Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10182/N

Business name: 
PROKO a.s.
  (from: 01/08/2002)
KOVOPROJEKT Ružomberok a.s.
  (from: 04/28/1992 until: 01/07/2002)
Registered seat: 
Žihárec 280
Šaľa 925 83
  (from: 01/08/2002)
nám. A. Hlinku 48
Ružomberok 034 01
  (from: 01/13/1993 until: 01/07/2002)
nám. A. Hlinku 66
Ružomberok 034 01
  (from: 04/28/1992 until: 01/12/1993)
Identification number (IČO): 
31 562 574
  (from: 04/28/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/28/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/28/1992)
Objects of the company: 
posudzovanie vplyvu stavieb na životné prostredie, činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
  (from: 01/13/1993)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov, prenájoom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu, prenájom tovaru osobnej spotreby a tovaru pre domácnosť, prieskumné a podzemné práce
  (from: 01/13/1993)
predaj dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 01/13/1993)
predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 01/13/1993)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu, maloobchod okrem činnsotí viazaných a koncesovaných, uvedených v prílohe č. 2 a 3 zák. č. 455/91 Zb. o živnosten. podnikaní
  (from: 01/13/1993)
činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
  (from: 01/17/1996)
inžinierska a investorská činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 01/13/1993 until: 01/16/1996)
geodetické a kartografické činnosti okrem pov. zodpovedného geodeta
  (from: 01/13/1993 until: 01/16/1996)
ostatné služby - sprostredkovateľská činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 01/13/1993 until: 01/16/1996)
pozemné a inžinierske stavby - dodávka stavieb na klúč
  (from: 01/13/1993 until: 01/16/1996)
projektová, inžinierska a konzultačná činnosť
  (from: 04/28/1992 until: 01/12/1993)
dodávky geodetických prác
  (from: 04/28/1992 until: 01/12/1993)
tvorba koncepcií ochrany životného prostredia a úspory energií
  (from: 04/28/1992 until: 01/12/1993)
tvorba koncepcií rozvoja priemyselných závodov strojárenstva
  (from: 04/28/1992 until: 01/12/1993)
zabezpečenie prieskumných a rozmnožovacích prác
  (from: 04/28/1992 until: 01/12/1993)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 01/13/1993 until: 01/16/1996)
projektová činnosť v investičnej výstavbe a súvisiace činnosti, služby pre spoločnosť
  (from: 01/13/1993 until: 01/16/1996)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/28/1992)
Ján Levái - predseda
Medzilaborecká 15
Bratislava
  (from: 01/08/2002)
Ondrej Zsiros - podpredseda
Haydnova 23
Bratislava
  (from: 01/08/2002)
Igor Havran - podpredseda
M.R.Štefánika 1324/B
Šaštín - Stráže
  (from: 01/08/2002)
Ing. Miroslav Gvizd - člen
Š. Moyzesa 17/C
Ružomberok
  (from: 10/11/1993 until: 06/12/1994)
Ing. Marián H a n č í k - člen
Martinček 106
Likavka
  (from: 04/28/1992 until: 06/12/1994)
Ing. Jozef Husarčík - predseda
549
Partizánska Ľupča
  (from: 06/13/1994 until: 01/16/1996)
Ing. Jozef Husarčík - predseda
549
Partizánska Ľupča
  (from: 01/17/1996 until: 01/07/2002)
Eva Husarčíková - podpredseda
549
Partizánska Ľupča
  (from: 01/17/1996 until: 01/07/2002)
Ing. Ján I l a v s k ý - člen
Jefremovská 22
Ružomberok
  (from: 04/28/1992 until: 06/12/1994)
Ing. Pavol K e n d e r a - podpredseda
Jefremovská 52
Ružomberok
