Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  18/T

Obchodné meno: 
NAFTA a.s.
  (od: 23.03.1992 do: 30.06.2006)
Sídlo: 
Naftárska 965
Gbely 908 45
  (od: 23.03.1992 do: 30.06.2006)
IČO: 
31 409 938
  (od: 23.03.1992)
Deň zápisu: 
01.04.1992
  (od: 23.03.1992)
Deň výmazu: 
01.07.2006
  (od: 01.07.2006)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 23.03.1992)
Predmet činnosti: 
vykonávanie geologicko-prieskumných vrtných prác na vyhľadávanie ložísk, uhľovodíkov a iných nerastov
  (od: 23.03.1992 do: 24.11.1992)
ťažba živíc vrátane intenzifikácie, úpravy a separácie vedľajších produktov, podzemné opravy sond
  (od: 23.03.1992 do: 24.11.1992)
ťažobná geológia a ložiskové inžinierstvo pre ťažbu živíc pri otvárke a ťažbe ložísk
  (od: 23.03.1992 do: 24.11.1992)
vrtná činnosť spojená s ťažbou a otvárkov objavených ložísk
  (od: 23.03.1992 do: 24.11.1992)
strojárenská a stavebno-montážna činnosť
  (od: 23.03.1992 do: 24.11.1992)
príprava, výstavba a prevádzka podzemných zásobníkov zemného plynu v tuzemsku, v rozsahu udeleného oprávnenia
  (od: 23.03.1992 do: 24.11.1992)
projektovanie v rozsahu udeleného oprávnenia
  (od: 23.03.1992 do: 24.11.1992)
vrtné práce v zahraničí
  (od: 23.03.1992 do: 24.11.1992)
banská záchranná služba
  (od: 23.03.1992 do: 24.11.1992)
vystrojovanie sond vrátane sond podzemných zásobníkov
  (od: 23.03.1992 do: 24.11.1992)
údržba, opravy a revízie vyhradených zariadení a servis pre sondy podzemných zásobníkov a plynové zariadenia
  (od: 23.03.1992 do: 24.11.1992)
prevádzka zariadení pre vzdelanie pracovníkov a výchovu učňov
  (od: 23.03.1992 do: 24.11.1992)
vyhľadávanie a využívanie tepla geotermálnych vôd a stavby k tomu potrebných zariadení
  (od: 23.03.1992 do: 24.11.1992)
inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 23.03.1992 do: 24.11.1992)
bansko-meračské a geodetické práce
  (od: 23.03.1992 do: 24.11.1992)
zahranično-obchodná činnosť
  (od: 23.03.1992 do: 24.11.1992)
rekultivácia kontaminovaných pôd
  (od: 23.03.1992 do: 24.11.1992)
využitie geotermálnej energie podzemných vôd
  (od: 23.03.1992 do: 24.11.1992)
uskladňovanie ekologicky závadných tekutých odpadov do podzemných priestorov
  (od: 23.03.1992 do: 24.11.1992)
výroba a vývoj vrtných súprav
  (od: 23.03.1992 do: 24.11.1992)
získavanie jódu a brómu z podzemných vôd
  (od: 23.03.1992 do: 24.11.1992)
ekologická činnosť s využitím baktérií na rekultiváciu pôd
  (od: 23.03.1992 do: 24.11.1992)
intenzívne využívanie vyťažených podzemných priestorov na budovanie a prevádzkovanie podzemných zásobníkov plynu, ropy, príp. derivátov v spolupráci so zahraničnými partnermi
  (od: 23.03.1992 do: 24.11.1992)
nákup a predaj zemného plynu
  (od: 23.03.1992 do: 24.11.1992)
defektoskopia
  (od: 25.11.1992 do: 21.06.2005)
kováčstvo
  (od: 25.11.1992 do: 21.10.2004)
zámočníctvo
  (od: 25.11.1992 do: 21.10.2004)
výroba nástrojov
  (od: 25.11.1992 do: 21.10.2004)
brúsenie a leštenie kovov okrem brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
  (od: 25.11.1992 do: 21.10.2004)
kovoobrábanie
  (od: 25.11.1992 do: 21.10.2004)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (od: 25.11.1992 do: 21.10.2004)
opravy motorových vozidiel
  (od: 25.11.1992 do: 21.10.2004)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
  (od: 25.11.1992 do: 21.10.2004)
opravy karosérií
  (od: 25.11.1992 do: 21.10.2004)
stolárstvo
  (od: 25.11.1992 do: 01.07.1998)
tesárstvo
  (od: 25.11.1992 do: 01.07.1998)
pokrývačstvo
  (od: 25.11.1992 do: 01.07.1998)
klampiarstvo
  (od: 25.11.1992 do: 21.10.2004)
podlahárstvo/kladenie podlahových krytín/
  (od: 25.11.1992 do: 01.07.1998)
vodoinštalatérstvo
  (od: 25.11.1992 do: 21.10.2004)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 25.11.1992 do: 01.07.1998)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 25.11.1992 do: 01.07.1998)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 25.11.1992 do: 28.06.2001)
elektroinštalatérstvo
  (od: 25.11.1992 do: 21.06.2005)
plynoinštalatérstvo
  (od: 25.11.1992 do: 01.07.1998)
cestná motorová doprava
  (od: 25.11.1992 do: 21.06.2005)
projektovanie, príprava, výstavba a uskladňovanie uhľovodíkov a odpadov v podzemných a pozemných priestoroch
  (od: 25.11.1992 do: 28.06.2001)
vykonávanie, projektovanie a vyhodnocovanie geologických prác, vrátane geotermálnych vôd
  (od: 25.11.1992 do: 21.10.2004)
využitie geotermálnej energie podzemných vôd
  (od: 25.11.1992 do: 21.06.2005)
získavania jódu a brómu z podzemných vôd
  (od: 25.11.1992 do: 21.06.2005)
prevádzkovanie autoumyvárne
  (od: 23.07.1996 do: 01.07.1998)
emisné kontroly motorových vozidiel
  (od: 23.07.1996 do: 21.06.2005)
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
  (od: 23.07.1996 do: 01.07.1998)
ubytovacie služby
  (od: 23.07.1996 do: 21.10.2004)
pohostinská činnosť
  (od: 23.07.1996 do: 21.10.2004)
práčovňa a súvisiace služby
  (od: 15.10.1996 do: 21.10.2004)
správa bytového fondu
  (od: 15.10.1996 do: 21.10.2004)
laboratórne analýzy vody a zemného plynu
  (od: 01.08.1997 do: 21.06.2005)
diagnostika trasovania a porých podzemných trubných a kabelových vedení
  (od: 01.08.1997 do: 22.09.2002)
vykonávanie stavebných a montážnych prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky
  (od: 01.08.1997 do: 28.06.2001)
prenájom strojov, zariadení a vrtného náradia
  (od: 02.07.1998 do: 21.06.2005)
zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov
  (od: 02.07.1998 do: 21.06.2005)
krajčírstvo
  (od: 02.07.1998 do: 21.10.2004)
kúrenárske práce
  (od: 02.07.1998 do: 21.06.2005)
servis zabezpečovacích zariadení BH - SALA, záchranného evakuačného systému SAUVMATIC a TROLMATIC
  (od: 02.07.1998 do: 21.06.2005)
