Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  7323/B

Obchodné meno: 
EBA, s.r.o.
  (od: 27.07.1994)
Sídlo: 
Rusovská cesta 1
Bratislava 851 01
  (od: 29.08.2007)
Senecká 10
Bernolákovo 900 27
  (od: 14.09.2004 do: 28.08.2007)
Horný dvor 1516
Bernolákovo 900 27
  (od: 20.10.2003 do: 13.09.2004)
Miletičova 23
Bratislava 824 56
  (od: 27.07.1994 do: 19.10.2003)
IČO: 
31 376 134
  (od: 27.07.1994)
Deň zápisu: 
27.07.1994
  (od: 27.07.1994)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 27.07.1994)
Predmet podnikania (činnosti): 
biologická degradácia toxických látok v pôde a priemyselných odpadov
  (od: 31.05.1995)
výroba organických hnojív, kompostov, melioračných zemín a organicko - biologických substrátov
  (od: 31.05.1995)
ťažba a spracovanie rašeliny nebanským spôsobom
  (od: 31.05.1995)
ochrana pôdy pred eróziou
  (od: 31.05.1995)
osev a zatrávňovanie plôch
  (od: 31.05.1995)
rekultivačné práce
  (od: 31.05.1995)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 31.05.1995)
poradenská činnosť v predmete podnikania
  (od: 31.05.1995)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 20.10.2003)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadom
  (od: 20.10.2003)
spracovanie ihličnatého reziva na paletové prvky a iný sortiment
  (od: 20.10.2003)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti nakladania odpadmi
  (od: 20.10.2003)
výroba prípravkov proti veternej a dažďovej erózii
  (od: 20.10.2003)
verejná cestná nákladná doprava
  (od: 20.10.2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.10.2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.10.2003)
demolácie a zemné práce v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.10.2003)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu obchod, výroba a služby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.10.2003)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností.
  (od: 20.10.2003)
prenájom a leasing dopravných prostriedkov, stavebných a poľnohospodárskych strojov
  (od: 18.09.2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (od: 18.09.2004)
výroba melioračných zemín a záhradníckych substrátov
  (od: 22.02.2005)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov ( § 3 písm. a/ zákona ) povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 t
  (od: 17.10.2007)
čistenie nádrží
  (od: 14.08.2008)
čistiace a upratovacie práce
  (od: 17.04.2009)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (od: 31.03.2010)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 31.03.2010)
odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb bez súvisu s vnútornými priestormi slúžiacimi na pobyt ľudí, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom
  (od: 26.04.2012)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 06.08.2013)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 06.08.2013)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 06.08.2013)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 06.08.2013)
hydrogeologický prieskum
  (od: 19.11.2014)
inžinierskogeologický prieskum
  (od: 19.11.2014)
geologický prieskum životného prostredia
  (od: 19.11.2014)
terénne meračské práce
  (od: 19.11.2014)
technické práce /vrtné práce, podzemné a zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest s k nim/
  (od: 19.11.2014)
laboratórne práce
  (od: 19.11.2014)
technologické práce
  (od: 19.11.2014)
monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
  (od: 19.11.2014)
sanácia geologického prostredia
  (od: 19.11.2014)
sanácia enviromentálnej záťaže
  (od: 19.11.2014)
geochemické práce
  (od: 19.11.2014)
geofyzikálne práce
  (od: 19.11.2014)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 04.11.2015)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 04.11.2015 do: 13.02.2017)
montáž určených meradiel
  (od: 04.11.2015 do: 13.02.2017)
poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
  (od: 04.11.2015 do: 13.02.2017)
elektroenergetika - distribúcia elektriny, dodávka elektriny
  (od: 12.11.2015 do: 13.02.2017)
plynárenstvo - distribúcia plynu, dodávka plynu
  (od: 12.11.2015 do: 13.02.2017)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (od: 27.07.1994 do: 30.05.1995)
montáž, rekonštrukcia, periodické skúšky a revízie vyhradených tlakových zariadení
  (od: 04.11.2015 do: 13.02.2017)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (od: 04.11.2015 do: 13.02.2017)
revízie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia a blesk. do obj. tr. B
  (od: 04.11.2015 do: 13.02.2017)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (od: 04.11.2015 do: 13.02.2017)
vodoinštalatérstvo
  (od: 04.11.2015 do: 13.02.2017)
veľkoobchod s pitnou a úžitkovou vodou, stočným, stlačeným vzduchom
  (od: 04.11.2015 do: 13.02.2017)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 04.11.2015 do: 13.02.2017)
výroba stlačeného vzduchu
  (od: 04.11.2015 do: 13.02.2017)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 04.11.2015 do: 13.02.2017)
vedenie účtovníctva
  (od: 04.11.2015 do: 13.02.2017)
sprostredkovanie vo výrobe, obchode a službách
  (od: 04.11.2015 do: 13.02.2017)
podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi
  (od: 04.11.2015 do: 13.02.2017)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení
  (od: 04.11.2015 do: 13.02.2017)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
  (od: 22.06.2011 do: 18.11.2014)
vykonávanie terénnych meračských prác a technických prác /vrtné práce/ pre geologický výskum a geologický prieskum
  (od: 22.06.2011 do: 18.11.2014)
monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
  (od: 22.06.2011 do: 18.11.2014)
sanácia geologického prostredia
  (od: 22.06.2011 do: 18.11.2014)
sanácia environmentálnej záťaže
  (od: 22.06.2011 do: 18.11.2014)
Spoločníci: 
Optifin Invest s.r.o. IČO: 35 735 457
Rusovská cesta 1
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  (od: 24.09.2022)
CAMEX Handelgesellschaft m.b.H.
