Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  18851/L

Business name: 
emProject, s.r.o.
  (from: 11/06/2013)
Registered seat: 
Revolučná 10
Žilina 010 01
  (from: 06/03/2010)
Identification number (IČO): 
36 763 837
  (from: 04/12/2007)
Date of entry: 
04/12/2007
  (from: 04/12/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/12/2007)
Objects of the company: 
autorizovaný stavebný inžinier v katgórií inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb s rozsahom oprávnenia vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov vydaných pod reg. číslom 5209*I1 zo dňa 24.04.2013 a to: na vyhotovovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a na poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií pozemných stavieb - vypracúva odborné posudky a odhady - vykonáva odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb a podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úraom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní.
  (from: 11/06/2013)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 04/12/2007)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 04/12/2007)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 04/12/2007)
tvorba internetových stránok
  (from: 04/12/2007)
poradenské služby a dodávanie technického vybavenia počítača SOFTWARE
  (from: 04/12/2007)
organizovanie kurzov, školení, prednášok
  (from: 04/12/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/12/2007)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 04/12/2007)
grafické spracovanie na PC
  (from: 04/12/2007)
kancelárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
  (from: 04/12/2007)
inžinierske činnnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 04/12/2007)
technik požiarnej ochrany
  (from: 04/12/2007)
špecialista požiarnej ochrany
  (from: 04/12/2007)
školiaca činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 04/12/2007)
poradenské služby a dodávanie technického vybavenia počítača HARDWARE
  (from: 04/12/2007)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 04/12/2007)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
  (from: 04/12/2007)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/12/2007)
poradenská činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 04/12/2007)
bezpečnostnotechnická služba
  (from: 04/10/2008)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 06/03/2010)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 06/03/2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/03/2010)
Partners: 
Ing. Miloš Martinka
Dobšinského 15/78
Žilina 010 08
Slovak Republic
  (from: 05/21/2022)
Bc. Michal Džupaj
Dadanova 3386/11
Žilina 010 15
Slovak Republic
  (from: 05/21/2022)
Ing. Michal Štoder
Bulharská 8527/6
Žilina 010 08
Slovak Republic
  (from: 09/22/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Miloš Martinka
Amount of investment: 2 224 EUR Paid up: 2 224 EUR
  (from: 05/21/2022)
Bc. Michal Džupaj
Amount of investment: 2 224 EUR Paid up: 2 224 EUR
  (from: 05/21/2022)
Ing. Michal Štoder
Amount of investment: 2 224 EUR Paid up: 2 224 EUR
  (from: 09/22/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/12/2007)
Ing. Miloš Martinka
Dobšinského 15/78
Žilina 010 08
From: 04/12/2007
  (from: 11/06/2013)
Bc. Michal Džupaj
Dadanova 3386/11
Žilina 010 15
From: 04/12/2007
  (from: 02/06/2020)
Ing. Michal Štoder
Bulharská 8527/6
Žilina 010 08
From: 03/07/2016
  (from: 05/05/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 04/12/2007)
Capital: 
6 672 EUR Paid up: 6 672 EUR
  (from: 05/06/2009)
Date of updating data in databases:  06/06/2023
Date of extract :  06/07/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person