Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  103/S

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Rykynčice „v likvidácii“
  (od: 14.05.2014)
Poľnohospodárske družstvo Rykynčice
  (od: 01.02.1991 do: 13.05.2014)
Sídlo: 
Rykynčice 962 55
  (od: 01.02.1991)
IČO: 
00 650 544
  (od: 01.02.1991)
Deň zápisu: 
01.02.1991
  (od: 01.02.1991)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 01.02.1991)
Predmet činnosti: 
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 01.03.1993)
maloobchod tovaru každého druhu okrem viazaných a koncesov. obchodných živností
  (od: 01.03.1993)
cestná nákladná doprava
  (od: 01.03.1993)
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 01.02.1991 do: 28.02.1993)
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (od: 01.02.1991 do: 28.02.1993)
výroba a predaj lesných výrobkov
  (od: 01.02.1991 do: 28.02.1993)
stavebno-montážna činnosť
  (od: 01.02.1991 do: 28.02.1993)
obchodná činnosť * nákup a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov * nákup a predaj ponľohospodárskej techniky a náhradných súčiastok, chemických ochran ných prostriedkov a ďalších potrieb poľnospodárskej a potravinárskej výroby
  (od: 01.02.1991 do: 28.02.1993)
prenájom výrobných prostriedkov
  (od: 01.02.1991 do: 28.02.1993)
poskytovanie služeib pre podniky a občanov
  (od: 01.02.1991 do: 28.02.1993)
výroba a predaj textilnej konfekcie
  (od: 01.02.1991 do: 28.02.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.03.1993)
predstavenstvo
  (od: 01.02.1991 do: 28.02.1993)
Vladimír Aľakša - člen
97
Rykynčice
  (od: 12.05.2017)
Pavel Bertan - člen
15
Medovarce
  (od: 12.05.2017)
Daniel Fraňo - člen
16
Rykynčice
  (od: 12.05.2017)
Ján Lietava - člen
64
Medovarce
  (od: 12.05.2017)
Ján Meňuš - člen
90
Rykynčice
  (od: 12.05.2017)
Stanislav Šárik - člen
118
Rykynčice
  (od: 12.05.2017)
Michal Varga - predseda
127
Rykynčice
  (od: 12.05.2017)
Vladimír Aľakša - člen
97
Rykynčice
  (od: 20.04.1994 do: 11.05.2017)
Pavel Bertan - člen
15
Medovarce
  (od: 01.03.1993 do: 11.05.2017)
Ján Bucha st. - člen
69
Medovarce
  (od: 20.04.1994 do: 03.10.2016)
Ján Bucha st. - člen
69
Medovarce
Skončenie funkcie: 05.03.2006
  (od: 04.10.2016 do: 03.10.2016)
Daniel Ďurečka - člen
Medovarce
  (od: 01.03.1993 do: 19.04.1994)
Ing. Pavel Fekiač - predseda
274
Hontianske Nemce
  (od: 01.02.1991 do: 28.02.1993)
Daniel Fraňo - člen
16
Rykynčice
  (od: 20.04.1994 do: 11.05.2017)
Štefan Glézl - člen
6
Medovarce
  (od: 20.04.1994 do: 03.10.2016)
Štefan Glézl - člen
6
Medovarce
Skončenie funkcie: 03.09.2013
  (od: 04.10.2016 do: 03.10.2016)
Anna Gurová - predseda
Medovarce
  (od: 01.03.1993 do: 19.04.1994)
Ján Chrien - podpredseda
10
Medovarce
  (od: 20.04.1994 do: 03.10.2016)
Ján Chrien - podpredseda
10
Medovarce
Skončenie funkcie: 11.04.2001
  (od: 04.10.2016 do: 03.10.2016)
Peter Jankovič - podpredseda
Rykynčice
  (od: 01.03.1993 do: 19.04.1994)
Ing. Ľubomír Krajč - podpredseda
275
Hontianske Nemce
  (od: 01.02.1991 do: 28.02.1993)
Ján Lietava - člen
Medovarce
  (od: 01.03.1993 do: 19.04.1994)
Ján Lietava - člen
64
Medovarce
  (od: 20.04.1994 do: 11.05.2017)
Ján Meňuš - člen
90
Rykynčice
  (od: 01.03.1993 do: 11.05.2017)
Ján Mikuláši - člen
8
Rykynčice
  (od: 01.03.1993 do: 03.10.2016)
Ján Mikuláši - člen
8
Rykynčice
Skončenie funkcie: 30.03.2013
  (od: 04.10.2016 do: 03.10.2016)
Ján Miškolci - člen
Rykynčice
  (od: 01.03.1993 do: 19.04.1994)
Stanislav Šárik - člen
118
Rykynčice
  (od: 20.04.1994 do: 11.05.2017)
Michal Varga - predseda
127
Rykynčice
  (od: 20.04.1994 do: 11.05.2017)
Emília Vydarená - člen
Rykynčice
  (od: 01.03.1993 do: 19.04.1994)
Jozef Žigmond - člen
Medovarce
  (od: 01.03.1993 do: 19.04.1994)
Viera Žilková - člen
Rykynčice
  (od: 01.03.1993 do: 19.04.1994)
Konanie: 
Družstvo zastupuje predseda alebo podpredseda a ďalší člen predstavenstva.