Hoffmannsthalgasse 8/2/4 A
Wien
Rakúska republika
  (od: 18.09.1998 do: 01.07.2002)
EBA INVESTEMENT AND TRADE LIMITED
Dollard House, Wellington Quay
Dublin
Írsko
  (od: 18.09.1998 do: 01.07.2002)
CAMEX Handelgesellschaft m.b.H.
Hoffmannsthalgasse 8/2/4 A
Wien
Rakúska republika
  (od: 13.12.1996 do: 17.09.1998)
EBA INVESTEMENT AND TRADE LIMITED
Dollard House, Wellington Quay
Dublin
Írsko
  (od: 13.12.1996 do: 17.09.1998)
EBA INVESTMENT AND TRADE LIMITED
Dollar House, Wellingten Quay
Dublin
Írsko
  (od: 27.04.1995 do: 12.12.1996)
CAMEX Handelsgesellschaft m.b.H
Schottenfeldgasse 13-15/3
Wien
Rakúska republika
  (od: 27.07.1994 do: 26.04.1995)
Optifin Invest s.r.o.
Rusovská cesta 1
Bratislava 851 01
  (od: 13.05.2006 do: 23.09.2022)
Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s."
Plynárenská 7/B
Bratislava 821 09
  (od: 09.10.2008 do: 16.12.2015)
PINE ISLAND INVESTMENTS LIMITED
Agiou Nikolaou, Flat/Office 103, Egkomi 67-69
Nikózia P.C. 2408
Cyprus
  (od: 04.10.2008 do: 08.10.2008)
EBA INVESTEMENT AND TRADE LIMITED
Francis Street
Dundalk Co. Louth.
Írsko
  (od: 24.08.2005 do: 12.05.2006)
EBA INVESTEMENT AND TRADE LIMITED
Dollard House, Wellington Quay
Dublin
Írsko
  (od: 02.07.2002 do: 23.08.2005)
CAMEX Handelgesellschaft m.b.H.
Hoffmannsthalgasse 8/2/4 A
Wien
Rakúska republika
  (od: 02.07.2002 do: 31.01.2005)
JUDr. Jana Brezovanová
Podunajská 24
Bratislava 821 06
  (od: 01.02.2005 do: 12.05.2006)
Ing. Fritz Bauer
Pummergasse 20
Purkersdorf
Rakúsko
  (od: 27.07.1994 do: 26.01.1995)
Peter Brezovan
Hofmannsthalgasse 8/2/4
Wien
Rakúska republika
  (od: 27.01.1995 do: 26.04.1995)
Dr. Hans Michael Piech
Kaiserschutzenstrasse 1
Salzburg - Porschehof
Rakúsko
  (od: 27.07.1994 do: 26.01.1995)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Optifin Invest s.r.o.
Vklad: 2 000 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 2 000 000 EUR
  (od: 24.11.2023)
CAMEX Handelsgesellschaft m.b.H
Vklad: 55 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 55 000 Sk
  (od: 27.07.1994 do: 26.04.1995)
Dr. Hans Michael Piech
Vklad: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 25 000 Sk
  (od: 27.07.1994 do: 26.01.1995)
Ing. Fritz Bauer
Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk
  (od: 27.07.1994 do: 26.01.1995)
Peter Brezovan
Vklad: 45 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 45 000 Sk
  (od: 27.01.1995 do: 26.04.1995)
EBA INVESTMENT AND TRADE LIMITED
Vklad: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 100 000 Sk
  (od: 27.04.1995 do: 12.12.1996)
CAMEX Handelgesellschaft m.b.H.