skrutkovanie pažníc a stupačiek
  (od: 02.07.1998 do: 21.06.2005)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 02.07.1998 do: 21.06.2005)
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
  (od: 02.07.1998 do: 21.06.2005)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  (od: 14.07.1999 do: 21.10.2004)
montáž a údržba koncových telekomunikačných zariadení a naväzujúcich vnútorných slaboprúdových rozvodov a ich pripojovaniek jednotnej telekomunikačnej sieti typu: pobočkové telefónne ústredne Ericsson a jeho PCM systémy; RR prenosové zariadenia Ericsson a Alcatel Telettra; telefaxov
  (od: 14.07.1999 do: 21.10.2004)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
  (od: 14.07.1999 do: 21.10.2004)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 29.06.2001 do: 21.06.2005)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických regionálneho geologického výskumu, ložiskového geologického prieskumu, geologického prieskumu životného prostredia a geologického prieskumu na špeciálne účely. vykonávanie technických prác pre geologický výskum a prieskum
  (od: 22.10.2004 do: 28.02.2006)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 02.07.1998 do: 21.06.2005)
poskytovanie záruky na zabezpečenie colného dlhu
  (od: 02.07.1998 do: 21.06.2005)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 14.07.1999 do: 21.06.2005)
výkup, rozvod plynu
  (od: 19.06.2000 do: 17.02.2006)
inžinierska činnosť
  (od: 25.11.1992 do: 30.06.2006)
výroba, montáž, rekonštrukcia, opravy, periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (od: 25.11.1992 do: 30.06.2006)
revízie a skúšky prevádzkovaných tlakových kotlov a tlakových nádob
  (od: 25.11.1992 do: 30.06.2006)
výroba, montáž, generálne opravy a rekonštrukcie a vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení
  (od: 25.11.1992 do: 30.06.2006)
revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
  (od: 25.11.1992 do: 30.06.2006)
montáž, opravy, revízie vyhradených plynových zariadení, plnenie tlakových nádob na plyn
  (od: 25.11.1992 do: 30.06.2006)
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
  (od: 25.11.1992 do: 30.06.2006)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (od: 25.11.1992 do: 30.06.2006)
revízie elektrických zariadení
  (od: 25.11.1992 do: 30.06.2006)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 25.11.1992 do: 30.06.2006)
banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom, hlavne:
  (od: 25.11.1992 do: 30.06.2006)
vyhľadávanie a prieskum ložísk vyhradených nerastov
  (od: 25.11.1992 do: 30.06.2006)
otvárka, príprava a dobývanie uhľovodíkov, ich úprava a zušľachťovanie
  (od: 25.11.1992 do: 30.06.2006)
opravy a vystrojovanie banských diel vybudovaných za účelom dobývania a uskladňovania uhľovodíkov a odpadov
  (od: 25.11.1992 do: 30.06.2006)
hľbenie /vŕtanie/ banských diel v tuzemsku i zahraničí
  (od: 25.11.1992 do: 30.06.2006)
rekultivácia kontaminovaných pôd
  (od: 25.11.1992 do: 30.06.2006)
banská záchranná služba
  (od: 25.11.1992 do: 30.06.2006)
ekologická činnosť s využitím baktérií na rekultiváciu pôdy kontaminovanej ropnými produktami
  (od: 25.11.1992 do: 30.06.2006)
bansko-meračské a geodetické práce
  (od: 25.11.1992 do: 30.06.2006)
prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku
  (od: 15.10.1996 do: 30.06.2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 15.10.1996 do: 30.06.2006)
automatizované spracovanie dát
  (od: 01.08.1997 do: 30.06.2006)
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 01.08.1997 do: 30.06.2006)
kopírovacie a rozmnožovacie práce
  (od: 01.08.1997 do: 30.06.2006)
viazačské práce
  (od: 01.08.1997 do: 30.06.2006)
montáž, opravy a kontrola zariadení katódovej ochrany plynovodných a ropovodných potrubí
  (od: 01.08.1997 do: 30.06.2006)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 01.08.1997 do: 30.06.2006)
potápačstvo
  (od: 01.08.1997 do: 30.06.2006)
revízia a opravy dýchacích zariadení, oživovacích prístrojov, plynotesných oblekov, školenia a výcvik užívateľov dýchacej a oživovacej techniky
  (od: 01.08.1997 do: 30.06.2006)
skladová evidencia
  (od: 02.07.1998 do: 30.06.2006)
montáž a demontáž protierupčného zariadenia a očisťovacej techniky
  (od: 02.07.1998 do: 30.06.2006)
prenájom nehmotného majetku
  (od: 02.07.1998 do: 30.06.2006)
vedenie účtovníctva
  (od: 02.07.1998 do: 30.06.2006)
dodávky a poradenské služby ohľadom výpočtovej techniky a spracovania dát
  (od: 02.07.1998 do: 30.06.2006)
vykonávanie školení
  (od: 14.07.1999 do: 30.06.2006)
technik požiarnej ochrany
  (od: 18.01.2000 do: 30.06.2006)
projektovanie a uskladňovanie uhľovodíkov a odpadov v podzemných a pozemných priestoroch
  (od: 29.06.2001 do: 30.06.2006)
projektovanie stavieb
  (od: 29.06.2001 do: 30.06.2006)
prenájom technologických plynárenských zariadení
  (od: 29.06.2001 do: 30.06.2006)
nákup a predaj, uskladňovanie ropy, zemného plynu a ich vedľajších produktov, mazivá, oleje
  (od: 29.06.2001 do: 30.06.2006)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
  (od: 29.06.2001 do: 30.06.2006)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk
  (od: 29.06.2001 do: 30.06.2006)
osobitné zásahy do zemskej kôry
  (od: 29.06.2001 do: 30.06.2006)
diagnostika trasovania a porúch podzemných trubných a kabelových vedení
  (od: 23.09.2002 do: 30.06.2006)
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
  (od: 22.10.2004 do: 30.06.2006)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh regionálneho geologického výskumu, ložiskového geologického prieskumu, geologického prieskumu na špeciálne účely. Vykonávanie technických prác pre geologický výskum a prieskum.