  (from: 04/28/1992 until: 06/12/1994)
Ing. Vladimír K o n f á l - člen
D.Královenskej 863
Likavka
  (from: 04/28/1992 until: 10/10/1993)
Ing. Pavol Kendera - podpredseda
Jefremovská 52
Ružomberok
  (from: 06/13/1994 until: 01/16/1996)
Peter Stano - člen
Liptovská 23/7
Ružomberok
  (from: 06/13/1994 until: 01/16/1996)
Peter Stano - podpredseda
Liptovská 23/7
Ružomberok
  (from: 01/17/1996 until: 01/07/2002)
Ing. Pavol V r a b k o - predseda
Na Puškárni 436
Likavka
  (from: 04/28/1992 until: 06/12/1994)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/28/1992)
Capital: 
9 112 000 Sk
  (from: 04/28/1992)
Shares: 
Number of shares: 9112
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/13/1993)
Number of shares: 8839
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/28/1992 until: 01/12/1993)
Number of shares: 273
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/28/1992 until: 01/12/1993)
Supervisory board: 
Karol Galba - predseda
Žihárec 280
Šaľa
  (from: 01/08/2002)
Ľudovít Kurucz - podpredseda
Žihárec 257
Šaľa
  (from: 01/08/2002)
Mária Galbová - člen
Žihárec 280
Šaľa
  (from: 01/08/2002)
Ing. Ján A r g a l á š - člen
Febr. víťazstva 1157/11-7
Dolný Kubín
  (from: 04/28/1992 until: 11/08/1992)
Ing. Ladislav B a r á n i - podpredseda
Komenského 1318/8
Liptovský Mikuláš
  (from: 04/28/1992 until: 10/10/1993)
Vladimír Baran - predseda
Plavisko 73/17
Ružomberok
  (from: 01/17/1996 until: 01/07/2002)
Ing. Miroslav Gvizd - predseda
Š. Moyzesa 45
Ružomberok
  (from: 06/13/1994 until: 01/16/1996)
Ing. Jozef Husarčík - člen
549
Partizánska Ľupča
  (from: 10/11/1993 until: 06/12/1994)
Eva Husarčíková - podpredseda
549
Partizánska Ľupča
  (from: 06/13/1994 until: 01/16/1996)
Ing. Vladimír Chytil - podpredseda
Chočská 2035-28/2
Dolný Kubín
  (from: 10/11/1993 until: 06/12/1994)
Ing. Damián J e l š o v k a - predseda
568
Sliače
  (from: 04/28/1992 until: 10/10/1993)
Viktor K r i š t o f í k - člen
Moyzesova 24
Ružomberok
  (from: 11/09/1992 until: 06/12/1994)
Dagmar Kudličková - člen
V. Šrobára 4/45
Ružomberok
  (from: 01/17/1996 until: 01/07/2002)
Ing. Ľubica Lukášiková
Komenského 500
Liptovský Hrádok
  (from: 10/11/1993 until: 06/12/1994)
Ing. Ľubica Lukášiková - člen
Nám. Osloboditeľov 24
Liptovský Mikuláš
  (from: 06/13/1994 until: 01/16/1996)
Ing. Zdeno Polák - predseda
Vodárenská 355/13-6
Dolný Kubín
  (from: 10/11/1993 until: 06/12/1994)
Anna Považanová - podpredseda
Hriadky 28
Ružomberok
  (from: 01/17/1996 until: 01/07/2002)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 15.4.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154, 172 a nasl. zák. 513/ /91 a prijatím stanov v súlade s ust. zák. č. 92/91 Zb.
  (from: 04/28/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.12.1992 bola schválená zmena stanov Stary spis: Sa 400
  (from: 01/13/1993)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 23.7.1993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/11/1993)
Na zasadnutní valného zhromaždenia dňa 9.4.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/13/1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 8.12.1995 bola schválená zmena stanov
  (from: 01/17/1996)
Na valnom zhromaždení dňa 8.10.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/08/2002)
Date of updating data in databases:  09/20/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person