Vklad: 55 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 55 000 Sk
  (od: 13.12.1996 do: 17.09.1998)
EBA INVESTEMENT AND TRADE LIMITED
Vklad: 45 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 45 000 Sk
  (od: 13.12.1996 do: 17.09.1998)
CAMEX Handelgesellschaft m.b.H.
Vklad: 110 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 110 000 Sk
  (od: 18.09.1998 do: 01.07.2002)
EBA INVESTEMENT AND TRADE LIMITED
Vklad: 90 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 90 000 Sk
  (od: 18.09.1998 do: 01.07.2002)
CAMEX Handelgesellschaft m.b.H.
Vklad: 550 000 Sk Splatené: 550 000 Sk
  (od: 02.07.2002 do: 31.01.2005)
EBA INVESTEMENT AND TRADE LIMITED
  (od: 02.07.2002 do: 23.08.2005)
EBA INVESTEMENT AND TRADE LIMITED
Vklad: 450 000 Sk Splatené: 450 000 Sk
  (od: 24.08.2005 do: 12.05.2006)
JUDr. Jana Brezovanová
Vklad: 550 000 Sk Splatené: 550 000 Sk
  (od: 01.02.2005 do: 12.05.2006)
Optifin Invest s.r.o.
Vklad: 1 000 000 Sk Splatené: 1 000 000 Sk
  (od: 13.05.2006 do: 02.06.2006)
Optifin Invest s.r.o.
Vklad: 1 000 000 Sk Splatené: 1 000 000 Sk
Záložné právo: Záložné právo k celému obchodnému podielu spoločníka - Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 35 735 457, zriadené v prospech veriteľa: Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 Zmluvou o záložnom práve na obchodný podiel zo dňa 24.05.2006 na zabezpečenie pohľadávok v nej uvedených.
  (od: 03.06.2006 do: 03.10.2008)
Optifin Invest s.r.o.
Vklad: 500 000 Sk Splatené: 500 000 Sk
Záložné právo: Záložné právo k celému obchodnému podielu spoločníka - Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 35 735 457, zriadené v prospech veriteľa: Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 Zmluvou o záložnom práve na obchodný podiel zo dňa 24.05.2006 na zabezpečenie pohľadávok v nej uvedených.
  (od: 04.10.2008 do: 27.01.2009)
PINE ISLAND INVESTMENTS LIMITED
Vklad: 500 000 Sk Splatené: 500 000 Sk
  (od: 04.10.2008 do: 08.10.2008)
Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s."
Vklad: 500 000 Sk Splatené: 500 000 Sk
Záložné právo: Záložné právo k celému obchodnému podielu spoločníka - Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s." , so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 35 795 123, zriadené v prospech veriteľa: Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 Zmluvou o záložnom práve na obchodný podiel zo dňa 24.05.2006 na zabezpečenie pohľadávok v nej uvedených.
  (od: 09.10.2008 do: 27.01.2009)
Optifin Invest s.r.o.
Vklad: 16 596,959438 EUR Splatené: 16 596,959438 EUR
Záložné právo: Záložné právo k celému obchodnému podielu spoločníka - Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 35 735 457, zriadené v prospech veriteľa: Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 Zmluvou o záložnom práve na obchodný podiel zo dňa 24.05.2006 na zabezpečenie pohľadávok v nej uvedených.
  (od: 28.01.2009 do: 18.06.2010)
Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s."
Vklad: 16 596,959438 EUR Splatené: 16 596,959438 EUR
Záložné právo: Záložné právo k celému obchodnému podielu spoločníka - Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s." , so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 35 795 123, zriadené v prospech veriteľa: Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 Zmluvou o záložnom práve na obchodný podiel zo dňa 24.05.2006 na zabezpečenie pohľadávok v nej uvedených.
  (od: 28.01.2009 do: 28.01.2009)
Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s."
Vklad: 16 596,959438 EUR Splatené: 16 596,959438 EUR
Záložné právo: Záložné právo k celému obchodnému podielu spoločníka - Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s." , so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 35 795 123, zriadené v prospech veriteľa: Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 Zmluvou o záložnom práve k obchodnému podielu zo dňa 24.05.2006 na zabezpečenie záväzkov v nej uvedených. Záložné právo k celému obchodnému podielu spoločníka - Express Slovakia "Medzinárodná preprava a. s.", Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, zriadené v prospech veriteľa: Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930 Zmluvou o záložnom práve k obchodnému podielu zo dňa 10.12.2008 na zabezpečenie záväzkov v nej uvedených.