  (od: 01.03.2006 do: 30.06.2006)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 22.10.2004 do: 30.06.2006)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 22.10.2004 do: 30.06.2006)
vykonávanie stavebných a montážnych prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky
  (od: 22.10.2004 do: 30.06.2006)
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejných telekomunikačných služieb, na zriaďovanie, prevádzkovanie a prenájom rádiových zariadení
  (od: 22.10.2004 do: 30.06.2006)
prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
  (od: 22.10.2004 do: 30.06.2006)
činnosť ekonomických poradcov
  (od: 22.06.2005 do: 30.06.2006)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 22.06.2005 do: 30.06.2006)
vyhotovovanie rozborov uhľovodíkových plynov, vôd a zeminy chemickými analýzami a pomocou chemických prístrojov
  (od: 22.06.2005 do: 30.06.2006)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (od: 22.06.2005 do: 30.06.2006)
vnútroštátna nákladná cestná doprava, vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (od: 22.06.2005 do: 30.06.2006)
výroba plynu, dodávka plynu, uskladňovanie plynu
  (od: 18.02.2006 do: 30.06.2006)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 22.10.2004 do: 30.06.2006)
predstavenstvo
  (od: 01.08.1997 do: 21.10.2004)
predstavenstvo
  (od: 15.10.1996 do: 31.07.1997)
predstavenstvo
  (od: 02.11.1993 do: 14.10.1996)
predstavenstvo
  (od: 23.03.1992 do: 01.11.1993)
Ing. Libor Briška
Heyrovského 13
Bratislava
  (od: 07.12.1999 do: 17.07.2000)
Ing. Libor Briška - podpredseda
Heyrovského 13
Bratislava
  (od: 18.07.2000 do: 22.09.2002)
Ing. Libor Briška - podpredseda
Heyrovského 13
Bratislava
Vznik funkcie: 21.10.1999 Skončenie funkcie: 07.08.2002
  (od: 23.09.2002 do: 17.10.2002)
Ing. Jozef Čechovič - podpredseda
Sokolovská 5
Cífer
  (od: 01.08.1997 do: 06.12.1999)
Ing. Jozef Čechovič - podpredseda
Sokolská 5
Cífer
  (od: 15.10.1996 do: 31.07.1997)
Louis de Fouchecour - člen
Servitengasse 1
Viedeň 1090
Rakúsko
Vznik funkcie: 14.09.2005
  (od: 04.10.2005 do: 10.11.2005)
Louis de Fouchecour - podpredseda
Servitengasse 1
Viedeň 1090
Rakúsko
Vznik funkcie: 14.10.2005
  (od: 11.11.2005 do: 08.06.2006)
Louis de Fouchecour - podpredseda
Servitengasse 1
Viedeň 1090
Rakúsko
Vznik funkcie: 14.10.2005 Skončenie funkcie: 05.06.2006
  (od: 09.06.2006 do: 08.06.2006)
Ing. Arpád Demko - predseda
Lackova 3255/17
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
  (od: 29.01.1999 do: 17.07.2000)
Ing. Pavol Dudáč
Záhumenice 1465
Gbely
  (od: 01.08.1997 do: 28.01.1999)
Ing. Vlastimil Formánek
Bernolákov rád 343
Šaštín - Stráže 908 41
Vznik funkcie: 14.06.2000 Skončenie funkcie: 07.08.2002
  (od: 23.09.2002 do: 17.10.2002)
Ing. Vlastimil Formánek
Brernolákov rad 343
Šaštín - Stráže 908 41
  (od: 18.07.2000 do: 22.09.2002)
Ing. Vincent Gerthoffer
Okružná 100
Michalovce
  (od: 01.08.1997 do: 28.01.1999)
Ing. Juraj Grebáč - člen
Slnečná 1346
Gbely
  (od: 12.05.1997 do: 31.07.1997)
Ing. Juraj Grebáč - predseda
Slnečná 1346
Gbely
  (od: 01.08.1997 do: 28.01.1999)
RNDr. Štefan Hodáň
Lúčky 1530/15
Holíč
  (od: 01.08.1997 do: 28.01.1999)
RNDr. Štefan Hodáň - člen
Lúčky 1530/15
Holíč
  (od: 02.11.1993 do: 22.07.1996)
RNDr. Štefan Hodáň - člen
Lúčky 1530/15
Holíč
  (od: 23.07.1996 do: 31.07.1997)
Ing. Ján Holčík - podpredseda
Šťastná 3
Bratislava
  (od: 07.12.1999 do: 17.07.2000)
Ing. Ján Holčík , CSc., - podpredseda
Šťastná 3
Bratislava
  (od: 02.01.2001 do: 22.09.2002)
Ing. Ján Holčík , CSc., - podpredseda
Šťastná 3
Bratislava
Vznik funkcie: 21.10.1999 Skončenie funkcie: 07.08.2002
  (od: 23.09.2002 do: 17.10.2002)
Ing. Ján Holčík , CSc., - predseda
Šťastná 3
Bratislava
  (od: 18.07.2000 do: 01.01.2001)
Ing. Pavol Janočko
Gaštanova 2
Košice 040 01
  (od: 01.08.1997 do: 06.12.1999)
Ing. Pavol Janočko - podpredseda
Gaštanova 2
