Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  7323/B

Obchodné meno: 
EBA, s.r.o.
  (od: 27.07.1994)
Sídlo: 
Rusovská cesta 1
Bratislava 851 01
  (od: 29.08.2007)
IČO: 
31 376 134
  (od: 27.07.1994)
Deň zápisu: 
27.07.1994
  (od: 27.07.1994)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 27.07.1994)
Predmet podnikania (činnosti): 
biologická degradácia toxických látok v pôde a priemyselných odpadov
  (od: 31.05.1995)
výroba organických hnojív, kompostov, melioračných zemín a organicko - biologických substrátov
  (od: 31.05.1995)
ťažba a spracovanie rašeliny nebanským spôsobom
  (od: 31.05.1995)
ochrana pôdy pred eróziou
  (od: 31.05.1995)
osev a zatrávňovanie plôch
  (od: 31.05.1995)
rekultivačné práce
  (od: 31.05.1995)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 31.05.1995)
poradenská činnosť v predmete podnikania
  (od: 31.05.1995)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 20.10.2003)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadom
  (od: 20.10.2003)
spracovanie ihličnatého reziva na paletové prvky a iný sortiment
  (od: 20.10.2003)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti nakladania odpadmi
  (od: 20.10.2003)
výroba prípravkov proti veternej a dažďovej erózii
  (od: 20.10.2003)
verejná cestná nákladná doprava
  (od: 20.10.2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.10.2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.10.2003)
demolácie a zemné práce v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.10.2003)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu obchod, výroba a služby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.10.2003)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností.
  (od: 20.10.2003)
prenájom a leasing dopravných prostriedkov, stavebných a poľnohospodárskych strojov
  (od: 18.09.2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (od: 18.09.2004)
výroba melioračných zemín a záhradníckych substrátov
  (od: 22.02.2005)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov ( § 3 písm. a/ zákona ) povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 t
  (od: 17.10.2007)
čistenie nádrží
  (od: 14.08.2008)
čistiace a upratovacie práce
  (od: 17.04.2009)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (od: 31.03.2010)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 31.03.2010)
odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb bez súvisu s vnútornými priestormi slúžiacimi na pobyt ľudí, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom
  (od: 26.04.2012)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 06.08.2013)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 06.08.2013)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 06.08.2013)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 06.08.2013)
hydrogeologický prieskum
  (od: 19.11.2014)
inžinierskogeologický prieskum
  (od: 19.11.2014)
geologický prieskum životného prostredia
  (od: 19.11.2014)
terénne meračské práce
  (od: 19.11.2014)
technické práce /vrtné práce, podzemné a zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest s k nim/
  (od: 19.11.2014)
laboratórne práce
  (od: 19.11.2014)
technologické práce
  (od: 19.11.2014)
monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
  (od: 19.11.2014)
sanácia geologického prostredia
  (od: 19.11.2014)
sanácia enviromentálnej záťaže
  (od: 19.11.2014)
geochemické práce
  (od: 19.11.2014)
geofyzikálne práce
  (od: 19.11.2014)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 04.11.2015)
Spoločníci: 
Optifin Invest s.r.o. IČO: 35 735 457
Rusovská cesta 1
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.09.2022)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Optifin Invest s.r.o.
Vklad: 2 000 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 2 000 000 EUR
  (od: 24.11.2023)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 08.11.2023)
Ing. Alexander Beljajev - konateľ
Medená 35
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 24.05.2006
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.06.2006)
Ing. Alexej Beljajev
Ľubovnianska 3195/4
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
Vznik funkcie: 04.10.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.11.2023)
Ing. Miroslav Betík
Široká 10498/21
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
Vznik funkcie: 04.10.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.11.2023)
JUDr. Ivan Ikrényi , PhD., F.I.I.
Hrebendova 5589/40A
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
Vznik funkcie: 08.02.2024
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.02.2024)
Konanie menom spoločnosti: 
Ak má spoločnosť jedného konateľa, koná v mene spoločnosti samostatne; ak má spoločnosť viacerých konateľov, v mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne.