  (od: 29.01.2009 do: 18.06.2010)
Optifin Invest s.r.o.
Vklad: 182 566 EUR Splatené: 182 566 EUR
Záložné právo: Záložné právo k celému obchodnému podielu spoločníka - Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 35 735 457, zriadené v prospech veriteľa: Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 Zmluvou o záložnom práve na obchodný podiel zo dňa 24.05.2006 na zabezpečenie pohľadávok v nej uvedených.
  (od: 19.06.2010 do: 26.04.2011)
Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s."
Vklad: 182 566 EUR Splatené: 182 566 EUR
Záložné právo: Záložné právo k celému obchodnému podielu spoločníka - Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s." , so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 35 795 123, zriadené v prospech veriteľa: Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 Zmluvou o záložnom práve k obchodnému podielu zo dňa 24.05.2006 na zabezpečenie záväzkov v nej uvedených. Záložné právo k celému obchodnému podielu spoločníka - Express Slovakia "Medzinárodná preprava a. s.", Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, zriadené v prospech veriteľa: Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930 Zmluvou o záložnom práve k obchodnému podielu zo dňa 10.12.2008 na zabezpečenie záväzkov v nej uvedených.
  (od: 19.06.2010 do: 02.06.2011)
Optifin Invest s.r.o.
Vklad: 182 566 EUR Splatené: 182 566 EUR
  (od: 27.04.2011 do: 12.12.2013)
Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s."
Vklad: 182 566 EUR Splatené: 182 566 EUR
  (od: 03.06.2011 do: 12.12.2013)
Optifin Invest s.r.o.
Vklad: 200 000 EUR Splatené: 200 000 EUR
  (od: 13.12.2013 do: 24.07.2014)
Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s."
Vklad: 200 000 EUR Splatené: 200 000 EUR
  (od: 13.12.2013 do: 24.07.2014)
Optifin Invest s.r.o.
Vklad: 2 500 000 EUR Splatené: 2 500 000 EUR
  (od: 25.07.2014 do: 16.12.2015)
Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s."
Vklad: 2 500 000 EUR Splatené: 2 500 000 EUR
  (od: 25.07.2014 do: 16.12.2015)
Optifin Invest s.r.o.
Vklad: 5 000 000 EUR Splatené: 5 000 000 EUR
  (od: 17.12.2015 do: 18.12.2015)
Optifin Invest s.r.o.
Vklad: 7 000 000 EUR Splatené: 7 000 000 EUR
  (od: 19.12.2015 do: 29.01.2016)
Optifin Invest s.r.o.
  (od: 30.01.2016 do: 23.09.2022)
Optifin Invest s.r.o.
Vklad: 7 000 000 EUR Splatené: 7 000 000 EUR
Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva podpísanej dňa 22.12.2015 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Tatra banka, a.s. IČO: 00 686 930 so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1.
  (od: 24.09.2022 do: 24.10.2023)
Optifin Invest s.r.o.
Vklad: 7 000 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 7 000 000 EUR
  (od: 25.10.2023 do: 23.11.2023)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 08.11.2023)
konateľ
  (od: 04.11.2015 do: 07.11.2023)
konatelia
  (od: 15.06.2006 do: 03.11.2015)
konateľ
  (od: 27.07.1994 do: 14.06.2006)
Ing. Alexander Beljajev - konateľ
Medená 35
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 24.05.2006
  (od: 15.06.2006)
Ing. Alexej Beljajev
Ľubovnianska 3195/4
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
Vznik funkcie: 04.10.2023
  (od: 08.11.2023)
Ing. Miroslav Betík
Široká 10498/21
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
Vznik funkcie: 04.10.2023
  (od: 08.11.2023)
JUDr. Ivan Ikrényi , PhD., F.I.I.