  (od: 01.03.1993)
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 01.02.1991 do: 28.02.1993)
Zapisované základné imanie: 
4 320 000 Sk
  (od: 01.03.1993)
Základný členský vklad: 
20 000 Sk
  (od: 01.03.1993)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 16.3.2013
  (od: 14.05.2014)
 Likvidátor:
Ladislav Franko
Dolné Rykynčice 134
Rykynčice 962 55
Vznik funkcie: 26.02.2018
  (od: 21.06.2018)
 Likvidátor:
Michal Varga
Rykynčice 127
Rykynčice 962 55
Vznik funkcie: 09.10.2014
  (od: 18.08.2015 do: 11.05.2017)
 Likvidátor:
Michal Varga
Rykynčice 127
Rykynčice 962 55
Vznik funkcie: 09.10.2014
  (od: 12.05.2017 do: 20.06.2018)
 Likvidátor:
Michal Varga
Rykynčice 127
Rykynčice 962 55
Vznik funkcie: 09.10.2014 Skončenie funkcie: 27.11.2015
  (od: 21.06.2018 do: 20.06.2018)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
  (od: 18.08.2015)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi kona- nej dňa 31.1.1991 v zmysle zák.č. 162/90 Zb. o poľno- hospodárskom družstevníctve prijatím vlastných stanov družstva.
  (od: 01.02.1991)
Nedeliteľný fond: predstavuje sumu 432.000,- SK Družstvo schválilo zmenu stanov podľa ust.Obch. zákona a zák.č. 42/92 Zb. Stary spis: Dr 361
  (od: 01.03.1993)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 27.11.1998, č.k. 27 Cb - 24 K 100/96,241/96,201/97 bol na majetok družstva vyhlásený konkurz. Za správcu majetkovej podstaty súd ustanovil Ing. Emíliu Bílkovú, bytom Martin, Kozmonautov 8/10.
  (od: 09.04.1999)
Právoplatným uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 07.10.2004 č.k. 27-24K 100/96 bola zbavená funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Emília Bílková a ustanovená nová správkyňa konkurznej podstaty Mgr. Renáta Endrödyová.
  (od: 12.02.2005)
Rozhodnutím Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 27 - 24K 100/96 zo dňa 08. 02. 2013 právoplatným 16. 03. 2013, zrušil súd konkurz na majetok úpadcu Poľnohospodárske družstvo Rykynčice, 962 55, Rykynčice, IČO: 00 650 544 a zbavil JUDr. Renátu Endrodyovú funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 14.05.2014)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 61Cbr/49/2015-29 zo dňa 29. 10. 2015, právoplatným dňa 27. 11. 2015 súd odvoláva z funkcie likvidátora Michala Vargu, bydliskom Rykynčice 127 v družstve Poľnohospodárske družstvo Rykynčice „v likvidácii“, 962 55 Rykynčice, IČO: 00 650 544.
  (od: 21.06.2018)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 61Cbr/268/2015-13 zo dňa 15. 06. 2016, právoplatným dňa 21. 12. 2016 súd menuje do funkcie likvidátora Jána Meňuša, nar. 01. 12. 1961, r.č. , bytom Dolné Rykynčice 90, 962 55 Rykynčice a Daniela Fraňa, nar. 04. 12. 1959, r.č. , bytom 962 55 Rykynčice 133 v družstve Poľnohospodárske družstvo Rykynčice „v likvidácii“, 962 55 Rykynčice, IČO: 00 650 544.
  (od: 21.06.2018)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 62Cbr/32/2017-23 zo dňa 31. 01. 2018, právoplatným dňa 26. 02. 2018 súd odvoláva z funkcie likvidátora Jána Meňuša, nar. 01. 12. 1961, r.č. , bytom Dolné Rykynčice 90, 962 55 Rykynčice a Daniela Fraňa, nar. 04. 12. 1959, r.č. , bytom 962 55 Rykynčice 133 a menuje Ladislava Franka, nar. 09. 06. 1949, r.č. , bytom Dolné Rykynčice 134, 962 55 Rykynčice do funkcie likvidátora družstva Poľnohospodárske družstvo Rykynčice „v likvidácii“, 962 55 Rykynčice, IČO: 00 650 544.
  (od: 21.06.2018)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 27.11.1998
  (od: 14.05.2014)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 27.11.1998
  (od: 09.04.1999 do: 13.05.2014)
Správca konkurznej podstaty: 
Mgr. Renáta Endrödyová
B. Němcovej 18
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 02.02.2005
  (od: 12.02.2005 do: 13.05.2014)
Mgr. Renáta Endrödyová
B. Němcovej 18
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 02.02.2005 Skončenie funkcie: 16.03.2013
  (od: 14.05.2014 do: 13.05.2014)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 16.3.2013
  (od: 14.05.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  20.09.2021
Dátum výpisu:  22.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)