Košice
  (od: 07.12.1999 do: 18.06.2000)
Ing. Ján Jurga
Lazaretská 11
Bratislava
  (od: 07.12.1999 do: 17.07.2000)
Ing. Ján Kasper
Šancova 25
Bratislava
  (od: 07.12.1999 do: 18.06.2000)
Mgr. Peter Konc - podpredseda
Záhumenice 1465
Gbely
  (od: 12.05.1997 do: 31.07.1997)
Ing. Jozef Kováč
Zvončekova 10
Bratislava 831 06
  (od: 22.01.2001 do: 22.09.2002)
RNDr. Jozef Kováč
Romanova 19
Bratislava 851 02
  (od: 18.07.2000 do: 21.01.2001)
RNDr. Jozef Kováč
Zvončekova 10
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 14.06.2000 Skončenie funkcie: 07.08.2002
  (od: 23.09.2002 do: 17.10.2002)
Štefan Kovárik - člen
Krátka 1370
Gbely
  (od: 23.03.1992 do: 01.11.1993)
Bruno Leray - člen
3 avenue Jules Bécignuel
Nantes 440 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 10.05.2004
  (od: 26.10.2004 do: 10.11.2005)
Ing. Miroslav Michálek
79
Smolinské
  (od: 01.08.1997 do: 28.01.1999)
Ing. Miroslav Michálek - člen
79
Smolinské
  (od: 02.11.1993 do: 22.07.1996)
Ing. Miroslav Michálek - člen
79
Smolinské
  (od: 23.07.1996 do: 31.07.1997)
Ing. Viliam Mikuláš
Predmetská 46
Žilina
  (od: 07.12.1999 do: 17.07.2000)
RNDr.Ing. Anton Olexa - člen
Jánošíkova 51
Malacky
  (od: 23.03.1992 do: 01.11.1993)
Ing. Jozef Pagáč
Pribinova 10/2
Malacky
  (od: 18.07.2000 do: 01.01.2001)
Ing. Jozef Pagáč - predseda
Pribinova 10/2
Malacky
  (od: 02.01.2001 do: 22.09.2002)
Ing. Jozef Pagáč - predseda
Pribinova 10/2
Malacky
Vznik funkcie: 14.06.2000 Skončenie funkcie: 25.11.2003
  (od: 23.09.2002 do: 09.02.2004)
Ing. Michal Polaščin - člen
Pri Kaštieli 33
Holíč
  (od: 02.11.1993 do: 30.06.1996)
Ing. Michal Polaščin - člen
Pri Kaštieli 33
Holíč
  (od: 15.10.1996 do: 31.07.1997)
Ing. Michal Polaščin - podpredseda
Pri Kaštieli 33
Holíč
  (od: 01.07.1996 do: 22.07.1996)
Ing. Michal Polaščin - podpredseda
Pri Kaštieli 33
Holíč
  (od: 23.07.1996 do: 14.10.1996)
Ing. Ján Prachár - podpredseda
Pri Kadúbku 1334
Šaštín - Stráže
  (od: 15.10.1996 do: 11.05.1997)
Ing. Ján Prachár - predseda
M. Nešpora 1334
Šaštín - Stráže
  (od: 23.03.1992 do: 01.11.1993)
Ing. Ján Prachár - predseda
Pri Kadúbku 1334
Šaštín - Stráže
  (od: 02.11.1993 do: 22.07.1996)
Ing. Ján Prachár - predseda
Pri Kadúbku 1334
Šaštín - Stráže
  (od: 23.07.1996 do: 14.10.1996)
Ing. Karol Rakovský - podpredseda
Homolova 33
Bratislava
  (od: 01.08.1997 do: 06.12.1999)
Ing. Karol Rakovský - predseda
Homolova 33
Bratislava
  (od: 15.10.1996 do: 31.07.1997)
Vladimír Režný
Kollárová 376
Malacky 901 01
  (od: 29.01.1999 do: 06.12.1999)
Alain Rossignol - člen
Villa de Lourcine 1
Paríž 750 14
Francúzska republika
Vznik funkcie: 16.12.2004
  (od: 16.12.2004 do: 10.01.2005)
Alain Rossignol - podpredseda
Villa de Lourcine 1
Paríž 750 14
Francúzska republika
Vznik funkcie: 16.12.2004
  (od: 11.01.2005 do: 03.10.2005)
Alain Rossignol - podpredseda
Villa de Lourcine 1
Paríž 750 14
Francúzska republika
Vznik funkcie: 16.12.2004 Skončenie funkcie: 14.09.2005
  (od: 04.10.2005 do: 03.10.2005)
Ing. Rudolf Rudinec , DrSc. - člen
M.Kukučína 1
Michalovce
  (od: 23.03.1992 do: 01.11.1993)
Ing. Milan Sokol - člen
Čsl. armády 1052
Gbely
  (od: 23.03.1992 do: 01.11.1993)
Ing. Emil Ščepko - podpredseda
Štefánikova 691
Senica
  (od: 23.03.1992 do: 01.11.1993)
Ing. Marta Tomčíková - členka
SNP 45
Holíč
  (od: 02.11.1993 do: 18.07.1995)
Ing. Jozef Trčka , CSc. - člen
Záhumenice 1464
Gbely
  (od: 23.03.1992 do: 01.11.1993)
Ing. Ľubomír Vážny - člen
Tatranská 91
Banská Bystrica
  (od: 15.10.1996 do: 11.05.1997)
Ing. Bernd Wagner - člen
August-Schmidt 44
Oer - Erkenschwick 457 39
Nemecko
Vznik funkcie: 09.11.2004
  (od: 02.12.2004 do: 15.12.2004)
Ing. Bernd Wagner - člen
August-Schmidt 44
Oer - Erkenschwick 457 39
Nemecko
Vznik funkcie: 09.11.2004 Skončenie funkcie: 16.12.2004
  (od: 16.12.2004 do: 15.12.2004)
Bruno Leray - člen
3 avenue Jules Bécignuel
Nantes 440 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 10.05.2004
  (od: 11.11.2005 do: 30.06.2006)
Ing. Bernd Wagner - predseda
August - Schmidt 44
Oer - Erkenschwick 457 39
Nemecko
Vznik funkcie: 16.12.2004
  (od: 16.12.2004 do: 30.06.2006)
Ing. Alexander Spies - člen
Schubertstr. 8
Essen 451 38
Nemecko
Vznik funkcie: 14.09.2005
  (od: 04.10.2005 do: 30.06.2006)
Jean - Jacques Ciazynski - člen
1 Rue de Sauvage
Angouleme 160 00
Francúzsko
Vznik funkcie: 05.06.2006
  (od: 09.06.2006 do: 30.06.2006)
Ing. Milan Blažek
12. Dubna 47
Hodonín 695 00
Česká republika
  (od: 29.01.1999 do: 06.12.1999)
Dr. Ing. Georg Boor
Grenzstrasse 101
Krefeld 47 799
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 07.08.2002
  (od: 18.10.2002 do: 03.10.2005)
Dr. Ing. Georg Boor
Grenzstrasse 101
Krefeld 47 799
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 07.08.2002 Skončenie funkcie: 14.09.2005
  (od: 04.10.2005 do: 03.10.2005)
Jean Grandin - podpredseda
avenue Gallieni 61
Conflans Sainte - Honorine 78 600
Francúzsko
Vznik funkcie: 07.08.2002 Skončenie funkcie: 10.05.2004
  (od: 26.10.2004 do: 25.10.2004)
Jean Grandin - podpredseda
avenue Gallieni 61
Conflans Sainte - Honorine 78 600
Francúzsko
Vznik funkcie: 07.08.2002
  (od: 22.10.2002 do: 25.10.2004)
Jean Grandin
avenue Gallieni 61
Conflans Sainte - Honorine 78 600
Francúzsko
Vznik funkcie: 07.08.2002
  (od: 18.10.2002 do: 21.10.2002)
Alain Rossignol
Villa de Lourcine 1
Paríž 75 014
Francúzska republika
Vznik funkcie: 07.08.2002
  (od: 18.10.2002 do: 09.02.2004)
Ing. Alain Rossignol - predseda
Villa de Lourcine 1
Paríž 75 014
Francúzska republika
Vznik funkcie: 07.08.2002
  (od: 10.02.2004 do: 15.12.2004)
Ing. Alain Rossignol - predseda
Villa de Lourcine 1
Paríž 75 014
Francúzska republika
Vznik funkcie: 07.08.2002 Skončenie funkcie: 16.12.2004
  (od: 16.12.2004 do: 15.12.2004)
Dr. Ing. Achim Saul - podpredseda
Achatweg 3
Dortmund 442 67
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 07.08.2002 Skončenie funkcie: 09.11.2004
  (od: 02.12.2004 do: 01.12.2004)
Dr. Ing. Achim Saul - podpredseda
Achatweg 3
Dortmund 442 67
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 07.08.2002
  (od: 22.10.2002 do: 01.12.2004)
Dr. Ing. Achim Saul
Achatweg 3
Dortmund 442 67
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 07.08.2002
  (od: 18.10.2002 do: 21.10.2002)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich títo pripoja svoj podpis.
  (od: 22.10.2004 do: 30.06.2006)
Menom spoločnosti koná: - predseda predstavenstva spoločne s podpredsedom predstavenstva alebo - predseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva
  (od: 01.08.1997 do: 21.10.2004)
Menom spoločnosti koná: - predseda predstavenstva spoločne s podpredsedom predstavenstva alebo - spoločne dvaja podpredsedovia predstavenstva
  (od: 15.10.1996 do: 31.07.1997)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia pred- stavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich títo pripoja svoj podpis.
  (od: 02.11.1993 do: 14.10.1996)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 23.03.1992 do: 01.11.1993)
Prokúra: 
Ing. Martin Hollý
Strmý vŕšok 8144/144
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 31.01.2006
  (od: 18.02.2006 do: 30.06.2006)
Ing. Bohumil Kratochvil
K dubu 493
Kamenice, Olešovice 251 68
Česká republika
Vznik funkcie: 31.01.2006
  (od: 18.02.2006 do: 30.06.2006)
Prokuristi sú splnomocnení na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke spoločnosti, ako aj na právne úkony súvisiace s predajom, kúpou, darovaním a zaťažovaním nehnuteľnosti. Prokuristi sú splnomocnení konať za spoločnosť spoločne. Prokuristi sa podpisujú za spoločnosť tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a odtlačku pečiatky spoločnosti pripoja svoj podpis obaja prokuristi, s dodatkom označujúcim prokúru.
  (od: 18.02.2006 do: 30.06.2006)
Základné imanie: 
3 230 960 000 Sk Rozsah splatenia: 3 230 960 000 Sk
  (od: 23.09.2002 do: 30.06.2006)
3 230 960 000 Sk
  (od: 23.03.1992 do: 22.09.2002)
Akcie: 
Počet: 3230960
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 23.07.1996 do: 30.06.2006)
Počet: 3230960
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 07.11.1994 do: 22.07.1996)
Počet: 3134031
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 23.03.1992 do: 06.11.1994)
Počet: 96929
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 23.03.1992 do: 06.11.1994)
Dozorná rada: 
Doc. Ing. Peter Baláž , CSc. - člen
Novohradská 2
Bratislava
  (od: 15.10.1996 do: 13.07.1999)
Ing. Michal Baraník , CSc. - člen
Levárska 1
Bratislava
  (od: 02.11.1993 do: 14.06.1994)
Prof.Ing. Michal Baraník - predseda
Levočská 1
Bratislava
  (od: 23.03.1992 do: 01.11.1993)
Mgr. Bohuslav Brendza
Mukačevská 31
Prešov
  (od: 19.06.2000 do: 22.09.2002)
Mgr. Bohuslav Brendza
Mukačevská 31
Prešov
Vznik funkcie: 27.04.2000
  (od: 23.09.2002 do: 04.09.2003)
Ing. Anna Bubeníková - predseda
Grasalkovičova 37
Ivanka pri Dunaji 900 28
  (od: 20.10.1999 do: 06.12.1999)
Ing. arch. Ladislav Bukran
Tuhárske nám. 12
Lučenec
  (od: 15.06.1994 do: 14.03.1995)
Ing. Miloslav Čurilla
Trieda SNP 60
Košice
Skončenie funkcie: 15.02.2002
  (od: 19.06.2000 do: 13.03.2002)
Ing. Branislav Ďurajka
Andrusovova 3
Bratislava
  (od: 19.06.2000 do: 22.09.2002)
Ing. Branislav Ďurajka
Andrusovova 3
Bratislava
Vznik funkcie: 27.04.2000
  (od: 23.09.2002 do: 04.09.2003)
Ing. Juraj Görner
Dulova 48
Martin
  (od: 23.07.1996 do: 14.10.1996)
Štefan Holán - člen
SNP 291/4
Vrbové
  (od: 15.10.1996 do: 13.07.1999)
Ing. Rastislav Jamrich
Pribišova 29
Bratislava
Skončenie funkcie: 15.02.2002
  (od: 18.07.2000 do: 13.03.2002)
Ing. Rastislav Jamrich - predseda
Pribišova 29
Bratislava
  (od: 19.06.2000 do: 17.07.2000)
Ing. Pavol Janočko
Gaštanova 2
Košice
  (od: 19.06.2000 do: 17.07.2000)
Ing. Pavol Janočko - predseda
Gaštanova 2
Košice
  (od: 18.07.2000 do: 22.09.2002)
Ing. Pavol Janočko - predseda
Lackova 3260/15
Bratislava - Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 25.05.2000
  (od: 23.09.2002 do: 04.09.2003)
Irena Jenčová
Romanova 45
Bratislava
  (od: 23.07.1996 do: 13.07.1999)
Ing. Mikuláš Kačaljak
Borová 20/89
Žilina
Skončenie funkcie: 29.01.2004
  (od: 05.09.2003 do: 21.10.2004)
Ing. Ľudovít Kaník
Akademická 4
Banská Štiavnica 969 01
  (od: 20.10.1999 do: 18.06.2000)
Ing. Ján Kasper
Šancova 25
Bratislava
  (od: 19.06.2000 do: 22.09.2002)
Ing. Ján Kasper
Šancova 25
Bratislava
Vznik funkcie: 25.05.2000
  (od: 23.09.2002 do: 04.09.2003)
Ing. Ján Kasper
Šancová 25
Bratislava 831 04
  (od: 20.10.1999 do: 06.12.1999)
JUDr. Pavol Kendra
Bezručova 16
Bardejov
  (od: 15.03.1995 do: 18.07.1995)
Ing. Pavol Kinčeš
Kalinčiaková 7
Bratislava 831 04
  (od: 20.10.1999 do: 06.12.1999)
Ing. Danka Kocáková
Zakarpatská 11
Michalovce 071 01
  (od: 20.10.1999 do: 06.12.1999)
Ing. Peter Končier - člen
Gagarinova 8/206
Nová Dubnica
  (od: 23.03.1992 do: 01.11.1993)
Ing. Pavol Krajč
Ružová 50
Košice
  (od: 14.07.1999 do: 19.10.1999)
Ing. Michal Krajčovič - člen
Matičná 23
Bratislava
  (od: 23.03.1992 do: 01.11.1993)
Ing. Tibor Marcinka
Hronceská cesta 98
Hronsek
  (od: 07.12.1999 do: 18.06.2000)
Ing. Igor Matiašovský - člen
Latorická 21
Bratislava
  (od: 02.11.1993 do: 14.03.1995)
Ing. Jozef Mihalik - predseda
Tupolevova 18
Bratislava
  (od: 07.12.1999 do: 18.06.2000)
Ing. Eva Michalidesová
Zimná 8
Bratislava
  (od: 15.06.1994 do: 14.03.1995)
Ing. Ivan Mišík
Donská 9
Bratislava
  (od: 23.07.1996 do: 14.10.1996)
Ing. Ivan Mišík - člen
Domská 9
Bratislava
  (od: 02.11.1993 do: 14.03.1995)
Ing. Anton Olexa - člen
Jánošíkova 51
Malacky
  (od: 02.11.1993 do: 22.07.1996)
Ing. Anton Olexa - člen
Jánošíkova 51
Malacky
  (od: 23.07.1996 do: 31.07.1997)
JUDr. Ľubomír Polák
Hviezdolavova 312/9
Senica
  (od: 07.12.1999 do: 18.06.2000)
Ing. Peter Prokopčák , CSc.
Lenardova 14
Bratislava
  (od: 02.11.1993 do: 14.06.1994)
Ing. Dušan Randuška , MBA
Stropkovská 3
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 15.02.2002 Skončenie funkcie: 27.09.2002
  (od: 14.03.2002 do: 22.10.2002)
Ing. Milan Rehák
58
Kostolná - Záriečie
  (od: 19.07.1995 do: 22.07.1996)
Ing. Milan Rehák
58
Kostolná - Záriečie
  (od: 23.07.1996 do: 14.10.1996)
Ing. Jana Reháková
Medlenova 1539
Gbely 908 45
  (od: 19.07.2001 do: 22.09.2002)
Ing. Jarmila Répassyová
Bratislavská 5
Senec
  (od: 07.12.1999 do: 17.01.2000)
Ing. Rudolf Rudinec , DrSc.
Kukučínova 1
Michalovce
  (od: 02.11.1993 do: 22.07.1996)
Ing. Rudolf Rudinec , DrSc.
Kukučínova 1
Michalovce
  (od: 23.07.1996 do: 31.07.1997)
Ing. Ján Rusnák - člen
K. Marxa 6
Michalovce
  (od: 23.03.1992 do: 01.11.1993)
Ing. Ladislav Sklenár , CSc.
Fazuľová 2
Bratislava 811 07
  (od: 20.10.1999 do: 17.01.2000)
Ing. Ivan Slezák
Skuteckého 1635/2
Malacky
  (od: 01.08.1997 do: 18.07.2001)
Ing. Milan Sokol - tajomník
Čsl. armády 1052
Gbely
  (od: 02.11.1993 do: 22.07.1996)
Ing. Milan Sokol - tajomník
Čsl. armády 1052
Gbely
  (od: 23.07.1996 do: 31.07.1997)
Ing. Peter Stachovič
Sibírska 9
Holíč
  (od: 15.03.1995 do: 18.07.1995)
Ing. Jana Strašková
Záhumenice 1466
Gbely
  (od: 01.08.1997 do: 18.07.2001)
Ing. Pavol Suchodolský
Edelenyská 2
Rožňava
  (od: 15.03.1995 do: 18.07.1995)
Ing. Peter Suchovský
Jednoradová 15
Holíč
  (od: 01.08.1997 do: 22.09.2002)
Ing. Emil Ščepko
Štefánikova 691
Senica
  (od: 02.11.1993 do: 22.07.1996)
Ing. Emil Ščepko
Štefánikova 691
Senica
  (od: 23.07.1996 do: 14.10.1996)
Ing. Juraj Široký
Strmý vršok 137
Bratislava
  (od: 14.07.1999 do: 19.10.1999)
Ing. Juraj Široký - člen
Priekopnícka 30
Bratislava
  (od: 01.07.1996 do: 22.07.1996)
Ing. Juraj Široký - člen
Priekopnícka 30
Bratislava
  (od: 23.07.1996 do: 14.10.1996)
Ing. Juraj Široký - predseda
Priekopnícka 30
Bratislava
  (od: 02.11.1993 do: 30.06.1996)
Ľuboš Štrba
Michalská 12
Hlohovec
  (od: 15.03.1995 do: 22.07.1996)
Ing. Marta Tomčíková - podpredseda
SNP 45
Holíč
  (od: 23.03.1992 do: 01.11.1993)
JUDr. Rudolf Trella - predseda
Lipského 3
Bratislava
  (od: 15.10.1996 do: 19.10.1999)
Ing. Ľubomír Trnka
Záhorácka 57
Malacky
  (od: 19.07.1995 do: 22.07.1996)
Ing. Ľubomír Trnka
Záhorácka 57
Malacky
  (od: 23.07.1996 do: 14.10.1996)
Ing. Jozef Vlčák - člen
Potočná 24
Bratislava
  (od: 23.03.1992 do: 01.11.1993)
Ing. Petr Volný - člen
Staré Grunty 4
Bratislava
  (od: 15.10.1996 do: 19.10.1999)
Bernd Wagner
August - Schmidt 44
Oer - Erkenschwick 457 39
Nemecko
Vznik funkcie: 30.07.2004
  (od: 27.10.2004 do: 19.11.2004)
Bernd Wagner
August - Schmidt 44
Oer - Erkenschwick 457 39
Nemecko
Vznik funkcie: 30.07.2004 Skončenie funkcie: 03.11.2004
  (od: 20.11.2004 do: 19.11.2004)
Mgr. Ivan Weiss
Rumančekova 44
Bratislava
  (od: 14.07.1999 do: 19.10.1999)
Ing. Miroslav Zachar
Sokolíkova 15
Bratislava
  (od: 19.07.1995 do: 30.06.1996)
Ing. Miroslav Zachar - predseda
Sokolíkova 15
Bratislava
  (od: 01.07.1996 do: 22.07.1996)
Ing. Miroslav Zachar - predseda
Sokolíkova 15
Bratislava
  (od: 23.07.1996 do: 14.10.1996)
Ing. Drahomír Zajíček
Ružová 1106
Gbely 908 45
  (od: 19.07.2001 do: 22.09.2002)
Doc. Ing. Zdenek Žídek - člen
Mamateyova 3
Bratislava
  (od: 15.10.1996 do: 19.10.1999)
Ing. Jaroslav Živica
Adámiho 14
Bratislava 841 05
  (od: 05.09.2003 do: 19.11.2004)
Ing. Jaroslav Živica
Adámiho 14
Bratislava 841 05
Skončenie funkcie: 03.11.2004
  (od: 20.11.2004 do: 19.11.2004)
Ing. Peter Suchovský
Jednoradová 15
Holíč
Vznik funkcie: 25.06.2001 Skončenie funkcie: 25.06.2005
  (od: 29.07.2005 do: 28.07.2005)
Ing. Jana Reháková
Medlenova 1539
Gbely 908 45
Vznik funkcie: 25.06.2001 Skončenie funkcie: 25.06.2001
  (od: 29.07.2005 do: 28.07.2005)
Ing. Drahomír Zajíček
Ružová 1106
Gbely 908 45
Vznik funkcie: 25.06.2001 Skončenie funkcie: 25.06.2005
  (od: 29.07.2005 do: 28.07.2005)
Ing. Juraj Horváth - predseda
Limbová 444/12
Limbach 900 91
  (od: 05.09.2003 do: 30.06.2006)
JUDr. Zuzana Kokavcová
Kuzmányho 12
Brezno
  (od: 05.09.2003 do: 30.06.2006)
Ing. Igor Šipula
Gyulu Szaboa 52
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 29.01.2004
  (od: 22.10.2004 do: 30.06.2006)
Ing. Peter Podolay
Palackého 6
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 29.01.2004
  (od: 22.10.2004 do: 30.06.2006)
JUDr. Bruno Čanády
Ševčenkova 27
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 03.11.2004
  (od: 20.11.2004 do: 30.06.2006)
Ing. Gerhard Möllemann
Schlehenweg 153
Dorsten 462 86
Nemecko
Vznik funkcie: 03.11.2004
  (od: 20.11.2004 do: 30.06.2006)
Ing. Jana Reháková
Medlenova 1539
Gbely 908 45
Vznik funkcie: 25.06.2001
  (od: 23.09.2002 do: 28.07.2005)
Ing. Drahomír Zajíček
Ružová 1106
Gbely 908 45
Vznik funkcie: 25.06.2001
  (od: 23.09.2002 do: 28.07.2005)
Ing. Peter Suchovský
Jednoradová 15
Holíč
Vznik funkcie: 25.06.2001
  (od: 23.09.2002 do: 28.07.2005)
Ing. Pavel Blanárik
Damborského 851
Kopčany 908 48
Vznik funkcie: 25.06.2005
  (od: 29.07.2005 do: 30.06.2006)
Peter Šefara
Maľovaného 1638/3
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 25.06.2005
  (od: 29.07.2005 do: 30.06.2006)
Ľubomír Novák
Morovianska cesta 35/6
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 25.06.2005
  (od: 29.07.2005 do: 30.06.2006)
Dr. Ing. Klaus Homann
Stangefolstrasse 4
Dortmund
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 15.02.2002
  (od: 14.03.2002 do: 26.10.2004)
Dr. Ing. Klaus Homann
Stangefolstrasse 4
Dortmund
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 15.02.2002 Skončenie funkcie: 30.07.2004
  (od: 27.10.2004 do: 26.10.2004)
Ing. Bernd Wagner
August - Schmidt Str. 44
Oek-Erkenschwick 457 39
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 27.09.2002 Skončenie funkcie: 29.01.2004
  (od: 23.10.2002 do: 21.10.2004)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zmena stanov a.s. schválená na valnom zhromaždení dňa 25. 3. 1993. Stary spis: Sa 56
  (od: 02.11.1993 do: 30.06.2006)
Schválená zmena stanov na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 20.4.1994. Stary spis: Sa 56
  (od: 15.06.1994 do: 30.06.2006)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 30.5.1996. Stary spis: Sa 56
  (od: 23.07.1996 do: 30.06.2006)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 01.10.1996. Stary spis: Sa 56
  (od: 15.10.1996 do: 30.06.2006)
Zmena stanov spoločnosti na základe rozhodnutia dozornej rady zo dňa 29.01.1997 a 03.03.1997.
  (od: 12.05.1997 do: 30.06.2006)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia dňa 29.05.1997, ktorého priebeh bol osvedčný notárskou zápisnicou č. N 268/97, Nz 262/97.
  (od: 01.08.1997 do: 30.06.2006)
Valné zhromaždenie konané dňa 28.05.1997 ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 225/98, Nz 219/98 schválilo zmenu stanov.
  (od: 02.07.1998 do: 30.06.2006)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí riadneho VZ dňa 27.05.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 241/99, Nz 237/99.
  (od: 14.07.1999 do: 30.06.2006)
Rozhodnutie akcionárov na mimoriadnom VZ dňa 07.09.1999.
  (od: 20.10.1999 do: 30.06.2006)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 28.10.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 450/99, Nz 444/99.
  (od: 07.12.1999 do: 30.06.2006)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 02.12.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 508/99, Nz 497/99.
  (od: 18.01.2000 do: 30.06.2006)
Zmena stanov spoločnosti schválená momoriadnym valným zhromaždením dňa 27.04.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 88/2000, Nz 84/2000. Zmena stanov spoločnosti schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 25.05.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 131/2000, Nz 127/2000.
  (od: 19.06.2000 do: 30.06.2006)
Spoločnosť bola zlúčená v súlade s § 69 Obchodného zákonníka so spoločnosťou NAFTA TRADE, a.s., IČO: 35 706 856, so sídlom Martinčekova 17, Bratislava, zrušenou bez likvidácie dňom 30.06.2001. Spoločnosť NAFTA a.s. preberá obchodné imanie, práva a záväzky, pohľadávky i budúce zrušenej spoločnosti NAFTA TRADE, a.s. so sídlom Martinčekova 17, Bratislava, IČO: 35 706 856 podľa Zmluvy o zlúčení.
  (od: 29.06.2001 do: 30.06.2006)
Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí riadneho VZ dňa 24.05.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 256/02, Nz 247/02.
  (od: 23.09.2002 do: 30.06.2006)
Notárska zápisnica N 934/2003, Nz 82457/2003 zo dňa 19.09.2003, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti NAFTA a.s. ako nástupníckej spoločnosti so spoločnosťou NAFTA GAS, a.s., IČO: 35 735 970, Radlinského 2751, 901 01 Malacky, ako zanikajúcou spoločnosťou, ktorá bola zrušená bez likvidácie a zaniká zlúčením ku dňu 31.12.2003, výmazom z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I v Bratislave. Zmluva o zlúčení spoločnosti NAFTA a.s. so spoločnosťou NAFTA GAS, a.s. bola uzavretá dňa 19.09.2003. Všetky práva, záväzky a pohľadávky, a to známe aj neznáme, zanikajúcej spoločnosti NAFTA GAS, a.s., IČO: 35 735 970, Radlinského 2751, 901 01 Malacky, prechádzajú na jej právneho nástupcu, spoločnosť NAFTA a.s.
  (od: 16.12.2003 do: 30.06.2006)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 29.01.2004, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 62/2004, Nz 7668/2004.
  (od: 22.10.2004 do: 30.06.2006)
Právny nástupca: 
Nafta Storage & Production a.s.
Naftárska 965
Gbely 908 45
  (od: 01.07.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  26.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)