Hrebendova 5589/40A
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
Vznik funkcie: 08.02.2024
  (od: 14.02.2024)
Peter Brezovan
Podunajská 24
Bratislava 821 07
  (od: 02.03.1999 do: 19.10.2003)
Peter Brezovan
Podunajská 24
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 31.07.1998
  (od: 20.10.2003 do: 09.05.2007)
Peter Brezovan
Podunajská 24
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 31.07.1998 Skončenie funkcie: 04.05.2007
  (od: 10.05.2007 do: 09.05.2007)
Ing. Ján Červenák
Beňadická 10
Bratislava 851 06
  (od: 27.07.1994 do: 30.05.1995)
Ing. Ladislav Hegedüs
Medzilaborecká 23
Bratislava 821 01
  (od: 31.05.1995 do: 01.03.1999)
JUDr. Michal Lazar
Strmý vŕšok 173
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 04.10.2023
  (od: 08.11.2023 do: 13.02.2024)
JUDr. Michal Lazar
Strmý vŕšok 173
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 04.10.2023 Skončenie funkcie: 21.01.2024
  (od: 14.02.2024 do: 13.02.2024)
Konanie menom spoločnosti: 
Ak má spoločnosť jedného konateľa, koná v mene spoločnosti samostatne; ak má spoločnosť viacerých konateľov, v mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne.
  (od: 08.11.2023)
V mene spoločnosti je oprávnený konať konateľ vždy spoločne s jedným prokuristom. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis konateľ s uvedením funkcie "konateľ" a prokurista s uvedením funkcie "prokurista".
  (od: 12.12.2008 do: 07.11.2023)
V mene spoločnosti koná konateľ a podpisuje sa tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a uvedie funkciu "konateľ".
  (od: 10.05.2007 do: 11.12.2008)
Konatelia konajú vždy spoločne a podpisujú sa tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis a uvedú funkciu "konateľ".
  (od: 15.06.2006 do: 09.05.2007)
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (od: 27.07.1994 do: 14.06.2006)
Prokúra: 
Ing. Alexej Beljajev
Ľubovnianska 4
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 15.06.2006
  (od: 15.06.2006 do: 07.11.2023)
Ing. Alexej Beljajev
Ľubovnianska 4
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 15.06.2006 Skončenie funkcie: 20.09.2023
  (od: 08.11.2023 do: 07.11.2023)
Ing. Miroslav Betík
Bulharská 76
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 12.12.2008
  (od: 12.12.2008 do: 07.11.2023)
Ing. Miroslav Betík
Bulharská 76
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 12.12.2008 Skončenie funkcie: 20.09.2023
  (od: 08.11.2023 do: 07.11.2023)
JUDr. Michal Lazar
Strmý Vŕšok 173
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 12.12.2008
  (od: 12.12.2008 do: 07.11.2023)
JUDr. Michal Lazar
Strmý Vŕšok 173
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 12.12.2008 Skončenie funkcie: 20.09.2023
  (od: 08.11.2023 do: 07.11.2023)
Každý prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s ďalším prokuristom alebo konateľom. Prokurista v mene spoločnosti koná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj podpis a uvedie funkciu "prokurista".
  (od: 12.12.2008 do: 07.11.2023)
V mene spoločnosti koná prokurista tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a uvedie funkciu "prokurista".
  (od: 15.06.2006 do: 11.12.2008)
Výška základného imania: 
2 000 000 EUR Rozsah splatenia: 2 000 000 EUR
  (od: 24.11.2023)
7 000 000 EUR Rozsah splatenia: 7 000 000 EUR
  (od: 19.12.2015 do: 23.11.2023)
5 000 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 000 EUR
  (od: 25.07.2014 do: 18.12.2015)
400 000 EUR Rozsah splatenia: 400 000 EUR
  (od: 13.12.2013 do: 24.07.2014)
365 132 EUR Rozsah splatenia: 365 132 EUR
  (od: 19.06.2010 do: 12.12.2013)
33 193,918876 EUR
  (od: 28.01.2009 do: 18.06.2010)
1 000 000 Sk
  (od: 02.07.2002 do: 27.01.2009)
200 000 Sk
  (od: 18.09.1998 do: 01.07.2002)
100 000 Sk
  (od: 27.07.1994 do: 17.09.1998)
Dozorná rada: 
JUDr. Michal Lazar
Karadžičova 4109/45
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 24.05.2006
  (od: 15.06.2006 do: 11.12.2008)
Daniel Minarovič
Majakovského 2611/15
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 24.05.2006
  (od: 15.06.2006 do: 23.10.2014)
Daniel Minarovič
Majakovského 2611/15
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 24.05.2006 Skončenie funkcie: 30.09.2014
  (od: 24.10.2014 do: 23.10.2014)
JUDr. Michal Lazar
Strmý Vŕšok 173
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 24.05.2006 Skončenie funkcie: 20.09.2023
  (od: 08.11.2023 do: 07.11.2023)
Ing. Alexej Beljajev
Ľubovnianska 4
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 24.05.2006 Skončenie funkcie: 20.09.2023
  (od: 08.11.2023 do: 07.11.2023)
JUDr. Ľudovít Wittner
Okružná 3
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 01.10.2014 Skončenie funkcie: 20.09.2023
  (od: 08.11.2023 do: 07.11.2023)
JUDr. Michal Lazar
Strmý Vŕšok 173
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 24.05.2006
  (od: 12.12.2008 do: 07.11.2023)
Ing. Alexej Beljajev
Ľubovnianska 4
