.1995 do: 29.12.1996)
Ing. František Nikolaj - člen
70
Kotrčiná Lúčka
  (od: 16.03.1998 do: 24.01.1999)
Doc. Ing. Michal O b m a š č í k , CSc. - člen
Wolkerova 39
Žilina
  (od: 24.04.1992 do: 16.08.1993)
Ing. Jozef Polčica - člen
Bulharská 23
Žilina
  (od: 17.08.1993 do: 28.11.1995)
Ing. Jozef Polčica - člen
Bulharská 23
Žilina
  (od: 29.11.1995 do: 23.09.1997)
Ing. Jozef Štofik - podpredseda
Kubínska 1105/8
Žilina
  (od: 05.10.1999 do: 12.12.1999)
Ing. Jozef Štofik - predseda
Kubínska 1105/8
Žilina
  (od: 13.12.1999 do: 21.09.2010)
Ing. Alojz Štrbák - člen
Sládkovičova 1223/10
Kysucké Nové Mesto
  (od: 17.08.1993 do: 28.11.1995)
Ing. Martin Švaňa - člen
218
Dunajov
  (od: 05.10.1999 do: 12.12.1999)
Ing. Ľubomír Trúchly , CSc. - predseda
Na Podstráni 1273
Kysucké Nové Mesto
  (od: 30.12.1996 do: 24.01.1999)
Ing. Ľubomír Trúchly, , CSc. - predseda
Na Podstráni 1273
Kysucké Nové Mesto
  (od: 25.01.1999 do: 12.12.1999)
Ing. Miroslav Vajs - člen
Štúrova 1303/41
Kysucké Nové Mesto
  (od: 17.08.1993 do: 28.11.1995)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosť a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 24.04.1992 do: 21.09.2010)
Prokúra: 
JUDr. Mária Danišková
Ovocinárska 27
Žilina
  (od: 02.07.1992 do: 16.08.1993)
Základné imanie: 
283 746 600 Sk
  (od: 11.05.1998 do: 21.09.2010)
183 745 800 Sk
  (od: 16.03.1998 do: 10.05.1998)
176 296 000 Sk
  (od: 29.11.1995 do: 15.03.1998)
204 162 000 Sk
  (od: 24.04.1992 do: 28.11.1995)
Akcie: 
Počet: 315274
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 900 Sk
  (od: 11.05.1998 do: 21.09.2010)
Počet: 204162
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 900 Sk
  (od: 29.11.1995 do: 10.05.1998)
Počet: 204162
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 17.05.1993 do: 28.11.1995)
Počet: 198038
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.04.1992 do: 16.05.1993)
Počet: 6124
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.04.1992 do: 16.05.1993)
Dozorná rada: 
Ing. Jana Babálová - člen
Bullova 1172/25
Bratislava - mestská časť Dúbravka
  (od: 08.07.1998 do: 21.09.2010)
Ing. Ján Baláž - člen
Platanová 9
Žilina
  (od: 17.08.1993 do: 28.11.1995)
Ing. Ján Baláž - člen
Platanová 9
Žilina
  (od: 29.11.1995 do: 28.09.1998)
Peter Belčík - člen
Smreková 29
Žilina
  (od: 29.09.1998 do: 21.09.2010)
Pavol Czirók - člen
Dobšinského 20
Žilina
  (od: 29.09.1998 do: 21.09.2010)
JUDr. Mária Danišková - člen
Ovocinárska 27
Žilina
  (od: 29.11.1995 do: 28.09.1998)
JUDr. Mária Danišková - predseda
Ovocinárska 27
Žilina
  (od: 17.08.1993 do: 28.11.1995)
Ing. Milan Hrubjak - člen
Predmestská 50
Žilina
  (od: 17.08.1993 do: 28.11.1995)
Ing. Jozef K o r ň a n , CSc. - predseda
14
Veľké Rovné
  (od: 24.04.1992 do: 16.08.1993)
Ing. Vladimír Kestler - člen
Schifferova 8
Bratislava
  (od: 29.11.1995 do: 07.07.1998)
Ing. Vladimír Kestler - podpredseda
Schifferova 8
Bratislava
  (od: 08.07.1998 do: 21.09.2010)
Ing. Július Kostolný - člen
C. Majerníka 15/9
Martin
  (od: 17.08.1993 do: 28.11.1995)
Ing. Viliam Krajčovič - predseda
Agátová 9
Trnava
  (od: 29.11.1995 do: 21.09.2010)
Ing. Dušan Kubíček - podpredseda
Družicová 1
Bratislava
  (od: 29.11.1995 do: 07.07.1998)
Anna Nováková - člen
Hrobákova 7
Bratislava
  (od: 29.11.1995 do: 23.09.1997)
JUDr. Juraj Papcún - člen
Toryská 38
Bratislava
  (od: 24.09.1997 do: 21.09.2010)
Ing. Vladimír Šurina - člen
526
Ochodnica
  (od: 17.08.1993 do: 28.11.1995)
Ing. Ľudovít T a b a č e k - člen
Martinčekova 14
Žilina
  (od: 24.04.1992 do: 16.08.1993)
Ing. Milan V a ň k o , CSc. - člen
Kuzmányho 923/24-4
Považská Bystrica
  (od: 24.04.1992 do: 16.08.1993)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 16.4.1992 v zmysle § 154 a nasl. v súl. §§ 172, 175 zák. 513/91 Zb., rozh. o schválení priv. proj. č. 262/92 z 8.4.1992 a zák. 92/91 Zb.
  (od: 24.04.1992 do: 21.09.2010)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 14.12.1992 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 348
  (od: 17.05.1993 do: 21.09.2010)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konaného dňa 15.7.1993 bola schválená zmena stanov.
  (od: 17.08.1993 do: 21.09.2010)
Valné zhromaždenie, konané dňa 30.6.1995, rozhodlo o zmene stanov spoločnosti.
  (od: 29.11.1995 do: 21.09.2010)
Dozorná rada spoločnosti dňa 15.10.1996 schválila zmeny v predstavenstve akciovej spoločnosti
  (od: 30.12.1996 do: 21.09.2010)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.12.1996 a 30.5.1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 24.09.1997 do: 21.09.2010)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.1.1998 bola schválená zmena stanov /zvýšenie základného imania/.
  (od: 16.03.1998 do: 21.09.2010)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.6.1998 bola schválená zmena stanov.
  (od: 29.09.1998 do: 21.09.2010)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 51-24K 128/00 zo dňa 5.6.2000 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Milana Chovanca, nar. 15.9.1964, advokáta s miestom podnikania ČSA 1300/A-8, Kysucké Nové Mesto.
  (od: 15.06.2000 do: 21.09.2010)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici sp.zn. 51-24K 128/00 zo dňa 16.6.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.7.2006, bol zrušený konkurz na majetok úpadcu ZVL Žilina, a.s. a JUDr. Milan Chovanec so sídlom J. Kráľa 81, 024 04 Kysucké Nové Mesto bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty
  (od: 10.01.2007 do: 21.09.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  26.07.2021
Dátum výpisu:  27.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)