Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  698/S

Business name: 
ALTRANS s.r.o. "v likvidácii"
  (from: 07/25/2007 until: 09/25/2017)
ALTRANS s.r.o. "v likvidácii!
  (from: 05/20/1999 until: 07/24/2007)
ALTRANS s.r.o.
  (from: 09/30/1992 until: 05/19/1999)
Registered seat: 
256
Ladomerská Vieska 965 01
  (from: 12/08/1993 until: 09/25/2017)
Priemyselná
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 09/30/1992 until: 12/07/1993)
Identification number (IČO): 
31 571 212
  (from: 09/30/1992)
Date of entry: 
09/30/1992
  (from: 09/30/1992)
Person dissolved from: 
7.9.2017
  (from: 09/26/2017)
Legal ground(s) for dissolution: 
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku dlžníka
  (from: 09/26/2017)
Date of deletion: 
09/26/2017
  (from: 09/26/2017)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/26/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/30/1992)
Objects of the company: 
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 09/30/1992 until: 09/25/2017)
maloobchod - nákup a predaj autosúčiastok, príslušenstva, pohonných hmôt a drobnej techniky
  (from: 09/30/1992 until: 09/25/2017)
cestná nákladná doprava
  (from: 09/30/1992 until: 09/25/2017)
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (from: 09/30/1992 until: 09/25/2017)
Partners: 
Tibor Barbara
Malinovského 43
Lutila
Slovak Republic
  (from: 09/30/1992 until: 01/10/1996)
Miroslav Maczík
Kamenárska 118
Hliník nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 09/30/1992 until: 01/10/1996)
Pavol Vajs
Žižkova 1/11
Žiar nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 09/30/1992 until: 01/10/1996)
Jozef Zelina
9.mája 661
Hliník nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 09/30/1992 until: 01/10/1996)
Michal Ziman
Kmeťova 179
Lovča
Slovak Republic
  (from: 09/30/1992 until: 01/10/1996)
Tibor Barbara
Malinovského 43
Lutila
Slovak Republic
  (from: 01/11/1996 until: 09/25/2017)
Miroslav Maczík
Kamenárska 118
Hliník nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 01/11/1996 until: 09/25/2017)
Pavol Vajs
Žižkova 1/11
Žiar nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 01/11/1996 until: 09/25/2017)
Michal Ziman
Kmeťova 179
Lovča
Slovak Republic
  (from: 01/11/1996 until: 09/25/2017)
Contribution of each member: 
Tibor Barbara
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/30/1992 until: 01/10/1996)
Miroslav Maczík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/30/1992 until: 01/10/1996)
Pavol Vajs
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/30/1992 until: 01/10/1996)
Jozef Zelina
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/30/1992 until: 01/10/1996)
Michal Ziman
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/30/1992 until: 01/10/1996)
Tibor Barbara
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/11/1996 until: 09/25/2017)
Miroslav Maczík
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/11/1996 until: 09/25/2017)
Pavol Vajs
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/11/1996 until: 09/25/2017)
Michal Ziman
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/11/1996 until: 09/25/2017)
Management body: 
likvidátor
  (from: 05/20/1999 until: 07/24/2007)
konatelia
  (from: 09/30/1992 until: 05/19/1999)
Miroslav Maczík
Kamenárska 118
Hliník nad Hronom
  (from: 09/30/1992 until: 05/19/1999)
Michal Ziman
Kmeťova 179
Lovča
  (from: 09/30/1992 until: 05/19/1999)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, samostatne.
  (from: 09/30/1992 until: 05/19/1999)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 09/30/1992 until: 09/25/2017)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 08/24/1998
  (from: 05/20/1999)
 Liquidators:
Miroslav Maczík
Kamenárska 188
Hliník nad Hronom 966 01
From: 05/28/2014 Until: 09/26/2017
  (from: 05/20/2017)
 Liquidators:
Miroslav Maczík
Kamenárska 188
Hliník nad Hronom 966 01
From: 05/28/2014
  (from: 02/10/2015 until: 05/19/2017)
 Liquidators:
Ing. Viera Nárožná
Hronská 24
Lovča
  (from: 05/20/1999 until: 09/30/2013)
 Liquidators:
Ing. Viera Nárožná
Hronská 24
Lovča
Until: 07/17/2012
  (from: 10/01/2013 until: 09/30/2013)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 05/20/1999)
Other legal facts: 
Súd uznesením č. k. 2K/28/2017-54 zo dňa 15.08.2017, právoplatným dňa 07.09.2017 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka ALTRANS s.r.o. "v likvidácii", so sídlom 965 01 Ladomerská Vieska 256, IČO: 31 571 212.
  (from: 09/26/2017)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.8.1992 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 09/30/1992 until: 09/25/2017)
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 20.10.1993, bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 2237
  (from: 12/08/1993 until: 09/25/2017)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.12.1995 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/11/1996 until: 09/25/2017)
Na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 24.8.1998 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti a o jej vstupe do likvidácie.
  (from: 05/20/1999 until: 09/25/2017)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person