Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  79/L

Business name: 
DS Smith Turpak Obaly, a.s.
  (from: 09/24/2015)
Registered seat: 
Robotnícka 1
Martin 036 80
  (from: 04/27/1992)
Identification number (IČO): 
31 562 116
  (from: 04/27/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/27/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/27/1992)
Objects of the company: 
miešanie flexofarieb vodou riediteľných
  (from: 05/07/1996)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 09/24/2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (from: 09/24/2015)
výroba výrobkov z papiera
  (from: 09/24/2015)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných, než základných služieb, spojených s prenájmom
  (from: 09/24/2015)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/24/2015)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/24/2015)
baliace činnosti, manipulácia s tovarom
  (from: 09/24/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 09/24/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 09/24/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 09/24/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/06/1996)
Ing. Vladimír Bojnický - člen predstavenstva
77
Dolný Kalník 038 02
From: 03/01/2019
  (from: 04/06/2019)
Ing. Stanislav Vybošťok - člen predstavenstva
Staré Záhrady 8
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 03/01/2019
  (from: 04/06/2019)
Mgr. Peter Puliš - Member of the Board of Directors
Zárieč-Keblov 226
Svederník 013 32
From: 09/29/2021
  (from: 11/17/2021)
Martin Němec - Chairman of the Board of Directors
Dašická 1209
Bíle Předměstí, Pardubice 530 03
Česká republika
From: 09/29/2021
  (from: 11/17/2021)
Acting in the name of the company: 
Ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva, konajúc spoločne, sú oprávnení konať za a v mene spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti, menu a funkcii pripoja podpisujúci svoj podpis. Ktorýkoľvek dvaja prokuristi, konajúc spoločne, sú oprávnení konať za a v mene spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti, menu a funkcii pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 09/24/2015)
Capital: 
7 140 000 EUR Paid up: 7 140 000 EUR
  (from: 05/13/2010)
Shares: 
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 6 933 518 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie majú obmedzenú prevoditeľnosť. Akcie sú prevoditeľné medzi terajšími akcionármi bez obmedzenia, pri predaji akcií iným osobám po predchádzajúcom súhlase predstavenstva spoločnosti.
  (from: 05/13/2010)
Number of shares: 6073
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie majú obmedzenú prevoditeľnosť. Akcie sú prevoditeľné medzi terajšími akcionármi bez obmedzenia, pri predaji akcií iným osobám po predchádzajúcom súhlade predstavenstva spoločnosti.
  (from: 05/13/2010)
Supervisory board: 
Bohuslav Zúbek
Š. Furdeka 4998/32
Martin 036 01
From: 08/27/2013
  (from: 09/12/2013)
Elmar Biedermann
Schmalzhofgasse 9/9
Vienna 1060
Rakúska republika
From: 10/28/2016
  (from: 12/20/2016)
Reinier Bastiaan Schlatmann
Haydngasse 11-13
Vienna 1060
Rakúska republika
From: 09/27/2021
  (from: 11/30/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.4.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa §§ 154,172 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. a prijatím stanov v súlade so zák.č. 92/91 Zb.
  (from: 04/27/1992)
Na zasadnutí valného zhroamždenia konanom dňa 24.6.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 359
  (from: 03/14/1994)
Súd konanie v časti zápisu predmetu činnosti v zmysle § 96 ods. 1 O.s.p. zastavuje. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 14.11.1995 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 359
  (from: 05/06/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 14.3.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/07/1996)
Na základe rozhodnutia registrového súdu na zosúladenie zhody medzi zápisom v obchodnom registri a skutočným stavom v súlade s § 200a ods. 2 O.s.p. bola vykonaná zmena zápisu v časti štatutárny orgán: predseda predstavenstva - Ing. Stanislav Cejpek, ktorý bol z obchodného registra vymazaný.
  (from: 07/22/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 7.12. 1992 bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov.
  (from: 06/02/1999)
Dňa 19. 2. 2001 bolo schválené zvýšenie základného imania.
  (from: 05/30/2001)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 14. 5. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/19/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 21.11.2002 bolo schválené úplné znenie stanov.
  (from: 01/07/2003)
Date of updating data in databases:  01/21/2022
Date of extract :  01/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person