  (od: 08.11.2023)
Výška základného imania: 
2 000 000 EUR Rozsah splatenia: 2 000 000 EUR
  (od: 24.11.2023)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.6.1994 v zmysle ust. § 24 a § 105-153 Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Starý spis: S.r.o. 14130
  (od: 27.07.1994)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 13.12.1994. Starý spis: S.r.o. 14130
  (od: 27.01.1995)
Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 7.2.1995. Zápis z valného zhromaždenia zo dňa 7.2.1995. Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 2.9.1994 bol zrušený štátny podnik Rašelinové závody š.p. Bratislava, dňom 28.2.1995. Majetok š.p. Rašelinové závody, ako aj aktíva a pasíva, práva a záväzky i neznáme, prechádzajú dňom 1.3.1995 na Fond národného majetku SR. Zmluvou o predaj podniku 652/1995 zo dňa 28.2.1995 medzi predávajúcim - Fond národného majetku SR a kupujúcim, spoločnosťou EBA spol. s r.o. prechádzajú vlastnícke práva k veciam, prevod iných práv, záväzkov a iných majetkových hodnôt, ktoré slúžili alebo vzhľadom na svoju povahu mali slúžiť k prevádzkovaniu podniku Rašelinové závody š.p. na kupujúceho - spoločnosť EBA, spol. s r.o. Starý spis: S.r.o. 14130
  (od: 27.04.1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.4.1995. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.4.1995. Starý spis: S.r.o. 14130
  (od: 31.05.1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.6.1996. Starý spis: S.r.o. 14130
  (od: 13.12.1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.4.1998. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluvy zo dňa 25.6.1998 v súlade so Zák. č. 11/1998Z.z.
  (od: 18.09.1998)
Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 20.9.2001.
  (od: 02.07.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.10.2002, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (od: 20.10.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.12.2003
  (od: 14.09.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.6.2004.
  (od: 18.09.2004)
Vyhlásenie spoločníka zo dňa 09.12.2004.
  (od: 01.02.2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.05.2006 - udelenie súhlasu so zriadením záložného práva na obchodný podiel.
  (od: 03.06.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.05.2006.
  (od: 15.06.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 4.5.2007.
  (od: 10.05.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.08.2007 - zmena sídla spoločnosti.
  (od: 29.08.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.9.2007.
  (od: 17.10.2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.7.2008.
  (od: 14.08.2008)
Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 01.10.2008. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 01.10.2008.
  (od: 04.10.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.10.2008
  (od: 09.10.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.3.2009.
  (od: 17.04.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.3.2010.
  (od: 31.03.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.06.2010.
  (od: 19.06.2010)
Potvrdenie Tatra banka, a.s. zo dňa 10.5.2011 o zániku záložného práva k obchodnému podielu spoločníka Express slovakia "Medzinárodná preprava a.s.".
  (od: 03.06.2011)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.04.2012.
  (od: 26.04.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.07.2013.
  (od: 06.08.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.10.2013.
  (od: 13.12.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.06.2014.
  (od: 25.07.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.09.2014.
  (od: 24.10.2014)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.11.2014.
  (od: 19.11.2014)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 3012/2015, NZ 37799/2015, NCRls 38622/2015 zo dňa 22.10.2015.
  (od: 04.11.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 04.12.2015.
  (od: 17.12.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.12. 2015.
  (od: 19.12.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.12.2015 - udelenie súhlasu so zriadením založného práva na obchodný podiel.
  (od: 30.01.2016)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
PRAKOENERG, spol. s r.o. IČO: 31 663 672
Prakovce 13
Prakovce 055 62
  (od: 04.11.2015)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku EBA, s.r.o. na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 13.1.2017 uzavretej medzi spoločnosťou EBA, s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO 31376134 ako predávajúcim a spoločnosťou Optifin Energo, s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO 44337248 ako kupujúcim.
  (od: 14.02.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  11.04.2024
Dátum výpisu:  14.04.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR