Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13431/L

Business name: 
LANDSDALE s.r.o.,
  (from: 02/28/2002 until: 09/18/2014)
Registered seat: 
Okoličné 832
Liptovský Mikuláš 031 04
  (from: 10/11/2006 until: 09/18/2014)
Okoličné 636
Liptovský Mikuláš 031 04
  (from: 01/28/2006 until: 10/10/2006)
ul. 1. mája 1207
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 05/27/2003 until: 01/27/2006)
Palúčanská 636
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 02/28/2002 until: 05/26/2003)
Identification number (IČO): 
36 404 098
  (from: 02/28/2002)
Date of entry: 
02/28/2002
  (from: 02/28/2002)
Person dissolved from: 
17.6.2014
  (from: 09/19/2014)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím konkurzného súdu o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka.
  (from: 09/19/2014)
Date of deletion: 
09/19/2014
  (from: 09/19/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/19/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/28/2002)
Objects of the company: 
výroba čalúneného nábytku
  (from: 02/28/2002 until: 09/18/2014)
sprostredkovanie predaja v rozsahu voľných živností
  (from: 02/28/2002 until: 09/18/2014)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 02/28/2002 until: 09/18/2014)
Partners: 
Josephus Willibrordus Castelijns
Dorpsstraat 7A
Riethoven 5561 AS
Holandsko
  (from: 02/28/2002 until: 09/18/2014)
Contribution of each member: 
Josephus Willibrordus Castelijns
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/28/2002 until: 01/15/2010)
Josephus Willibrordus Castelijns
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
  (from: 01/16/2010 until: 09/18/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/28/2002 until: 09/18/2014)
Elena Chmelárová
Palúčanská 636
Liptovský Mikuláš
From: 02/28/2002
  (from: 02/28/2002 until: 02/05/2003)
Elena Zagorová
Palúčanská 636
Liptovský Mikuláš
From: 02/28/2002 Until: 02/17/2003
  (from: 02/06/2003 until: 03/24/2003)
Josephus Willibrordus Castelijns
Dorpsstraat 7A
Riethoven 5561
Holandsko
From: 02/17/2003
  (from: 03/25/2003 until: 09/18/2014)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 02/28/2002 until: 09/18/2014)
Procuration: 
Ing. Štefan Balog
Roľnícka 453/20
Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová
From: 10/11/2006
  (from: 10/11/2006 until: 08/27/2007)
Ing. Štefan Balog
Roľnícka 453/20
Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová
From: 10/11/2006 Until: 08/28/2007
  (from: 08/28/2007 until: 08/27/2007)
Ing. Gabriela Mičiaková
Ul. Pod Slivkou 520/12
Liptovský Mikuláš
  (from: 03/25/2003 until: 01/27/2006)
Ing. Gabriela Mičiaková
Ul. Pod Slivkou 520/12
Liptovský Mikuláš
Until: 01/02/2006
  (from: 01/28/2006 until: 01/27/2006)
Prokurista koná osobne a samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a označenie funkcie - prokurista.
  (from: 10/11/2006 until: 08/27/2007)
Prokurista podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a označenie funkcie - prokurista.
  (from: 03/25/2003 until: 01/27/2006)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 01/16/2010 until: 09/18/2014)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/28/2002 until: 01/15/2010)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 11/11/2011
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k.5CbR 54/2011-74 zo dňa 23.5.2011 bola spoločnosť zrušená a nariadená jej likvidácia
  (from: 12/07/2011)
 Liquidators:
JUDr. Erik Končok
Vojtecha Tvrdého 793/21
Žilina 010 01
From: 02/20/2013 Until: 09/19/2014
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Josephus Willibrordus Castelijns
Dorpsstraat 7A
Riethoven 5561
Holandské kráľovstvo
From: 11/21/2011
  (from: 12/07/2011 until: 03/28/2013)
 Liquidators:
Mgr. Peter Kolár
Nábrežie A. Stodolu 1681/14
Liptovský Mikuláš 030 01
From: 02/20/2013
  (from: 03/29/2013 until: 05/14/2013)
 Liquidators:
JUDr. Erik Končok
Vojtecha Tvrdého 793/21
Žilina 010 01
From: 02/20/2013
  (from: 05/15/2013 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: likvidátor koná menom spoločnosti samostatne
  (from: 12/07/2011)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Okresného súdu Žilina č. k. 4K 34/2013-204 zo dňa 22.05.2014, ktorým bolo konkurzné konanie voči dlžníkovi LANDSDALE s.r.o. zastavené pre nedostatok majetku, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom LANDSDALE s.r.o. so sídlom Okoličné 832, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 404 098 v zmysle § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 19.09.2014 VYMAZÁVA.
  (from: 09/19/2014)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 71/2002, zo dňa 22.1.2002, podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 02/28/2002 until: 09/18/2014)
Na valnom zhromaždení dňa 27.3. 2003 bol schválený dodatok č. 1 k zakladateľskej listine.
  (from: 05/27/2003 until: 09/18/2014)
Date of updating data in databases:  06/27/2022
Date of extract :  06/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person