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 24.05.2006
  (od: 15.06.2006 do: 07.11.2023)
JUDr. Ľudovít Wittner
Okružná 3
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 01.10.2014
  (od: 24.10.2014 do: 07.11.2023)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.6.1994 v zmysle ust. § 24 a § 105-153 Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Starý spis: S.r.o. 14130
  (od: 27.07.1994)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 13.12.1994. Starý spis: S.r.o. 14130
  (od: 27.01.1995)
Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 7.2.1995. Zápis z valného zhromaždenia zo dňa 7.2.1995. Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 2.9.1994 bol zrušený štátny podnik Rašelinové závody š.p. Bratislava, dňom 28.2.1995. Majetok š.p. Rašelinové závody, ako aj aktíva a pasíva, práva a záväzky i neznáme, prechádzajú dňom 1.3.1995 na Fond národného majetku SR. Zmluvou o predaj podniku 652/1995 zo dňa 28.2.1995 medzi predávajúcim - Fond národného majetku SR a kupujúcim, spoločnosťou EBA spol. s r.o. prechádzajú vlastnícke práva k veciam, prevod iných práv, záväzkov a iných majetkových hodnôt, ktoré slúžili alebo vzhľadom na svoju povahu mali slúžiť k prevádzkovaniu podniku Rašelinové závody š.p. na kupujúceho - spoločnosť EBA, spol. s r.o. Starý spis: S.r.o. 14130
  (od: 27.04.1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.4.1995. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.4.1995. Starý spis: S.r.o. 14130
  (od: 31.05.1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.6.1996. Starý spis: S.r.o. 14130
  (od: 13.12.1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.4.1998. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluvy zo dňa 25.6.1998 v súlade so Zák. č. 11/1998Z.z.
  (od: 18.09.1998)
Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 20.9.2001.
  (od: 02.07.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.10.2002, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (od: 20.10.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.12.2003
  (od: 14.09.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.6.2004.
  (od: 18.09.2004)
Vyhlásenie spoločníka zo dňa 09.12.2004.
  (od: 01.02.2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.05.2006 - udelenie súhlasu so zriadením záložného práva na obchodný podiel.
  (od: 03.06.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.05.2006.
  (od: 15.06.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 4.5.2007.
  (od: 10.05.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.08.2007 - zmena sídla spoločnosti.
  (od: 29.08.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.9.2007.
  (od: 17.10.2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.7.2008.
  (od: 14.08.2008)
Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 01.10.2008. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 01.10.2008.
  (od: 04.10.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.10.2008
  (od: 09.10.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.3.2009.
  (od: 17.04.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.3.2010.
  (od: 31.03.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.06.2010.
  (od: 19.06.2010)
Potvrdenie Tatra banka, a.s. zo dňa 10.5.2011 o zániku záložného práva k obchodnému podielu spoločníka Express slovakia "Medzinárodná preprava a.s.".
  (od: 03.06.2011)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.04.2012.
  (od: 26.04.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.07.2013.
  (od: 06.08.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.10.2013.
  (od: 13.12.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.06.2014.
  (od: 25.07.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.09.2014.
  (od: 24.10.2014)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.11.2014.
  (od: 19.11.2014)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 3012/2015, NZ 37799/2015, NCRls 38622/2015 zo dňa 22.10.2015.
  (od: 04.11.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 04.12.2015.
  (od: 17.12.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.12. 2015.
  (od: 19.12.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.12.2015 - udelenie súhlasu so zriadením založného práva na obchodný podiel.
  (od: 30.01.2016)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
PRAKOENERG, spol. s r.o. IČO: 31 663 672
Prakovce 13
Prakovce 055 62
  (od: 04.11.2015)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku EBA, s.r.o. na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 13.1.2017 uzavretej medzi spoločnosťou EBA, s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO 31376134 ako predávajúcim a spoločnosťou Optifin Energo, s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO 44337248 ako kupujúcim.
  (od: 14.02.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024
Dátum výpisu:  14.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR